Вакансії в архівних установах

Головна сторінка | Архів новин | Архіви в світі | Корисні посилання | Контакти | Карта порталу

Logo for State Committee on Archives of Ukraine ВАКАНСІЇ

Порядок та умови проведення консурсу на заміщення вакантних посад державних службовців в Укрдержархіві
Порядку проведення іспиту кандидатів на заміщення вакантних посад державних службовців в Укрдержархіві


Державна архівна служба України оголошує конкурс на заміщення посади
директора Науково-дослідного, проектно-конструкторського та технологічного інституту мікрографії, м. Харків, що належить до сфери її управління

Особа, яка претендує на посаду директора Інституту, має вільно володіти державною мовою, мати науковий ступінь доктора наук або доктора філософії і стаж роботи на посадах наукових працівників та (або) науково-педагогічних працівників не менш як 10 років, а також високі організаторські здібності.

Претенденти подають для участі у конкурсі такі документи:

 • заяву про участь у конкурсі на ім’я Голови Укрдержархіву, в якій зазначається інформація про застосування або незастосування до претендента обмежень, установлених частиною третьою статті 9 Закону України «Про наукову і науково-технічну діяльність» ;
 • особовий листок з обліку кадрів з фотографією розміром 3 х 4 сантиметри;
 • автобіографію;
 • копії документів про вищу освіту, науковий ступінь та вчене звання;
 • довідку про проходження попереднього (періодичного) психіатричного огляду, яка видається відповідно до Порядку проведення обов’язкових попередніх та періодичних психіатричних оглядів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27 вересня 2000 р. № 1465 (Офіційний вісник України, 2000 р., № 39, ст. 1656);
 • довідку про наявність або відсутність судимості;
 • інформаційну довідку з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення;
 • список наукових праць;
 • копію паспорта, засвідчену претендентом;
 • копію трудової книжки;
 • копію ідентифікаційного номеру платника податків;
 • письмову згоду на обробку персональних даних.

Копії документів, які подаються претендентом (крім копії паспорта), мають бути засвідчені в установленому порядку.

Документи претендентів на посаду директора інституту Укрдержархів приймає протягом двох місяців з дня оголошення конкурсу на посаду директора Інституту (08.07.2017), встановлює відповідність вимогам та вносить кандидатів на розгляд зборів колективу наукових працівників Інституту.

Прийом документів здійснюється за адресою: м. Харків, вул. Москалівська, 139, Департамент страхового фонду документації Укрдержархіву. Адреса електронної пошти: sfd@arch.gov.ua

Більш детальна інформація за телефонами (057) 712-19-49, (057) 712-47-57. Контактна особа – Совенко Василь Васильович, головний спеціаліст відділу управління персоналом Укрдержархіву.

Проведення виборів відбудеться у період з 20 по 30 вересня 2017 року. Інформація про дату, час і місце проведення виборів буде оприлюднена виборчою комісією на офіційному веб-сайті Інституту (www.micrography.gov.ua) не пізніше ніж за сім календарних днів до дати проведення виборів.


Результати конкурсу на зайняття вакантних посад державної служби категорій "Б" і "В" апарату Державної архівної служби України 27.03.2017 – 06.04.2017:

На початок
На початок