Вакансії в архівних установах

Головна сторінка | Архів новин | Архіви в світі | Корисні посилання | Контакти | Карта порталу

Logo for State Committee on Archives of Ukraine ВАКАНСІЇ

Порядок та умови проведення консурсу на заміщення вакантних посад державних службовців в Укрдержархіві
Порядку проведення іспиту кандидатів на заміщення вакантних посад державних службовців в Укрдержархіві

Результати конкурсу на зайняття вакантних посад державної служби категорій "Б" і "В" апарату Державної архівної служби України 27.03.2017 – 06.04.2017:


Центральний державний архів-музей літератури і мистецтв України
оголошує конкурс на заміщення вакантної посади державного службовця
Начальниу відділу використання інформації документів(категорія IV)

Професійні та кваліфікаційні вимоги:

 • вища освіта за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра, спеціаліста;
 • стаж роботи за фахом на державній службі за фахом не менше 3-х років або стаж роботи за фахом в інших сферах не менше 5 років

Особи, які відповідають основним кваліфікаційним вимогам і бажають взяти участь у конкурсі, подають до конкурсної комісії ЦДАГО України такі документи:

 • заяву про участь у конкурсі, в якій зазначається про ознайомлення заявника із встановленими законодавством обмеженнями щодо прийняття на державну службу та проходження державної служби;
 • заповнену особову картку (форма П-2 ДС) з відповідними додатками;
 • дві фотокартки розміром 4 х 6 см;
 • копії документів про освіту, підвищення кваліфікації, засвідчені нотаріально чи в іншому встановленому законодавством порядку;
 • декларацію про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру за минулий рік за формою, передбаченою Законом України "Про засади запобігання і протидії корупції";
 • копію документа, який посвідчує особу;
 • копію військового квитка (для військовозобов'язаних);

Термін приймання документів з 25 квітня по 24 травня 2016 року.

Документи подаються за адресою: 01001, м. Київ-01, вул. Володимирська, 22-а, ЦДАМЛМЛМ України

Інформація щодо основних функціональних обов'язків та умов оплати праці надається кадровою службою додатково.
Тел. для довідок: (044) 278-08-84, 278-44-81


Центральний державний архів громадських об'єднань України
державного службовця (VI категорії)
головного спеціаліста фінансово-економічного відділу

Професійні та кваліфікаційні вимоги:

 • вища освіта за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра, спеціаліста відповідного напрямку підготовки;
 • знання чинного законодавства, що регулює бухгалтерський облік та фінансову звітність;
 • знання системи ведення бухгалтерського обліку із застосуванням національних положень (стандартів) бухгалтерського рбліку в державному секторі;
 • знання та вміння працювати у бухгалтерських програмах: 1 С Бухгалтерія; Парус-бюджет; Медок; Казна; системі "Клієнт-банк"
 • стаж роботи на державній службі за фахом не менше року або досвід роботи на посаді бухгалтера в державних установах не менше 2 років.

Особи, які відповідають основним кваліфікаційним вимогам і бажають взяти участь у конкурсі, подають до конкурсної комісії ЦДАГО України такі документи:

 • заяву про участь у конкурсі, в якій зазначається про ознайомлення заявника із встановленими законодавством обмеженнями щодо прийняття на державну службу та проходження державної служби;
 • заповнену особову картку (форма П-2 ДС) з відповідними додатками;
 • дві фотокартки розміром 4 х 6 см;
 • копії документів про освіту, підвищення кваліфікації, засвідчені нотаріально чи в іншому встановленому законодавством порядку;
 • декларацію про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру за минулий рік за формою, передбаченою Законом України "Про засади запобігання і протидії корупції";
 • копію документа, який посвідчує особу;
 • медичну довідку про стан здоров'я за формою, затвердженою МОЗ;
 • письмову згоду на проведення спеціальної перевірки;
 • копію військового квитка (для військовозобов'язаних);
 • довідку про допуск до державної таємниці (у разі його наявності).

Термін приймання документів з 30 листопада по 29 грудня 2015 року.

Документи подаються за адресою: 03110, м. Київ-110, вул. Кутузова, 8 кім. 20.

Інформація щодо основних функціональних обов'язків, розміру та умов оплати праці надається кадровою службою додатково.
Тел. для довідок: (044) 286-05-07


Державна архівна служба України
оголошує конкурс на заміщення вакантної посади
V категорії

Департамент організації архівної роботи

Головний спеціаліст

Професійні та кваліфікаційні вимоги:

 • повна вища освіта (історик, архівіст) за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра, спеціаліста;
 • стаж роботи за фахом в державній службі на посаді провідного спеціаліста не менше 1 року або стаж роботи за фахом в інших сферах управління не менше 3 років;
 • досвід роботи в архівних установах;
 • знання англійської, німецької мови

Особи, які бажають взяти участь у конкурсі, подають до конкурсної комісії Укрдержархіву такі документи:

 • заяву про участь у конкурсі, в якій зазначається про ознайомлення заявника із встановленими законодавством обмеженнями щодо прийняття на державну службу та проходження державної служби;
 • заповнену особову картку (форма П-2 ДС) з відповідними додатками;
 • дві фотокартки розміром 4 х 6 см;
 • копії документів про освіту, підвищення кваліфікації, присвоєння вченого звання, присудження наукового ступеня;
 • декларацію про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру за минулий рік за формою, передбаченою Законом України "Про засади запобігання і протидії корупції";
 • копію документа, який посвідчує особу;
 • копію військового квитка (для військовозобов'язаних);
 • довідку про допуск до державної таємниці (у разі його наявності).

Термін приймання документів з 22 вересня по 21 жовтня 2015 року.

Документи подаються за адресою: 03110, м. Київ-110, вул. Солом’янська, 24, кім. 43, Укрдержархів.

Інформація щодо основних функціональних обов'язків, розміру та умов оплати праці надається кадровою службою додатково.
Тел. для довідок: (044) 275-04-33


Центральний державний кінофотофоноархів України ім. Г. С. Пшеничного

оголошує конкурс на заміщення вакантних посад

Завідувач лабораторії реставрації кінодокументів

Професійні та кваліфікаційні вимоги:

 • вища освіта за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліста, бакалавра;
 • досвід роботи з консерваційно-профілактичного та реставраційного оброблення кінодокументів не менше 3 років.

Особи, які відповідають основним кваліфікаційним вимогам і бажають взяти участь у конкурсі, подають до конкурсної комісії такі документи:

 • заяву про участь у конкурсі, в якій зазначається про ознайомлення заявника із встановленими законодавством обмеженнями щодо прийняття на державну службу та проходження державної служби;
 • заповнену особову картку (форма П-2ДС) з відповідними додатками;
 • дві фотокартки розміром 4х6 см;
 • копії документів про освіту, підвищення кваліфікації, присвоєння вченого звання, присудження наукового ступеня засвідчені нотаріально чи в іншому встановленому законодавством порядку;
 • декларацію про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру за минулий рік за формою, передбаченою Законом України "Про засади запобігання і протидії корупції";
 • копію документа, який посвідчує особу;
 • медичну довідку про стан здоров'я за формою, затвердженою МОЗ;
 • письмову згоду на проведення спеціальної перевірки;
 • копію військового квитка для військовозобов´язаних;
 • довідку про допуск до державної таємниці (у разі його наявності).

Документи подаються за адресою: 03110, м. Київ-110, вул. Солом`янська, 24, 2 корпус, к. 321.

Інформація щодо конкретних функціональних обов´язків та умов оплати праці надається кадровою службою додатково.

Телефон для довідок (044) 275-37-77, 273-30-68


Центральний державний архів-музей літератури і мистецтва України

оголошує конкурс на заміщення вакантних посад державних службовців VI категорії

Відділ довідкового апарату та обліку документів

Головний спеціаліст

Професійні та кваліфікаційні вимоги:

 • вища освіта за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра, спеціаліста;
 • знання чинного законодавства, що регулює діяльність архівної справи;
 • знання теорії і практики архівної справи та діловодства;
 • знання стандартів науково-технічного опрацювання документів особового походження;
 • вільне володіння державною мовою;
 • стаж роботи за фахом на державній службі не менше 3-х років або стаж роботи за фахом в інших сферах управління не менше 5-ти років.

Відділ використання інформації документів

Головний спеціаліст

Професійні та кваліфікаційні вимоги:

 • вища освіта за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра, спеціаліста;
 • знання чинного законодавства, що регулює діяльність архівної справи;
 • знання системи довідкового і облікового апаратів;
 • знання правил у галузі використання інформації документів;
 • вільне володіння державною мовою;
 • стаж роботи за фахом на державній службі не менше 3-х років або стаж роботи за фахом в інших сферах управління не менше 5-ти років.

Відділ забезпечення збереженості документів

Головний спеціаліст

Професійні та кваліфікаційні вимоги:

 • вища освіта за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра, спеціаліста;
 • знання чинного законодавства, що регулює діяльність архівної справи;
 • знання галузевих стандартів;
 • знання системи зберігання і класифікації архівних документів;
 • вільне володіння державною мовою;
 • стаж роботи за фахом на державній службі не менше 3-х років або стаж роботи за фахом в інших сферах управління не менше 5-ти років.

Особи, які відповідають основним кваліфікаційним вимогам і бажають взяти участь у конкурсі, подають до конкурсної комісії ЦДАМЛМ України такі документи:

 • заяву про участь у конкурсі, в якій зазначається про ознайомлення заявника із встановленими законодавством обмеженнями щодо прийняття на державну службу та проходження державної служби;
 • заповнену особову картку (форма П-2ДС) з відповідними додатками;
 • дві фотокартки розміром 4х6 см;
 • копії документів про освіту, підвищення кваліфікації, присвоєння вченого звання, присудження наукового ступеня засвідчені нотаріально чи в іншому встановленому законодавством порядку;
 • декларацію про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру за минулий рік за формою, передбаченою Законом України "Про засади запобігання і протидії корупції";
 • копію документа, який посвідчує особу;
 • медичну довідку про стан здоров'я за формою, затвердженою МОЗ;
 • письмову згоду на проведення спеціальної перевірки;
 • копію військового квитка для військовозобов´язаних;
 • довідку про допуск до державної таємниці (у разі його наявності).

Термін приймання документів з 05 жовтня по 03 листопада 2015 р.

Документи подаються за адресою: 01001, м. Київ-01, вул. Володимирська, 22-а, ЦДАМЛМ України.

Інформація щодо конкретних функціональних обов´язків та умов оплати праці надається кадровою службою додатково.

Телефон для довідок (044) 278-09-84

На початок
На початок