Головна сторінка | Архів новин | Архіви в світі | Корисні посилання | Контакти | Карта порталу

Logo for State Committee on Archives of Ukraine

Національний архів фонд

Закон України «Про Національний архівний фонд та архівні установи»

Станом на 01.01.2018 року в державних архівах, архівних підрозділах державних наукових установ НАН України, архівних відділах райдержадміністрацій і міських рад зберігається 54 021 388 од. зб. управлінської документації, 951 927 од. зб. особового походження, 1 124 194 од. зб. науково-технічної документації, 81 703 од. зб. кінодокументів, 1 320 528 од. обл. фотодокументів, 45 043 од. зб. фонодокументів, 3 712 од. зб. відеодокументів, що загалом становить 56 227 967 од. зб. та 1 320 528 од. обл. документів Національного архівного фонду. 
Довідково: у Державному архіві Автономної Республіки Крим станом на 01.01.2014 на зберіганні знаходилось 1 397 799 од. зб. управлінської документації, 14 115 од. зб. особового походження, 18 178 од. зб. науково-технічної документації, 588 од. зб. кінодокументів, 37 882 од. обл. фотодокументів, 329 од. зб. фонодокументів, 21 од. зб. відео документів.  У Державному архіві міста Севастополя станом на 01.01.2014 зберігалося 203 875 од. зб. управлінської документації, 4 696 од. зб. особового походження, 10 582 од. зб. науково-технічної документації, 3 од. зб. кінодокументів, 17 603 од. обл. фотодокументів, 131 од. зб. фонодокументів, 345 од. зб. відеодокументів.
У Державному архіві Донецької області, який перебуває на непідконтрольній Україні території, станом на 01.01.2014 на зберіганні знаходилось 1920974 од. зб. управлінської документації, 4733 од. зб. особового походження, 20750 од. зб. науково-технічної документації, 107 од. зб. кінодокументів, 16417 од. обл. фотодокументів, 937 од. зб. фонодокументів, 118 од. зб. відеодокументів.
У Державному архіві Луганської області, який перебуває на непідконтрольній Україні території, станом на 01.01.2014 зберігалося 1 489 173 од. зб. управлінської документації, 1 053 од. зб. особового походження, 9 266 од. зб. науково-технічної документації, 472 од. зб. кінодокументів, 19 405 од. обл. фотодокументів, 261 од. зб. фонодокументів, 2 од. зб. відеодокументів.
В архівних підрозділах установ, рукописних відділах музеїв і бібліотек зберігається близько 24 млн. од. зб. документів Національного архівного фонду. Таким чином, загальна кількість становить 82 млн од.зб. та од. обл.. документів Національного архівного фонду.

Найдавніший документ державних архівів України – борговий лист на бересті із давньоруського міста Звенигорода (перша третина ХІІ ст. - ЦДІА України, м. Львів).


Найдавніший документ, що зберігається в державних архівах Києва, – грецьке Євангеліє (пергамент, ХІІІ ст. – ЦДІА України, м. Київ).


Найдавніший документ Національного архівного фонду датується ІІІ тисячоліттям до н. е. (глиняні таблички – Інститут рукопису Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського).

Найдавніший документ Національного архівного фонду слов'янського походження - Київські глаголичні листки (кінець ІХ – початок Х ст. – Інститут рукопису Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського).

Найбільший за обсягом одиниць зберігання серед державних архівів України – Державний архів Львівської області (2 млн. 440 тис. 191 од.зб. одиниць зберігання та 42 тис. 194 од.обл. фотодокументів).
На початок
На початок