Головна сторінка | Архів новин | Архіви в світі | Корисні посилання | Контакти | Карта порталу

Logo for State Committee on Archives of Ukraine

Національний архів фонд

Закон України «Про Національний архівний фонд та архівні установи»

Національний архівний фонд складає понад 55 млн. одиниць зберігання. В державних архівах, архівних відділах райдержадміністрацій і міських рад зберігається 53623284 од. зб. управлінської документації, 459988 од. зб. особового походження, 1077957 од. зб. науково-технічної документації, 81403 од. зб. кінодокументів, 1295246 од. обл. фотодокументів, 41546 од. зб. фонодокументів, 3288 од. зб. відеодокументів, що загалом складає 55287466 од. зб. та 1295246 од. обл. документів Національного архівного фонду.

Станом на 01.01.2017 року в державних архівах, архівних підрозділах державних наукових установ НАН України, архівних відділах райдержадміністрацій і міських рад зберігається 53637911 од. зб. управлінської документації, 942567 од. зб. особового походження, 1118209 од. зб. науково-технічної документації, 75034 од. зб. кінодокументів, 1311152 од. обл. фотодокументів, 44866 од. зб. фонодокументів, 3288 од. зб. відеодокументів, що загалом складає 55821875 од. зб. та 1311152 од. обл. документів Національного архівного фонду.
Довідково:У Державному архіві Автономної Республіки Крим станом на 01.01.2014 на зберіганні знаходилось 1397799 од. зб. управлінської документації, 14115 од. зб. особового походження, 18178 од. зб. науково-технічної документації, 588 од. зб. кінодокументів, 37882 од. обл. фотодокументів, 329 од. зб. фонодокументів, 21 од. зб. відео документів.
У Державному архіві міста Севастополя станом на 01.01.2014 на зберігалось 203875 од. зб. управлінської документації, 4696 од. зб. особового походження, 10582 од. зб. науково-технічної документації, 3 од. зб. кінодокументів, 17603 од. обл. фотодокументів, 131 од. зб. фонодокументів, 345 од. зб. відеодокументів.
У Державному архіві Донецької області, який знаходиться на непідконтрольній Україні території, станом на 01.01.2014 на зберіганні знаходилось 1920974 од. зб. управлінської документації, 4733 од. зб. особового походження, 20750 од. зб. науково-технічної документації, 107 од. зб. кінодокументів, 16417 од. обл. фотодокументів, 937 од. зб. фонодокументів, 118 од. зб. відеодокументів.
У Державному архіві Луганської області, який знаходиться на непідконтрольній Україні території, станом на 01.01.2014 зберігалось 1489173 од. зб. управлінської документації, 1053 од. зб. особового походження, 9266 од. зб. науково-технічної документації, 472 од. зб. кінодокументів, 19405 од. обл. фотодокументів, 261 од. зб. фонодокументів, 2 од. зб. відеодокументів.

Якщо скласти всі документи Національного архівного фонду поаркушно в одну стрічку, то нею можна 375 разів обгорнути земну кулю за екватором (вважаємо, що довжина сторінки – 30 см., довжина екватора 40075 км.).

За мінімальними оцінками, сукупна грошова вартість документів Національного архівного фонду складає не менш як 500 мільярдів грн.

На утримання однієї одиниці зберігання в Україні витрачається 8 грн. бюджетних коштів на рік.

Станом на 01.01.2017 загальна довжина архівних полиць у державних архівах, архівних відділах райдержадміністрацій і міських рад становить понад 1037 км.

На одного зберігача фондів пересічно припадає 5,9 км архівних полиць (понад 340 тисяч одиниць зберігання), за які він несе відповідальність.

Найдавніший документ державних архівів України – борговий лист на бересті із давньоруського міста Звенигорода (перша третина ХІІ ст. - ЦДІА України, м. Львів).


Найдавніший документ, що зберігається в державних архівах Києва, – грецьке Євангеліє (пергамент, ХІІІ ст. – ЦДІА України, м. Київ).


Найдавніший документ Національного архівного фонду датується ІІІ тисячоліттям до н. е. (глиняні таблички – Інститут рукопису Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського).

Найдавніший документ Національного архівного фонду слов'янського походження - Київські глаголичні листки (кінець ІХ – початок Х ст. – Інститут рукопису Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського).

Найбільший за обсягом одиниць зберігання серед державних архівів України – Державний архів Львівської області (2 млн 552 тис. 531 од. зб. одиниць зберігання та 41 тис. 809 од. обліку фотодокументів).
На початок
На початок