Головна сторінка | Архів новин | Архіви в світі | Корисні посилання | Контакти | Карта порталу

Правила роботи
2013 рік
2013 рік
2009 рік
  • Правила роботи архівних підрозділів органів державної влади, місцевого самоврядування, підприємств, установ і організацій (Із змінами, внесеними згідно з Наказами Державного комітету архівів № 87 від 05.06.2007 № 188 від 19.09.2008)
    Файл в форматі PDF (828 KB)
2008 рік
2007 рік
  • Примірні правила внутрішнього трудового розпорядку для працівників державних архівних установ України (Затверджено наказом Державного комітету архівів від 28.12.2007 № 188)
    Файл в форматі PDF (139 KB)
2005 рік
2004 рік
2003 рік
  • Правила пожежної безпеки для державних архівних установ України. (Затверджено наказом Державного комітету архівів від 8.05.2003 № 68)
    Файл в форматі PDF (689 KB)
2001 рік