Головна сторінка | Архів новин | Архіви в світі | Корисні посилання | Контакти | Карта порталу

Logo for State Committee on Archives of Ukraine Регуляторні акти


Проекти регуляторних актів

18 серпня 2017 р.

Проект постанови "Про затвердження критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності у сфері створення, формування, ведення і використання страхового фонду документації та визначається періодичність здійснення планових заходів державного нагляду (контролю) Державною архівною службою"Файл в форматі PDF (54 KB)

Пояснювальна записка Файл в форматі PDF (86 KB)

Додаток критерії Файл в форматі PDF (59 KB)

22 квітня 2016 р.

Проект закону "Про внесення змін до Закону України "Про страховий фонд документації України" Файл в форматі PDF (115 KB)

Пояснювальна записка Файл в форматі PDF (115 KB)

Порівняльна таблиця Файл в форматі PDF (165 KB)

22 лютого 2016 р.

Проект наказу "Про затвердження Порядку надання платних послуг архівними установами, що утримуються за рахунок бюджетних коштів"
Файл в форматі PDF (84 KB)

Пояснювальна записка Файл в форматі PDF (97 KB)

Порядок надання платних послуг архівними установами, що утримуються за рахунок бюджетних коштів Файл в форматі PDF (189 KB)


Аналіз регуляторних актів

 • Аналіз регуляторного впливу до проекту постанови "Про затвердження критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності у сфері створення, формування, ведення і використання страхового фонду документації та визначається періодичність здійснення планових заходів державного нагляду (контролю) Державною архівною службою"Файл в форматі PDF (148 КВ)
 • Аналіз регуляторного впливу до проекту Закону України "Про внесення змін до Закону України "Про страховий фонд документації України"Файл в форматі PDF (95 КВ)
 • Аналіз регуляторного впливу до проекту наказу Міністерства юстиції України "Про затвердження Порядку надання платних послуг архівними установами, що утримуються за рахунок бюджетних коштів" Файл в форматі PDF (107 КВ)
 • Аналіз регуляторного впливу до проекту розпорядження Кабінету Міністрів України "Про надання дозволу Державній архівній службі на проведення інспекційних перевірок у сфері страхового фонду документації" Файл в форматі PDF (110 КВ)
 • Аналіз регуляторного впливу до проекту постанови Кабінету Міністрів України "Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 16 травня 2002 р. № 642" Файл в форматі PDF (125 КВ)
 • Аналіз регуляторного впливу до проекту наказу Міністерства юстиції України, Фонду державного майна України "Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Державного комітету архівів України, Фонду державного майна України від 28 березня 2005 року № 34/683" Файл в форматі PDF (133 КВ)
 • Аналіз регуляторного впливу проекту наказу Міністерства юстиції України "Про внесення змін до Положення про проведення інспекційних перевірок у сфері страхового фонду документації України" Файл в форматі PDF (115 КВ)
 • Аналіз регуляторного впливу до проекту наказу Міністерства юстиції України "Про затвердження Інструкції з оформлення матеріалів про адміністративні правопорушення в державній системі страхового фонду документації" Файл в форматі PDF (135 КВ)
 • Аналіз регуляторного впливу проекту наказу Міністерства юстиції України "Про затвердження форми та опису галузевої програми створення страхового фонду документації" Файл в форматі PDF
 • Аналіз регуляторного впливу до проекту постанови Кабінету Міністрів України "Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 16 травня 2002 р. № 642" Файл в форматі PDF
 • Аналіз регуляторного впливу проекту постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності у сфері створення, формування, ведення та використання страхового фонду документації і визначається періодичність здійснення планових заходів державного контролю Державною архівною службою» Файл в форматі PDF
 • Аналіз регуляторного впливу проекту наказу Міністерства юстиції України «Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи від 17 серпня 2007 року № 561» Файл в форматі PDF
 • Аналіз регуляторного впливу проекту наказу Міністерства юстиції України "Про затвердження Положення про проведення інспекційних перевірок у сфері страхового фонду документації України" Файл в форматі PDF
 • Аналіз регуляторного впливу до проекту постанови Кабінету Міністрів України "Про внесення змін до Положення про Державний реєстр потенційно небезпечних об´єктів" Файл в форматі PDF (117 КВ)
 • Аналіз регуляторного впливу до проекту постанови Кабінету Міністрів України "Про внесення змін до Положення про порядок формування, ведення та використання обласного (регіонального) страхового фонду документації" Файл в форматі PDF (138 КВ)
 • Аналіз регуляторного впливу до проекту наказу Міністерства юстиції України " Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Державного комітету архівів України від 30 липня 2007 року № 114" Файл в форматі PDF (103 КВ)
 • Аналіз регуляторного впливу до проекту наказу Міністерства юстиції України "Про затвердження Порядку повідомлення власником документів Національного архівного фонду державної архівної установи про намір здійснити їх відчуження та про набуття власником права власності на ці документи, а також придбання державною архівною установою документів Національного архівного фонду у разі їх продажу" Файл в форматі PDF (77 КВ)
 • Аналіз регуляторного впливу до проекту постанови Кабінету Міністрів України "Про внесення змін до Порядку ведення Державного реєстру документів страхового фонду документації". Файл в форматі PDF (138 KB)
 • Аналіз впливу регуляторного акта проект наказу Міністерства юстиції України "Про затвердження Переліку типових документів, що створюються в діяльності органів державної влади та місцевого самоврядування, інших установ, підприємств та організацій, із зазначенням строків зберігання документів"Файл в форматі PDF (125 KB)
 • Аналіз впливу регуляторного акта до проекту наказу Державного комітету архівів України "Про затвердження Переліку типових документів, що створюються в діяльності органів державної влади та місцевого самоврядування, інших установ, підприємств та організацій, із зазначенням строків зберігання документів" (Файл в форматі PDF - 128 KB)
 • Аналіз впливу регуляторного акта до проекту наказу Державного комітету архівів України "Про внесення зміни до Порядку здійснення контролю за дотриманням строків зберігання архівних документів, вимог щодо умов їх зберігання, порядку ведення їх обліку, а також доступу до документів Національного архівного фонду архівними установами, заснованими фізичними та/або юридичними особами приватного права, затвердженого наказом Державного комітету архівів України від 30.07.2007 № 113" (Файл в форматі PDF - 98 KB)
 • Аналіз впливу регуляторного акта до проекту наказу Державного комітету архівів України та Фонду державного майна України "Про затвердження Змін до Методики грошової оцінки документів Національного архівного фонду, затвердженої наказом Державного комітету архівів України та Фонду державного майна України від 28.03.2005 № 34/683" (Файл в форматі PDF - 121 KB)

Звіти про відстеження результативності

20 лютого 2012 р.

 • Звіт про результати періодичного відстеження результативності дії наказу Державного комітету архівів України від 30.07.2007 № 113 "Про затвердження Порядку здійснення контролю за дотриманням строків зберігання архівних документів, вимог щодо умов їх зберігання, порядку ведення їх обліку, а також доступу до документів Національного архівного фонду архівними установами, заснованими фізичними та/або юридичними особами приватного права" (Файл в форматі PDF - 107 KB)
 • Звіт про результати періодичного відстеження результативності дії наказу Державного комітету архівів України від 30.07.2007 № 114 "Про затвердження Порядку повідомлення власником документів Національного архівного фонду державної архівної установи про намір здійснити їх відчуження та про набуття власником права власності на ці документи, а також придбання державною архівною установою документів Національного архівного фонду, заявлених до відчуження" (Файл в форматі PDF - 86 KB)

 • Наказ Державної архівної служби України "Про затвердження плану-графіку проведення заходів з відстеження результативності прийнятих регуляторних актів на 2011 рік" (Файл в форматі PDF - 107 KB)
 • Наказ Державної архівної служби України "Про затвердження плану-графіку проведення заходів з відстеження результативності прийнятих регуляторних актів на 2011 рік" (Файл в форматі PDF - 107 KB)
 • План-графік проведення заходів з відстеження результативності прийнятих регуляторних актів на 2011 рік (Файл в форматі PDF - 107 KB)
 • Звіт про відстеження результативності постанови Кабінету Міністрів України від 15 грудня 2010 р. № 1230 "Про затвердження критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності у сфері створення, формування, ведення та використання страхового фонду документації і визначається періодичність здійснення планових заходів державного нагляду (контролю)" (Файл в форматі PDF - 106 KB)
 • Звіт про відстеження результативності постанови Кабінету Міністрів України від 26 жовтня 2001 р. № 1447 "Про затвердження Положення про Державну технічну інспекцію Державного департаменту страхового фонду документації" (Файл в форматі PDF - 99 KB)
 • Звіт про результати повторного відстеження результативності дії наказу Державного комітету архівів України від 06.05.2008 № 82 "Про затвердження цін на роботи ( послуги), що виконуються центральними державними архівними установами на договірних засадах" (Файл в форматі PDF - 129 KB)
 • Звіт про результати повторного відстеження результативності дії наказу Державного комітету архівів України від 30.07.2007 № 113 "Про затвердження Порядку здійснення контролю за дотриманням строків зберігання архівних документів, вимог щодо умов їх зберігання, порядку ведення їх обліку, а також доступу до документів Національного архівного фонду архівними установами, заснованими фізичними та/або юридичними особами приватного права" (Файл в форматі PDF - 78 KB)
 • Звіт про результати повторного відстеження результативності дії наказу Державного комітету архівів України від 30.07.2007 № 114 "Про затвердження Порядку повідомлення власником документів Національного архівного фонду державної архівної установи про намір здійснити їх відчуження та про набуття власником права власності на ці документи, а також придбання державною архівною установою документів Національного архівного фонду, заявлених до відчуження" (Файл в форматі PDF - 75 KB)
 • Звіт про результати базового відстеження результативності дії наказу Державного комітету архівів України від 06.05.2008 № 82 "Про затвердження цін на роботи ( послуги), що виконуються центральними державними архівними становами на договірних засадах" (Файл в форматі PDF - 95 KB)
На початок
На початок