Головна сторінка | Архів новин | Архіви в світі | Корисні посилання | Контакти | Карта порталу

Logo for State Committee on Archives of Ukraine Регуляторні акти

Повідомлення про оприлюднення регуляторних актів

27 червня 2018 року

Відповідно до статті 9 Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності" Укрдержархів повідомляє про оприлюднення з 26 червня 2018 року з метою одержання зауважень і пропозицій від фізичних та юридичних осіб, їх об’єднань на офіційному веб-порталі Укрдержархіву проекту Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України з питань здійснення державного контролю за додержанням законодавства суб’єктами господарювання у сфері страхового фонду документації" (далі – проект Закону).

Основною метою є проведення децентралізації системи державного управління та передачі максимальної кількості функцій і повноважень із загальнодержавного на місцевий рівень та реформувати діючу на сьогодні систему державного контролю у сфері страхового фонду документації.

Впровадження цього проекту Закону надасть можливість створити дієвий механізм контролюючих органів страхового фонду документації у системі місцевих органів влади, що забезпечуватиме контроль, виходячи з можливостей та потреб відповідних регіонів.

Поштова адреса розробника проекту Закону: вул. Солом’янська , 24, м. Київ, 03110, Державна архівна служба.

Електронна адреса: http://www.archives.gov.ua

Спосіб оприлюднення проекту Закону – шляхом розміщення на офіційній сторінці Укрдержархіву в мережі Інтернет.

Зауваження та пропозиції від фізичних та юридичних осіб, їх об’єднань щодо проекту Закону приймаються протягом місяця з дня його оприлюднення за адресою: вул. Солом’янська , 24, м. Київ, 03110, Державна архівна служба (http://www.archives.gov.ua/) тел./факс (044)275-27-77, (044)275-36-55.

Відповідно до частини першої статті 20 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» зауваження і пропозиції щодо оприлюдненого проекту регуляторного акта та відповідного аналізу регуляторного впливу надаються фізичними та юридичними особами, їх об'єднаннями, крім розробника цього проекту, також і Державній регуляторній службі України: вул. Арсенальна, 9/11 м. Київ, 01011. Адреса електронної пошти: mail@dkrp.gov.ua.

Зауваження та пропозиції до проекту Закону фізичні та юридичні особи можуть надавати поштою (електронною поштою).


27 червня 2018 року

Повідомлення про оприлюднення проекту Закону України "Про внесення змін до Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо оптимізації дозвільних процедур у сфері страхового фонду документації"

Відповідно до статті 9 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» Укрдержархів повідомляє про оприлюднення з 26 червня 2018 року з метою одержання зауважень і пропозицій від фізичних та юридичних осіб, їх об’єднань на офіційному веб-порталі Укрдержархіву проекту Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо оптимізації дозвільних процедур у сфері страхового фонду документації» (далі – проект Закону).

Основною метою є приведення у відповідність нормативно-правових актів, які врегульовують дозвільні процедури у сфері страхового фонду документації до вимог нормативно-правових актів функціонування дозвільної системи у сфері господарської діяльності, зменшення кількості документів дозвільного характеру та оптимізації дозвільних процедур шляхом переведення на декларативний принцип провадження господарської діяльності.

Впровадження цього проекту Закону надасть можливість змінити на декларативний принцип спосіб державного регулювання з видачі дозволу на виготовлення документів страхового фонду, виробництво технічних засобів оброблення інформації і технологічного оснащення, що має відповідати вимогам технічного захисту інформації з обмеженим доступом.

Поштова адреса розробника проекту Закону: вул. Солом’янська , 24, м. Київ, 03110, Державна архівна служба.

Електронна адреса: http://www.archives.gov.ua

Спосіб оприлюднення проекту Закону – шляхом розміщення на офіційній сторінці Укрдержархіву в мережі Інтернет.

Зауваження та пропозиції від фізичних та юридичних осіб, їх об’єднань щодо проекту Закону приймаються протягом місяця з дня його оприлюднення за адресою: вул. Солом’янська , 24, м. Київ, 03110, Державна архівна служба (http://www.archives.gov.ua/) тел./факс (044)275-27-77, (044)275-36-55.

Відповідно до частини першої статті 20 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» зауваження і пропозиції щодо оприлюдненого проекту регуляторного акта та відповідного аналізу регуляторного впливу надаються фізичними та юридичними особами, їх об'єднаннями, крім розробника цього проекту, також і Державній регуляторній службі України: вул. Арсенальна, 9/11 м. Київ, 01011. Адреса електронної пошти: mail@dkrp.gov.ua.

Зауваження та пропозиції до проекту Закону фізичні та юридичні особи можуть надавати поштою (електронною поштою).


19 червня 2018 року

Відповідно до статті 9 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» Укрдержархів повідомляє про оприлюднення з 19 червня 2018 року з метою одержання зауважень і пропозицій від фізичних та юридичних осіб, їх об’єднань на офіційному веб-порталі Укрдержархіву проекту наказу Міністерства юстиції України «Про затвердження Змін до Положення про проведення інспекційних перевірок у сфері страхового фонду документації України» (далі – проект Наказу).

Основною метою проекту Наказу є виконання вимог законодавства України, що регулює здійснення державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності, а саме: приведення нормативно-правової бази у сфері страхового фонду документації у відповідність з вимогами статей 4, 5 Закону України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності» та Методики розроблення уніфікованих форм актів, що складаються за результатами проведення планових (позапланових) заходів державного нагляду (контролю), затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 10 травня 2018 року № 342.

Впровадження цього проекту Закону надасть можливість створити дієвий механізм контролюючих органів страхового фонду документації у системі місцевих органів влади, що забезпечуватиме контроль, виходячи з можливостей та потреб відповідних регіонів.

здійснювати заходи державного контролю органами державного контролю у сфері страхового фонду документації на принципах плановості й системності та гарантувати інтереси держави у сфері страхового фонду документації;

затвердити уніфіковану форму акта перевірки;

виявляти та запобігати виникненню порушень вимог законодавства у сфері страхового фонду документації суб’єктами господарювання.

Поштова адреса розробника проекту Наказу: вул. Солом’янська , 24, м. Київ, 03110, Державна архівна служба.

Електронна адреса: www.archives.gov.ua

Спосіб оприлюднення проекту Закону – шляхом розміщення на офіційній сторінці Укрдержархіву в мережі Інтернет.

Зауваження та пропозиції від фізичних та юридичних осіб, їх об’єднань щодо проекту Наказу приймаються протягом місяця з дня його оприлюднення за адресою: вул. Солом’янська , 24, м. Київ, 03110, Державна архівна служба (http://www.archives.gov.ua/) тел./факс (044)275-27-77, (057)712-44-05.

Відповідно до частини першої статті 20 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» зауваження і пропозиції щодо оприлюдненого проекту регуляторного акта та відповідного аналізу регуляторного впливу надаються фізичними та юридичними особами, їх об'єднаннями, крім розробника цього проекту, також і Державній регуляторній службі України: вул. Арсенальна, 9/11 м. Київ, 01011. Адреса електронної пошти: mail@dkrp.gov.ua.

Зауваження та пропозиції до проекту Наказу фізичні та юридичні особи можуть надавати поштою (електронною поштою).


22 квітня 2016 року

Повідомлення про оприлюднення проекту Закону України "Про внесення змін до Закону України "Про страховий фонд документації України"

Відповідно до статті 9 Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності" Державна архівна служба України повідомляє про оприлюднення проекту Закону України "Про внесення змін до Закону України "Про страховий фонд документації України" (далі – проект Закону).

Проекту Закону розроблено з метою усунення існуючої неузгодженості між Законом України "Про державний нагляд (контроль) у сфері господарської діяльності" та Законом України "Про страховий фонд документації України", чіткого розмежування повноважень і функцій центральних і місцевих органів виконавчої влади та суб'єктів господарювання у сфері страхового фонду документації, законодавчого закріплення соціальних гарантій працівників спеціальних установ страхового фонду документації і конкретизації та визначення поняття системи страхового фонду документації.

Зауваження та пропозиції до зазначеного проекту Закону від фізичних та юридичних осіб, їх об'єднань приймаються протягом місяця у письмовому або в електронному вигляді за адресою: 03110, м. Київ, вул. Солом’янська, 24, Державна архівна служба України, info@arch.gov.ua, тел. (044)275-27-77.

Відповідно до частини першої статті 20 Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності" зауваження і пропозиції щодо оприлюдненого проекту регуляторного акта та відповідного аналізу регуляторного впливу надаються фізичними та юридичними особами, їх об'єднаннями, крім розробника цього проекту, також і Державній регуляторній службі: м. Київ, вул. Арсенальна, 9/11. Адреса електронної пошти: inform@dkrp.gov.ua

Зауваження та пропозиції до проекту Закону прийматимуться Укрдержархівом протягом місяця з дня оприлюднення.


22 лютого 2016 року

Повідомлення про оприлюднення проекту наказу Міністерства юстиції України "Про затвердження Порядку надання платних послуг архівними установами, що утримуються за рахунок бюджетних коштів".

Проект наказу розроблено Державною архівною службою України відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 07 травня 1998 року № 639 "Про затвердження переліку платних послуг, які можуть надаватися архівними установами, що утримуються за рахунок бюджетних коштів" (із змінами).

Зауваження та пропозиції до зазначеного проекту наказу від фізичних та юридичних осіб, їх об´єднань приймаються у письмовому або в електронному вигляді за адресою: 03110, м. Київ, вул. Солом'янська, 24, Державна архівна служба України, info@arch.gov.ua факс/тел: 275-27-55, 273-27-08.

Відповідно до частини першої статті 20 Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності" зауваження і пропозиції щодо оприлюдненого проекту регуляторного акта та відповідного аналізу регуляторного впливу надаються фізичними та юридичними особами, їх об'єднаннями, крім розробника цього проекту, Державній регуляторній службі України: вул. Арсенальна, 9/11. Адреса електронної пошти: inform@dkrp.gov.ua.

Зауваження та пропозиції до проекту наказу прийматимуться Державною архівною службою України протягом місяця з дня оприлюднення.


8 вересня 2015 року

Відповідно до статті 9 Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності" Державна архівна служба повідомляє про оприлюднення проекту постанови Кабінету Міністрів України "Про внесення змін до Положення про порядок формування, ведення та використання обласного (регіонального) страхового фонду документації" (далі - проект постанови).

Проект постанови розроблено з метою удосконалення нормативно-правового регулювання у сфері формування, ведення та використання обласного (регіонального) страхового фонду документації.

Зауваження та пропозиції до зазначеного проекту постанови від фізичних та юридичних осіб, їх об’єднань приймаються протягом місяця у письмовому або в електронному вигляді за адресою: 03110, м. Київ, вул. Солом’янська, 24, Державна архівна служба України, mail@archives.gov.ua, тел. (044)275-27-77.

Відповідно до частини першої статті 20 Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності" зауваження і пропозиції щодо оприлюдненого проекту регуляторного акта та відповідного аналізу регуляторного впливу надаються фізичними та юридичними особами, їх об’єднаннями, крім розробника цього проекту, також і Державній регуляторній службі: м. Київ, вул. Арсенальна, 9/11. Адреса електронної пошти: inform@dkrp.gov.ua.

Зауваження та пропозиції до проекту постанови прийматимуться Укрдержархівом протягом місяця з дня оприлюднення.


5 серпня 2015 року

Повідомлення про оприлюднення проекту наказу Міністерства юстиції України, Фонду державного майна України "Про затвердження нормативно-правових актів з питань оцінок документів Національного архівного фонду".

Відповідно до статті 9 Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності" Державна архівна служба повідомляє про оприлюднення проекту наказу Міністерства юстиції України, Фонду державного майна України "Про затвердження нормативно-правових актів з питань оцінок документів Національного архівного фонду".

Реалізація проекту наказу сприятиме проведенню об’єктивної грошової оцінки документів Національного архівного фонду експертними комісіями та суб’єктами оціночної діяльності - суб’єктами господарювання, посиленню захисту законних інтересів держави, юридичних і фізичних осіб - власників документів Національного архівного фонду, а також забезпечення належного державного обліку та збереженості документів Національного архівного фонду.

На офіційному веб-порталі Укрдержархіву (http://www.archives.gov.ua) в рубриці "Регуляторні акти" розміщено проект наказу та аналіз регуляторного впливу.

Зауваження та пропозиції до вказаного проекту просимо надсилати упродовж місяця з дати оприлюднення проекту на адресу розробника: 03110, м. Київ, вул. Солом'янська, 24, Державна архівна служба України, відділ формування Національного архівного фонду департаменту діловодства, формування, зберігання та обліку документів Національного архівного фонду, mail@archives.gov.ua, тел: 275-11-66.

Відповідно до частини першої статті 20 Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності" зауваження і пропозиції щодо оприлюдненого проекту регуляторного акта та відповідного аналізу регуляторного впливу надаються фізичними та юридичними особами, їх об’єднаннями, крім розробника цього проекту, центральному органу виконавчої влади, що реалізує державну регуляторну політику - Державній регуляторній службі України (01011, м. Київ, вул. Арсенальна, 9/11, тел. 254-56-73, факс 254-43-93, адреса електронної пошти: inform@dkrp.gov.ua).


13 травня 2015 року

Повідомлення про оприлюднення проекту розпорядження Кабінету Міністрів України "Про надання дозволу Державній архівній службі на проведення інспекційних перевірок у сфері страхового фонду документації".

Відповідно до статті 9 Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності" Державна архівна служба повідомляє про оприлюднення проекту розпорядження Кабінету Міністрів України "Про надання дозволу Державній архівній службі на проведення інспекційних перевірок у сфері страхового фонду документації" (далі - проект розпорядження).

Основною метою прийняття проекту розпорядження є дотримання вимог пункту 8 розділу III "Прикінцеві положення" Закону України від 28 грудня 2014 року № 76-VIII "Про внесення змін та визнання такими, що втратили чинність, деяких законодавчих актів України".

Зауваження та пропозиції від фізичних та юридичних осіб, їх об’єднань щодо проекту розпорядження приймаються у письмовому або в електронному вигляді протягом місяця з дня його оприлюднення за адресою: 03110, м. Київ, вул. Солом’янська, 24, Державна архівна служба України, mail@archives.gov.ua, тел. (044)275-27-77.

Відповідно до частини першої статті 20 Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності" зауваження і пропозиції щодо оприлюдненого проекту регуляторного акта та відповідного аналізу регуляторного впливу надаються фізичними та юридичними особами, їх об'єднаннями, крім розробника цього проекту, також і Державній регуляторній службі: м. Київ, вул. Арсенальна, 9/11. Адреса електронної пошти: inform@dkrp.gov.ua.

Зауваження та пропозиції до проекту розпорядження прийматимуться Укрдержархівом протягом місяця з дня оприлюднення.


06 квітня 2015 року

Повідомлення про оприлюднення проекту постанови Кабінету Міністрів України "Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 16 травня 2002 р. № 642"

Проект постанови Кабінету Міністрів України "Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 16 травня 2002 р. № 642" (далі – проект постанови) розроблено Міністерством юстиції України у зв’язку з необхідністю приведення постанови Кабінету Міністрів України від 16.05.2002 № 642 "Про затвердження Порядку ведення Державного реєстру документів страхового фонду документації" у відповідність до Закону України "Про страховий фонд документації України" та Указу Президента України від 06.04.2011 № 407 "Про затвердження Положення про Державну архівну службу України".

Метою проекту постанови є удосконалення правового регулювання відносин у сфері ведення Державного реєстру страхового фонду документації України.

Проект постанови розміщено для ознайомлення та громадського обговорення на сайті Укрдержархіву (http://www.archives.gov.ua).

Зауваження та пропозиції до зазначеного проекту постанови від фізичних та юридичних осіб, їх об’єднань приймаються у письмовому або в електронному вигляді за адресою: вул. Жовтневої революції, 139, м. Харків, 61157, Державний департамент страхового фонду документації Державної архівної служби України, ddsfd@ukr.net, тел./факс (057)712-44-05.

Відповідно до частини першої статті 20 Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності" зауваження і пропозиції щодо оприлюдненого проекту регуляторного акта та відповідного аналізу регуляторного впливу надаються фізичними та юридичними особами, їх об'єднаннями, крім розробника цього проекту, Державній регуляторній службі України: вул. Арсенальна, 9/11. Адреса електронної пошти: mail@dkrp.gov.ua.

Зауваження та пропозиції до проекту наказу прийматимуться Державною архівною службою України протягом місяця з дня оприлюднення.


31 березня 2015 року

Повідомлення про оприлюднення проекту наказу Міністерства юстиції України "Про затвердження Порядку надання платних послуг архівними установами, що утримуються за рахунок бюджетних коштів"

Проект наказу розроблено Державною архівною службою України відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 07 травня 1998 року № 639 "Про затвердження переліку платних послуг, які можуть надаватися архівними установами, що утримуються за рахунок бюджетних коштів" (із змінами).

Зауваження та пропозиції до зазначеного проекту наказу від фізичних та юридичних осіб, їх об?єднань приймаються у письмовому або в електронному вигляді за адресою: 03110, м. Київ, вул. Солом'янська, 24, Державна архівна служба України, відділ планово-економічної діяльності та бюджетної звітності, mail@archives.gov.ua факс/тел: 275-27-55, 273-27-08.

Відповідно до частини першої статті 20 Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності" зауваження і пропозиції щодо оприлюдненого проекту регуляторного акта та відповідного аналізу регуляторного впливу надаються фізичними та юридичними особами, їх об'єднаннями, крім розробника цього проекту, Державній регуляторній службі України: вул. Арсенальна, 9/11. Адреса електронної пошти: inform@dkrp.gov.ua.

Зауваження та пропозиції до проекту наказу прийматимуться Державною архівною службою України протягом місяця з дня оприлюднення.

26 березня 2015 року

Повідомлення про оприлюднення проекту наказу Міністерства юстиції України, Фонду державного майна України "Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Державного комітету архівів України, Фонду державного майна України від 28 березня 2005 року № 34/683"

Відповідно до статті 9 Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності" Державна архівна служба повідомляє про оприлюднення проекту наказу Міністерства юстиції України, Фонду державного майна України "Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Державного комітету архівів України, Фонду державного майна України від 28 березня 2005 року № 34/683".

Реалізація проекту наказу сприятиме уникненню колізій у законодавстві та приведенню нормативно-правового акта з питань оцінок документів Національного архівного фонду у відповідність до Закону України "Про Національний архівний фонд та архівні установи" та інших нормативно-правових актів.

На офіційному веб-порталі Укрдержархіву (http://www.archives.gov.ua/) в рубриці "Регуляторні акти" розміщено проект наказу та аналіз регуляторного впливу.

Зауваження та пропозиції до вказаного проекту просимо надсилати упродовж місяця з дати оприлюднення проекту на адресу розробника: 03110, м. Київ, вул. Солом'янська, 24, Державна архівна служба України, відділ формування Національного архівного фонду департаменту діловодства, формування, зберігання та обліку документів Національного архівного фонду, mail@archives.gov.ua, тел: 275-11-66.

Відповідно до частини першої статті 20 Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності" зауваження і пропозиції щодо оприлюдненого проекту регуляторного акта та відповідного аналізу регуляторного впливу надаються фізичними та юридичними особами, їх об’єднаннями, крім розробника цього проекту, центральному органу виконавчої влади, що реалізує державну регуляторну політику – Державній регуляторній службі України (01011, м. Київ, вул. Арсенальна, 9/11, тел. 254-56-73, факс 254-43-93, адреса електронної пошти: inform@dkrp.gov.ua).


29 грудня 2014 року

Повідомлення про оприлюднення проекту наказу Міністерства юстиції України "Про внесення змін до Положення про проведення інспекційних перевірок у сфері страхового фонду документації України".

Проект наказу розроблено Державною архівною службою України з метою приведення його у відповідність із Законом України "Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності" (із змінами, внесеними Законом України від 22.07.2014 № 1600-VІІ "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо обмеження втручання у діяльність суб’єктів господарювання").

Зауваження та пропозиції до зазначеного проекту наказу від фізичних та юридичних осіб, їх об’єднань приймаються у письмовому або в електронному вигляді за адресою: вул. Жовтневої революції, 139, м. Харків, 61157, Державний департамент страхового фонду документації Державної архівної служби України, ddsfd@ukr.net, тел./факс (057)712-44-05.

Відповідно до частини першої статті 20 Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності" зауваження і пропозиції щодо оприлюдненого проекту регуляторного акта та відповідного аналізу регуляторного впливу надаються фізичними та юридичними особами, їх об'єднаннями, крім розробника цього проекту, Державній службі України з питань регуляторної політики та розвитку підприємництва: вул. Арсенальна, 9/11. Адреса електронної пошти: mail@dkrp.gov.ua.

Зауваження та пропозиції до проекту наказу прийматимуться Державною архівною службою України протягом місяця з дня оприлюднення.


07 листопада 2014 року

Повідомлення про оприлюднення проекту наказу Міністерства юстиції України "Про затвердження Інструкції з оформлення матеріалів про адміністративні правопорушення в державній системі страхового фонду документації"

Проект наказу розроблено Державною архівною службою України відповідно до статті 6 Закону України "Про страховий фонд документації", статей 18825, 255 Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Основною метою прийняття наказу є дотримання законності при здійсненні адміністративного провадження та роз’яснення правильності оформлення матеріалів про адміністративні правопорушення у разі невиконання законних вимог (приписів) посадових осіб центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері страхового фонду документації.

Впровадження цього проекту наказу сприятиме: порядку провадження у справах про адміністративні порушення; порядку оформлення матеріалів, які складаються при адміністративному провадженні; роз’ясненню порядку обліку матеріалів, які складаються при адміністративному провадженні.

Зауваження та пропозиції до зазначеного проекту наказу від фізичних та юридичних осіб, їх об’єднань приймаються протягом місяця у письмовому або в електронному вигляді за адресою: вул. Жовтневої революції, 139, м. Харків, 61157, Державний департамент страхового фонду документації Державної архівної служби України, ddsfd@ukr.net, тел./факс (057)712-44-05.

Відповідно до частини першої статті 20 Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності" зауваження і пропозиції щодо оприлюдненого проекту регуляторного акта та відповідного аналізу регуляторного впливу надаються фізичними та юридичними особами, їх об'єднаннями, крім розробника цього проекту, Державній службі України з питань регуляторної політики та розвитку підприємництва: вул. Арсенальна, 9/11. Адреса електронної пошти: mail@dkrp.gov.ua.

Зауваження та пропозиції до проекту наказу прийматимуться Державною архівною службою України протягом місяця з дня оприлюднення.


15 травня 2014 року

Повідомлення про оприлюднення про оприлюднення проекту постанови Кабінету Міністрів України "Про внесення змін до Положення про порядок формування, ведення та використання обласного (регіонального) страхового фонду документації"

Відповідно до статті 9 Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності" Державна архівна служба повідомляє про оприлюднення проекту постанови Кабінету Міністрів України "Про внесення змін до Положення про порядок формування, ведення та використання обласного (регіонального) страхового фонду документації" (далі - проект постанови).

Проект постанови розроблено з метою удосконалення нормативно-правового регулювання у сфері формування, ведення та використання обласного (регіонального) страхового фонду документації.

Проект постанови розміщено для обговорення на веб-порталі Державної архівної служби (http://www.archives.gov.ua/) у рубриці "Регуляторні акти".

Зауваження та пропозиції до зазначеного проекту постанови від фізичних та юридичних осіб, їх об’єднань приймаються протягом місяця у письмовому або в електронному вигляді за адресою: вул. Жовтневої революції, 139, м. Харків, 61157, Державний департамент страхового фонду документації Державної архівної служби України, ddsfd@ukr.net, тел./факс (057)712-44-05.

Відповідно до частини першої статті 20 Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності" зауваження і пропозиції щодо оприлюдненого проекту регуляторного акта та відповідного аналізу регуляторного впливу надаються фізичними та юридичними особами, їх об’єднаннями, крім розробника цього проекту, також і Державній службі з питань регуляторної політики та розвитку підприємництва: м. Київ, вул. Арсенальна, 9/11. Адреса електронної пошти: mail@dkrp.gov.ua.

Зауваження та пропозиції до проекту постанови прийматимуться Укрдержархівом протягом місяця з дня оприлюднення.


14 травня 2014 року

Повідомлення про оприлюднення проекту наказу Міністерства юстиції України "Про затвердження форми та опису галузевої програми створення страхового фонду документації"

Відповідно до статті 9 Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності" Міністерство юстиції повідомляє про оприлюднення проекту наказу Міністерства юстиції України "Про затвердження форми та опису галузевої програми створення страхового фонду документації" (далі – проект наказу).

Проект наказу розроблено з метою встановлення єдиного підходу щодо оформлення галузевих програм створення страхового фонду документації.

Проект наказу розміщено для обговорення на веб-порталі Державної архівної служби (http://www.archives.gov.ua/) у рубриці "Регуляторні акти".

Зауваження та пропозиції до зазначеного проекту наказу від фізичних та юридичних осіб, їх об’єднань приймаються протягом місяця у письмовому або в електронному вигляді за адресою: вул. Жовтневої революції, 139, м. Харків, 61157, Державний департамент страхового фонду документації Державної архівної служби України, ddsfd@ukr.net, тел./факс (057)712-44-05.

Відповідно до частини першої статті 20 Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності" зауваження і пропозиції щодо оприлюдненого проекту регуляторного акта та відповідного аналізу регуляторного впливу надаються фізичними та юридичними особами, їх об’єднаннями, крім розробника цього проекту, також і Державній службі з питань регуляторної політики та розвитку підприємництва: м. Київ, вул. Арсенальна, 9/11. Адреса електронної пошти: mail@dkrp.gov.ua.

Зауваження та пропозиції до проекту наказу прийматимуться Укрдержархівом протягом місяця з дня оприлюднення.


27 січня 2014 року

Повідомлення про оприлюднення проекту регуляторного акта (до проекту наказу Міністерства юстиції України "Про затвердження Порядку здійснення контролю за дотриманням строків зберігання архівних документів, вимог щодо умов їх зберігання, порядку ведення обліку та доступу до документів Національного архівного фонду архівними установами, заснованими фізичними особами та/або юридичними особами приватного права")

Проект наказу розроблено Державною архівною службою України відповідно до статті 33 Закону України "Про Національний архівний фонд та архівні установи".

Метою проекту наказу є визначення основних вимог щодо функціонування архівних установ, заснованих фізичними особами та/або юридичними особами приватного права та здійснення центральними державними архівами, Державним архівом в Автономній Республіці Крим, державними архівами областей, міст Києва і Севастополя контролю за дотриманням строків зберігання архівних документів, а також вимог щодо умов їх зберігання, порядку ведення обліку та доступу до документів Національного архівного фонду архівними установами, заснованими фізичними особами та/або юридичними особами приватного права.

На офіційному веб-порталі Укрдержархіву (http://www.archives.gov.ua/) в підрубриках "Проекти регуляторних актів", "Аналіз регуляторних актів" рубриці "Регуляторні акти" розміщено проект наказу та аналіз впливу цього регуляторного акта.

Зауваження та пропозиції від фізичних осіб та юридичних осіб до вказаного проекту наказу можна надсилати упродовж місяця з дати оприлюднення проекту на адресу розробника: 03110, м. Київ, вул. Солом'янська, 24, Державна архівна служба України, відділ формування Національного архівного фонду департаменту діловодства, формування, зберігання та обліку документів Національного архівного фонду, mail@archives.gov.ua тел: 275-11-66 або 01011, м. Київ, вул. Арсенальна, 9/11, Державна служба України з питань регуляторної політики та розвитку підприємництва, inform@dkrp.gov.ua

Зауваження та пропозиції до проекту наказу прийматимуться протягом місяця з дня оприлюднення.


23 січня 2014 року

Повідомлення про оприлюднення проекту постанови Кабінету Міністрів України "Про внесення змін до Положення про порядок формування, ведення та використання обласного (регіонального) страхового фонду документації"

Відповідно до статті 9 Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності" Державна архівна служба повідомляє про оприлюднення проекту постанови Кабінету Міністрів України "Про внесення змін до Положення про порядок формування, ведення та використання обласного (регіонального) страхового фонду документації" (далі – проект постанови).

Проект постанови розроблено з метою удосконалення нормативно-правового регулювання у сфері формування, ведення та використання обласного (регіонального) страхового фонду документації.

Проект постанови розміщено для обговорення на веб-порталі Державної архівної служби (http://www.archives.gov.ua/) у рубриці "Регуляторні акти".

Зауваження та пропозиції до зазначеного проекту постанови від фізичних та юридичних осіб, їх об’єднань приймаються протягом місяця у письмовому або в електронному вигляді за адресою: вул. Жовтневої революції, 139, м. Харків, 61157, Державний департамент страхового фонду документації Державної архівної служби України, ddsfd@ukr.net, тел./факс (057)712-44-05.

Відповідно до частини першої статті 20 Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності" зауваження і пропозиції щодо оприлюдненого проекту регуляторного акта та відповідного аналізу регуляторного впливу надаються фізичними та юридичними особами, їх об’єднаннями, крім розробника цього проекту, також і Державній службі з питань регуляторної політики та розвитку підприємництва: м. Київ, вул. Арсенальна, 9/11. Адреса електронної пошти: mail@dkrp.gov.ua.

Зауваження та пропозиції до проекту постанови прийматимуться Укрдержархівом протягом місяця з дня оприлюднення.


11 січня 2013 року

Відповідно до статті 9 Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності" Державна архівна служба повідомляє про оприлюднення проекту постанови Кабінету Міністрів України "Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 16 травня 2002 р. № 642" (далі - проект постанови).

Проект постанови розроблено з метою удосконалення правового регулювання відносин у сфері ведення Державного реєстру страхового фонду документації України.

Проект постанови розміщено для обговорення на веб-порталі Державної архівної служби (http://www.archives.gov.ua/) у рубриці "Регуляторні акти".

Зауваження та пропозиції до зазначеного проекту постанови від фізичних та юридичних осіб, їх об’єднань приймаються протягом місяця у письмовому або в електронному вигляді за адресою: вул. Жовтневої революції, 139, м. Харків, 61157, Державний департамент страхового фонду документації Державної архівної служби України, ddsfd@ukr.net, тел./факс (057)712-44-05.

Відповідно до частини першої статті 20 Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності" зауваження і пропозиції щодо оприлюдненого проекту регуляторного акта та відповідного аналізу регуляторного впливу надаються фізичними та юридичними особами, їх об’єднаннями, крім розробника цього проекту, також і Державній службі з питань регуляторної політики та розвитку підприємництва: м. Київ, вул. Арсенальна, 9/11. Адреса електронної пошти: mail@dkrp.gov.ua.

Зауваження та пропозиції до проекту постанови прийматимуться Укрдержархівом протягом місяця з дня оприлюднення.


19 листопада 2013 року

Повідомлення про оприлюднення проекту постанови Кабінету Міністрів України "Про затвердження критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності у сфері створення, формування, ведення та використання страхового фонду документації і визначається періодичність здійснення планових заходів державного контролю Державною архівною службою"

Відповідно до статті 9 Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності" Міністерство юстиції повідомляє про оприлюднення постанови Кабінету Міністрів України "Про затвердження критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності у сфері створення, формування, ведення та використання страхового фонду документації і визначається періодичність здійснення планових заходів державного контролю Державною архівною службою" (далі – проект постанови).

Проект постанови розроблено з метою звуження кола суб’єктів господарювання, що підлягають перевірці у сфері створення, формування, ведення та використання страхового фонду документації.

Проект постанови розміщено для обговорення на веб-порталі Державної архівної служби (http://www.archives.gov.ua/) у рубриці "Регуляторні акти".

Зауваження та пропозиції до зазначеного проекту постанови від фізичних та юридичних осіб, їх об’єднань приймаються протягом місяця у письмовому або в електронному вигляді за адресою: вул. Жовтневої революції, 139, м. Харків, 61157, Державний департамент страхового фонду документації Державної архівної служби України, ddsfd@ukr.net, тел./факс (057)712-44-05.

Відповідно до частини першої статті 20 Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності" зауваження і пропозиції щодо оприлюдненого проекту регуляторного акта та відповідного аналізу регуляторного впливу надаються фізичними та юридичними особами, їх об’єднаннями, крім розробника цього проекту, також і Державній службі з питань регуляторної політики та розвитку підприємництва: м. Київ, вул. Арсенальна, 9/11. Адреса електронної пошти: mail@dkrp.gov.ua.

Зауваження та пропозиції до проекту постанови прийматимуться Укрдержархівом протягом місяця з дня оприлюднення.


11 листопада 2013 року

Повідомлення про оприлюднення проекту наказу Міністерства юстиції України "Про затвердження Положення про проведення інспекційних перевірок у сфері страхового фонду документації України"

Проект наказу розроблено Державною архівною службою України відповідно до статті 14 Закону України "Про страховий фонд документації України".

Зауваження та пропозиції до зазначеного проекту наказу від фізичних та юридичних осіб, їх об?єднань приймаються у письмовому або в електронному вигляді за адресою: вул. Жовтневої революції, 139, м. Харків, 61157, Державний департамент страхового фонду документації, ddsfd@ukr.net, тел./факс (057)712-44-05.

Відповідно до частини першої статті 20 Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності" зауваження і пропозиції щодо оприлюдненого проекту регуляторного акта та відповідного аналізу регуляторного впливу надаються фізичними та юридичними особами, їх об'єднаннями, крім розробника цього проекту, Державній службі України з питань регуляторної політики та розвитку підприємництва: вул. Арсенальна, 9/11. Адреса електронної пошти: mail@dkrp.gov.ua.

Зауваження та пропозиції до проекту наказу прийматимуться Державною архівною службою України протягом місяця з дня оприлюднення.


1 листопада 2013 року

Повідомлення про оприлюднення проекту наказу Міністерства юстиції України "Про визнання таким, що втратив чинність, наказ Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи від 17 серпня 2007 р. № 561"

Проект наказу Міністерства юстиції України "Про визнання таким, що втратив чинність, наказ Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи від 17 серпня 2007 р. № 561" (далі – проект наказу) розроблено відповідно до статей 6, 14 Закону України "Про страховий фонд документації України" із змінами, внесеними Законом України № 5461 від 16 жовтня 2012 року "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо діяльності Міністерства юстиції України, Міністерства культури України, інших центральних органів виконавчої влади, діяльність яких спрямовується та координується через відповідних міністрів, а також Державного космічного агентства України" з метою приведення нормативно-правових актів у відповідність до вимог чинного законодавства, які регулюють питання оформлення матеріалів про адміністративні правопорушення в державній системі страхового фонду документації.

Зауваження та пропозиції до проекту наказу від фізичних та юридичних осіб, їх об’єднань приймаються у письмовому або в електронному вигляді за адресою: вул. Жовтневої революції, 139, м. Харків, 61157, Державний департамент страхового фонду документації Укрдержархіву, ddsfd@ukr.net, тел./факс (057)712-44-05.

Відповідно до частини першої статті 20 Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності" зауваження і пропозиції щодо оприлюдненого проекту регуляторного акта та відповідного аналізу регуляторного впливу надаються фізичними та юридичними особами, їх об'єднаннями, крім розробника цього проекту, Державній службі України з питань регуляторної політики та розвитку підприємництва: вул. Арсенальна, 9/11. Адреса електронної пошти: mail@dkrp.gov.ua.

Зауваження та пропозиції до проекту наказу прийматимуться Державною архівною службою України протягом місяця з дня оприлюднення.

16 серпня 2013 року

Повідомлення про оприлюднення проекту постанови Кабінету Міністрів України "Про внесення змін до Положення про Державний реєстр потенційно небезпечних об´єктів "

Проект постанови Кабінету Міністрів України "Про внесення змін до Положення про Державний реєстр потенційно небезпечних об´єктів" розроблено Державною архівною службою з метою приведення Положення про Державний реєстр потенційно небезпечних об´єктів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 29.08.2002 № 1288 у відповідність до вимог законодавчих актів у сфері техногенної безпеки та страхового фонду документації.

З цією метою проект постанови передбачає внесення змін, які забезпечать визначення джерел та механізму інформаційного наповнення Державного реєстру потенційно небезпечних об´єктів, визначення порядку виключення об’єктів з зазначеного Реєстру та усунуть термінологічну розбіжність у назві небезпечних об´єктів.

Зауваження та пропозиції до зазначеного проекту постанови від фізичних та юридичних осіб, їх об´єднань приймаються протягом місяця у письмовому або в електронному вигляді за адресою: 61157, м. Харків, вул. Жовтневої революції, 139, Державний департамент страхового фонду документації Укрдержархіву, ddsfd@ukr.net , тел./факс (057)712-44-05.

Відповідно до частини першої статті 20 Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності" зауваження і пропозиції щодо оприлюдненого проекту регуляторного акта та відповідного аналізу регуляторного впливу надаються фізичними та юридичними особами, їх об´єднаннями, крім розробника цього проекту, спеціально уповноваженому органу виконавчої влади з питань державної регуляторної політики – Державній службі України з питань регуляторної політики та розвитку підприємництва на адресу: м. Київ, вул. Арсенальна, 9/11. Адреса електронної пошти: mail@dkrp.gov.ua .

Зауваження та пропозиції до проекту постанови прийматимуться Укрдержархівом протягом місяця з дня оприлюднення.

16 серпня 2013 року

Повідомлення про оприлюднення проекту наказу Міністерства юстиції України "Про затвердження Порядку надання платних послуг архівними установами, що утримуються за рахунок бюджетних коштів"

Проект наказу розроблено Державною архівною службою України відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 07.05.98 № 639 "Про затвердження переліку платних послуг, які можуть надаватися архівними установами, що утримуються за рахунок бюджетних коштів" (із змінами).

Зауваження та пропозиції до зазначеного проекту наказу від фізичних та юридичних осіб, їх об?єднань приймаються у письмовому або в електронному вигляді за адресою: 03110, м. Київ, вул. Солом´янська, 24, Державна архівна служба України, відділ планово-економічної діяльності та бюджетної звітності, mail@archives.gov.ua факс/тел: 275-27-55, 270-86-12.

Відповідно до частини першої статті 20 Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності" зауваження і пропозиції щодо оприлюдненого проекту регуляторного акта та відповідного аналізу регуляторного впливу надаються фізичними та юридичними особами, їх об'єднаннями, крім розробника цього проекту, Державній службі України з питань регуляторної політики та розвитку підприємництва: вул. Арсенальна, 9/11. Адреса електронної пошти: mail@dkrp.gov.ua .

Зауваження та пропозиції до проекту наказу прийматимуться Державною архівною службою України протягом місяця з дня оприлюднення.

30 липня 2013 року

Повідомлення про оприлюднення проекту Закону України "Про внесення змін до Закону України "Про страховий фонд документації України"

1. Відповідно до статті 9 Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності" Державна архівна служба України повідомляє про оприлюднення проекту Закону України "Про внесення змін до Закону України "Про страховий фонд документації України" (далі – проект Закону).

Проекту Закону розроблено з метою усунення існуючої неузгодженості між Законом України "Про державний нагляд (контроль) у сфері господарської діяльності" та Законом України "Про страховий фонд документації України", чіткого розмежування повноважень і функцій центральних і місцевих органів виконавчої влади та суб'єктів господарювання у сфері страхового фонду документації, законодавчого закріплення соціальних гарантій працівників спеціальних установ страхового фонду документації і конкретизації та визначення поняття системи страхового фонду документації.

Проект Закону розміщено для обговорення на веб-порталі Державної архівної служби (http://www.archives.gov.ua/) у рубриці "Регуляторні акти".

Зауваження та пропозиції до зазначеного проекту Закону від фізичних та юридичних осіб, їх об'єднань приймаються протягом місяця у письмовому або в електронному вигляді за адресою: вул. Жовтневої революції, 139, м. Харків, 61157, Державний департамент страхового фонду документації Державної архівної служби України, ddsfd@ukr.net, тел./факс (057)712-44-05.

Відповідно до частини першої статті 20 Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності" зауваження і пропозиції щодо оприлюдненого проекту регуляторного акта та відповідного аналізу регуляторного впливу надаються фізичними та юридичними особами, їх об'єднаннями, крім розробника цього проекту, також і Державній службі з питань регуляторної політики та розвитку підприємництва: м. Київ, вул. Арсенальна, 9/11. Адреса електронної пошти: mail@dkrp.gov.ua.

Зауваження та пропозиції до проекту Закону прийматимуться Укрдержархівом протягом місяця з дня оприлюднення.


5 липня 2013 року

Повідомлення про оприлюднення проекту постанови Кабінету Міністрів України "Про внесення змін до Положення про порядок формування, ведення та використання обласного (регіонального) страхового фонду документації", затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 13 березня 2002 р. № 320

Відповідно до статті 9 Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності" Державна архівна служба України повідомляє про оприлюднення проекту постанови Кабінету Міністрів України "Про внесення змін до Положення про порядок формування, ведення та використання обласного (регіонального) страхового фонду документації" (далі – проект постанови).

Проект постанови розроблено Державною архівною службою з метою покращення механізму нормативно-правового регулювання та координації діяльності суб’єктів державної системи страхового фонду документації у сфері формування, ведення та використання обласних (регіональних) страхових фондів документації.

Проектом постанови передбачається удосконалити державне регулювання відносин між суб’єктами державної системи страхового фонду документації у сфері створення страхового фонду документації для проведення будівельних (відбудовчих), аварійно-рятувальних та аварійно-відновлювальних робіт під час ліквідування надзвичайних ситуацій та в особливий період.

Зауваження та пропозиції до зазначеного проекту постанови від фізичних та юридичних осіб, їх об'єднань приймаються протягом місяця у письмовому або в електронному вигляді за адресою: вул. Жовтневої революції, 139, м. Харків, 61157, Державний департамент страхового фонду документації Державної архівної служби України, ddsfd@ukr.net, тел./факс (057)712-44-05.

Відповідно до частини першої статті 20 Закону України “Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності” зауваження і пропозиції щодо оприлюдненого проекту регуляторного акта та відповідного аналізу регуляторного впливу надаються фізичними та юридичними особами, їх об'єднаннями, крім розробника цього проекту, також і Державній службі з питань регуляторної політики та розвитку підприємництва: м. Київ, вул. Арсенальна, 9/11. Адреса електронної пошти: mail@dkrp.gov.ua.

Зауваження та пропозиції до проекту постанови прийматимуться Укрдержархівом протягом місяця з дня оприлюднення.4 липня 2013 року

Повідомлення про оприлюднення проекту регуляторного акта (до проекту наказу Міністерства юстиції України "Про затвердження Порядку здійснення контролю за дотриманням строків зберігання архівних документів, вимог щодо умов їх зберігання, порядку ведення їх обліку, а також доступу до документів Національного архівного фонду архівними установами, заснованими фізичними особами та/або юридичними особами приватного права")

Проект наказу розроблено Державною архівною службою України відповідно до статті 33 Закону України "Про Національний архівний фонд та архівні установи".

Метою проекту наказу є визначення основних вимог щодо функціонування архівних установ, заснованих фізичними особами та/або юридичними особами приватного права, їх взаємодії з державними архівними установами, здійснення центральними державними архівами, Державним архівом в Автономній Республіці Крим, державними архівами областей, міст Києва і Севастополя контролю за дотриманням строків зберігання архівних документів, а також вимог щодо умов їх зберігання, порядку ведення їх обліку, а також доступу до документів Національного архівного фонду архівними установами, заснованими фізичними особами та/або юридичними особами приватного права.

На офіційному веб-порталі Укрдержархіву (www.archives.gov.ua) в підрубриках "Проекти регуляторних актів", "Аналіз регуляторних актів" рубриці "Регуляторні акти" розміщено проект наказу та аналіз впливу цього регуляторного акта.

Зауваження та пропозиції від фізичних осіб та юридичних осіб до вказаного проекту наказу можна надсилати упродовж місяця з дати оприлюднення проекту на адресу розробника: 03110, м , вул. Солом'янська, 24, Державна архівна служба України, відділ формування Національного архівного фонду департаменту діловодства, формування, зберігання та обліку документів Національного архівного фонду, mail@archives.gov.ua тел: 275-11-66 або 01011, м. Київ, вул. Арсенальна, 9/11, Державна служба України з питань регуляторної політики та розвитку підприємництва, inform@dkrp.gov.ua

Зауваження та пропозиції до проекту наказу прийматимуться протягом місяця з дня оприлюднення.


1 липня 2013 року

проекту регуляторного акта (до проекту наказу Міністерства юстиції України "Про затвердження Порядку організації проведення грошової оцінки документів Національного архівного фонду")

Проект наказу розроблено Державною архівною службою України відповідно до статті 9 Закону України "Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність", абзацу другому пункту 10, абзацу четвертого пункту 11 Порядку проведення грошової оцінки документів Національного архівного фонду, затвердженого постановою Кабінету Міністрів від 13 грудня 2004 року № 1649.

Метою проекту наказу є проведення об’єктивної грошової оцінки документів Національного архівного фонду експертними комісіями та суб’єктами оціночної діяльності - суб’єктами господарювання, забезпечення збереженості документів Національного архівного фонду та захист законних інтересів їх власників.

Проектом регуляторного акта передбачено:
оформлення документів для проведення грошової оцінки;
передавання документів, необхідних для проведення грошової оцінки;
проведення ідентифікації документів у разі потреби їх атрибуції;
проведення попередньої індивідуальної грошової оцінки членами комісії;
проведення грошової оцінки комісією;
оформлення її результатів.

На офіційному веб-порталі Укрдержархіву (www.archives.gov.ua) в підрубриках "Проекти регуляторних актів", "Аналіз регуляторних актів" рубриці "Регуляторні акти" розміщено проект наказу та аналіз впливу цього регуляторного акта.

Зауваження та пропозиції від фізичних та юридичних осіб, а також їх об’єднань до вказаного проекту наказу можна надсилати упродовж місяця з дати оприлюднення проекту на адресу розробника: 03110, м. Київ, вул. Солом'янська, 24, Державна архівна служба України, відділ формування Національного архівного фонду департаменту діловодства, формування, зберігання та обліку документів Національного архівного фонду, mail@archives.gov.ua тел: 275-11-66 або 01011, м. Київ, вул. Арсенальна, 9/11, Державна служба України з питань регуляторної політики та розвитку підприємництва, inform@dkrp.gov.ua.

Зауваження та пропозиції до проекту наказу прийматимуться протягом місяця з дня оприлюднення поштою та електронною поштою.


30 квітня 2013 року

Повідомлення про оприлюднення проекту наказу Міністерства юстиції "Про затвердження Положення про організацію та проведення інспекційних перевірок у сфері страхового фонду документації України"

1. Відповідно до статті 9 Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності" Державна архівна служба України повідомляє про оприлюднення з 30 квітня 2013 року з метою одержання зауважень і пропозицій від фізичних та юридичних осіб, їх об’єднань на офіційному веб-сайті Укрдержархіву проекту наказу Міністерства юстиції "Про затвердження Положення про організацію та проведення інспекційних перевірок у сфері страхового фонду документації України" (далі – проект Наказу).

Основною метою прийняття Наказу є визначення нормативно-правового регулювання організації та здійснення державного нагляду (контролю) у сфері страхового фонду документації.

Впровадження цього проекту Наказу сприятиме:

- визначенню організаційних засад та порядку проведення інспекційних перевірок Органом нагляду (контролю);

- врахуванню норм законодавства, прийнятих після набуття чинності Законів України № 5461 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо діяльності Міністерства юстиції України, Міністерства культури України, інших центральних органів виконавчої влади, діяльність яких спрямовується та координується через відповідних міністрів, а також Державного космічного агентства України" та № 877-V "Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності".

2. Поштова адреса розробника проекту Наказу: вул. Жовтневої революції, 139, м. Харків, 61157, Державний департамент страхового фонду документації.

Електронна адреса: ddsfd@ukr.net.

3. Спосіб оприлюднення проекту Наказу – шляхом розміщення на офіційній сторінці Державної архівної служби України в мережі Інтернет.

4. Зауваження та пропозиції від фізичних та юридичних осіб, їх об’єднань щодо проекту Наказу приймаються протягом місяця з дня його оприлюднення за адресою: вул. Жовтневої революції, 139, м. Харків, 61157, Державний департамент страхового фонду документації, ddsfd@ukr.net, тел./факс (057)712-44-05.

Відповідно до частини першої статті 20 Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності" зауваження і пропозиції щодо оприлюдненого проекту регуляторного акта та відповідного аналізу регуляторного впливу надаються фізичними та юридичними особами, їх об'єднаннями, крім розробника цього проекту, також і Державній службі України з питань регуляторної політики та розвитку підприємництва: м. Київ, вул. Арсенальна, 9/11. Адреса електронної пошти: mail@dkrp.gov.ua.

5. Зауваження та пропозиції до проекту Наказу фізичні та юридичні особи можуть надавати поштою (електронною поштою).

22 березня 2013 року

Проект постанови розроблено Державною архівною службою України з метою приведення постанови Кабінету Міністрів України від 02.10.2003 № 1553 "Про затвердження переліку платних послуг, які можуть надаватися бюджетними установами державної системи страхового фонду документації у сфері створення, формування, ведення і використання страхового фонду документації" у відповідність до вимог Закону України "Про страховий фонд документації України" (із змінами).

Прийняття постанови сприятиме встановленню нормативного регулювання відносин установ страхового фонду документації та суб'єктів господарювання при наданні платних послуг.

Зауваження та пропозиції до зазначеного проекту постанови від фізичних та юридичних осіб, їх об'єднань приймаються протягом місяця у письмовому або в електронному вигляді за адресою: вул. Жовтневої революції, 139, м. Харків, 61157, Державний департамент страхового фонду документації Державної архівної служби України, ddsfd@ukr.net, тел./факс (057)712-44-05.

Відповідно до частини першої статті 20 Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності" зауваження і пропозиції щодо оприлюдненого проекту регуляторного акта та відповідного аналізу регуляторного впливу надаються фізичними та юридичними особами, їх об'єднаннями, крім розробника цього проекту, також і Державній службі з питань регуляторної політики та розвитку підприємництва: м. Київ, вул. Арсенальна, 9/11. Адреса електронної пошти: mail@dkrp.gov.ua.

Зауваження та пропозиції до проекту постанови прийматимуться Укрдержархівом протягом місяця з дня оприлюднення.

21 лютого 2013 року

Повідомлення про оприлюднення проекту наказу Міністерства юстиції України "Про затвердження Порядку надання платних послуг архівними установами, що утримуються за рахунок бюджетних коштів"

Проект наказу розроблено Державною архівною службою України відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 07.05.98 № 639 "Про затвердження переліку платних послуг, які можуть надаватися архівними установами, що утримуються за рахунок бюджетних коштів" (із змінами).

Зауваження та пропозиції до зазначеного проекту наказу від фізичних та юридичних осіб, їх об?єднань приймаються у письмовому або в електронному вигляді за адресою: 03110, м. Київ, вул. Солом'янська, 24, Державна архівна служба України, відділ планово-економічної діяльності та бюджетної звітності, mail@archives.gov.ua факс/тел: 275-27-55, 270-86-12.

Відповідно до частини першої статті 20 Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності" зауваження і пропозиції щодо оприлюдненого проекту регуляторного акта та відповідного аналізу регуляторного впливу надаються фізичними та юридичними особами, їх об'єднаннями, крім розробника цього проекту, Державній службі України з питань регуляторної політики та розвитку підприємництва: вул. Арсенальна, 9/11. Адреса електронної пошти: mail@dkrp.gov.ua.

Зауваження та пропозиції до проекту наказу прийматимуться Державною архівною службою України протягом місяця з дня оприлюднення.

21 лютого 2013 року

Повідомлення про оприлюднення проекту наказу Міністерства юстиції України "Про затвердження Інструкції з оформлення матеріалів про адміністративні правопорушення в державній системі страхового фонду документації"

Проект наказу розроблено Державною архівною службою України відповідно до статті 6 Закону України "Про страховий фонд документації", статей 18825, 255 Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Основною метою прийняття наказу є дотримання законності при здійсненні адміністративного провадження та роз'яснення правильності оформлення матеріалів про адміністративні правопорушення у разі невиконання законних вимог (приписів) посадових осіб центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері страхового фонду документації.

Впровадження цього проекту наказу сприятиме: порядку провадження у справах про адміністративні порушення; порядку оформлення матеріалів, які складаються при адміністративному провадженні;

роз'ясненню порядку обліку матеріалів, які складаються при адміністративному провадженні.

Зауваження та пропозиції до зазначеного проекту наказу від фізичних та юридичних осіб, їх об'єднань приймаються протягом місяця у письмовому або в електронному вигляді за адресою: вул. Жовтневої революції, 139, м. Харків, 61157, Державний департамент страхового фонду документації Державної архівної служби України, ddsfd@ukr.net, тел./факс (057)712-44-05.

Відповідно до частини першої статті 20 Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності" зауваження і пропозиції щодо оприлюдненого проекту регуляторного акта та відповідного аналізу регуляторного впливу надаються фізичними та юридичними особами, їх об'єднаннями, крім розробника цього проекту, Державній службі України з питань регуляторної політики та розвитку підприємництва: вул. Арсенальна, 9/11. Адреса електронної пошти: mail@dkrp.gov.ua

Зауваження та пропозиції до проекту наказу прийматимуться Укрдержархівом протягом місяця з дня оприлюднення.

22 лютого 2013 року

28 вересня 2012 року

Повідомлення про оприлюднення проекту наказу Міністерства юстиції України "Про затвердження Порядку повідомлення власником документів Національного архівного фонду державної архівної установи про намір здійснити їх відчуження та про набуття права власності на ці документи, а також придбання державною архівною установою документів Національного архівного фонду у разі їх продажу" Проект наказу розроблено Державною архівною службою України відповідно до пункту 1 Указу Президента України від 09 грудня 2010 року № 1085 "Про оптимізацію системи центральних органів виконавчої влади".

Зауваження та пропозиції до зазначеного проекту наказу від фізичних та юридичних осіб, їх об'єднань приймаються протягом місяця у письмовому або в електронному вигляді за адресою: 03110, м. Київ, вул. Солом'янська, 24, Державна архівна служба України, відділ формування Національного архівного фонду, mail@archives.gov.ua тел: 275 11 66.

Відповідно до частини першої статті 20 Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності" зауваження і пропозиції щодо оприлюдненого проекту регуляторного акта та відповідного аналізу регуляторного впливу надаються фізичними та юридичними особами, їх об'єднаннями, крім розробника цього проекту, спеціально уповноваженому органу виконавчої влади з питань державної регуляторної політики – Державній службі України з питань регуляторної політики та на адресу: 01011, м. Київ, вул. Арсенальна, 9/11. Адреса електронної пошти: mail@dkrp.gov.ua.

Зауваження та пропозиції до проекту наказу прийматимуться Укрдержархівом протягом місяця з дня оприлюднення.

28 вересня 2012 року

Повідомлення про оприлюднення проекту наказу Міністерства юстиції України "Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Державного комітету архівів України від 30 липня 2007 року № 114" Проект наказу розроблено Державною архівною службою України відповідно до пункту 1 Указу Президента України від 09 грудня 2010 року № 1085 "Про оптимізацію системи центральних органів виконавчої влади".

Зауваження та пропозиції до зазначеного проекту наказу від фізичних та юридичних осіб, їх об'єднань приймаються протягом місяця у письмовому або в електронному вигляді за адресою: 03110, м. Київ, вул. Солом'янська, 24, Державна архівна служба України, відділ формування Національного архівного фонду, mail@archives.gov.ua тел: 275 11 66.

Відповідно до частини першої статті 20 Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності" зауваження і пропозиції щодо оприлюдненого проекту регуляторного акта та відповідного аналізу регуляторного впливу надаються фізичними та юридичними особами, їх об'єднаннями, крім розробника цього проекту, спеціально уповноваженому органу виконавчої влади з питань державної регуляторної політики – Державній службі України з питань регуляторної політики та на адресу: 01011, м. Київ, вул. Арсенальна, 9/11. Адреса електронної пошти: mail@dkrp.gov.ua.

Зауваження та пропозиції до проекту наказу прийматимуться Укрдержархівом протягом місяця з дня оприлюднення.

18 липня 2012 року

Повідомленнч про оприлюднення проекту Закону України "Про внесення змін до Закону України "Про страховий фонд документації України"

1. Відповідно до статті 9 Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності" Державна архівна служба України повідомляє про оприлюднення з 18 липня 2012 року з метою одержання зауважень і пропозицій від фізичних та юридичних осіб, їх об’єднань на офіційному веб-сайті Укрдержархіву проекту Закону України "Про внесення змін до Закону України "Про страховий фонд документації України" (далі – проект Закону).

Проект Закону дозволить привести Закон України "Про страховий фонд документації України" у відповідність до законів України "Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності", "Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності" та Указу Президента України від 09.12.2010 № 1085 "Про оптимізацію системи центральних органів виконавчої влади" в частині здійснення функцій з реалізації державної політики у сфері формування, ведення та використання страхового фонду документації України, здійснення державного нагляду (контролю) в системі страхового фонду документації України та визначення засад функціонування дозвільної системи у сфері страхового фонду документації України.

Прийняття акта сприятиме врегулюванню неузгодженостей між законами України "Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності", "Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності" та Указу Президента України від 09.12.2010 № 1085 "Про оптимізацію системи центральних органів виконавчої влади".

2. Поштова адреса розробника проекту закону: вул. Жовтневої революції, 139, м. Харків, 61157, Державний департамент страхового фонду документації.

Електронна адреса: ddsfd@ukr.net

3. Спосіб оприлюднення проекту Закону – шляхом розміщення на офіційній сторінці Державної архівної служби України в мережі Інтернет.

4. Зауваження та пропозиції від фізичних та юридичних осіб, їх об’єднань щодо проекту Закону приймаються протягом місяця з дня його оприлюднення за адресою: вул. Жовтневої революції, 139, м. Харків, 61157, Державний департамент страхового фонду документації, тел./факс (057)712-44-05, ddsfd@ukr.net

Відповідно до частини першої статті 20 Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності" зауваження і пропозиції щодо оприлюдненого проекту регуляторного акта та відповідного аналізу регуляторного впливу надаються фізичними та юридичними особами, їх об'єднаннями, крім розробника цього проекту, також і до Державної служби України з питань регуляторної політики та розвитку підприємництва: м. Київ, вул. Арсенальна, 9/11. Адреса електронної пошти: mail@dkrp.gov.ua

5. Зауваження та пропозиції до проекту Закону фізичні та юридичні особи можуть надавати поштою (електронною поштою).

2 липня 2012 року

Повідомлення про оприлюднення проекту наказу Міністерства юстиції України "Про затвердження Порядку надання платних послуг архівними установами, що утримуються за рахунок бюджетних коштів".

Проект наказу розроблено Державною архівною службою України відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 07.05.98 № 639 "Про затвердження переліку платних послуг, які можуть надаватися архівними установами, що утримуються за рахунок бюджетних коштів" (із змінами).

Зауваження та пропозиції до зазначеного проекту наказу від фізичних та юридичних осіб, їх об´єднань приймаються у письмовому або в електронному вигляді за адресою: 03110, м. Київ, вул. Солом'янська, 24, Державна архівна служба України, відділ планово-економічної діяльності та бюджетної звітності, mail@archives.gov.ua факс/тел: 275-27-55, 270-86-12.

Відповідно до частини першої статті 20 Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності" зауваження і пропозиції щодо оприлюдненого проекту регуляторного акта та відповідного аналізу регуляторного впливу надаються фізичними та юридичними особами, їх об´єднаннями, крім розробника цього проекту, спеціально уповноваженому органу виконавчої влади з питань державної регуляторної політики - Державному комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва на адресу: вул. Арсенальна, 9/11. Адреса електронної пошти: mail@dkrp.gov.ua

Зауваження та пропозиції до проекту наказу прийматимуться Державною архівною службою України протягом місяця з дня оприлюднення.

18 червня 2012 року

Повідомлення про оприлюднення проекту наказу Міністерства юстиції України "Про затвердження Порядку реєстрації галузевих та обласних (регіональних) страхових фондів документації".

Проект наказу Міністерства юстиції України "Про затвердження Порядку реєстрації галузевих та обласних (регіональних) страхових фондів документації" розроблено Державною архівною службою з метою належного виконання Укрдержархівом функції з реалізації державної політики у сфері страхового фонду документації. Зазначеним проектом наказу передбачається встановити порядок реєстрації галузевих та обласних (регіональних) страхових фондів документації.

Зауваження та пропозиції до зазначеного проекту наказу від фізичних та юридичних осіб, їх об'єднань приймаються протягом місяця у письмовому або в електронному вигляді за адресою: 03110, м. Київ, вул. Солом´янська, 24, Державна архівна служба України, Департамент організації архівної роботи, mail@archives.gov.ua, тел: 273-29-19; 61157, м. Харків, вул. Жовтневої революції, 139, Державний департамент страхового фонду документації, ddsfd@ukr.net, тел./факс (057)712-44-05.

Відповідно до частини першої статті 20 Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності" зауваження і пропозиції щодо оприлюдненого проекту регуляторного акта та відповідного аналізу регуляторного впливу надаються фізичними та юридичними особами, їх об´єднаннями, крім розробника цього проекту, Державній службі України з питань регуляторної політики та розвитку підприємництва на адресу: м. Київ, вул. Арсенальна, 9/11. Адреса електронної пошти: mail@dkrp.gov.ua

Зауваження та пропозиції до проекту наказу прийматимуться Укрдержархівом протягом місяця з дня оприлюднення.

2 квітня 2012 року

Повідомлення про оприлюдненняпроекту постанови Кабінету Міністрів України "Про внесення змін до Положення про Державний реєстр потенційно небезпечних об'єктів".

Проект постанови Кабінету Міністрів України "Про внесення змін до Положення про Державний реєстр потенційно небезпечних об'єктів" розроблено Державною архівною службою з метою приведення Положення про Державний реєстр потенційно небезпечних об'єктів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 29.08.2002 № 1288 у відповідність до Указу Президента України від 06.04.2011 № 407/2011 "Про затвердження Положення про Державну архівну службу України" та визначення джерел та механізму інформаційного наповнення Реєстру.

Зауваження та пропозиції до зазначеного проекту постанови від фізичних та юридичних осіб, їх об'єднань приймаються протягом місяця у письмовому або в електронному вигляді за адресою: 03110, м. Київ, вул. Солом'янська, 24, Державна архівна служба України, Департамент організації архівної роботи, mail@archives.gov.ua, тел: 273-29-19; 61157, м. Харків, вул. Жовтневої революції, 139, Державний департамент страхового фонду документації, ddsfd@ukr.net, тел./факс (057)712-29-58.

Відповідно до частини першої статті 20 Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності" зауваження і пропозиції щодо оприлюдненого проекту регуляторного акта та відповідного аналізу регуляторного впливу надаються фізичними та юридичними особами, їх об'єднаннями, крім розробника цього проекту, спеціально уповноваженому органу виконавчої влади з питань державної регуляторної політики – Державній службі України з питань регуляторної політики та розвитку підприємництва на адресу: м. Київ, вул. Арсенальна, 9/11. Адреса електронної пошти: mail@dkrp.gov.ua

Зауваження та пропозиції до проекту постанови прийматимуться Укрдержархівом протягом місяця з дня оприлюднення.

19 березня 2012 року

Повідомлення про оприлюднення проекту наказу Міністерства юстиції України "Про затвердження Порядку видачі Свідоцтва про реєстрацію об´єкта в Державному реєстрі потенційно небезпечних об´єктів".

Проекту наказу Міністерства юстиції України "Про затвердження Порядку видачі Свідоцтва про реєстрацію об’єкта в Державному реєстрі потенційно небезпечних об’єктів" (далі – проект наказу) розроблений на виконання п. 56 Положення про Державну архівну службу України, затвердженого Указом Президента України від 06.04.2011 № 407/2011 та п. 12 Положення про Державний реєстр потенційно небезпечних об'єктів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 29.08.2002 № 1288.

Метою прийняття проекту наказу є встановлення складу і послідовності дій одержувача та Державного департаменту страхового фонду документації Укрдержархіву (далі – Департамент) щодо видачі Свідоцтва про реєстрацію об’єкта в Державному реєстрі потенційно небезпечних об´єктів (далі – Свідоцтво), вимог до процесу надання або відмови у наданні адміністративної послуги щодо видачі Свідоцтва, визначення форми Свідоцтва та його опису.

Зауваження та пропозиції до зазначеного проекту наказу від фізичних та юридичних осіб, їх об´єднань приймаються протягом місяця у письмовому або в електронному вигляді за адресою: 03110, м. Київ, вул. Солом'янська, 24, Державна архівна служба України, Департамент організації архівної роботи, mail@archives.gov.ua, тел: 273-29-19; 61157, м. Харків, вул. Жовтневої революції, 139, Державний департамент страхового фонду документації, ddsfd@ukr.net, тел./факс (057)712-44-05.

Відповідно до частини першої статті 20 Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності" зауваження і пропозиції щодо оприлюдненого проекту регуляторного акта та відповідного аналізу регуляторного впливу надаються фізичними та юридичними особами, їх об´єднаннями, крім розробника цього проекту, також і до Державної служби України з питань регуляторної політики та розвитку підприємництва: м. Київ, вул. Арсенальна, 9/11. Адреса електронної пошти: mail@dkrp.gov.ua

Зауваження та пропозиції до проекту наказу прийматимуться Укрдержархівом протягом місяця з дня оприлюднення.

21 лютого 2012 року

Повідомлення про оприлюднення проекту наказу Міністерства юстиції України, Міністерства надзвичайних ситуацій України "Про затвердження Положення про паспортизацію потенційно небезпечних об´єктів"

Проект наказу Міністерства юстиції України, Міністерства надзвичайних ситуацій України "Про затвердження Положення про паспортизацію потенційно небезпечних об’єктів" розроблено Державною архівною службою з метою приведення Положення про паспортизацію потенційно небезпечних об’єктів, затвердженого наказом МНС 18.12.2000 № 338 у відповідність до Положення про Державну інспекцію техногенної безпеки України, затвердженого Указом Президента України від 06.04.2011 № 392/2011 та Положення про Державну архівну службу України, затвердженого Указом Президента України від 06.04.2011 № 407/2011. Проектом наказу передбачено затвердження Положення, яке встановлює єдині вимоги щодо проведення паспортизації потенційно небезпечних об’єктів.

Зауваження та пропозиції до зазначеного проекту постанови від фізичних та юридичних осіб, їх об'єднань приймаються протягом місяця у письмовому або в електронному вигляді за адресою: 03110, м. Київ, вул. Солом'янська, 24, Державна архівна служба України, Департамент організації архівної роботи, mail@archives.gov.ua, тел: 273-29-19; 61157, м. Харків, вул. Жовтневої революції, 139, Державний департамент страхового фонду документації, ddsfd@ukr.net, тел./факс (057)712-44-05.

Відповідно до частини першої статті 20 Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності" зауваження і пропозиції щодо оприлюдненого проекту регуляторного акта та відповідного аналізу регуляторного впливу надаються фізичними та юридичними особами, їх об'єднаннями, крім розробника цього проекту, спеціально уповноваженому органу виконавчої влади з питань державної регуляторної політики – Міністерство економічного розвитку і торгівлі Департамент державної регуляторної політики та розвитку підприємництва на адресу: м. Київ, вул. Арсенальна, 9/11. Адреса електронної пошти: mail@dkrp.gov.ua

Зауваження та пропозиції до проекту наказу прийматимуться Укрдержархівом протягом місяця з дня оприлюднення.

16 лютого 2012 року

Повідомлення про оприлюднення проекту постанови Кабінету Міністрів України "Про внесення змін до Порядку ведення Державного реєстру документів страхового фонду документації".

Проект постанови Кабінету Міністрів України "Про внесення змін до Порядку ведення Державного реєстру документів страхового фонду документації" розроблено Державною архівною службою з метою приведення Порядку ведення Державного реєстру документів страхового фонду документації, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 16.05.2002 № 642 у відповідність до Указу Президента України від 06.04.2011 № 407/2011 „Про затвердження Положення про Державну архівну службу України” та визначення механізму надання адміністративної послуги щодо видачі свідоцтва про реєстрацію документа страхового фонду документації у Державному реєстрі документів страхового фонду документації.

Зауваження та пропозиції до зазначеного проекту постанови від фізичних та юридичних осіб, їх об'єднань приймаються протягом місяця у письмовому або в електронному вигляді за адресою: 03110, м. Київ, вул. Солом'янська, 24, Державна архівна служба України, Департамент організації архівної роботи, mail@archives.gov.ua, тел: 273-29-19; 61157, м. Харків, вул. Жовтневої революції, 139, Державний департамент страхового фонду документації, ddsfd@ukr.net, тел./факс (057)712-44-05.

Відповідно до частини першої статті 20 Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності" зауваження і пропозиції щодо оприлюдненого проекту регуляторного акта та відповідного аналізу регуляторного впливу надаються фізичними та юридичними особами, їх об'єднаннями, крім розробника цього проекту, спеціально уповноваженому органу виконавчої влади з питань державної регуляторної політики – Державній службі України з питань регуляторної політики та розвитку підприємництва на адресу: м. Київ, вул. Арсенальна, 9/11. Адреса електронної пошти: mail@dkrp.gov.ua

Зауваження та пропозиції до проекту постанови прийматимуться Укрдержархівом протягом місяця з дня оприлюднення.

10 листопада 2011 року

Повідомлення про оприлюднення проекту наказу Міністерства юстиції України "Про затвердження Порядку ціноутворення на платні роботи (послуги), які можуть надаватися архівними установами".

Проект наказу розроблено Державною архівною службою України на виконання підпункту 48 пункту 4 Положення про Державну архівну службу України, затвердженого Указом Президента України від 6 квітня 2011 року № 407.

Зауваження та пропозиції до зазначеного проекту наказу від фізичних та юридичних осіб, їх об'єднань приймаються протягом місяця у письмовому або в електронному вигляді за адресою: 03110, м. Київ, вул. Солом'янська, 24, Державна архівна служба України, відділ планово-економічної діяльності та бюджетної звітності, mail@archives.gov.ua факс/тел: 270-86-12, 273-31-59.

Відповідно до частини першої статті 20 Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності" зауваження і пропозиції щодо оприлюдненого проекту регуляторного акта та відповідного аналізу регуляторного впливу надаються фізичними та юридичними особами, їх об'єднаннями, крім розробника цього проекту, спеціально уповноваженому органу виконавчої влади з питань державної регуляторної політики – Державному комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва на адресу: вул. Арсенальна, 9/11. Адреса електронної пошти: mail@dkrp.gov.ua

Зауваження та пропозиції до проекту наказу прийматимуться Укрдержархівом протягом місяця з дня оприлюднення.

03 жовтня 2011 року

Повідомлення про оприлюднення проекту наказу Міністерства юстиції України "Про затвердження Інструкції з оформлення матеріалів справ про адміністративні правопорушення в державній системі страхового фонду документації".

Проект наказу розроблено Державною архівною службою України відповідно до статей 188-25, 255 Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Зауваження та пропозиції до зазначеного проекту наказу від фізичних та юридичних осіб, їх об'єднань приймаються протягом місяця у письмовому або в електронному вигляді за адресою: 03110, м. Київ, вул. Солом'янська, 24, Державна архівна служба України, Департамент організації архівної роботи, mail@archives.gov.ua, факс/тел: 275 27 55, 270-86-11.

Відповідно до частини першої статті 20 Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності" зауваження і пропозиції щодо оприлюдненого проекту регуляторного акта та відповідного аналізу регуляторного впливу надаються фізичними та юридичними особами, їх об'єднаннями, крім розробника цього проекту, спеціально уповноваженому органу виконавчої влади з питань державної регуляторної політики – Державному комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва на адресу: вул. Арсенальна, 9/11. Адреса електронної пошти: mail@dkrp.gov.ua

Зауваження та пропозиції до проекту наказу прийматимуться Укрдержархівом протягом місяця з дня оприлюднення.

20 вересня 2011 року

Повідомлення про оприлюднення проекту наказу Міністерства юстиції України "Про затвердження Переліку типових документів, що створюються в діяльності органів державної влади та місцевого самоврядування, інших установ, підприємств та організацій, із зазначенням строків зберігання документів"

Проект наказу розроблено Державною архівною службою України відповідно до Закону України "Про Національний архівний фонд та архівні установи", Порядку утворення та діяльності комісій з проведення експертизи цінності документів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 8 серпня 2007 року № 1004.

Зауваження та пропозиції до зазначеного проекту наказу від фізичних та юридичних осіб, їх об'єднань приймаються протягом місяця у письмовому або в електронному вигляді за адресою: 03110, м. Київ, вул. Солом'янська, 24, Державна архівна служба України, відділ формування Національного архівного фонду Департаменту діловодства, формування, зберігання та обліку документів Національного архівного фонду, mail@archives.gov.ua факс/тел: 275 27 55, 275-11-66.

Відповідно до частини першої статті 20 Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності" зауваження і пропозиції щодо оприлюдненого проекту регуляторного акта та відповідного аналізу регуляторного впливу надаються фізичними та юридичними особами, їх об'єднаннями, крім розробника цього проекту, спеціально уповноваженому органу виконавчої влади з питань державної регуляторної політики – Державному комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва на адресу: вул. Арсенальна, 9/11. Адреса електронної пошти: mail@dkrp.gov.ua

Зауваження та пропозиції до проекту наказу прийматимуться Укрдержархівом протягом місяця з дня оприлюднення.

25 травня 2011 року

Повідомлення про оприлюднення проекту постанови Кабінету Міністрів України "Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 2 жовтня 2003 р. № 1553"

Відповідно до статті 9 Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності" Державна архівна служба повідомляє, що на сайті Укрдержархіву (розділ "Обговорюємо проекти документів") оприлюднено проект постанови Кабінету Міністрів України "Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 2 жовтня 2003 р. № 1553".

Метою проекту постанови є забезпечення прозорості та дотримання законодавства при наданні платних послуг установами державної системи страхового фонду документації у сфері створення, формування, ведення і використання страхового фонду документації. Проектом постанови передбачається оптимізувати перелік платних послуг, які надаються установами державної системи страхового фонду документації.

Прийняття постанови дасть змогу реалізувати основні принципи урядової політики у сфері надання платних послуг органами виконавчої влади в частині забезпечення прозорості й інформування громадськості під час надання платних послуг установами державної системи страхового фонду документації.

Відповідно до частини першої статті 20 Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності" зауваження і пропозиції щодо оприлюдненого проекту регуляторного акта та відповідного аналізу регуляторного впливу надаються фізичними та юридичними особами, їх об'єднаннями, крім розробника цього проекту, спеціально уповноваженому органу виконавчої влади з питань державної регуляторної політики – Державному комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва на адресу: 01011, м. Київ, вул. Арсенальна, 9/11. Адреса електронної пошти: mail@dkrp.gov.ua

Пропозиції та зауваження до проекту також просимо надавати у письмовій та/або електронній формі за адресою: вул. Солом’янська, 24, м. Київ, 03110, Державна архівна служба України; е-mail: org@archives.gov.ua

Зауваження та пропозиції до проекту від фізичних та юридичних осіб, їх об’єднань прийматимуться Укрдержархівом та Держкомпідриємництвом протягом місяця з дня оприлюднення.

16 вересня 2010 р.

Повідомлення про оприлюднення проекту наказу Державного комітету архівів України "Про затвердження Переліку типових документів, що створюються в діяльності органів державної влади та місцевого самоврядування, інших установ, підприємств та організацій, із зазначенням строків зберігання документів"

Проект наказу розроблено Державним комітетом архівів України відповідно до Закону України "Про Національний архівний фонд та архівні установи", Порядку утворення та діяльності комісій з проведення експертизи цінності документів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 8 серпня 2007 року № 1004.

Зауваження та пропозиції до зазначеного проекту наказу від фізичних та юридичних осіб, їх об'єднань приймаються протягом місяця у письмовому або в електронному вигляді за адресою: 03110, м. Київ, вул. Солом'янська, 24, Державний комітет архівів України, відділ формування Національного архівного фонду управління діловодства, формування та зберігання Національного архівного фонду, mail@archives.gov.ua факс/тел: 275 27 55, 275-11-66.

Відповідно до частини першої статті 20 Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності" зауваження і пропозиції щодо оприлюдненого проекту регуляторного акта та відповідного аналізу регуляторного впливу надаються фізичними та юридичними особами, їх об'єднаннями, крім розробника цього проекту, спеціально уповноваженому органу виконавчої влади з питань державної регуляторної політики – Державному комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва на адресу: вул. Арсенальна, 9/11. Адреса електронної пошти: mail@dkrp.gov.ua

Зауваження та пропозиції до проекту наказу прийматимуться Держкомархівом протягом місяця з дня оприлюднення.

31 травня 2010 р.

Повідомлення про оприлюднення проекту постанови Кабінету Міністрів України "Про внесення змін до типових положень про місцеві державні архівні установи"

Відповідно до статті 9 Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності" Держкомархів повідомляє, що на сайті Держкомархіву (розділ "Обговорюємо проекти документів") оприлюднено проект постанови Кабінету Міністрів України "Про внесення змін до типових положень про місцеві державні архівні установи".

Метою розроблення нормативно-правового акта Кабінету Міністрів України є уточнення функцій і прав державних архівів областей та архівних відділів райдержадміністрацій, вдосконалення процедури встановлення цін на роботи і послуги, що виконуються архівними відділами районних, районних у місті Києві і Севастополі державних адміністрацій на договірних засадах.

Прийняття постанови Кабінету Міністрів України дозволить державним архівним установам реалізувати положення постанови Кабінету Міністрів України від 8 серпня 2007 р. №1004 "Про проведення експертизи цінності документів" та вдосконалить процедуру встановлення цін на роботи і послуги, що виконуються архівними відділами районних, районних у місті Києві і Севастополі державних адміністрацій на договірних засадах.

Пропозиції та зауваження до проекту просимо надавати у письмовій та/або електронній формі за адресою: вул. Солом’янська, 24, м. Київ, 03110, Державний комітет архівів України, Управління організаційно-аналітичного, правового та кадрового забезпечення; е-mail: org@archives.gov.ua Державний комітет України з питань регуляторної політики та підприємництва, 01011, м. Київ, вул. Арсенальна, 9/11; е-mail: mail@dkrp.gov.ua.

Зауваження та пропозиції до проекту від фізичних та юридичних осіб, їх об’єднань прийматимуться Держкомархівом та Держкомпідриємництвом протягом місяця з дня оприлюднення.

20 травня 2010 р.

Повідомлення про оприлюднення проекту наказу Державного комітету архівів України "Про внесення зміни до Порядку здійснення контролю за дотриманням строків зберігання архівних документів, вимог щодо умов їх зберігання, порядку ведення їх обліку, а також доступу до документів Національного архівного фонду архівними установами, заснованими фізичними та/або юридичними особами приватного права, затвердженого наказом Державного комітету архівів"

Проект наказу розроблено Державним комітетом архівів України з метою приведення наказу Державного комітету архівів України від 30.07.2007 № 113 "Про затвердження Порядку здійснення контролю за дотриманням строків зберігання архівних документів, вимог щодо умов їх зберігання, порядку ведення їх обліку, а також доступу до документів Національного архівного фонду архівними установами, заснованими фізичними та/або юридичними особами приватного права" у відповідність до вимог Закону України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності".
Зауваження та пропозиції до зазначеного проекту наказу від фізичних та юридичних осіб, їх об'єднань приймаються протягом місяця у письмовому або в електронному вигляді за адресою: 03110, м. Київ, вул. Солом'янська, 24, Державний комітет архівів України, відділ формування Національного архівного фонду управління діловодства, формування та зберігання Національного архівного фонду, mail@archives.gov.ua тел: 275-11-66.
Відповідно до частини першої статті 20 Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності" зауваження і пропозиції щодо оприлюдненого проекту регуляторного акта та відповідного аналізу регуляторного впливу надаються фізичними та юридичними особами, їх об'єднаннями, крім розробника цього проекту, спеціально уповноваженому органу виконавчої влади з питань державної регуляторної політики – Державному комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва на адресу: вул. Арсенальна, 9/11. Адреса електронної пошти: mail@dkrp.gov.ua.
Зауваження та пропозиції до проекту наказу прийматимуться Держкомархівом протягом місяця з дня оприлюднення.

20 квітня 2010 р.

Повідомлення про оприлюднення проекту наказу Державного комітету архівів України та Фонду державного майна України "Про затвердження Змін до Методики грошової оцінки документів Національного архівного фонду, затвердженої наказом Державного комітету архівів України та Фонду державного майна України від 28.03.2005 № 34/683"
Національний архівний фонд та архівні установи", "Порядку проведення грошової оцінки документів Національного архівного фонду", затвердженого постановою Кабінету Міністрів від 13 грудня 2004 року № 1649.
Зауваження та пропозиції до зазначеного проекту наказу від фізичних та юридичних осіб, їх об'єднань приймаються протягом місяця у письмовому або в електронному вигляді за адресою: 03110, м. Київ, вул. Солом'янська, 24, Державний комітет архівів України, відділ формування Національного архівного фонду управління діловодства, формування та зберігання Національного архівного фонду, mail@archives.gov.ua факс/тел: 275-11-66
Відповідно до частини першої статті 20 Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності" зауваження і пропозиції щодо оприлюдненого проекту регуляторного акта та відповідного аналізу регуляторного впливу надаються фізичними та юридичними особами, їх об'єднаннями, крім розробника цього проекту, спеціально уповноваженому органу виконавчої влади з питань державної регуляторної політики - Державному комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва на адресу: вул. Арсенальна, 9/11. Адреса електронної пошти: mail@dkrp.gov.ua
Зауваження та пропозиції до проекту наказу прийматимуться Держкомархівом протягом місяця з дня оприлюднення детально.

30 березня 2009 р.

Повідомлення про оприлюднення регуляторного акту - проекту Закону України "Про внесення зміни до статті 9 Закону України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності" Проект Закону України "Про внесення зміни до статті 9 Закону України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності" розроблено на виконання п.28 Орієнтовного плану законопроектних робіт на 2009 рік, затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 18.02.2009 №185-р., та з метою проведення державної політики у сфері архівної справи і діловодства.
Законом України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності" не передбачено проведення ліцензування надання послуг з науково-технічного опрацювання і зберігання архівних документів, надання архівних довідок.
Основною метою розробки зазначеного проекту Закону України є внесення зміни до Закону України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності", що дасть можливість встановити і здійснити державний контроль не тільки за наданням права юридичним і фізичним особам утворювати архіви та надавати відповідні послуги, а й за якістю даних послуг.
Проектом пропонується статтю 9 Закону України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності", якою визначено перелік видів господарської діяльності, що підлягають ліцензуванню, доповнити - надання послуг з науково-технічного опрацювання і зберігання архівних документів, надання архівних довідок
Прийняття проекту дозволить:


 • встановити єдині вимоги до зберігання архівних документів cуб'єктами господарювання різних форм власності;
 • затвердити єдині вимоги до надання послуг з науково-технічного опрацювання архівних документів та надання архівних довідок;
 • забезпечити якісне надання послуг різними cуб'єктами господарювання на підставі виданої ліцензії.

Зауваження та пропозиції слід надсилати на адреси: Державний комітет архівів України, 03110, м. Київ-110, вул. Солом'янська, 24; mail@archives.gov.ua, факс/тел.: 275-27-55, 273-30-56; Державний комітет України з питань регуляторної політики та підприємництва, 01011, м. Київ, вул. Арсенальна, 9/11; e-mail: mail@dkrp.gov.ua Проект регуляторного акта та аналіз регуляторного впливу оприлюднені шляхом розміщення на офіційному веб-порталі Держкомархіву в мережі Інтернет. Зауваження та пропозиції від фізичних та юридичних осіб, їх об’єднань приймаються до 27 квітня 2009 у письмовому та/або електронному вигляді.

2 березня 2009 р.

Повідомлення про оприлюднення проекту наказу Державного комітету архівів України та Міністерства охорони навколишнього природного середовища "Про затвердження Положення про галузевий державний архів - Державну установу "Державний картографо-геодезичний фонд України" Міністерства охорони навколишнього природного середовища України".
Проект наказу розроблено Державним комітетом архівів України та Міністерством охорони навколишнього природного середовища України з метою приведення установчого документа та діяльності галузевого державного архіву - Державний картографо-геодезичний фонд України у відповідність до норм чинного законодавства.
Запропонованим наказом затверджується Положення про галузевий державний архів - Державну установу "Державний картографо-геодезичний фонд України" Міністерства охорони навколишнього природного середовища України.
Цим забезпечується приведення статусу галузевого державного архіву і його установчого документа до вимог постанови Кабінету Міністрів України від 20.06.1996 № 661 "Про створення Державного картографо-геодезичного фонду України".
Зауваження та пропозиції до зазначеного проекту наказу від фізичних та юридичних осіб, їх об'єднань приймаються протягом місяця у письмовому або в електронному вигляді за адресою: 03110, м. Київ, вул. Солом'янська, 24, Державний комітет архівів України, відділ формування Національного архівного фонду управління діловодства, формування та зберігання Національного архівного фонду, mail@archives.gov.ua, 02660, м. Київ-94, вул. Попудренка, 54, МСП-660, Державна служба геодезії, картографії та кадастру, ukrgeo@geomatika.kiev.ua
Відповідно до частини першої статті 20 Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності" зауваження і пропозиції щодо оприлюдненого проекту регуляторного акта та відповідного аналізу регуляторного впливу надаються фізичними та юридичними особами, їх об'єднаннями, крім розробників цього проекту, спеціально уповноваженому органу виконавчої влади з питань державної регуляторної політики - Державному комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва на адресу: вул. Арсенальна, 9/11. Адреса електронної пошти: mail@dkrp.gov.ua
Зауваження та пропозиції до проекту наказу прийматимуться Держкомархівом протягом місяця з дня оприлюднення.


 • Аналіз регуляторного впливу за умови прийняття проекту спільного наказу Державного комітету архівів України та Міністерства охорони навколишнього природного середовища України "Про затвердження Положення про галузевий державний архів - Державну установу "Державний картографо-геодезичний фонд України" Міністерства охорони навколишнього природного середовища України" (Файл в форматі PDF - 87 KB)
 • Проект наказу "Про затвердження Положення про галузевий державний архів - Державну установу "Державний картографо-геодезичний фонд України" Міністерства охорони навколишнього природного середовища України" (Файл в форматі PDF - 89 KB)
 • Проект Положення про галузевий державний архів - Державну установу "Державний картографо-геодезичний фонд України" Міністерства охорони навколишнього природного середовища України (Файл в форматі PDF - 119 KB)

10 квітня 2008 р.

Відповідно до статті 9 Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності" Держкомархівом України повідомляється про оприлюднення з метою одержання зауважень і пропозицій від фізичних та юридичних осіб, їх об'єднань на сайті Держкомархіву проект наказу "Про затвердження цін на роботи (послуги), що виконуються центральними державними архівними установами на договірних засадах". Зауваження та пропозиції до наказу "Про затвердження цін на роботи (послуги), що виконуються центральними державними архівними установами на договірних засадах" просимо надсилати на адресу: 03110, м. Київ, вул. Солом'янська, 24, Державний комітет архівів України, фінансово-економічний відділ. Адреса електронної пошти: mail@archives.gov.ua

Відповідно до частини першої статті 20 Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності" зауваження і пропозиції щодо оприлюдненого проекту регуляторного акта та відповідного аналізу регуляторного впливу надаються фізичними та юридичними особами, їх об'єднаннями, крім розробника цього проекту, спеціально уповноваженому органу виконавчої влади з питань державної регуляторної політики - Державному комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва на адресу: вул. Арсенальна, 9/11. Адреса електронної пошти: mail@dkrp.gov.ua

Зауваження та пропозиції до проекту наказу "Про затвердження цін на роботи (послуги), що виконуються центральними державними архівними установами на договірних засадах" від фізичних та юридичних осіб, їх об'єднань прийматимуться Держкомархівом протягом місяця з дня оприлюднення.


 • Аналіз регуляторного впливу запровадження проекту наказу "Про затвердження цін на роботи (послуги), що виконуються центральними державними архівними установами на договірних засадах" (Файл в форматі PDF - 113 KB)
 • Проект наказу "Про затвердження цін на роботи (послуги), що виконуються центральними державними архівними установами на договірних засадах". (Файл в форматі PDF - 90 KB)
 • Ціни. (Файл в форматі PDF - 209 KB)

11 лютого 2008 р.

Відповідно до статті 9 Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності" Держкомархівом України повідомляється про оприлюднення з метою одержання зауважень і пропозицій від фізичних та юридичних осіб, їх об'єднань на сайті Держкомархіву проект наказу "Про затвердження цін на роботи (послуги), що виконуються центральними державними архівними установами на договірних засадах". Зауваження та пропозиції до наказу "Про затвердження цін на роботи (послуги), що виконуються центральними державними архівними установами на договірних засадах" просимо надсилати на адресу: 03110, м. Київ, вул. Солом'янська, 24, Державний комітет архівів України, фінансово-економічний відділ. Адреса електронної пошти: mail@archives.gov.ua

Відповідно до частини першої статті 20 Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності" зауваження і пропозиції щодо оприлюдненого проекту регуляторного акта та відповідного аналізу регуляторного впливу надаються фізичними та юридичними особами, їх об'єднаннями, крім розробника цього проекту, спеціально уповноваженому органу виконавчої влади з питань державної регуляторної політики - Державному комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва на адресу: вул. Арсенальна, 9/11. Адреса електронної пошти: mail@dkrp.gov.ua

Зауваження та пропозиції до проекту наказу "Про затвердження цін на роботи (послуги), що виконуються центральними державними архівними установами на договірних засадах" від фізичних та юридичних осіб, їх об'єднань прийматимуться Держкомархівом протягом місяця з дня оприлюднення.


 • Аналіз регуляторного впливу запровадження проекту наказу "Про затвердження цін на роботи (послуги), що виконуються центральними державними архівними установами на договірних засадах" (Файл в форматі PDF - 116 KB)
 • Проект наказу "Про затвердження цін на роботи (послуги), що виконуються центральними державними архівними установами на договірних засадах". (Файл в форматі PDF - 87 KB)
 • Ціни. (Файл в форматі PDF - 209 KB)
 • Розрахунок. (Файл в форматі PDF - 310 KB)

28 грудня 2007 р.

Відповідно до статті 9 Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності" Держкомархівом України повідомляється про оприлюднення з метою одержання зауважень і пропозицій від фізичних та юридичних осіб, їх об'єднань на сайті Держкомархіву проект наказу "Про затвердження цін на роботи (послуги), що виконуються центральними державними архівними установами на договірних засадах". Зауваження та пропозиції до наказу "Про затвердження цін на роботи (послуги), що виконуються центральними державними архівними установами на договірних засадах" просимо надсилати на адресу: 03110, м. Київ, вул. Солом'янська, 24, Державний комітет архівів України, фінансово-економічний відділ. Адреса електронної пошти: mail@archives.gov.ua

Відповідно до частини першої статті 20 Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності" зауваження і пропозиції щодо оприлюдненого проекту регуляторного акта та відповідного аналізу регуляторного впливу надаються фізичними та юридичними особами, їх об'єднаннями, крім розробника цього проекту, спеціально уповноваженому органу виконавчої влади з питань державної регуляторної політики - Державному комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва на адресу: вул. Арсенальна, 9/11. Адреса електронної пошти: mail@dkrp.gov.ua

Зауваження та пропозиції до проекту наказу "Про затвердження цін на роботи (послуги), що виконуються центральними державними архівними установами на договірних засадах" від фізичних та юридичних осіб, їх об'єднань прийматимуться Держкомархівом протягом місяця з дня оприлюднення.


25 вересня 2007 р.

Повідомлення про оприлюднення проекту наказу Державного комітету архівів України "Про затвердження Порядку здійснення контролю за дотриманням строків зберігання архівних документів, вимог щодо умов їх зберігання, порядку ведення їх обліку, а також доступу до документів Національного архівного фонду архівними установами, заснованими фізичними та/або юридичними особами приватного права"

Проект наказу розроблено Державним комітетом архівів України у зв'язку з прийняттям Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення протидії незаконному обігу архівних документів".

На підставі зазначеного Закону внесено зміни до статті 33 Закону України "Про Національний архівний фонд та архівні установи":

Представлений проект регуляторного акта передбачає роз'яснення механізму здійснення контролю за дотриманням строків зберігання архівних документів, вимог щодо умов їх зберігання, порядку ведення їх обліку, а також доступу до документів Національного архівного фонду архівними установами, заснованими фізичними та/або юридичними особами приватного права.

Зауваження та пропозиції до зазначеного проекту наказу від фізичних та юридичних осіб, їх об'єднань приймаються протягом місяця у письмовому або в електронному вигляді за адресою: 03110, м. Київ, вул. Солом'янська, 24, Державний комітет архівів України, відділ формування Національного архівного фонду та діловодства управління формування та зберігання Національного архівного фонду. Адреса електронної пошти: mail@archives.gov.ua

Відповідно до частини першої статті 20 Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності" зауваження і пропозиції щодо оприлюдненого проекту регуляторного акта та відповідного аналізу регуляторного впливу надаються фізичними та юридичними особами, їх об'єднаннями, крім розробника цього проекту, спеціально уповноваженому органу виконавчої влади з питань державної регуляторної політики - Державному комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва на адресу: вул. Арсенальна, 9/11. Адреса електронної пошти: mail@dkrp.gov.ua

Зауваження та пропозиції до проекту наказу прийматимуться Держкомархівом протягом місяця з дня оприлюднення.


 • Аналіз регуляторного впливу проекту наказу Державного комітету архівів України "Про затвердження Порядку здійснення контролю за дотриманням строків зберігання архівних документів, вимог щодо умов їх зберігання, порядку ведення їх обліку, а також доступу до документів Національного архівного фонду архівними установами, заснованими фізичними та/або юридичними особами приватного права" (Файл в форматі PDF - 90 KB)
 • Проект наказу Державного комітету архівів України "Про затвердження Порядку здійснення контролю за дотриманням строків зберігання архівних документів, вимог щодо умов їх зберігання, порядку ведення їх обліку, а також доступу до документів Національного архівного фонду архівними установами, заснованими фізичними та/або юридичними особами приватного права" (Файл в форматі PDF - 88 KB)
 • Проект порядку здійснення контролю за дотриманням строків зберігання архівних документів, вимог щодо умов їх зберігання, порядку ведення їх обліку, а також доступу до документів національного архівного фонду архівними установами, заснованими фізичними та/або юридичними особами приватного права (Файл в форматі PDF - 103 KB)

25 вересня 2007 р.

Повідомлення про оприлюднення проекту наказу Державного комітету архівів України "Про затвердження Порядку повідомлення власником документів Національного архівного фонду державної архівної установи про намір здійснити їх відчуження та про набуття власником права власності на ці документи, а також придбання державною архівною установою документів Національного архівного фонду, заявлених до відчуження"

Проект наказу розроблено Державним комітетом архівів України у зв'язку з прийняттям Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення протидії незаконному обігу архівних документів".

На підставі зазначеного Закону внесено зміни до статті 10 Закону України "Про Національний архівний фонд та архівні установи":

Представлений проект регуляторного акта передбачає роз'яснення механізму повідомлення власником документів Національного архівного фонду державної архівної установи про намір здійснити їх відчуження та про набуття власником права власності на ці документи, а також придбання державною архівною установою документів Національного архівного фонду, заявлених до відчуження.

Зауваження та пропозиції до зазначеного проекту наказу від фізичних та юридичних осіб, їх об'єднань приймаються протягом місяця у письмовому або в електронному вигляді за адресою: 03110, м. Київ, вул. Солом'янська, 24, Державний комітет архівів України, відділ формування Національного архівного фонду та діловодства управління формування та зберігання Національного архівного фонду. Адреса електронної пошти: mail@archives.gov.ua

Відповідно до частини першої статті 20 Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності" зауваження і пропозиції щодо оприлюдненого проекту регуляторного акта та відповідного аналізу регуляторного впливу надаються фізичними та юридичними особами, їх об'єднаннями, крім розробника цього проекту, спеціально уповноваженому органу виконавчої влади з питань державної регуляторної політики - Державному комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва на адресу: вул. Арсенальна, 9/11. Адреса електронної пошти: mail@dkrp.gov.ua

Зауваження та пропозиції до проекту наказу прийматимуться Держкомархівом протягом місяця з дня оприлюднення.


 • Аналіз регуляторного впливу проекту наказу "Про затвердження Порядку повідомлення власником документів Національного архівного фонду державної архівної установи про намір здійснити їх відчуження та про набуття власником права власності на ці документи, а також придбання державною архівною установою документів Національного архівного фонду, заявлених до відчуження" (Файл в форматі PDF - 82 KB)
 • Проект наказу "Про затвердження Порядку повідомлення власником документів Національного архівного фонду державної архівної установи про намір здійснити їх відчуження та про набуття власником права власності на ці документи, а також придбання державною архівною установою документів Національного архівного фонду, заявлених до відчуження" (Файл в форматі PDF - 88 KB)
 • Проект порядку повідомлення власником документів Національного архівного фонду державної архівної установи про намір здійснити їх відчуження та про набуття власником права власності на ці документи, а також придбання державною архівною установою документів Національного архівного фонду, заявлених до відчуження (Файл в форматі PDF - 98 KB)

12 березня 2007 р.

Відповідно до статті 9 Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності" Держкомархівом України повідомляється про оприлюднення з метою одержання зауважень і пропозицій від фізичних та юридичних осіб, їх об'єднань на сайті Держкомархіву проект наказу "Про затвердження цін на роботи (послуги), що виконуються центральними державними архівними установами на договірних засадах". Зауваження та пропозиції до наказу "Про затвердження цін на роботи (послуги), що виконуються центральними державними архівними установами на договірних засадах" просимо надсилати на адресу: 03110, м. Київ, вул. Солом'янська, 24, Державний комітет архівів України, фінансово-економічний відділ. Адреса електронної пошти: mail@archives.gov.ua

Відповідно до частини першої статті 20 Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності" зауваження і пропозиції щодо оприлюдненого проекту регуляторного акта та відповідного аналізу регуляторного впливу надаються фізичними та юридичними особами, їх об'єднаннями, крім розробника цього проекту, спеціально уповноваженому органу виконавчої влади з питань державної регуляторної політики - Державному комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва на адресу: вул. Арсенальна, 9/11. Адреса електронної пошти: mail@dkrp.gov.ua

Зауваження та пропозиції до проекту наказу "Про затвердження цін на роботи (послуги), що виконуються центральними державними архівними установами на договірних засадах" від фізичних та юридичних осіб, їх об'єднань прийматимуться Держкомархівом протягом місяця з дня оприлюднення.


На початок
На початок