Головна сторінка | Архів новин | Архіви в світі | Корисні посилання | Контакти | Карта порталу

Система обліку публічної інформації, розпорядником якої є Державна архівна служба України

2018 / 2017 / 2016 / 2015 / 2014 / 2013 / 2012 / 2011

Номер обл. картки Назва документа Номер документа Дата створення документа Дата надходження документа Джерело інформації Підстава для внесення інформації до категорії з обмеженим доступом Строк обмеження доступу до інформації Галузь Тип, носій Вид Проекти рішень Форма зберігання документа Місце зберігання документа
1 Про склад Головної редакційної колегії Укрдержархіву з підготовки архівних довідників за Програмою «Архівні зібрання України» 1 03.01.2018 - Управління міжнародного співробітництва та документального забезпечення - - Архівна справа, діловодство, створення і функціонування державної системи СФД текстовий документ наказ - паперова Укрдержархів
2 Про організацію роботи з документами з грифом «Для службового користування» в департаменті страхового фонду документації 2 10.01.2018 - Департамент страхового фонду документації - - Архівна справа, діловодство, створення і функціонування державної системи СФД текстовий документ наказ - паперова Укрдержархів
3 Про затвердження Положення про відомчу електронну пошту Державної архівної служби України 3 12.01.2018 - Відділ взаємодії із державними органами та інформаційно-аналітичного забезпечення - - Архівна справа, діловодство, створення і функціонування державної системи СФД текстовий документ наказ - паперова Укрдержархів
4 Про надання права першого та другого підпису 4 17.01.2018 - Відділ фінансового забезпечення та бухгалтерського обліку - - Архівна справа, діловодство, створення і функціонування державної системи СФД текстовий документ наказ - паперова Укрдержархів
5 Про внесення змін до складу Нормативно-методичної комісії Укрдержархіву, затвердженого наказом Укрдержархіву від 31.08.2017 № 62 5 18.01.2018 - Департамент діловодства, формування, зберігання та обліку документів Національного архівного фонду та науково-методологічного забезпечення - - Архівна справа, діловодство, створення і функціонування державної системи СФД текстовий документ наказ - паперова Укрдержархів
6 Про затвердження граничної чисельності працівників спеціальних установ страхового фонду документації і Науково-дослідного, проектно-конструкторського та технологічного інституту мікрографії з 1 січня 2018 року 6 25.01.2018 - Відділ управління персоналом - - Архівна справа, діловодство, створення і функціонування державної системи СФД текстовий документ наказ - паперова Укрдержархів
7 Про затвердження складу колегії Центрального державного кінофотофоноархіву України ім. Г.С. Пшеничного 7 01.02.2018 - Управління міжнародного співробітництва та документального забезпечення - - Архівна справа, діловодство, створення і функціонування державної системи СФД текстовий документ наказ - паперова Укрдержархів
8 Про призначення комісії з приймання науково-дослідних робіт 8 05.02.2018 - Департамент діловодства, формування, зберігання та обліку документів Національного архівного фонду та науково-методологічного забезпечення - - Архівна справа, діловодство, створення і функціонування державної системи СФД текстовий документ наказ - паперова Укрдержархів
9 Про проведення оцінки корупційних ризиків в Укрдержархіву 9 08.02.2018 - Головний спеціаліст з питань запобігання і виявлення корупції - - Архівна справа, діловодство, створення і функціонування державної системи СФД текстовий документ наказ - паперова Укрдержархів
10 Про введення в дію штатного розпису Укрдержархіву 10 12.02.2018 - Відділ управління персоналом - - Архівна справа, діловодство, створення і функціонування державної системи СФД текстовий документ наказ - паперова Укрдержархів
11 Про оголошення конкурсу науково-методичних розробок і науково-інформаційних робіт з архівознавства, документознавства, археографії 11 12.02.2018 - Департамент діловодства, формування, зберігання та обліку документів Національного архівного фонду та науково-методологічного забезпечення - - Архівна справа, діловодство, створення і функціонування державної системи СФД текстовий документ наказ - паперова Укрдержархів
12 Про участь у спільному виставковому проекті з нагоди 100-річчя встановлення дипломатичних відносин між Україною та Грузією 12 19.02.2018 - Управління міжнародного співробітництва та документального забезпечення - - Архівна справа, діловодство, створення і функціонування державної системи СФД текстовий документ наказ - паперова Укрдержархів
13 Про ініціювання дисциплінарного провадження стосовно Готліб Н.М. 13 23.02.2018 - Відділ управління персоналом - - Архівна справа, діловодство, створення і функціонування державної системи СФД текстовий документ наказ - паперова Укрдержархів
14 Про підготовку художньо-документальної виставки до 100-річчя від дня народження Олеся Терентійовича Гончара 14 26.02.2018 - Управління міжнародного співробітництва та документального забезпечення - - Архівна справа, діловодство, створення і функціонування державної системи СФД текстовий документ наказ - паперова Укрдержархів
15 Про утворення організаційного комітету з проведення І туру щорічного Всеукраїнського конкурсу «Кращий державний службовець» 15 28.02.2018 - Відділ управління персоналом - - Архівна справа, діловодство, створення і функціонування державної системи СФД текстовий документ наказ - паперова Укрдержархів
16 Про внесення зміни до наказу Укрдержархіву від 20.12.2017 № 93 «Про утворення робочої комісії Укрдержархіву для ведення переговорів і підготовки проекту Галузевої угоди» 16 05.03.2018 - Відділ взаємодії із державними органами та інформаційно-аналітичного забезпечення - - Архівна справа, діловодство, створення і функціонування державної системи СФД текстовий документ наказ - паперова Укрдержархів
17 Про затвердження складу колегії Центрального державного науково-технічного архіву України 17 07.03.2018 - Управління міжнародного співробітництва та документального забезпечення - - Архівна справа, діловодство, створення і функціонування державної системи СФД текстовий документ наказ - паперова Укрдержархів
18 Про затвердження Положення про організаційний комітет з проведення І туру щорічного Всеукраїнського конкурсу «Кращий державний службовець» та Плану заходів з організації підвищення кваліфікації державних службовців у рамках І туру Всеукраїнського конкурсу «Кращий державний службовець» 18 07.03.2018 - Відділ управління персоналом - - Архівна справа, діловодство, створення і функціонування державної системи СФД текстовий документ наказ - паперова Укрдержархів
19 Про організацію розповсюдження науково-практичного журналу «Архіви України» 19 14.03.2018 - Управління міжнародного співробітництва та документального забезпечення - - Архівна справа, діловодство, створення і функціонування державної системи СФД текстовий документ наказ - паперова Укрдержархів
20 Про введення в дію рішення колегії Укрдержархіву від 28.02.2018 № 1/1 «Про підсумки діяльності Укрдержархіву, державних архівних установ і спеціальних установ СФД у 2017 році та їх завдання на 2018 рік» 20 14.03.2018 - Управління міжнародного співробітництва та документального забезпечення - - Архівна справа, діловодство, створення і функціонування державної системи СФД текстовий документ наказ - паперова Укрдержархів
21 Про внесення змін до складу робочої комісії Укрдержархіву для ведення переговорів і підготовки проекту Галузевої угоди» 21 26.03.2018 - Відділ взаємодії із державними органами та інформаційно-аналітичного забезпечення - - Архівна справа, діловодство, створення і функціонування державної системи СФД текстовий документ наказ - паперова Укрдержархів
22 Про затвердження орієнтовного переліку посад працівників з ненормованим робочим днем 22 26.03.2018 - Відділ управління персоналом - - Архівна справа, діловодство, створення і функціонування державної системи СФД текстовий документ наказ - паперова Укрдержархів
23 Про затвердження складу комісій з приймання етапів наукових робіт, що виконує НДІ мікрографії у 2018 році 23 02.04.2018 - Департамент страхового фонду документації - - Архівна справа, діловодство, створення і функціонування державної системи СФД текстовий документ наказ - паперова Укрдержархів
24 Про приймання-передачу основних засобів та нематеріальних активів 24 11.04.2018 - Відділ фінансового забезпечення та бухгалтерського обліку - - Архівна справа, діловодство, створення і функціонування державної системи СФД текстовий документ наказ - паперова Укрдержархів
25 Про формування тематики НДР у сфері архівної справи та страхового фонду документації на 2019-2021 роки 25 11.04.2018 - Департамент страхового фонду документації - - Архівна справа, діловодство, створення і функціонування державної системи СФД текстовий документ наказ - паперова Укрдержархів
26 Про внесення змін до складу колегії Центрального державного електронного архіву України, затвердженого наказом Укрдержархіву від 15.09.2016 № 110 26 25.04.2018 - Управління міжнародного співробітництва та документального забезпечення - - Архівна справа, діловодство, створення і функціонування державної системи СФД текстовий документ наказ - паперова Укрдержархів
На початок
На початок