Особові фонди і колекції Державного архіву Чернівецької області: довідник

УДК 930.253 (477.85)(036)

ISBN 978-966-8225-60-4

© Державна архівна служба України, 2017
© Державний архів Чернівецької області, 2017


Державний архів Чернівецької області: Довідник "Особові фонди і колекції Державного архіву Чернівецької області". - Чернівці, 2017. - 156 с.

Видання присвячене 100-річчю від дня створення системи архівних установ України та 100-річчю створення Державного архіву Чернівецької області.

У довіднику містяться дані про склад і зміст документів особових архівних фондів та колекцій документів, що зберігаються в Державному архіві Чернівецької обалсті, а також короткі біографічні відомості про фондоутворювачів.

У довіднику репрезентовано загальні відомості про особові архівні фонди діячів науки, освіти, культури, краєзнавців та інших визначиних осіб Буковини.

Довідник розрахований на науковців, викладачів, аспірантів, студентів вищих навчальних закладів, краєзнавців.

На початок
На початок