Главная страница | Архив новостей | Архивы в мире | Полезные ссылки | Контакты | Карта портала

Logo for State Committee on Archives of Ukraine Публикации на портале

Новые издания | Документальные издания | Исследования | Материалы конференций, cобрания научных работ | Периодические и продолжающиеся издания | Архивные собрания Украины | Справочные издания | Библиографические пособия | Учебники, словари | Тематические публикации | Документы мемориального характера | Оформление и образцы библиографических ссылок и архивных легенд | Электронные издания


Новые издания

Война 1914–1917 гг. (Из личного фотоальбома генерала графа Ф. А. Келлера)

Державний архів Тернопільської області.: путівник / Укрдержархів; Держархів Терноп. обл. - Т.: Астон, 2011. - 370 с.

Вознюк В. А. В 64 Іванна Блажкевич - духовна донька Ольги Кобилянської (біографічний нарис). - Тернопіль: ТзОВ "Терно-граф", 2011. - 48 с.

Петришак Б. ""Лицар пера і каламаря" – писар міста Львова Войтех Зимницький (1583-1639 рр.) / Львівське відділення ІУАД ім. М. Грушевського НАН України; ЦДІА України, м. Львів. – Львів, 2011. – 208 с.

Кришталович У. Рукописні карти XVI-XIX століть. З фондів Центрального державного історичного архіву, м. Львів. - К.: ДНВП "Картографія", 2011. - 216 с.: іл.

Митрополит Андрей Шептицький. Духовні вправи для священиків. - Львів: "Артос", 2011. - 240 с.

Державно-церковні відпосини та становище Дніпропетровської єпархії Руської православної церкви (1945-1953 pp.) : [зб. док.] / упоряд. та авт. передм. А. Ю. Шевченко. - Дніпропетровськ: ІМА-прес, 2011. - Кн. 1. - 384 с. (Укр. та рос. мовами).

Державний архів Волинської області: Путівник. - Луцьк, Надсир'я, 2011. - 952 с.

"Пакти і Конституції" Української козацької держави (до 300-річчя укладення) / Відп. ред. В. А. Смолій; упорядники М. С. Трофимук, Т. В. Чухліб. НАН України. Інститут історії України; Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського; Державна архівна служба України; Центральний державний історичний архів, м. Київ. - Львів: Світ, 2011. - 440 с.: факсиміле.

Державний архів Одеської області. Зведений каталог метричних книг. Випуск 1. 1797-1939. Одеса: Прес-кур’єр, 2011. - 424 с. - (Праці Державного архіву Одеської області: т. 33).

Ніточко І. І. Історія розвитку медицини на Одещині. Дореволюційний період / І. І. Ніточко, О. А. Корецька, І. Л. Комаровський. - Одеса: Прес-кур’єр, 2011. - 440 с. - (Серія "Праці Державного архіву Одеської області": т. 31)

День Незалежності. Архівні установи України : [буклет]. - Київ, 2011. - 37 с.

Державно-церковні відносини та становище Дніпропетровської єпархії Руської православної церкви (1945-1953 рр.) / Державний архів Дніпропетровської області, Дніпропетровськй національнй університет імені Олеся Гончара; редакційна колегія: Н.В. Киструська, С.І. Світленко, О.І. Журба, О.Б. Шляхов, Н.Л. Юзбашева, А.Ю. Шевченко -Кн.1. 2011. - 384 с.

Консультативный совет руководителей государственных архивных служб государств-участников СНГ. Рабочие документы 1992– 2010 гг. / Государственная архивная служба Украины. Состав.: Аскольский А. М., Божук Н. С., Прилепишева Ю. А., Черненков К. Г. – К.; ГЦСД, 2011. – 162 с.

Материалы международных научно-практических конференций "Совместное архивное наследие и национальные архивные фонды", "Электронный документооборот и электронные архивы" (Одесса, 21–22 мая 2010 г.) / Государственный комитет архивов Украины, Государственный архив Одесской области. Состав.: Прилепишева Ю. А., Янишевский В. В. - К.; ГЦСД, 2011. - 145 с.

С. В. Сельченкова, К. Т. Селіверстова. Експертиза цінності управлінських документів: історія, теорія, методика. Науково-методичний посібник / Укрдержархів, УНДІАСД. – К. ; Рівне., 2011. – 170 с.

Архівні установи України : довідник. Т. 2 : Наукові установи, музеї, бібліотеки : у 2 кн. Кн. 1 : Національна академія наук України, Автономна Республіка Крим, Вінницька, Волинська, Дніпропетровська, Донецька, Житомирська, Закарпатська, Запорізька, Івано-Франківська, Київська, Кіровоградська, Луганська, Львівська, Миколаївська, Одеська області / Держкомархів України, УНДІАСД ; упоряд.: С. Артамонова, А. Майстренко, Л. Одинока, Р. Романовський ; редкол. тому: І. Матяш (голова), О. Мельниченко, Ю. Прилепішева, Н. Христова. – К., 2010. – XXVIIІ, 604 с.

В начало
В начало