Документальні виставки on-line

До 25-ї річниці незалежності України

Документи

<<< перелік >>>

Лист від Президії з їзду українців Самарщини до Генерального Секретаріату щодо підтримки його дій. 27 жовтня 1917 р.
ЦДАВО України, ф. 2592, оп. 1, спр. 21, арк. 16, 16 зв.

<<< перелік >>>
На початок
На початок