Документальні виставки on-line

До 25-ї річниці незалежності України

Документи

<<< перелік >>>

Постанова Верховної Ради України “Про заснування дипломатичних і консульських представництв України”. 21 лютого 1992 р.
ЦДАВО України, ф. 1, оп. 16, спр. 4740, арк. 194–195

<<< перелік >>>
На початок
На початок