Документальні виставки on-line

Документи Державного архіву Івано-Франківської області

  перелік >>>
 1. Скитъ Манявскій песнотвореніе епическое основане на повестехъ простонародныхъ русскихъ сочинене Антоніемъ Любичь Могильницкимъ. – Часть І. – Перемышль, 1852. – 76 с.
  З фондів науково-довідкової бібліотеки ДАІФО.
 2. Wagilewicz D. J. Monastyr Skit w Maniawie. – Lwow, 1848. – 25 str. 1848
 3. Скит Манявський і Богородчанський іконостас. – Жовква, 1926. – 26 с. 1926
 4. Грамота про складання о. Михайлом Ганушевським конкурсного іспиту з богословських наук. Автограф та особиста печатка митрополита Андрея Шептицького. 13.05.1910
  Держархів Івано-Франківської області, ф. 504, оп. 1, спр.  767, арк. 6.
 5. Лист міністра віросповідань уряду УНР в екзилі від 22 травня 1922 р., адресований греко-католицькому парафіяльному управлінню в Жидятичах, подяка за матеріальну допомогу дітям українських емігрантів. Автограф і особиста печатка міністра віросповідань УНР, професора Івана Огієнка (митрополита Іларіона). 22.05.1922
  Держархів Івано-Франківської області, ф. 632, оп. 1, спр. 4, арк. 1.
 6. Архівно-слідча справа Лукача Семена Михайловича – єпископа, професора богослов´я Станіславської духовної семінарії, оголошеного Папою Римським блаженним, як новомученика і вірного слуги Божого Української греко-католицької церкви – репресованого в 1949 році за ст. 54-10 ч. 2-а КК УРСР. 1949–1950
  Держархів Івано-Франківської області, ф. Р-2157, оп. 2, спр. 4733, титульний аркуш справи, арк. 111.
 7. Архівно-слідча справа Лукача Семена Михайловича – єпископа, професора богослов´я Станіславської духовної семінарії, оголошеного Папою Римським блаженним, як новомученика і вірного слуги Божого Української греко-католицької церкви – репресованого в 1949 році за ст. 54-10 ч. 2-а КК УРСР.
  Держархів Івано-Франківської області, ф. Р-2157, оп. 2, спр. 4733, титульний аркуш справи, арк. 111.
  перелік >>>
На початок
На початок