Документальні виставки on-line

Документи Державного архіву Рівненської області

  перелік >>>
 1. Процес за православні церкви. Справа так зв. ревіндикаціїйних судових процесів про передачу 724 православних святинь римо-католицькому костелові. Частина перша: Волинь і Полісся. – Видання Української Парламентарної Репрезентації. - 1930 р. - С.39-44, 50-56.
 2. З опису Іллінської церкви м. Дубно. 11 лютого 1831 р.
  Держархів Рівненської обл., ф.367, оп.1, спр.15, арк. 2, 2 зв., 3, 3 зв.
 3. Опис Преображенської церкви м. Дубно. 6 жовтня 1831 р.
  Держархів Рівненської обл., ф.367, оп.1, спр.16, арк. 1, 1 зв.
 4. Прошеніє уніатського священника Федора Стуленого з с. Велике Білашеве до Благочинного протоієрея Іоанна Радимовича про покаяння та прийняття його до стану православної греко-руської церкви про повернення до православної віри і греко-руської громади с. Здобвиця. 6 березня 1795 р.
  Держархів Рівненської обл., ф. 373, оп.2, спр.5, арк.4, 4зв.
 5. Прохання мешканців с. Здовбиця Острозького повіту римо-католицького віросповідання до Острозького духовного правління про повернення їх до православної громади греко-руського сповідання того ж села. 1795 р.
  Держархів Рівненської обл., ф. 373, оп.2, спр.21, арк.2
 6. Прохання декана уніатської церкви Архімандрита Михайла в с. Здовбиця Кнєжицького до Острозького духовного правління про повернення його до православної віри і греко-руської громади с. Здобвиця. 6 березня 1795 р.
  Держархів Рівненської обл., ф. 373, оп.2, спр.21, арк.4, 4зв.
 7. Наказ Житомирської духовної консисторії про задоволення прохання мешканців с. Хорів Острозького повіту римо-католицького віросповідання про повернення їх до православної громади грекоруського сповідання того ж села. 28 травня 1799 р.
  Держархів Рівненської обл., ф. 373, оп.2, спр.66, арк.3,3зв.
 8. Наказ Житомирської духовної консисторії Острозькому духовному правлінню про надання дозволу на приєднання мешканки с. Новомалин Христини Яковлевої римо-католицького віросповідання до православної релігійної громади грекоруської церкви того ж села. 28 травня 1799 р.
  Держархів Рівненської обл., ф. 373, оп.2, спр.67, арк.2, 2 зв.
 9. Указ Житомирської духовної консисторії до Острозького духовного правління про дозвіл єпархіям мати в церквах старообрядні книги з метою проведення служб для об´єднання старообрядців з православною церквою та збереження спокою в єпархіях і повернення тих книг, які вже були вилучені. 3 березня 1799 р.
  Держархів Рівненської обл., ф.373, оп.2, спр.93, арк. 2, 2зв, 3, 3 зв.
 10. Історичний опис про Свято-Успенську церкву м. Рівне. 1806 р.
  Держархів Рівненської обл., ф. 381, оп.1, спр.77, арк.1
 11. Опис Свято-Успенської церкви м. Рівне, земельних угідь та будинків для священнослужителів. 1806 р.
  Держархів Рівненської обл., ф. 381, оп.1, спр.77, арк.16, 16 зв.
 12. Історичний опис церкви с. Рогачів Волинської єпархії Рівненського повіту. 1806р.
  Держархів Рівненської обл., ф. 381, оп.1, спр.80, арк.2, 2зв.
 13. Візіта церковних грунтів і сінокосів, які з давніх часів надані Миколаївській церкві в с. Князь Рівненського повіту. 10 лютого 1803 р.
  Держархів Рівненської обл., ф.384, оп.5, спр. 76, арк.14
 14. Привілей даний поміщиком Адамом Бєльським на землі церкви в с. Білашів Рівненського повіту. 15 лютого 1756 р. Переклад з польської мови.
  Держархів Рівненської обл., ф.384, оп.5, спр. 97, арк. 11
 15. Опис майна, яке належало церкві в с. Басів Кут Рівненського повіту. 26 січня 1845 р.
  Держархів Рівненської обл., ф.384, оп.5, спр. 98, арк. 67, 68
 16. Історичний опис Свято-Дмирієвської церкви с. Шпанів Рівненського повіту. 1806 р.
  Держархів Рівненської обл., ф. 384, оп.5, спр.119, арк.26-27.
 17. Привілей наданий Шпанівському костелу Рівненського повіту. 28 березня 1727 р. Переклад з польської мови.
  Держархів Рівненської обл., ф.384, оп.5, спр. 127, арк.16.
 18. Права і привілеї, надані графом Станіславом Любомирським костелу в с. Олександрія Рівненського повіту з детальним описанням усіх прав і привілеїв, якими могли користуватися ксьондзи за його життя та його нащадків за що зобов´язувалися двічі на тиждень служити службу за їх здоров´я. 1757 р. Переклад з польської мови.
  Держархів Рівненської обл., ф.384, оп.5, спр. 128, арк.7-11, 50-55.
 19. Історична довідка про Свято-Воскресенський собор в м. Рівне Волинської губернії. 1890 р.
  Держархів Рівненської обл., ф. 637, оп.1, спр.2, арк. 2, 2зв.
 20. Звернення архімандрита Віталія з м. Почаїв про збір пожертв для будівництва церкви-памятника на Козацьких могилах під с. Берестечко Дубенського повіту Волинської губернії. Перше десятиліття ХХ ст.
  Держархів Рівненської обл., ф.637, оп.1, спр.8, арк.1, 1 зв., 2, 2зв.
 21. Прохання мешканки м. Рівне Марії Лотоцької до церковнопарафіяльного товариства допомоги бідним Рівненського собору про надання матеріальної допомоги у зв’язку із скрутним матеріальним становищем. 21 грудня 1919 р.
  Держархів Рівненської обл., ф.637, оп.1, спр. 17, арк.29
 22. Заява Прохора Драгонюка до церковнопарафіяльного товариства допомоги бідним Рівненського собору про надання матеріальної допомоги родині В. Беркащука з с. Дворець Рівненського повіту. Не пізніше 24 березня 1920 р.
  Держархів Рівненської обл., ф.637, оп.1, спр. 17, арк.51
 23. Заява Євгенії Юхимівни Аргонової до церковнопарафіяльного товариства допомоги бідним Рівненського собору про надання їй матеріальної допомоги у зв’язку із скрутним матеріальним становищем. 22 червня 1920 р.
  Держархів Рівненської обл., ф.637, оп.1, спр. 17, арк.58
 24. Підписний лист по збиранню пожертв церковнопарафіяльним товариством допомоги бідним Рівненського собору. Червень 1920 р.
  Держархів Рівненської обл., ф.637, оп.1, спр. 17, арк.69
 25. Історичний опис Свято-Воскресенського собору м. Рівне. 1860 р.
  Держархів Рівненської обл., ф.639, оп.2, спр.31, арк.1-2
 26. Повідомлення Рівненського церковного управління до всіх панотців Благочинних Рівненсько-Крем´янецької єпархії Свято Православної Автокефальної Української церкви про створення 10.08.1942 р. Рівненсько-Крем´янецької єпархії і призначення єпископа Платона Рівненського керуючим єпархією з місцем його перебування в м. Рівне. Не пізніше 15 вересня 1942 р.
  Держархів Рівненської обл., ф. Р-281, оп.1, спр.27, арк.8, 8зв.
 27. Відомості про діючий в м. Корець Рівненської області монастир. 1944 р.
  Держархів Рівненської обл., ф. Р-204, оп.11, спр.1, арк.1
 28. Відомості про діючі церкви, монастирі, молитовні будинки і недіючі церковні приміщення Російської православної церкви по Рівненській області станом на 1 липня 1944 р.
  Держархів Рівненської обл., ф. Р-204, оп.11, спр.1, арк.6
 29. Список продуктів, зібраних для поранених Червоної Армії Рівненським Свято-Воскресенським собором за 1 березня 1944 р.
  Держархів Рівненської обл., ф. Р-204, оп.11, спр.1, арк.25
 30. Інформація Уповноваженого Ради в справах Російської православної церкви при РНК СРСР по Рівненській області про матеріально-патріотичну діяльність православної церкви Рівненської області в період Великої Вітчизняної війни станом на 1 серпня 1944 р.
  Держархів Рівненської обл., ф. Р-204, оп.11, спр.1, арк.31, 31 зв.
 31. Відомості про діючі церкви, монастирі, молитовні будинки і недіючі церковні приміщення Російської православної церкви по Рівненській області станом на 1 жовтня 1944 р.
  Держархів Рівненської обл., ф. Р-204, оп.11, спр.1, арк.43, 44.
 32. Інформація Дубенського благочинного про патріотичну діяльність православного духовенства і віруючих станом на 1 вересня 1944 р.
  Держархів Рівненської обл., ф. Р-204, оп.11, спр.1, арк.70, 70 зв.
 33. Інформація голови Тучинського райвиконкому Уповноваженому Ради в справах Російської православної церкви при РНК СРСР по Рівненській області про допомогу віруючих району фронту. 4 жовтня 1944 р.
  Держархів Рівненської обл., ф. Р-204, оп.11, спр.1, арк.85 а
 34. Інформація Уповноваженого Ради в справах Російської православної церкви при РНК СРСР по Рівненській області про матеріально-патріотичну діяльність православної церкви Рівненської області в період Великої Вітчизняної війни станом на 30 жовтня 1944 р.
  Держархів Рівненської обл., ф. Р-204, оп.11, спр.1, арк.91
 35. Інформація Уповноваженого Ради в справах Російської православної церкви при РНК СРСР по Рівненській області про матеріально-патріотичну діяльність православної церкви Рівненської області в період Великої Вітчизняної війни за 4 квартал 1944 р.
  Держархів Рівненської обл., ф. Р-204, оп.11, спр.1, арк.171
 36. Доповідь протоієрея А.Соколовського на зібранні отців Благочинних Місіонерів Волинсько-Рівненської єпархії про діяльність Єпархіального управління з 3 липня 1944 по 1 серпня 1945 р.
  Держархів Рівненської обл., ф. Р-204, оп.11, спр.11, арк. 3,4.
 37. Інформація єпископа Волинського і Рівненського в Московську патріархію з історичними даними про виникнення Волинської єпархії та про її архієреїв. Серпень 1944 р.
  Держархів Рівненської обл., ф. Р-204, оп.11, спр.11, арк. 17, 18
 38. Список священнослужителів Волинсько-Рівненської єпархії, які загинули та пропали безвісти під час Великої Вітчизняної війни. 1 серпня 1945 р.
  Держархів Рівненської обл., ф. Р-204, оп.11, спр.11, арк. 31
 39. Інформація Уповноваженого Ради в справах Російської православної церкви при РНК СРСР по Рівненській області про наявні станом на 1 травня 1946 р. в Рівненській області православні монастирі та кількість монахів в них. 29 квітня 1946 р.
  Держархів Рівненської обл., ф. Р-204, оп.11, спр.12, арк. 9
  перелік >>>
На початок
На початок