Головна сторінка | Архів новин | Архіви в світі | Корисні посилання | Контакти | Карта порталу

 

Архіви до 200-річного ювілею Великого Кобзаря

Він був сином мужика - і став володарем в царстві духа.
Він був кріпаком - і став велетнем у царстві людської культури


І. Я. Франко

Липеньлипень 2014 р.

Ніколаєва Т. О. Вшанування памяті Тараса Шевченка українцями діаспори у міжвоєнний період (за документами ЦДАЗУ), передано для публікації в щотижневій газеті "Культура і життя" ДП "Національне газетно-журнальне видавництво" Міністерства культури України

Державним архівом Полтавської області проведено роботу над оригіналом-макетом видання "Т. Г. Шевченко і Полтавщина"

Старшим науковим співробітником Державного архіву Хмельницької області Галантиром В. у співавторстві з Машталіром А. підготовлено та опубліковано у збірнику наукових праць Хмельницького інституту МАУП статтю "Видавництво літератури, присвяченої Т. Шевченку, на Правобережжі в період становлення державності (квітень-грудень 1918 р.)"

1 липня 2014 р.
Державним архівом Волинської області організовано та проведено екскурсію за документами виставки "Великий Кобзар", що експонується в державному архіві, для студентів ІІ курсу історичного факультету Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки

8 липня 2014 р.
Заступник директора Державного архіву Полтавської області Пустовіт Т. П. оголосив доповідь на тему: "Т. Шевченко і Полтавщина" на засіданні правління Національної спілки краєзнавців у Полтавському краєзнавчому музеї

18 липня 2014 р.
Державним архівом Волинської області організовано та проведено екскурсію за документами виставки "Великий Кобзар", що експонується в державному архіві, для начальників архівних відділів райдержадміністрацій та міських рад
На початок
На початок