• In English
 • Унікальні документи
  Національного архівного фонду

  XII ст. XIII ст. XIV ст. XV ст. XVI ст. XVII ст. XVIII ст. XIX ст. XX ст.


   Центральний державний архів вищих органів влади та управління України

  1. Постанова Ради Міністрів Української Держави про урочисту обітницю урядовців і суддів та присягу військових на вірність Українській Державі від 30 травня 1918 р.
  2. Постанова Ради Народних Міністрів УНР про анулювання на території України чинності всіх законів і декретів т. зв. „Правительства Юга России” та про відновлення чинності законів УНР від 21 травня 1920 р.
  3. Закон про громадянство Української Народної Республіки від 15 листопада 1921 р.
  4. ІІ універсал Української Центральної Ради від 3 липня 1917 р.
  5. Універсал Директорії Української Народної Республіки про злуку з Західно-Українською Народною Республікою від 22 січня 1919 р.
  6. Нота Генерального Секретаріату Української Народної Республіки до Ради Народних Комісарів РСФРР у відповідь на Маніфест РНК з ультимативними вимогами до Української Центральної Ради від 29 грудня 1917 р.
  7. Відповідь Ради Народних Комісарів РСФРР на ноту Генерального Секретаріату Української Народної Республіки від 29 грудня 1917 р. від 30-31 грудня 1917 р.
  8. Протокол № 2 засідання представників урядів Української Народної Республіки та Білоруської Народної Республіки щодо встановлення державних кордонів від 20 квітня 1918 р.
  9. Протокол № 3 засідання представників урядів Української Народної Республіки та Білоруської Народної Республіки щодо встановлення державних кордонів від 21 квітня 1918 р.
  10. Протокол № 4 засідання представників урядів Української Народної Республіки та Білоруської Народної Республіки щодо встановлення державних кордонів від 22 квітня 1918 р.
  11. Витяг з протоколу засідання Української Центральної Ради щодо ухвалення Закону про Національно-Персональну Автономію від 9 січня 1918 р.
  12. Заповіт Гетьмана Української Держави Павла Скоропадського від 3 серпня 1918 р.
  13. Постанова про проголошення незалежності України від 24 серпня 1991 р.
  14. Акт проголошення незалежності України від 24 серпня 1991 р.
  15. Конституційний Договір між Президентом України та Верховною Радою України про основні засади організації та функціонування державної влади і місцевого самоврядування в Україні наперіод до прийняття нової Конституції України (оригінал) від 1995 р.
  16. Конституція України, прийнята на п'ятій сесії Верховної Ради України (оригінал) від 28 червня 1996 р.
  17. Ухвалений Радою Міністрів Української Держави Тимчасовий закон про верховне управління державою на випадок смерті; тяжкої хвороби і перебування по-за межами держави ясновельможного пана гетьмана всієї України від 1 серпня 1918 р.


  18. Центральний державний архів громадських об'єднань та україніки

  19. Стенограма І з’їзду КП(б)У від 5 липня 1918 р. – 12 липня  1918 р.
  20. Стенограма ІІ з’їзду КП(б)У від 17 жовтня 1918 р. – 22 жовтня 1918 р.
  21. Стенограма ІІІ з’їзду КП(б)У від 28 лютого 1919 р.
  22. Стенограма ІV конференції КП(б)У в 2-х частинах від 17 березня 1920 р. – 20 березня 1920 р.
  23. Стенограма доповіді і заключного слова Сталіна Й.В. на ІV конференції КП(б)У від 20 березня 1920 р.
  24. Стенограма V конференції КП(б)У в 2-х частинах від 17 листопада 1920 р. – 22 листопада 1920 р.
  25. Стенограма VІ конференції КП(б)У від 10 грудня 1921 р.
  26. Стенограма VІІ конференції КП(б)У в 3-х частинах від 4 квітня 1923 р. – 10 квітня 1923 р.
  27. Стенограма VІІІ конференції КП(б)У від 12 травня 1924 р. – 16 травня 1924 р.
  28. Протокол ІХ з’їзду КП(б)У від 6 грудня 1925 р. – 12 грудня 1925 р.
  29. Стенограма ІХ з’їзду КП(б)У в 5-х частинах від 6 грудня 1925 р. – 12 грудня 1925 р.
  30. Протоколи №№ 1-25 (протокол № 4 у 1 та 2 примірниках), додатки (доповідна, перелік) до них та стенограми засідань Оперативної групи Політбюро ЦК КПУ від 03 травня 1986 – 05 червня 1986
  31. Протоколи №№ 26-43, додатки (копії рішень Урядової комісії Ради Міністрів СРСР, доповідна, план, графік, довідка, перелік, список) до них та стенограми засідань Оперативної групи Політбюро ЦК КПУ від 07 червня 1986 – 18 вересня 1986
  32. Протоколи №№ 44-55, додатки (копії рішень Урядової комісії Ради Міністрів СРСР, програма, доповідні, план, графік, довідка, переліки, схеми) до них, рішення та стенограми засідань від 26 вересня 1986 – 09 листопада 1988
  33. Постанова про обрання міри запобіжних заходів (на арешт), ордер на арешт, анкета заарештованого, фото, протокол обшуку, опис вилученого майна, протоколи допитів обвинуваченого, постанова про пред’явлення обвинувачення, обвинувачувальний висновок, витяг з протоколу засідання позасудового органу про винесення вироку, постанова про реабілітацію, особисті свідчення, записки, листи, нотатки та два зразки хліба 1932, 1933 рр. від 1941, 1989


  34. Центральний державний архів-музей літератури і мистецтва України

  35. Шевченко Т. Г. „Думка” („Нащо мені чорні брови…”). Вірш від 1838 р.
  36. Шевченко Т.Г. „Бандуристе! Орле сизий!” Вірш від 1840 р.
  37. Шевченко Т.Г. „Миколі Івановичу Костомарову”. Вірш від 1847 р.
  38. Шевченко Т.Г. „Сон” („На панщині пшеницю жала”). Вірш від 1859 р.
  39. Шевченко Т.Г. Лист Щепкіну М.С. від 1858 р.


  40. Центральний державний історичний архів України, м. Київ

  41. Грамота руського старости Отто з Пільче про надання Йоганнові Гаустетерові та його спадкоємцям староство в Новому Селі (Нейдорфі), яке переводить на Магдебурзьке право від 16 серпня 1369 р.
  42. Грамота князя Мазовії та Русі Болеслава про надання підконюшому Миколі з Шиманова і його спадкоємцям війтівство в Чарноціні Варшавського повіту від 3 травня 1451 р р.
  43. Препозит і брати монастиря св. Христофора віддають будинок і подвір’я, що їм належать і знаходяться поблизу церкви св. Доната, в оренду за 6 грошів річного чиншу Юлію з Пенноно та Марку з Суераналле від 20 березня 1453 р.
  44. Грамота генерального судді Сандомирської землі Петра і генерального підсудка цієї ж землі Миколи, які підтверджують, що Павло з Свинева і Зємяків продав свою землю Іванові з Свинева від 8 березня 1463 р.
  45. Грамота третейських суддів стольника Яцько з Бібла, войськового Петра з Ваповець, перемиського ловчого Адама з Ожека, Якуба Бірецького з Білобоків та інших про вирішення спору між перемиським єпископом Іваном та перемиським каштеляном Добеславом, присуджуючи два дворища в с. Бишковцах цьому останньому від 6 липня 1469 р.
  46. Грамота князя Мазовії та Русі Казимира про підтвердження , що він продав міщанинові з Ломжі Мартинові Масюті війтівство у Пйонтниці Вишнівської землі від 5 серпня 1471 р.
  47. Грамота третейських суддів Яківа з Кочина, Яківа з Павшиць, Івана з Прибиславиць та Пакосія з Шикориць про вирішення спору між Станіславом Лігензою з Гожиць та братами Яковом, Іваном і Вишеком з Отвинова про пасовище кметів від 18 жовтня 1475 р.
  48. Грамота судді Подільської землі Сигізмунда з Ягельниці та підсудка Подільської землі Сигізмунда з Вижпковець з підтвердженням, що орендарка Колубаївець Єлизавета записала капітулові кафедрального костьолу в Кам’янці 50 гривен, забезпечених половиною с. Колубаївці від 5 травня 1486 р.


  49. Центральний державний історичний архів України, м. Львів

  50. Підтвердна грамота короля Казимира ІV прав і привілеїв, наданих попередніми польськими королями, шляхті Руських земель від 23 жовтня 1456 р.
  51. Грамота воєводи і генерального руського старости Одровонжа Андрія зі Спрови про одержання ним від райців м. Львова 100 гривен під заставу с. Ляшки Львівського повіту від 21 листопада 1456 р.
  52. Грамота воєводи і генерального руського старости Одровонжа Андрія зі Спрови у справі суперечки львівського капітулу зі старостинськими офіціалами за право вільного помолу зерна в капітульних млинах від 12 липня 1457 р.
  53. Грамота короля Казимира ІV на право викупу Іваном з Сєнна королівського села Ценів Львівського повіту від Давидовського Івана від 25 жовтня 1457 р.
  54. Грамота воєводи і генерального руського старости Одровонжа Андрія зі Спрови, снятинського і коломийського старости Михайла та інших в справі забезпечення переправи худоби купцям, що йдуть з Волощини або зі Львова від 3 лютого 1458 р.
  55. Грамота генерального руського підсудка Івана з Високого львівським канонікам на право володіння покинутою оселею між селами Скнилів, Оброшин і Ставчани та селами Годовиця і Сокільники від 26 березня 1458 р.
  56. Грамота короля Казимира ІV про відхилення скарги Бончека Петра та його батька Івана на незаконні дії райців м. Львова від 1 травня 1458 р.
  57. Грамота подільського воєводи і теребовлянського старости Грицька з Поморян мешканцям м. Львова і с. Винники на право вирубу лісу від 12 березня 1459 р.
  58. Грамота короля Казимира ІV з наказом галицьким, коломийським і стрийським купцям не оминати склад товарів у м. Львові від 5 квітня 1460 р.
  59. Підтвердна грамота короля Казимира ІV привілеїв короля Казимира ІІІ про надання 1356 року м. Львову магдебурзького права і 70 франконських ланів від 5 квітня 1460 р.
  60. Грамота короля Казимира ІV м. Львову на право добровільної сплати податку «циза», призначеного на термінові потреби держави лише впродовж одного року від 7 квітня 1460 р.
  61. Підтвердна грамота молдавського господаря і воєводи Стефана ІV львівським та іншим купцям Руської і Подільської земель, які прибувають у Молдавію, на їх права і торгові пільги, надані його попередниками від 3 липня 1460 р.
  62. Грамота львівських земських суддів про передачу в заставу Білецьким Миколою с. Біле львівському архієпископу Григорію за 70 угорських злотих від 12 вересня 1460 р.
  63. Грамота воєводи і генерального руського старости Одровонжа Андрія зі Спрови про підпорядкування вірмен і ремісників інших національностей, що живуть у Львові або за міськими мурами, окрім тих, що мешкають під замком, міській юрисдикції, про влаштування ярмарків в самому місті, а не під замком та інше від 13 вересня 1460 р.
  64. Грамота лавників м. Львова про дарування Каффофен Доротою половини свого будинку на Ринку у Львові Анні, дружині Симеона Кушніра від 22 жовтня 1460 р.
  65. Підтвердження каноніка львівського кафедрального костелу Івана з Шамотул текстів двох грамот короля Владислава ІІ: 1425 р. з дозволом єврею Волчкові заснувати село на пустих землях "Вербіж" та 1433 р. про дарування львівському латинському капітулу прав на володіння с. Вербіж від 9 листопада 1460 р.
  66. Грамота власника с. Зимна Вода Голомбка Івана про продаж ним солтиства у с. Зимна Вода Станіславу з Красника за 30 польських гривен, три лани, рибний став і луг від 16 листопада 1461 р.
  67. Підтвердна грамота львівських земських суддів та підсудка на дарування галицьким каштеляном Миколою з Гологір своїй доньці Єлизаветі с. Чорнушовичі Львівського повіту, яке було куплене ним у Германовського Івана від 7 січня 1463 р.
  68. Охоронний лист молдавського господаря і воєводи Стефана ІV бурмистру, райцям та всім купцям м. Львова на вільний в'їзд та вільну торгівлю товарами на території Молдавії після сплати мита від 25 січня 1463 р.
  69. Підтвердна грамота львівських каноніків права Станіслава Баса на заселення вільних земель біля с. Діброва від 8 березня 1463 р.
  70. Підтвердна грамота королівських комісарів на розмежування земельних володінь львівського латинського капітулу в с. Вербіж та сіл Горожанна і Ричигів, які орендує Іван з Яцимира від 23 квітня 1463 р.
  71. Підтвердна грамота міністра чеської, польської і волоської францисканських провінцій Миколи з Карнева дарчої грамоти Струмили Юрія львівському францисканському монастирю на с.Чишки від 28 серпня 1463 р.
  72. Підтвердна грамота галицьких земських суддів на продаж подільським воєводою Станіславом із Ходеча львівському архієпископу Григорію з Сянока с. Бибель Галицького повіту від 20 грудня 1463 р.
  73. Дарча грамота синів львівського підкоморія Внучека Петра ректору костелу у Бібрці Матвію та його наступникам на ставок з греблею у с.Стрілки. від 26 грудня 1463 р.
  74. Підтвердна грамота львівських земських суддів дарчої грамоти італійця Барнаби де Негроно з Генуї львівському кафедральному костелу на маєтки в с.Пикуловичі Львівського повіту від 2 січня 1464 р.
  75. Грамота короля Казимира ІV львівському кафедральному костелу на право заміни поля і лісу під львівським Високим Замком на королівське село Кугаїв від 4 травня 1464 р.
  76. Булла папи Григорія ІХ домініканцям, що вирушають у сарацинські і поганські землі на право сповіді католиків у цих краях та звільнення їх від церковних кар від 22 серпня 1233 р.
  77. Підтвердна грамота львівських земських суддів зобов`язання Івана з Зубрі сплатити борг Конгісарам Петру і Михайлу у визначений термін від 18 травня 1464 р.
  78. Підтвердна грамота короля Казимира Великого спадкового права дітей львівського війта Матвія на млин зі ставом поблизу Львова та с. Малі Винники, подаровані їх дідові Бертольдові князем Львом від 22 серпня 1352 р.
  79. Підтвердна грамота королівських комісарів на розмежування земельних володінь львівського латинського капітулу в с. Кугаїв та кjролівських сіл Гонятичі і Черкаси від 13 липня 1464 р.
  80. Підтвердна грамота короля Казимира Великого статуту м. Львова від 28 грудня 1360 р.
  81. Договірна грамота шляхти Львівської землі і Жидачівського повіту з м. Львовом про спільну охорону своїх прав та боротьбу з беззаконням від 13 грудня 1464 р.
  82. Грамота короля Казимира Великого мельнику Конраду із Прусії на користування третьою частиною млина під Львовом і прибутків від нього від 16 серпня 1365 р.
  83. Грамота генерального руського старости і жидачівського орендаря Одровонжа Івана зі Спрови на право користування Федьку, синові Раска з Жидачівського повіту, млином «Сопот» разом з усіма угіддями від 12 травня 1465 р.
  84. Підтвердна грамота львівського воєводи Блотишевського Якуша на купівлю Дмитровським Вацлавом дворища у Василя Скибича, його брата Гинка та їх племінника Оленка за шість кіп грошей сріблом від 1 серпня 1370 р.
  85. Грамота львівських земських суддів про відкладення судового розгляду суперечки львівського монастиря францисканців з Юрковським Павлом у зв'язку з нез'явленням позивача - вікарія Юрія від 24 травня 1465 р.
  86. Дарча грамота руського старости Кміти Івана церкві св. Івана Хрестителя на львівському передмісті та василіанському монастирю на с. Годовиця Львівського повіту від 12 листопада 1371 р.
  87. Підтвердна грамота лавників м. Львова запису Кушніра Юрія і його дружини Варвари один одному на своє рухоме і нерухоме майно на випадок смерті одного з них від 29 січня 1466 р.
  88. Грамота короля Людовика на право вільного переміщення купців із Русі по території Угорського і Польського королівств після сплати мита від 10 жовтня 1372 р.
  89. Грамота лавників м. Львова про продаж Ядвігою, вдовою Солтиса Миколи, половини будинку, розміщеного на Ринку у м. Львові, Ліндеру Петру від 9 квітня 1466 р.
  90. Дарча грамота опольського князя Владислава м. Львову на сто франконських ланів, що перебувають на магдебурзькому праві від 9 грудня 1372 р.
  91. Грамота райців м. Львова про укладення угоди крамарем Сташком з Німандом Петром про розмежування огорожею їх лугу і городу від 5 травня 1466 р.
  92. Дарча грамота опольського князя Владислава київському єпископу Якову і василіанському монастирю у м. Львові на город і дворище у м. Львові від 27 серпня 1375 р.
  93. Грамота львівських земських суддів Зубрському Івану про визначення терміну сплати заборгованості 113 гривен Голомбку Івану впродовж 4 тижнів від 23 травня 1466 р.
  94. Дарча грамота опольського князя Владислава Юськові зі Скорнич на довічне володіння с. Бибель і війтівством з дворищем у с. Добра Вода Галицького повіту від 31 серпня 1375 р.
  95. Підтвердна грамота галицьких земських суддів дарчої грамоти львівського архієпископа Григорія з Сянока Петрові з Добієва на села Межигірці та Семиківці від 28 травня 1466 р.
  96. Підтвердна грамота опольського і вєлюнського князя, володаря Руської землі, Владислава на обмін своїх земель у с. Малі Винники на землі Штехера Григорія від 1 листопада 1378 р.
  97. Грамота італійця Барнаби де Негроно з Генуї райцям м. Львова про передачу їм права патронату над заснованим ним вівтарем Благовіщення Діви Марії у львівському кафедральному костелі на випадок своєї смерті від 11 червня 1467 р.
  98. Грамота опольського князя Владислава боярам, шляхті, війтам, райцям та ін. урядовцям і мешканцям Руської землі з подякою за виявлену йому вірність та про передачу їх під владу короля Людовика від 13 січня 1379 р.
  99. Дарча грамота короля Казимира ІV шляхтичу Боровському Альберту на 200 польських гривен, забезпечених на королівських селах Козлів, Кропивна, Городище, Вільшанка, Таврів Теребовлянського повіту від 31 жовтня 1467 р.
  100. Підтвердна грамота руського старости Бебека Емерика на продаж шляхтичем Жабичем Михайлом с. Добровтрич Львівського повіту від 22 січня 1384 р.
  101. Дарча грамота короля Казимира ІV шляхтичу Боровському Альберту на 100 польських гривен, забезпечених на королівських селах Козлів, Таврів, Кропивна, Красна, Вільшаниця і Городище Теребовлянського повіту від 31 травня 1468 р.
  102. Дарча грамота опольського князя Владислава шляхтичеві Денгартові та його спадкоємцям на с. Дунаїв Львівського повіту від 15 липня 1386 р.
  103. Підтвердна грамота львівських земських суддів рішення королівського суду про заборону Клюсові Павлу збирати мито у м. Коросно від 13 березня 1469 р.
  104. Грамота опольського князя Владислава мешканцям Русі з обіцянкою відшкодувати всі збитки за час можливого військового походу королеви Ядвіги на Русь та не призначати угорців старостами на землях Русі від 6 лютого  1387 р.
  105. Підтвердна грамота львівських земських суддів рішення королівського суду про заборону Свинці Іванові збирати мито в селах Жабинь та Ярославичі від 15 березня 1469 р.
  106. Грамота короля Владислава ІІ з обіцянкою не віддавати нікому в підданство м. Львів та львівські землі, зберігши їх для себе, своїх дітей і Польського королівства від 30 вересня 1388 р.
  107. Підтвердна грамота львівських земських суддів рішення королівського суду про заборону Станіславу з Яричева збирати мито у м. Яричів від 27 березня 1469 р.
  108. Грамота пріора львівського домініканського конвенту Божого Тіла про отримання від львівської міської ради чотирьох шматків воску, записаних конвенту в заповіті львівського мешканця Мартина з Вишні від 12 лютого  1389 р.
  109. Підтвердна грамота львівських земських суддів рішення королівського суду про заборону Михайлові з Язлівця збирати мито у с. Ярославичі від 27 березня 1469 р.
  110. Підтвердна грамота короля Владислава ІІ дарчої грамоти короля Казимира Великого м. Львову на сто франконських ланів від 29 вересня 1389 р.
  111. Підтвердна грамота короля Казимира ІV права львівського латинського капітулу на володіння лугом, права вільного помолу зерна в капітульних млинах та інше від 29 березня 1469 р.
  112. Дарча грамота короля Владислава ІІ Чехові Павлу із Заградища на с. Подусів Львівського повіту від 1 жовтня 1389 р.
  113. Підтвердна грамота львівських земських суддів рішення королівського суду про заборону стольникові Івану і його братові Петру збирати мито у м. Куликів від 8 квітня 1469 р.
  114. Булла папи Боніфація ІХ перемишльському єпископу з дорученням розглянути майнову суперечку львівських громадян з галицьким архієпископом Бернардом та звільнити місто від незаконного інтердикту архієпископа від 15 травня 1390 р.
  115. Підтвердна грамота львівських земських суддів рішення королівського суду про заборону дітям Проця з Васючина збирати мито у с. Васючин від 8 квітня 1469 р.
  116. Дарча грамота короля Владислава ІІ стельмаху Адаму на третю мірку з королівського млина, розташованого перед Галицькою брамою у Львові від 28 червня 1391 р.
  117. Підтвердна грамота львівських земських суддів рішення королівського суду про заборону орендарці Єлизаветі збирати мито у м. Жмигород від 8 квітня 1469 р.
  118. Підтвердна грамота самбірського воєводи і руського старости Івана з Тарнова на продаж львівським міщанином Блорком Петром с. Малехів Львівського повіту Ламбацькому Михайлу від 27 лютого 1392 р.
  119. Підтвердна грамота галицьких земських суддів угоди 1467 р. львівського архієпископа Григорія з Сянока з Карнковським Миколою з Медухи на право користування рибними ставками між селами Медуха і Бибель від 17 липня 1469 р.
  120. Підтвердна грамота руського старости Гнівоша з Далевич факту зречення шляхтича Предборія прав на с. Восвичі Львівського повіту на користь двоюрідного брата Станіслава від 30 березня 1393 р.
  121. Підтвердна грамота львівських земських суддів договору львівського архієпископа Григорія з Сянока і львівського стольника Ходорівського Івана про викуп архієпископських сіл Куропатники, Ценів і Будилів Львівського повіту в орендаря Цорнберга Миколи від 5 січня 1470 р.
  122. Підтвердна грамота архієпископа Стрепи Якова акту на передачу м. Львову млина в с. Збоїська, забраного від пароха Русина Івана від 14 грудня 1395 р.
  123. Підтвердна грамота райців м. Львова статуту львівського кушнірського цеху від 19 березня 1470 р.
  124. Підтвердна грамота папського судді права власності пароха Русина Івана на млин в с. Збоїська від 29 лютого 1396 р.
  125. Грамота короля Казимира ІV на встановлення у м-ку Дунаїв Львівського повіту щорічних восьмиденних ярмарків, а також щорічних тижневих торгів від 23 серпня 1470 р.
  126. Підтвердна грамота львівського старости Івана з Тарнова прав власності Василя-бортника на луки і борті у с. Ямне від 24 березня 1396 р.
  127. Грамота короля Казимира ІV Боровському Альберту на право користування королівськими маєтками у с. Козлів від 2 січня 1471 р.
  128. Булла папи Боніфація ІХ про підтвердження дарчої Комітиси Анни костелові Діви Марії у Львові на млин у с. Збоїська від 7 квітня 1396 р.
  129. Дарча грамота архієпископа Григорія з Сянока львівському латинському капітулу на право збору архієпископської десятини з приміських сіл від 10 червня 1471 р.
  130. Підтвердна грамота королеви Ядвіги власності церкви св. Івана і василіанського монастиря у Львові на с. Годовиця Львівського повіту від 4 жовтня 1397 р.
  131. Підтвердна грамота королівських комісарів розмежування сіл Годовиця, Басівка, Ставчани і Оброшин від 1 травня 1472 р.
  132. Грамота галицького архієпископа Стрепи Якова парохові Русину Івану з наказом з’явитися до єпископського двору для вирішення суперечки з громадою м. Львова за право призначення вчителя для міської школи, володіння будинком і млином у с. Збоїська від 5 вересня 1399 р.
  133. Грамота короля Казимира ІV Боровському Альберту на право користування прибутками з сіл Козлів і Таврів до часу сплати заставної суми 100 гривен від 31 грудня 1474 р.
  134. Підтвердна грамота короля Владислава ІІ угоди громади м. Львова з парохом Русином Іваном про права та обов`язки львівських мешканців, вибір паламаря, порядок складання заповітів та опіку над майном костелу Діви Марії від 1 жовтня 1400 р.
  135. Підтвердна грамота львівських земських суддів дарчої Гологірської Єлизавети львівському архієпископу Григорію з Сянока на 200 гривен, забезпечених на маєтках у с. Віцинь Львівського повіту від 21 квітня 1475 р.
  136. Підтвердна грамота галицького старости Петра дарчої грамоти Агнети, вдови галицького міщанина Шкирки Павла, галицькому архієпископові Стрепі Якову на володіння селом Малий Болшів Галицького повіту від 8 березня 1402 р.
  137. Фундаційна грамота галицького підчашого Прокоповича з Гвіздця на побудову костелу у м-ку Остапківці від 5 жовтня 1475 р.
  138. Підтвердна грамота львівського лавничого суду на продаж міщанином Гебамером Ганком і вдовою Родшток земельної ділянки у Львові галицькому архієпископу Стрепі Якову за 11 львівських гривен від 8 серпня 1403 р.
  139. Грамота короля Казимира ІV м. Львову про звільнення міста на 8 років від усяких податків і контрибуцій для того, щоб місто виділило кошти на зміцнення оборонних мурів і валів від 21 серпня 1476 р.
  140. Підтвердна грамота галицького архієпископа Стрепи Якова права власності Штехера Петра на частину млина біля м. Львова від 15 листопада 1403 р.
  141. Підтвердна грамота львівського земського суду заставного запису Кочежинського Івана на свою спадкову частину с. Сооки Лонці Іванові за позичені 50 гривен від 15 травня 1478 р.
  142. Грамота короля Владислава ІІ галицькому архієпископу про надання дозволу на будівництво водяного млина та рибного ставу на річці Велика Липа між селами Зборатичі і Дунаїв від 8 жовтня 1404 р.
  143. Булла папи Сикста ІV перемишльському каноніку Билині Миколі з дорученням провести розслідування справи майнової суперечки львівського архієпископства з Єлизаветою з Гологір за право володіння с. Віцинь від [не раніше 25 серпня 1478 р. – не пізніше 25 серпня 1479 р.]
  144. Грамота короля Владислава ІІ про переведення сіл Годовичі і Жидатичі Львівського повіту з польського на магдебурзьке право від 19 жовтня 1405 р.
  145. Підтвердна грамота львівського земського суду зобов`язання Івана з Зимної Води сплатити борг Юрію, синові Фридерика, у визначений термін від 8 січня 1479 р.
  146. Грамота галицького архієпископа Стрепи Якова у справі подання апеляції парохом Русином Іваном на рішення римської курії щодо його суперечки з громадою м. Львова за право користування церковною десятиною від 9 квітня 1406 р.
  147. Грамота короля Казимира ІV м. Львову про звільнення міста від усяких податків ще на два роки додатково до восьми, наданих раніше від 2 липня 1479 р.
  148. Грамота галицького архієпископа Стрепи Якова домініканському монастирю у м. Львові про надання папою Григорієм ХІ привілею на вибір сповідника, відпущення гріхів та поширення місій серед іновірців від 15 жовтня 1406 р.
  149. Підтвердна грамота короля Казимира ІV дарчої галицького каштеляна Якова з Бучача на побудову вівтаря у львівському кафедральному костелі від 26 жовтня 1479 р.
  150. Булла папи Григорія ХІІ краківському єпископу Виші Петру про призначення його екзекутором у суперечці громади м. Львова з парохом Русином Іваном за право користування церковною десятиною, прибутками від вівтарів і володіння шпиталем св. Духа у Львові від 6 вересня 1407 р.
  151. Підтвердна грамота львівського земського суду поквитування львівського міщанина Миколи про сплату боргу Юрою Іваном з Малехова і Острова, якій позичив його батько від 14 квітня 1480 р.
  152. Підтвердна грамота краківського єпископа Виші Петра про призначення ним перемишльського декана Миколи судею для вирішення майнової суперечки пароха Русина Івана з громадою м. Львова від 26 вересня 1407 р.
  153. Грамота руського воєводи і генерального подільського старости Одровонжа Івана зі Спрови львівським мешканцям в справі їх скарги на мешканців руських і подільських міст з приводу затримки ними їх худоби під час переїзду через ці міста від 11 липня 1480 р.
  154. Дарча грамота короля Владислава ІІ Ягайла Іванові з Берави на с. Зубря Львівського повіту від 27 жовтня 1407 р.
  155. Підтвердна грамота лавників м. Львова на продаж солтиства в с. Гольтберг, що належить до міської юрисдикції, власником Григорієм війтові Вайсганнесу від 12 лютого 1483 р.
  156. Підтвердна грамота третейських суддів мирової угоди Русина Івана з громадою м. Львова щодо права збору церковної десятини від 8 листопада 1407 р.
  157. Грамота короля Казимира ІV воєводам, каштелянам, старостам та іншим державним сановникам на право конфіскації товарів у купців, які оминають склад товарів у Львові і цим завдають збитків королівській скарбниці від 15 лютого 1484 р.
  158. Підтвердна грамота львівського старости Флоріана з Коритниці на продаж пасинком Ламберта шляхтичем Станіславом із Зубрі земельних ділянок у с. Зубря Іванові за вісімдесят кіп грошів з умовою виставлення одного лучника на кожний військовий похід від /14-20/ грудня 1407 р.
  159. Грамота короля Казимира ІV м. Львову на звільнення його від податків на шість років для того, щоб місто виділило кошти на зміцнення оборонних мурів і валів від 17 лютого 1484 р.
  160. Грамота короля Владислава ІІ Іванові із Зубрі на переведення с. Зубря з польського на магдебурзьке право від 29 жовтня 1408 р.
  161. Підтвердна грамота львівських земських суддів розподілу маєтків між сестрами Софією і Катериною з Зубрі у селах Сихів і Жиравка від 4 березня 1485 р.
  162. Підтвердна грамота руського старости Флоріана з Коритниці на продаж с. Сихів Львівського повіту Сихівським Іваном Петрові з Харбинович від 2 вересня 1409 р.
  163. Підтвердна грамота львівських земських суддів продажу Софією з Зубрі частини с. Зубрі і половини с. Сихів війту с. Сокільники Іванові від 4 березня 1485 р.
  164. Грамота трансильванського воєводи Мірчи купцям м. Львова, Польщі і Литви на вільну торгівлю на території Трансильванії всіма товарами, окрім срібла, після сплати мита від 1409 р.
  165. Підтвердна грамота львівського архієпископа Вонтрубки-Стшелецького Івана поквитування львівських каноніків про одержання ними 150 гривен, записаних Юрковським Павлом львівському латинському капітулу від 1 серпня 1485 р.
  166. Підтвердна грамота львівського старости Флоріана з Коритниці на продаж Петром з Харбинович с. Освиця Львівського повіту разом з дворищем зв. «Креблове» Іванові з Зубрі за сто двадцять кіп руських грошів від 3 січня 1411 р.
  167. Підтвердна грамота львівського архієпископа Вонтрубки-Стшелецького Івана дарчої короля Казимира ІV на каплицю св. Катерини у Львові від 17 жовтня 1485 р.
  168. Підтвердна грамота львівського старости Флоріана з Коритниці на продаж Ламбертовичем Станіславом с. Освиця разом з дворищем званим «Креблове» Петрові з Харбинович за сто двадцять кіп руських грошів від 14 березня 1411 р.
  169. Підтвердна грамота львівських земських суддів застави Каравою Прокопом села Малехів Миколі з Жмигороду за 90 гривен від 21 жовтня 1485 р.
  170. Підтвердна грамота лавників м. Львова на продаж ковалем Яковом Бреннеру Іванові частини своєї земельної ділянки у Львові за чотирнадцять кіп грошів від 13 січня 1412 р.
  171. Підтвердна грамота львівських земських суддів застави Гологірською Єлизаветою с. Віцинь львівському архієпископу Григорію з Сянока за 600 гривен від 3 березня 1486 р.
  172. Підтвердна грамота генерального руського старости Івана з Обихова на продаж Петром, сином Влодка, Іванові з Зубрі с. Сихів Львівського повіту за сто тридцять кіп білих грошів від 14 вересня 1412 р.
  173. Грамота короля Казимира ІV м. Львову про звільнення його від податку «циза» для того, щоб місто виділило кошти на відбудову міста від 28 січня 1487 р.
  174. Підтвердна грамота гнєзненського архієпископа Миколи мирової угоди пароха Русина Івана з громадою м. Львова щодо церковних зборів і повинностей на користь костелу св. Марії у Львові від 8 листопада 1412 р.
  175. Грамота короля Казимира ІV м. Львову на звільнення його від податків на два роки для того, щоб місто виділило кошти на відбудову міста від 28 січня 1487 р.
  176. Дарча грамота короля Владислава ІІ м. Львову на землі і ліси, т. зв. „обшари”, що знаходяться між королівськими, церковними і світськими ланами біля Львова від 18 вересня 1415 р.
  177. Підтвердна грамота жидачівського земського судді сплати заборгованості 63 гривен, записаних на с. Лешнів Яцьком з Дідушиць Нагвоздану Юхнові зі Станкова від 7 травня 1487 р.
  178. Підтвердна грамота львівського архієпископа Івана на заснування радою м. Львова вівтарів св. Агнети, Катерини і Дороти у львівському кафедральному костелі від 24 липня 1415 р.
  179. Грамота кєлецького препозита, каноніка і краківського офіціала Станіслава зі Свенжичів Бернардові зі Львова на право довільного вибору сповідника від 17 травня 1487 р.
  180. Підтвердна грамота Спитка, власника Тарнова і Ярослава, дарчої грамоти львівського міщанина Леонарда на грошові суми для побудови вівтарів у львівському кафедральному костелі від 2 травня 1419 р.
  181. Підтвердна грамота короля Казимира ІV дарчого запису львівських старост Івана з Тарнова і Кміти Івана з Віснича церкві св. Івана Хрестителя на львівському передмісті та василіанському монастирю на с. Годовиця від 23 серпня 1487 р.
  182. Підтвердна грамота лавників м. Львова на боргову заставу майна Шультербейна Миколи Чепнерам Юрію, Миколі і Варварі від 9 серпня 1419 р.
  183. Підтвердна грамота львівських земських суддів права власності Стахна з Плетенич на маєтки в с. Подусів від 18 січня 1488 р.
  184. Підтвердна грамота лавників м. Львова на передачу львівським війтом і бурмистром Толмачем Іваном півлану Клопперу Андрію від 13 грудня 1419 р.
  185. Булла папи Інокентія VIII про призначення Боришевського Андрія львівським архієпископом від 23 травня 1488 р.
  186. Фундаційна грамота шляхтича Дмитровського Миколи на костел в с. Чишки від 11 листопада 1420 р.
  187. Грамота короля Казимира ІV вдові львівського каштеляна Струмили Єлизаветі з Подошичів на заснування вівтаря у львівському кафедральному костелі від 9 жовтня 1488 р.
  188. Підтвердна грамота лавників м. Львова на продаж Ціпсером Йокушем свого будинку Цансеру Петру від 22 жовтня 1421 р.
  189. Підтвердна грамота львівських земських суддів продажу Кунатом Іваном шляхтичеві Іванові свого дідичного села Жидатичі Львівського повіту від 7 січня 1491 р.
  190. Грамота шляхтича Рафаїла з Соботи, львівського архієпископа Івана та ін. суддів про розгляд суперечки між райцями м. Львова - з одного боку, та шляхтичами Сулимовським Станіславом, його братом Слідзеном Альбертом і львівським бургграфом Гримком з Богуславич - з другого боку, щодо нападу і побиття від 31 жовтня 1421 р.
  191. Підтвердна грамота короля Казимира ІV привілею короля Владислава ІІ на переведення вірмен, загородників та інших мешканців, що є прихожанами костелу св. Івана у Львові, з руського права на вірменське від 2 вересня 1491 р.
  192. Грамота зі свідченнями колишнього львівського бургграфа Альберта і його брата Станіслава з Сулимова про отримання від райців м. Львова 30 гривен грошового відшкодування за рани і побої, завдані їм львівськими мешканцями від 13 листопада 1421 р.
  193. Заповіт львівської міщанки Куликовської Анни монастирю домініканців у Львові на 60 польських гривен від 3 березня 1492 р.
  194. Підтвердна грамота львівського бургграфа Гримка з Богуславич про отримання від райців і громадян м. Львова 10 гривен середніх грошів відшкодування за завдані йому побої і рани від 15 листопада 1421 р.
  195. Грамота короля Яна Ольбрахта м. Львову про звільнення його на чотири роки від усяких податків від 8 лютого 1493 р.
  196. Грамота короля Владислава ІІ люблінському архідиякону Ерписку Станіславу на переведення с. Годовиця з польського та інших прав на магдебурзьке від 21 листопада 1421 р.
  197. Підтвердна грамота короля Яна Ольбрахта всіх привілеїв, наданих його попередниками мешканцям Польського королівства і, зокрема, Львівській землі від 14 лютого 1493 р.
  198. Підтвердна грамота лавників м. Львова на розподіл спадкового майна між Солтисом Миколою і дітьми Цепнера Юрія від 4 лютого 1422 р.
  199. Грамота короля Яна Ольбрахта про те, що ухвалені рішення сейму в м. Пйотркові про сплату додаткових податків в майбутньому не впливатимуть на привілеї, надані попередніми королями. (Додаткові податки - це четверта частина власних чиншів, один скоєць від кожного лану, міський шосовий і чоповий податки) від 26 лютого 1493 р.
  200. Дарча грамота короля Владислава ІІ м. Львову на королівську лазню з умовою сплати щорічного чиншу та на будову інших міських лазень без сплати чиншів від 19 березня 1422 р.
  201. Грамота короля Яна Ольбрахта про звільнення мешканців м. Львова, які безпосередньо зазнали збитків від пожежі, на 15 років від нового міського податку, і на 10 років від усіх інших, щоб дати можливість відбудувати будинки, вежі та інші укріплення від 25 вересня 1494 р.
  202. Підтвердна грамота короля Владислава ІІ статуту м. Львова зі зміною одного параграфу щодо поділу спадщини подружжя від 20 березня 1422 р.
  203. Підтвердна грамота львівського архієпископа Боришевського Андрія дарчої Анни з Бучача на 20 гривен для вівтарів Діви Марії і Станіслава - мученика у львівському кафедральному костелі від 9 травня 1495 р.
  204. Підтвердна грамота папського нунція Петра з Вольфраму на рішення третейських суддів у справі суперечки львівського пароха Русина Івана з францисканцями і домініканцями за право виконання духовних послуг від 2 червня 1422 р.
  205. Підтвердна грамота райців м. Львова на передачу Малджиком Станіславом Німанду Петрові права володіння фільварком «Зиндрихівський» на передмісті Львова від 10 лютого 1496 р.
  206. Підтвердна грамота лавників м. Львова на продаж половини лану шевцем Петром міщанину Кальганусові від 14 квітня 1423 р.
  207. Грамота короля Яна Ольбрахта вікаріям львівського кафедрального костелу з дозволом купити для свого власного користування будинок із земельною ділянкою у м. Львові від 13 травня 1499 р.
  208. Грамота короля Владислава ІІ про переведення с. Вербіж Щирецького повіту з польського на магдебурзьке право від 17 червня 1423 р.
  209. Грамота короля Яна Ольбрахта райцям м. Львова про передачу їм в оренду львівського мита на суму 340 гривен терміном на один рік від 11 вересня 1499 р.
  210. Підтвердна грамота райців м. Львова на купівлю Зомерштейном Іваном дев'яти прутів землі у Штехера Петра від 1 грудня 1423 р.
  211. Підтвердна грамота генерального руського старости Мишковського Петра на продаж спадкоємцями Мартина Важного млина перед Галицькою брамою у м. Львові міщанам Тлустим Мартину і Маргариті за 300 гривен від 22 липня 1500 р.
  212. Підтвердна грамота короля Владислава ІІ дарчої грамоти Катерини, доньки Ціммермана Миколи, на спадкові маєтки в с. Голосько своєму чоловікові Толмачу Іванові від 9 березня 1424 р.
  213. Грамота короля Яна Ольбрахта м. Львову на право збору львівського мита на суму 350 гривен терміном на один рік від 12 листопада 1500 р.
  214. Дарча грамота короля Владислава ІІ львівському архієпископу Івану та львівському кафедральному собору на села Радшин та Здутин Львівського повіту від 10 березня 1424 р.
  215. Булла папи Юлія ІІ про призначення Вільчека Бернарда львівським архієпископом від 28 квітня 1505 р.
  216. Грамота албанського єпископа Йордана вдові Цорнбах Естері з Краківської єпархії на право вибору сповідника від 27 листопада 1424 р.
  217. Грамота короля Сигізмунда І прелатам, канонікам і усім членам капітулу львівського кафедрального костелу з дозволом купувати собі церковні чинші від маєтків, заснованих на будь-якому світському праві, на суму до 400 гривен від 13 листопада 1509 р.
  218. Грамота короля Владислава ІІ збирачеві подимного податку на Русі Толмачу Іванові на право продавати, купувати та кроїти сукно усякого гатунку у м. Львові без оплати зборів від 20 лютого 1425 р.
  219. Підтвердна грамота короля Сигізмунда І рішення короля Владислава ІІ про сплату кметями, колонами та іншими жителями, підлеглими німецькому праву у Львівській єпархії, фіксованого податку "архієпископщини" від 15 лютого 1512 р.
  220. Підтвердна грамота руського старости Петра з Харбинович рішення третейських суддів у справі відшкодування райцям м. Львова ран, завданих Слідзеню Станіславу з Сулимова і його брату від 13 березня 1425 р.
  221. Булла папи Лева Х про заходи та доручення священнослужителям у зв'язку з поширенням єресі та деморалізації населення в Польщі, Чехії, Угорщині та інших суміжних провінціях від 4 серпня 1515 р.
  222. Грамота перемишльського єпископа Івана та перемишльських каноніків з зобов’язанням не вимагати від львівських райців повернення грошей, позичених м. Львову перемишльським єпископом Матвієм, в зв’язку з тим, що ці гроші були передані райцями королю Владиславу від 16 березня 1425 р.
  223. Правовий кодекс вірменської громади м. Львова, підтверджений королем Сигізмундом І від 5 березня 1519 р.
  224. Грамота з присягою бурмистра, солтисів, райців, лавників та усієї громади м. Львова на вірність королю Владиславу ІІ, а в разі його смерті його сину Владиславу, доньці Ядвізі, польській королеві Софії та литовським князям Олександру або Витовту, як опікунам малолітнього сина короля Владислава від 9 жовтня 1425 р.
  225. Грамота короля Сигізмунда І магістрату та громаді м. Львова на право послуговуватись гербом із зображенням лева, та опечатувати документи червоним воском. (Королівський привілей) від 26 січня 1526 р.
  226. Грамота короля Владислава ІІ єврею Волчкові на право заснування села на пустих землях «Вербіж» над рікою Щирець від 3 листопада 1425 р.
  227. Булла папи Павла ІІІ жителям м. Львова та Львівської єпархії про призначення Стажеховського Петра львівським архієпископом від 31 травня 1540 р.
  228. Підтвердна грамота короля Владислава ІІ на перенесення лазні львівського вірменина Атабе на інше місце від 4 листопада 1425 р.
  229. Підтвердна грамота короля Сигізмунда І привілеїв про підпорядкування мешканців м. Львова лише юрисдикції міського суду і магдебурзького права від 28 січня 1545 р.
  230. Грамота короля Владислава ІІ м. Львову на звільнення його від постачання підвод під час перебування у Львові короля або королеви, окрім перевезення королівської кухні від 6 листопада 1425 р.
  231. Грамота короля Сигізмунда І про скасування пунктів привілеїв королів Казимира ІІІ та Казимира ІV про сплату м. Львовом чиншу з франконських ланів й право приїжджих вірмен, українців, євреїв та осіб інших національностей користуватися своїми юридичними нормами від 28 березня 1547 р.
  232. Грамота бурмистра і райців м. Львова львівському громадянину Гольдбергу Павлу на право заселення земельних ділянок, розташованих між селами Зубря, Сокільники і Скнилів від 1 грудня 1425 р.
  233. Підтвердна грамота короля Сигізмунда ІІ привілеїв львівським шевцям, наданих королями Казимиром ІV і Сигізмундом І від 15 грудня 1558 р.
  234. Підтвердна грамота райців м. Львова на розподіл спадкового майна між Ядвігою, вдовою Зоммерштейна Івана, та її донькою Анною від 8 січня 1426 р.
  235. Булла папи Пія ІV капітулу львівського кафедрального костелу про призначення Тарла Павла львівським архієпископом від 15 січня 1560 р.
  236. Булла папи Мартина V декану костелу Діви Марії у м. Сандомирі на право відлучення від костелу львівських міщан Толмача Івана, Гобеля Юрія і Шпительського Климента за побої, нанесені клерику Познанської єпархії Марку з Костяна від 13 березня 1426 р.
  237. Булла папи Сикста V про додавання до герба м. Львова елементів з його архієпископського герба від 15 вересня 1586 р.
  238. Грамота короля Владислава ІІ міщанам м. Львова на звільнення їх від постачання підводами і кіньми за винятком перевезення короля і королеви під час перебування у Львові від 25 березня 1426 р.
  239. Грамота архієпископа, митрополита київського, галицького і всієї Русі Рогози Михайла, архієпископа полоцького Германа Григорія, екзарха київського і єпископа луцького та острозького Терлецького Кирила, єпископа володимирського і берестейського Іпатія Потія, єпископа холмського і белзького Збируйського Деонісія та інших духовних осіб про укладення церковної унії на соборі у м. Бересті (Грамота Берестейської унії) від 18 (8) жовтня 1596 р.
  240. Грамота короля Владислава ІІ на переведення села Вербіж Щирецького повіту з польського і руського на магдебурзьке право від 24 червня 1427 р.
  241. Привілей польського короля Яна Казимира про зрівняння м. Львова та його мешканців у правах з мешканцями мм. Кракова та Вільно від 30 травня 1661 р.
  242. Підтвердна грамота львівського архієпископа Жешовського Івана дарчої власника с. Деліїв Коли Івана на земельні ділянки для побудови костелу у цьому селі від 2 липня 1427 р.
  243. Підтвердна грамота польського короля Яна ІІІ Собеського привілею Сигізмунда ІІ про зрівняння у правах української та католицької громад м. Львова від 28 лютого 1676 р.
  244. Підтвердна грамота руського старости Менжика Івана з Домброви на продаж митником Волчком війтівства у с. Вербіж Лінку Івану від 4 серпня 1427 р.
  245. Грамота цісаря Йосифа ІІ про заснування університету у м. Львові від 21 жовтня 1784 р.
  246. Підтвердна грамота сандомирського воєводи Миколи з Михалова про зобов`язання Довгого Михайла з Чирлі сплатити борг райцям м. Львова за краківського митника Марка від 6 лютого 1428 р.
  247. Грамота польського короля Владислава ІІІ про заставу шляхтичеві Дзіку Петрові маєтків села Зушичі від 22 травня 1442 р.
  248. Дарча грамота короля Владислава ІІ кафедральному костелу у м. Львові на право користування дрогобицькими жупами, прибуток з яких призначається на утримання десяти каноніків цього ж костелу від 23 листопада 1429 р.
  249. Лист (окремі літери і слова). Берестяна грамота (три уривки розміром 2х12; 2х8,5 та 1,8 х 3,2 см.) від [1110-1137 рр.] 
  250. Грамота короля Владислава ІІ про звільнення маєтків і людей львівського архієпископства від усяких державних тягарів та визнання за ними таких же прав і вольностей, якими користується гнєзненське архієпископство від 10 березня 1430 р.
  251. Лист Говенової до Нежича у Звенигород з вимогою повернути борг. Берестяна грамота (розміром 6,5х30 см.) від [1110-1124 рр.]
  252. Грамота короля Владислава ІІ про звільнення маєтків і людей львівського архієпископства від усяких державних тягарів та визнання за ними таких же прав і вольностей, якими користується гнєзненське архієпископство від 10 березня 1430 р.
  253. Берестяна грамота з мініатюрним рисунком погруддя людини в профіль та зображенням літери «а» (розміром 1,5х3,8 см.) від [1110-1137 рр.]
  254. Грамота маршалка Польського королівства Івана з Олесниці з рішенням у справі майнової суперечки між митником євреєм Волчком і кметями з с.Вербіж від 1 червня 1431 р.
  255. Лист Хмельницького Богдана з табору під Львовом до магістрату й громади м. Львова з повідомленням про захоплення Кракова військами шведського короля та про укладення Військом Запорозьким союзу з Росією і Швецією від [19 жовтня 1655 р.]
  256. Підтвердна грамота короля Владислава ІІ на обмін селами між львівським архієпископом Іваном, власником с. Явче Подільського повіту, та Якушем, власником с. Поточани Подільського повіту від 3 червня 1431 р.
  257. Лист шведського короля Карла ХІІ із с. Ярославичі до магістрату м. Львова з повідомленням про свій приїзд до Львова та заборону шведським військам чинити будь-які зловживання від 25 червня 1706 р.
  258. Дарча грамота короля Владислава ІІ львівському латинському капітулу на сорок ланів у Львові від 10 грудня 1431 р.
  259. Грамота короля Владислава ІІ про надання м-ку Краківець права збору мостового і торгового мита та проведення ярмарку згідно з магдебурзьким правом від 18 травня 1425 р. 
  260. Дарча грамота короля Владислава ІІ львівському латинському капітулу на с. Вербіж Львівського повіту з умовою повернення села королю після сплати ним позики, взятої під заставу села від 6 листопада 1432 р.
  261. Боргове зобов'язання шляхтича Волчка Петра на позику, взяту у шляхтичів Добеєвського Петра і Злотницького Михайла від 16 лютого 1467 р.
  262. Грамота короля Владислава ІІ львівському латинському капітулу на щорічне постачання їм чотирьох возів солі із королівських жуп у Дрогобичі від 8 грудня 1432 р.
  263. Грамота подільського воєводи про підтвердження застави маєтків шляхтича Зарванецького Якова в селах Росоховатець, Соснівка каменецькому воєводі Давиду з Бучача від 17 березня 1480 р.
  264. Дарча грамота короля Владислава ІІ львівському латинському капітулу на с. Вербіж Львівського повіту від 14 липня 1433 р.
  265. Грамота власника маєтків Віснич і Буськ Кміти Яська про передачу пану Пшибиславу маєтків у двох селах Буського повіту від 24 вересня 1374 р.
  266. Дарча грамота короля Владислава ІІ львівському латинському капітулу на с. Вербіж Львівського повіту від 14 липня 1433 р.
  267. Грамота воєводи Подільської землі Бадейовича Грицька, призначеного комісаром у справі майнової суперечки шляхтичів Мужила Михайла та Скарбка, про закріплення права власності на володіння с. Потік за Мужилом Михайлом від 29 січня 1449 р.
  268. Підтвердна грамота бурмистра і райців м. Львова на купівлю підданими Дороти, вдови Клоппера Андрія, Андрієм та його сином Петром земельних ділянок у її чоловіка від 9 червня 1434 р.
  269. Грамота імператора Священної римської імперії Фердинанда ІІІ про надання Мюллеру Йоану права на герб від [не раніше 18 грудня 1651 р.]
  270. Підтвердна грамота бурмистра і райців м. Львова мирової угоди Солтиса Миколи з Тойфелін Касею у справі суперечки за право користування чотирма городами біля Галицької брами у Львові від 15 вересня 1434 р.
  271. Грамота воєводи Руської землі Одровонжа Петра в справі майнової суперечки шляхтичів Дзевйонтніцького Франциска та Зарудського Миколи з с. Зарудці Львівського повіту від 20 вересня 1443 р.
  272. Підтвердна грамота львівського земського судді Станіслава з Давидова і підсудка Голомбка Івана з Зимної Води поквитування Дороти про одержання нею приданого по матері від свого батька Зубрського Івана від 1 лютого 1435 р.
  273. Грамота суддів Подільської землі про підтвердження запису передачі шляхтичем Пясецьким Яном маєтків в с. Вербка своїй сестрі Журавській Анні від 25 лютого 1485 р.
  274. Підтвердна грамота райців м. Львова зобов`язання львівського міщанина Івана зі Снятина про сплату чиншу за користування ланами у с. Зубря від 9 лютого 1435 р.
  275. Грамота галицького земського судді Синявського Миколи про врегулювання майнових суперечок шляхтичів Славських Станіслава і Барбари з Бучацькими Михайлом і Давидом від 5 червня 1475 р.
  276. Підтвердна грамота львівського земського судді Станіслава з Давидова і підсудка Івана з Зимної Води поквитування Ядвіги про одержання частини спадщини свого батька Зубрського Івана від 2 вересня 1435 р.
  277. Грамота львівських земських суддів про підтвердження запису передачі шляхтянкою Тшимерською Анною третьої частини маєтків сіл Білка і Торкутин Львівського повіту своєму чоловіку Петру від 31 січня 1483 р.
  278. Грамота короля Владислава ІІІ з наказом старостам, бургграфам, воєводам та ін. урядовцям стежити і карати купців, які не платять мито, оминаючи «львівський склад товарів» від 7 жовтня 1435 р.
  279. Рисунок герба м. Львова, затверджений Міністерством внутрішніх справ у Відні від 20 грудня 1882 р.
  280. Підтвердна грамота львівського земського судді Станіслава з Давидова і підсудка Голомбка Івана з Зимної Води на відречення дочки Зубрського Івана Катерини від спадщини від 9 січня 1436 р.
  281. Підтвердна грамота Гербуртовича Фрідріха з Фельштина на купівлю ним двору у Маргарити, вдови Мільгельбейна Домініка, з зобов`язанням сплачувати всі міські податки від 7 вересня 1436 р.
  282. Грамота управителя львівського архієпископства Петра зі зверненням базельського синоду до віруючих християн складати пожертвування на утримання представників східної церкви для проведення унії з огляду на загрозу християнству з боку турків від 8 листопада 1436 р.
  283. Підтвердна грамота межиріцького каштеляна і руського генерального старости Вікентія з Шамотул спадкової угоди між братами з Берави Зубрським Іваном і Гавронкою Павлом від 1 березня 1437 р.
  284. Підтвердна грамота свідчень львівського земського судді Станіслава з Давидова і підсудка Івана з Зимної Води про відречення Павла з Берави від спадщини на користь брата Зубрського Івана від 7 червня 1437 р.
  285. Підтвердна грамота райців м. Львова на розподіл спадщини між Солтисом Миколою, його дружиною Ядвігою та Анною, дочкою Ядвіги і Зоммерштейна Івана від 5 серпня 1437 р.
  286. Підтвердна грамота солтиса с. Чишки Сочевчича Михайла на продаж ним корчми Ланцутеру Івану від 18 листопада 1437 р.
  287. Підтвердна грамота короля Владислава ІІІ прав і привілеїв мешканців Польського королівства, наданих його батьком Владиславом ІІ та попередніми королями від 16 грудня 1438 р.
  288. Дарча грамота коломийського старости Мужили з Бучача костелу в с. Михальче, священику цього костелу і його наступникам на с. Репужинці Коропецького повіту, десятий сніп всякого збіжжя, один лан, дворища та інше утримання від 2 вересня 1439 р.
  289. Грамота волоського воєводи, господаря трансильванських земель, князя Омлашу і Фогарашу Влада ІІ про надання львівським та ін. купцям руських, польських і молдавських земель привілею на вільну торгівлю у його землях після сплати ними мита від 8 вересня 1439 р.
  290. Грамота короля Владислава ІІІ м. Львову на право збору королівського мита на товари й худобу, яку львів’яни купують на шляху між Краковом і Львовом, в рахунок погашення королівського боргу від 25 лютого 1440 р.
  291. Підтвердна грамота львівського архієпископа Одровонжа Івана дарчої грамоти на грошові суми, які заповів львівському кафедральному костелу купець з Молдавії Гехт Ніклаш від 17 серпня 1440 р.
  292. Грамота короля Владислава ІІІ про передачу в заставу с.Зубря орендарю Лонці за позичені у нього сто гривен до часу повної сплати цієї суми від 24 квітня 1441 р.
  293. Дарча грамота короля Владислава ІІІ перемишльському підкоморію Івану з Сєнна на будинок у Львові по вул. Єврейській від 29 квітня 1441 р.
  294. Грамота короля Владислава ІІІ мешканцям м. Львова про звільнення їх від сплати мита за усякі товари (зокрема, за рибу) від 16 червня 1441 р.
  295. Грамота короля Владислава ІІІ раді м. Львова на право користування прибутками і чиншами від ларків вуличних продавців, дрібних і бідних крамниць від 16 червня 1441 р.
  296. Грамота базельського синоду львівському архієпископу Одровонжу Івану на право вирішувати спірні питання в духовних справах, які до цього часу підлягали компетенції верховної церковної влади від 4 серпня 1441 р.
  297. Підтвердна грамота львівських каноніків на одержання ними від львівських райців грошових сум, записаних в заповіті Гехта Миколи від 8 серпня 1441 р.
  298. Декрет Сигізмунда І, виданий на прохання київського митрополита Макарія, про заборону світським властям втручатися у церковні справи православного духовенства від 23 серпня 1538 р.
  299. Підтвердна грамота підкоморія Львівської землі Вовчка Петра з Клодна акту розмежування с. Дунаїв Львівського повіту, власності львівського архієпископа, і с. Віцинь, власності шляхтича Гологірського від 15 вересня 1441 р.
  300. Підтвердження Генріхом ІІІ Валуа українській громаді м. Львова привілею Сигізмунда ІІ від 20 травня 1572 р. про зрівняння її у правах із католицьким населенням міста від 15 квітня 1574 р.
  301. Грамота базельського синоду про встановлення нових правил заміщення духовних санів і запобігання зловживанням у цій ділянці від 9 серпня 1442 р.
  302. Послання єпископа Львівського і Кам´янець-Подільського Гедеона (Балабана) до львівських православних міщан з повідомленням про відповідь короля Стефана Баторія у справі прийняття у Речі Посполитій нового календаря від 30 січня 1584 р.
  303. Підтвердна грамота каноніків львівського кафедрального костелу на 121 гривну, отриману ними від міської ради, записану на користь капітулу в заповіті Гехта Миколи та призначену на викуп солтиства у с. Вербіж від 26 вересня 1442 р.
  304. Привілей антіохійського патріарха Йоакима на заснування братства при церкві Успення Пресвятої Богородиці у Львові з підтвердженням статуту цього братства від 1 січня 1586 р.
  305. Підтвердна грамота львівського воєводи, самбірського і галицького старости Одровонжа Петра про сплату шляхтичем Зубрським Іваном 50 гривен за солтиство у с. Зубря міщанину з м. Городок Степану від 11 грудня 1442 р.
  306. Привілей Владислава IV друкареві львівського римо-католицького архієпископа Гроховського Станіслава Сльозці Михайлу на право друкування у Львові книг польською, латинською і українською мовами від 30 грудня 1638 р.
  307. Підтвердна грамота краківського каштеляна і старости, королівського намісника у Польщі Івана з Чижова про призначення Іваном, власником с. Зубря, Миколи з Гологір опікуном своїх малолітніх дітей та усієї спадщини від 8 лютого 1443 р.
  308. Договір про продаж Хонькою Васьковою, дружиною Васька Дядьковича, протодияконові перемишльського єпархіального собору Губці Івану і його братові Ходору Каленикового монастиря і церкви Успіння Богородиці за 20 гривен сріблом від 1378 р.
  309. Грамота генерального руського старости і воєводи Одровонжа Петра зі Спрови в справі майнової суперечки між спадкоємцями дружини Зубрського Івана від 15 березня 1443 р.
  310. Підтвердження молдавським господарем і воєводою Петром ІІІ Хоморовському монастирю права власності на село Прутещі й селище Діянишево із звільненням мешканців цих населених пунктів від господарських данин і повинностей від 20 січня 1456 р.
  311. Підтвердна грамота лавників м. Львова запису Солтиса Миколи і його дружини Ядвіги один одному своїх маєтків на випадок смерті одного з них від 22 травня 1443 р.
  312. Постанова собору українсько-білоруських православних єпископів у Бресті про скликання щороку соборів православних ієрархів та відновлення давніх порядків і церковної дисципліни у єпархіях Київської митрополії від 20 червня 1590 р.
  313. Підтвердна грамота базельського синоду права львівського латинського капітулу на прибутки від млина і лану землі біля с. Пруси від 5 грудня 1443 р.
  314. Послання патріарха Константинопольського Єремії до духовенства й віруючих Київської митрополії з поясненням причин відхилення ним пропозиції Папи Римського Григорія VIII ввести у православній церкві новий календар від 4 травня 1591 р.
  315. Грамота королівського намісника в Польщі Івана з Чижова про введення у м. Коломия снятинського мита від 10 лютого 1444 р.
  316. Грамота короля Владислава ІІІ українцеві Іванкові на тимчасове володіння с. Залуже над річкою Свірж Галицького повіту від 3 червня 1444 р.
  317. Грамота краківського каштеляна, жидачівського старости Івана з Чижова з повідомленням про дозвіл шляхтича Юрші з Ходорівставу жителям орендованих сіл Городища, Отиневич, Вовчатич Сугрова та Підлісок вирізати й вивозити дерево з його лісів і гаю від 4 квітня 1458 р.
  318. Грамота короля Владислава ІІІ іноземним купцям про порядок продажу товарів у м. Львові та підпорядкування їх міському судочинству від 16 липня 1444 р.
  319. Підтвердна грамота львівського земського судді Петра з Бранча і підсудка Івана з Високого про розрахунок шляхтича Івана Журавницького з долинським орендарем Юршою з Ходорівставу від 24 квітня 1475 р.
  320. Грамота короля Владислава ІІІ м. Львову на право побудови нової школи при шпиталі біля костелу св. Духа від 16 липня 1444 р.
  321. Дарча грамота власника Ходорівставу Дмитра ректору каплиці Павлові з Хмельника та його наступникам на ставок на передмісті Ходорівставу від 2 липня 1498 р.
  322. Підтвердна грамота короля Владислава ІІІ львівському мешканцю Шмітфельду Миколі права власності на дві сіножаті у Львівському повіті від 17 липня 1444 р.
  323. Грамота власника Ходорівставу Юрші з повідомленням про продаж ним із дружиною Анною шляхтичу Петрові з Рихтичів свого війтівства у Ходорівставі для заснування поселення на магдебурзькому праві та інших угідь від 8 травня 1460 р.
  324. Підтвердна грамота короля Владислава ІІІ привілеїв м. Львова в справах судочинства від 17 липня 1444 р.
  325. Грамота власника Ходорівставу Дмитра з повідомленням про продаж шляхтичеві Матвію Чагоровському свого війтівства у Ходороставі для заснування поселення на магдебурзькому праві та інших угідь від 2 лютого 1487 р.
  326. Грамота короля Владислава ІІІ м. Львову про опротестування продажу нерухомого майна особам непідпорядкованим міській юрисдикції від 18 липня 1444 р.
  327. Грамота львівського земського судді Станіслава з Давидова та підсудка Івана із Зимної Води з повідомленням про дарчий запис дружини Добеслава Кривського чоловікові третьої частини своїх сіл Ляшок, Підмонастиря, Крупська, Березини Жидачівського повіту та Колодниці Стрийського повіту від 7 серпня 1439 р.
  328. Грамота короля Владислава ІІІ м. Львову на право пред`явлення привілеїв міста тільки королю від 19 липня 1444 р.
  329. Грамота братів Станіслава, Івана і Юрші з Ходорівставу про передачу під заставу жидачівському судді Дмитрові (Данилові) Заджевецькому села Молодинче Жидачівського повіту за 36 кіп широких празьких грошів від 27 жовтня 1444 р.
  330. Грамота короля Владислава ІІІ Ярому Федьку з Молодова на право користування королівським с. Кугаїв Щирецького повіту від 20 липня 1444 р.
  331. Підтвердна грамота судді Подільської землі Миколи з Гуменця та підсудка Івана з Борисківців про внесення дружиною скальського старости Стиборія з Комірників Анною з Ходорівставу 250 польських гривен приданого, забезпеченого на маєтках королівського села Лоянівців Скальського повіту Подільської землі від 24 січня 1447 р.
  332. Грамота короля Владислава ІІІ львівським мешканцям на право заселення обшарів над річкою Брюховицею від 21 липня 1444 р.
  333. Грамота львівського земського судді Петра з Бранча та підсудка Івана з Високого з повідомленням про сплату Юршою з Ходорівставу шляхтичу Протасію із Скоморох 200 кіп грошей застави за маєтки сіл Загір’я, Сварич, Добрівлян, Виксичів від 12 грудня 1460 р.
  334. Грамота провінціала ордену кармелітів Польщі, Чехії та Прусії Волина Івана монахам львівському ордену кармелітів про заборону варити пиво та інші напої від 7 жовтня 1444 р.
  335. Грамота львівського земського судді Петра з Бранча та підсудка Івана з Високого з повідомленням про запис шляхтичем Юршою з Ходорівставу своїй дружині Анні 325 гривен привінку до її приданого та ще 150 гривен із забезпеченням всієї суми на містечку Ходорівставі та селах Молодинчі, Долішньому, Журавні, Загір’ї з маєтком попа Нагірного від 2 січня 1465 р.
  336. Підтвердна грамота львівських земських суддів поквитування Дороти, дружини Семка з Бібрки, про одержання спадщини по матері від свого батька Івана з Зубрі від 15 січня 1445 р.
  337. Грамота львівського земського судді Петра з Бранча та підсудка Івана з Високого з повідомленням про запис Юршою з Ходорівстава 325 гривен привінка та 150 гривен дарунку до 325 гривен приданого своєї дружини Анни, дочки Тарла з Щекажович, та забезпечення всієї суми на містечку Ходорівставі та селах Молодинчі, Долішньому, Журавні з маєтком попа Нагірного, Демидові і Молотові від 2 січня 1465 р.
  338. Підтвердна грамота львівських земських суддів поквитування Дороти, дружини Семка з Бібрки, про одержання спадщини по матері від свого батька Івана з Зубрі від 15 січня 1445 р.
  339. Підтвердна грамота подільського земського судді Сигізмунда з Новосілець та підсудка Івана з Борисківців про запис червоногородським старостою Михайлом із Бучача 600 гривен привінка та 200 гривен дарунку до 600 гривен приданого своєї дружини Єлизавети, дочки жидачівського старости Юрші з Ходорівстава, та забезпечення всієї цієї суми на містечку Язлівці та селах Заліссі, Поморцях, Репеничах, Цвітовій, Суснівцях, Кошилівцях, Лузі, Берем’янах, Полівцях, Пацевому й Кривій Ланці від 7 червня 1471 р.
  340. Підтвердна грамота львівських земських суддів дарчої грамоти Куната Івана своїй дружині Олені на маєтки у с. Тулиголови від 8 жовтня 1445 р.
  341. Грамота львівського земського судді Станіслава з Княгиничів і підсудка Фелікса з Балучина з повідомленням про запис власником Ходорівстава Дмитром 500 злотих привінку до 500 злотих угорських приданого своєї дружини Софії та забезпечення всієї цієї суми на містечку Ходорівставі від 12 березня 1492 р.
  342. Грамота кардинала Домініка про призначення кардинальського суду в м. Римі у справі суперечки м. Львова, домініканського і францисканського орденів з львівським архієпископом Одровонжом Іваном за спадщину Цансера Петра від 21 вересня 1446 р.
  343. Грамота власника м. Хшанів Петра Лігензи про надання за заслуги мешканцю цього міста Альберту та його спадкоємцям саду у довічне користування від 26 червня 1438 р.
  344. Булла папи Євгена ІV м. Львову про підтвердження привілею короля Владислава ІІІ на заснування і утримання школи для хлопців при костелі св. Духа від 21 вересня 1444 р.
  345. Привілей польського короля Яна Ольбрахта про звільнення райців та всієї громади Львова від обов’язку постачання одного воєнного возу на похід від 18 жовтня 1496 р.
  346. Підтвердна грамота львівських земських суддів на продаж львівським земським старостою Одровонжем Петром мельнику Івану млина біля Галицької брами у м. Львові від 16 грудня 1446 р.
  347. Дарування львівським войським Малджиком Станіславом з Ходиванич та його дружиною Маргаритою Зиндрихівського ґрунту на передмісті Нимантові Петрові, братові Маргарити, та його спадкоємцям від 9 лютого 1485 р.
  348. Підтвердна грамота галицького земського суду на продаж шляхтичем Климентом з Семиківець свого батьківського села Семиківці Галицького повіту Петру з Добієва від 27 лютого 1447 р.
  349. Боргова розписка отців мансіонаріїв костелу св. Катерини на Низькому замку у Львові про те, що вони сплатили львівським райцям податок 8 польських марок за квартал св. Хреста від 1500 р.
  350. Підтвердна грамота третейських суддів угоди львівського архієпископа Одровонжа Івана з галицьким старостою Паравою Миколою в справі навігації на ріці Дністер від 30 січня 1449 р.
  351. Привілей польського короля Яна Ольбрахта про встановлення воскової комори у Львові та призначення її управителем Пудваля Германа від 16 квітня 1496 р.
  352. Підтвердна грамота львівського воєводи Одровонжа Петра дарчої грамоти короля Владислава ІІІ Ярому Федькві на маєтки від 21 лютого 1449 р.
  353. Грамота короля Казимира ІV старостам, воєводам, орендарям та ін. сановникам Русі на право карання купців, які оминають Львів, та шляхту, яка встановлює нові мита від 27 червня 1450 р.
  354. Булла папи Миколи V про оголошення у Польському королівстві свята з нагоди одержання перемоги над татарами від 7 грудня 1450 р.
  355. Лист молдавського господаря Богдана ІІІ Одноокого до магістрату Львова з проханням поквитувати львівського міщанина Бартоша, сина Мартина, за борг райці Яна Коснара від 15 січня [1505-1517] р.
  356. Акт продажу Зароговським Миколаєм та його дружиною Агнетою Зиндрихівського ґрунту на передмісті львівському підстарості [Малджику] Станіславу з Ходиванич від 9 січня 1488 р.
  357. Боргова розписка львівського хорунжого Гербурта Северина з Фельштина про те, що він отримав від львівських райців 140 флоринів від 21 квітня 1498 р.
  358. Боргова розписка священика Павла, віцерегента парафіяльної каплиці у Яричеві, про те, що він отримав від львівських райців 1 копу грошів від 14 липня 1500 р.
  359. Карта маєтків с. Броновичі Великі Краківської землі з розмежуванням її володінь з власниками сусідніх сіл від [1545 р.]
  360. Акт розмежування границь сіл Гочева, Жерниці, Загочев’я, Мхави, Середнього Села, Стежниці Миколаєм Лянцкоронським, краківським бургграфом та радлівським старостою, між шляхтичами Петром Одновським та Миколаєм Балем від 22 травня 1511 р.
  361. Уривки релігійних текстів із гачковими нотними записами від XV ст.
  362. Рішення львівського вірменського духовного суду про виконання передшлюбної угоди між Ганухною, дочкою Кости, та Домажирським Аведіком його тещею Олюшкою від 12 лютого 1583 р. 
  363. Фрагменти книги індуктів лавничого суду міста Белза від 27 жовтня 1458 – 24 жовтня 1526
  364. Заповіт радника Мартина Кампіана та акти опротестування заповіту вдовою Єлизаветою від 1629 р.
  365. Інвентарний опис «ста» ланів від 1608 р.
  366. Ікона «Христос у Гетсимансь-кому саду» на пергаменті Третера Шимона із його заповітом на звороті від 1700 р.
  367. Нарис Третера Станіслава-Каєтана «Протестація польського громадянина проти оголошеного поділу його Батьківщини» («Protestacya Obywatela Polskiego przeciwko ogłoszonemu Podziałowi swoiey Oyczyzny») від 1772 р.
  368. Грамота антіохійського патріарха Йоакима V (Доу) із постановою засудження священників, які одружуються вдруге, на відлучення від парафії від 16 січня 1586 р.
  369. Грамота воєводи і генерального руського старости Одровонжа Андрія зі Спрови про розмежування маєтків львівського латинського капітулу в с. Вербіж від маєтків шляхтича Берила у с. Мала Горожанна від 21 серпня 1453 р.
  370. Грамота воєводи і генерального руського старости Одровонжа Андрія зі Спрови та львівського земського судді Івана Голомбка про розмежування маєтків львівського латинського капітулу в с. Вербіж і маєтків шляхтича Лонки Вікентія з с. Унятичі від 1453 р.
  371. Грамота опавського і рациборського князя Вацлава парафіяльному костелу Успення Богородиці і св. Варвари в м. Яворові на право користування прибутками від його маєтків у м. Яворів від 20 лютого 1454 р.
  372. Грамота городоцького і щирецького старости Івана з Суликова про вимір полів і ланів с. Вербіж і встановлення їх меж згідно з магдебурзьким правом від 14 вересня 1455 р.
  373. Грамота старости Станіслава з Ходеча про спробу розмежування маєтків львівського архієпископства і маєтків шляхтича Свистельницького Андрія у селах Бибель і Боків від 22 жовтня 1455 р.
  374. Грамота молдавського господаря і воєводи Петра ІІІ львівським та іншим купцям на вільний в`їзд і торгівлю товарами у Молдавії після сплати мита від 15 січня 1456 р.
  375. Грамота мазовецьких князів Земовіта і Владислава про призначення Станіслава на посаду пароха костелу на передмісті Буська від 29 лютого 1456 р.
  376. Підтвердна грамота львівського підстарости Стахири Станіслава з Сорок на продаж селянином П`ятницьким Ходком лугу членам капітулу і канонікам львівського кафедрального костелу за 10 кіп звичайної монети від 20 травня 1456 р.
  377. Підтвердна грамота молдавського господаря і воєводи Петра ІІІ львівським купцям та купцям Руської і Подільської земель привілеїв на їх права та торгові пільги у Молдавії, надані господарем Олександром, та встановлення додаткових мит від 29 червня 1456 р.
  378. Грамота перемишльських лавників про призначення Анною свого чоловіка Добеслава з Жиравиці законним наступником і опікуном маєтків, що перейшли їй у спадок від батька Шроппи Івана від 7 жовтня 1456 р.


  379. Центральний державний аудіовізуальний та електронний архів

  380. Види міста Києва, фотоальбом (у фотоальбомі вміщено 46 фотопозитивів із видовими знімками центральної частини міста (Софійської , Братської, Царської площ, вулиць Інститутської, Володимирської, Бібіковського бульвару, Олександрівського спуску тощо), пам’яток архітектури, мостобудування (в тому числі тих споруд, які не збереглися досьогодні, зокрема, Михайлівського Золотоверхого собору, Межигірського монастиря, будинку Міської думи, Понтонного, Ланцюгового, Залізничного мостів тощо) від 1890-ті роки
  381. Українські військові табори у містах Ліберці та Йозефіві (Чехословаччина), фотоальбом (у фотоальбомі вміщено 276 фотопозитивів за 1918-1921 роки, які різнобічно відображають життя вояків УГА у таборах для інтернованих, а саме: культурно-просвітницьку діяльність, навчання, вишкіл, дозвілля, побутові умови, види бараків, території табору; на світлинах – портретні та групові знімки вояків; альбом створений членами культурно-просвітницького гуртка у таборі в Йозефові) від грудень 1921 року
  382. Чорнобиль. Хроніка важких тижнів, кінофільм, Укркінохроніка, 6 частин, автори: В. Шевченко, В. Крипченко, В Таранченко, І. Писанко та ін. Кінофільм про аварію на Чорнобильській АЕС та перший період ліквідації її наслідків: робота дозиметристів, пожежників, медиків, урядової комісії; евакуація населення, будівництво саркофага від 1986 р. від 1986 р.
  383. Будівництво доменної печі № 1 металургійного заводу товариства "Уніон" у м. Макіївці, фотонегатив від 1898 р.


  384. Державний архів Дніпропетровської області

  385. Лист Д. І. Менделєєва Олександру Павловичу (невідомому автору) про надіслання малюнків і книги для друкування від 15 грудня 1900 р.


  386. Державний архів Житомирської області

  387. Привілей короля Сигізмунда ІІІ Молодечненському старості Самійлу Воловичу на уряд Новогродзького каштеляна від 6 березня 1608 р.
  388. Лист Великого Князя Литовського Сигізмунда-Августа про звільнення бояр Виговських від всіляких повинностей, крім служби земської господарської від 11 червня 1561 р.
  389. Лист короля Стефана Баторія про повернення околичним шляхтичам Гусаревичам вотчинного маєтку від 14 листопада 1582 р.


  390. Державний архів Закарпатської області

  391. Указ короля Угорщини Фердинанда ІІІ про заключення мирного договору між Угорщиною і князем Трансільванії Ракоці Дєрдєм від 23 лютого 1644 р.
  392. Повідомлення короля Угорщини Леопольда про надання допомоги Угорщині з боку християнських держав у війні проти Туреччини від 10 жовтня 1663 р.
  393. Повідомлення короля Угорщини Леопольда про скликання угорських національних зборів у м. Пожонь від 18 грудня 1664 р.
  394. Звернення воєводи Рації Стефана [Лазаревича], яке написано у Нікодемі до всіх дворян, церковних та громадських урядів не перешкоджати особам, які виявили бажання приймати участь у Мукачівських ярмарках, право на проведення яких надав місту Мукачеву король Сигізмунд від 6 травня 1427 р.
  395. Грамота воєводи Трансільванії Гуняді Іоанна про дарування місту Мукачеву привілеїв при сплаті різного виду податків від 9 лютого 1446 р.
  396. Указ воєводи Трансільванії Гуняді Іоанна про заборону суддям міста Мукачева присвоювати собі більше 1/3 зі штрафів, накладених на мешканців міста та кріпаків села Форнош від 9 лютого 1446 р.
  397. Грамота воєводи Трансільванії та регента Угорщини Гуняді Іоанна про право мешканців міста Мукачева користуватися землею „Будетіна” від 13 червня 1449 р.
  398. Грамота короля Угорщини Матвія Корвіна про підтвердження привілеїв, наданих місту Мукачеву його батьком Іоанном Гуняді від 9 березня 1458 р.
  399. Указ Єлизавети Сіладі (дружини Гуняді Яноша, матері короля Угорщини Матвія) кастеляну Мукачівської фортеці Кезі Власію про заборону порушення традицій Мукачівських городян та заборону передачі мешканцям міста поросят, отриманих ним у вигляді натурального податку, для відгодовування від 17 березня 1465 р.
  400. Указ Єлизавети Сіладі (дружини Гуняді Яноша) про заборону офіціалам Мукачівської фортеці збирати з мешканців міста Мукачева податки до “Святого Георгія” (квітня місяця) від 1476 р.
  401. Указ Єлизавети Сіладі (дружини Гуняді Яноша) про заборону імпорту в місто Мукачево вин з інших міст і сіл від 5 листопада 1482 р.
  402. Грамота Єлизавети Сіладі про гарантування привілеїв, наданих місту Мукачеву чоловіком Гуняді Іоанном від 5 листопада 1482 р.
  403. Грамота короля Угорщини Матяша (Матвія Корвіна) кастелянам Мукачівської фортеці про їх обов’язки охороняти привілеї, надані мешканцям міста Мукачева угорськими королями від 3 березня 1484 р.
  404. Грамота герцога Славонії, Опавії та Ліптовії Іоанна Корвіна про підтвердження привілеїв, наданих місту Мукачеву його батьком Матвієм Корвіном та іншими угорськими королями від 7 лютого 1493 р.
  405. Указ герцога Славонії, Опавії та Ліптовії Іоанна Корвіна кастелянам Мукачівської фортеці про порядок стягнення з мешканців міста Мукачева та з кріпаків окремих видів податку від 18 серпня 1494 р.
  406. Грамота короля Угорщини Матяша ІІ про підтвердження привілеїв, наданих місту Мукачеву, Іоанном Гуняді, Матяшем Корвіном, Фердинандом І, Максиміліаном ІІ та королевами Анною і Марією від 15 лютого 1613 р.
  407. Декрет австрійського імператора Леопольда про забезпечення церковних прав священикам Мукачівської єпархії від 23 серпня 1692 р.
  408. Прохання князя Ференца Ракоці ІІ до Мукачівського греко-католицького єпископа Йосипа де Камеліса не призначати священиками непідготовлених людей від 9 січня 1701 р.
  409. Грамота польського короля Августа ІІ про передачу села Кудьовіце поміщику Павлу Стубичу від 25 серпня 1701 р.
  410. Грамота шароського наджупана Ференца Ракоці ІІ про надання привілеїв селянам села Коморзань від 26 серпня 1703 р.
  411. Булла римського папи Клемента ХІ про призначення апостольським вікарієм Георгія Блашовського від 5 лютого 1716 р.
  412. Декрет австрійського імператора Карла VІ про надання дворянських прав сім’ї Павла Годермарського від 22 лютого 1712 р.
  413. Декрет австрійської імператриці Марії-Терезії про призначення Мануїла Ольшавського мукачівським єпископом. від 12 березня 1743 р.


  414. Державний архів Київської області

  415. З Ревізької казки Київської губернії Звенигородського повіту с. Кирилівки (посімейний список Шевченків, в якому зазначений двохрічний Тарас - майбутній український поет від 9 березня 1816 р.
  416. Універсал гетьмана Івана Самойловича про наказ охочекомонному полку Павловського скласти присягу на вірність царю Петру Олексійовичу від 21 травня 1682 р.
  417. Карта-план Київського намісництва з позначенням поштових доріг від 1781-1797 рр.


  418. Державний архів Львівської області

  419. Студентська робота Івана Франка „Про Лукіана і його сучасність” від 1877 р.
  420. Лист письменника Генріка Сенкевича до ректора Львівського університету з подякою за присвоєння звання почесного доктора (Варшава, 21 травня 1912 року) від 21 травня 1912 р.
  421. Лист відомого вченого фізика і хіміка, співавтора науки про радіацію Марії Складовської-Кюрі до ректора Львівського університету з подякою за присвоєння звання почесного доктора (Париж, 19 травня 1912 року) від 19 травня 1912 р.
  422. Лист пруського короля Фредеріка Вільгельма ІV до польського письменника Кароля Форстера від 14 листопада 1849 р.
  423. Лист німецького письменника і філолога Вільгельма Грімма до польського письменника Кароля Форстера від 1849 р.
  424. Лист угорського композитора Ференца Ліста до польського письменника Кароля Форстера від без дати р.


  425. Державний архів Миколаївської області

  426. Приватний лист М. Л. Кропивницького Аркасу М. М., автору опери «Катерина» (за поемою Т. Г.Шевченка), з проханням засвідчити його авторство щодо драми «Доки сонце зійде – роса очі виїсть» від 5 грудня 1897 р.
  427. Приватний відкритий лист М. В. Лисенка Аркасу М. М., автору опери «Катерина» (за поемою Т.Г.Шевченка), з повідомленням про відкриття ним у Києві музично-драматичної школи та проханням прорекламувати цю подію у Миколаєві від 27 травня 1904 р.


  428. Державний архів Одеської області

  429. Боковий фасад Одеського міського театру, вигляд з боку вул. Ланжеронівської від жовтень 1882 р.
  430. Поперечний розріз Одеського міського театру від жовтень 1882 р.
  431. Подовжній розріз Одеського міського театру, вигляд з боку вул. Ланжеронівської від жовтень 1882 р.


  432. Державний архів Полтавської області

  433. Підтвердний універсал гетьмана Мазепи значковому товаришу військовому Василю Свічці на володіння млинами на Гороб’ячій греблі біля міста Лубни від 8 жовтня 1702 р.
  434. Підтвердний універсал гетьмана Скоропадського осаулу Івану Павловичу на село Гінці Лубенського повіту від 5 лютого 1715 р.
  435. Універсал гетьмана Кирила Розумовського, виданий полковнику Лубенського повіту Івану Кулябці на володіння селом в сотні Лукімській і селами Засулля, Вищий Булатець і Губське у Лубенській сотні від 3 березня 1752 р.


  436. Державний архів Сумської області

  437. Заява О.П. Косач (Олени Пчілки) до Української Головнауки про повернення їй садиби з усіма будовами у м. Гадяч, яка була націоналізована від 1927 р.
  438. Титульний аркуш календаря за 1934 рік з посвятою Марини Цвєтаєвої Ваніній Кларі Іванівні від 1934 р.


  439. Державний архів Харківської області

  440. Лист Льва Миколайовича Толстого харківському губернатору з проханням полегшити режим ув’язнення Боденському О.М., видавцеві творів Л. М.Толстого від 7 січня 1909 р.
  441. Лист Федора Михайловича Шаляпіна до Товариства взаємної допомоги з повідомленням про неможливість приїзду до м. Харкова і виступу на користь товариства через зайнятість невідкладними особистими справами від 8 серпня 1910 р.
  442. Лист поета Олександра Олеся до Христини Олексіївни Алчевської про описання своїх поневірянь у пошуках роботи в м. Києві від 6 листопада 1909 р.


  443. Державний архів Херсонської області

  444. Лист Дмитра Івановича Яворницького, громадському, земському діячу Олександру Олександровичу Русову з проханням надіслати два видання Херсонського губернського земства від 11 жовтня 1886 р.
  445. Відношення начальника Ногайських орд надвірного радника Баязет-бея до Дніпровського повітового казначейства з проханням видати його довіреній особі гроші на канцелярські видатки від 9 квітня 1795 р.


  446. Державний архів Хмельницької області

  447. Приватний лист короля Яна Казимира до дворян Любельських від 1648 р.
  448. Вітальна грамота гетьмана П. Скоропадського від 20 жовтня 1918 р.
  449. Лист С. Петлюри до ректора університету І. Огієнка від 26 грудня 1919 р.


  450. Державний архів Черкаської області

  451. Актовий запис про народження І. С. Нечуя-Левицького від 1838 р.
  452. Опис господарського двору Якима Бойка від 1796 р.


  453. Державний архів Чернівецької області

  454. Статистичні відомості про чисельність та соціальний стан населення м. Чернівці з передмістями та населеними пунктами Буковини у 1793 р. від 27 вересня 1793 р.
  455. Грамота австрійського імператора Франца Йосифа І про відкриття Чернівецького університету від 30 вересня 1875 р.
  456. Витяг з протоколу засідання румунського парламенту про прийняття закону про включення Буковини до складу Румунії. Проект закону від 29 грудня  1919 р.


  457. Державний архів Чернігівської області

  458. Прохання до чернігівського цивільного губернатора Анастасьєва Олександра Костянтиновича, за прийомного сина колезького секретаря Л. Глібова Олександра, про призначення у Канцелярію цивільного губернатора від 9 липня 1890 р.
  459. Універсал гетьмана Дем’яна Многогрішного про підтвердження прав стародубського полковника Петра Рославця на збудований млин та осаджену Полковничу Слободу від 19 квітня 1670 р.
  460. Універсал гетьмана Івана Скоропадського значковому товаришу Михайлу і сотнику почепському Лук’яну Рославцям про затвердження за ними рухомості, що залишилася після смерті батька від 11 лютого 1709 р.
  461. Універсал гетьмана Я. Сомка Стефану Силичу про підтвердження прав на села Сядричі та Вихвостів від 28 лютого 1663 р.
  462. Прохання І. Кочерги до управляючого Чернігівською контрольною палатою про надання посади від 10 січня 1904 р.
  463. Лист українського письменника Б. Грінченка голові губернської земської управи про допомогу в налагодженні роботи музею від 10 січня 1900 р.
  464. Атестат про службу, виданий Малоросійським Чернігівським генеральним судом титулярному раднику Ф. Мальлеревському від 14 червня 1803 р.
  465. Універсал гетьмана, графа Кирила Розумовського про призначення канцеляриста Петра Юркевича отаманом Генеральної військової канцелярії від липень 1759 р.
  466. Розписка про одержання паспортів хлопчиками, які були обрані до придворної співочої капели від 25 травня 1838 р.
  467. Талон членського свідоцтва М. К. Адасовської від 7 вересня 1911 р.


  468. Державний архів м. Києва

  469. Свідоцтво про хворобу ординарного професора університету св. Володимира Михайла Флегонтовича Владимирського-Буданова від 20 січня 1901 р.
  470. Робота з російської історії, написана М. С. Грушевським від 1892 р.
  471. Прохання, написане М.А. Булгаковим щодо взяття шлюбу з Тетяною Миколаївною Лаппа від 1913 р.
  472. Прохання Симона Петлюри щодо призначення його архіваріусом при Межовому відділі Київської міської управи від 1908 р.