• In English
 • Унікальні документи НАФ

  XII ст. XIII ст. XIV ст. XV ст. XVI ст. XVII ст. XVIII ст. XIX ст. XX ст.


  Центральний державний архів громадських об'єднань та україніки


  1. Стенограма І з’їзду КП(б)У від 5 липня 1918 р. – 12 липня  1918 р.
  2. Стенограма ІІ з’їзду КП(б)У від 17 жовтня 1918 р. – 22 жовтня 1918 р.
  3. Стенограма ІІІ з’їзду КП(б)У від 28 лютого 1919 р.
  4. Стенограма ІV конференції КП(б)У в 2-х частинах від 17 березня 1920 р. – 20 березня 1920 р.
  5. Стенограма доповіді і заключного слова Сталіна Й.В. на ІV конференції КП(б)У від 20 березня 1920 р.
  6. Стенограма V конференції КП(б)У в 2-х частинах від 17 листопада 1920 р. – 22 листопада 1920 р.
  7. Стенограма VІ конференції КП(б)У від 10 грудня 1921 р.
  8. Стенограма VІІ конференції КП(б)У в 3-х частинах від 4 квітня 1923 р. – 10 квітня 1923 р.
  9. Стенограма VІІІ конференції КП(б)У від 12 травня 1924 р. – 16 травня 1924 р.
  10. Протокол ІХ з’їзду КП(б)У від 6 грудня 1925 р. – 12 грудня 1925 р.
  11. Стенограма ІХ з’їзду КП(б)У в 5-х частинах від 6 грудня 1925 р. – 12 грудня 1925 р.
  12. Протоколи №№ 1-25 (протокол № 4 у 1 та 2 примірниках), додатки (доповідна, перелік) до них та стенограми засідань Оперативної групи Політбюро ЦК КПУ від 03 травня 1986 – 05 червня 1986
  13. Протоколи №№ 26-43, додатки (копії рішень Урядової комісії Ради Міністрів СРСР, доповідна, план, графік, довідка, перелік, список) до них та стенограми засідань Оперативної групи Політбюро ЦК КПУ від 07 червня 1986 – 18 вересня 1986
  14. Протоколи №№ 44-55, додатки (копії рішень Урядової комісії Ради Міністрів СРСР, програма, доповідні, план, графік, довідка, переліки, схеми) до них, рішення та стенограми засідань від 26 вересня 1986 – 09 листопада 1988
  15. Постанова про обрання міри запобіжних заходів (на арешт), ордер на арешт, анкета заарештованого, фото, протокол обшуку, опис вилученого майна, протоколи допитів обвинуваченого, постанова про пред’явлення обвинувачення, обвинувачувальний висновок, витяг з протоколу засідання позасудового органу про винесення вироку, постанова про реабілітацію, особисті свідчення, записки, листи, нотатки та два зразки хліба 1932, 1933 рр. від 1941, 1989