• In English
 • Унікальні документи НАФ

  XII ст. XIII ст. XIV ст. XV ст. XVI ст. XVII ст. XVIII ст. XIX ст. XX ст.


  Центральний державний історичний архів України, м. Львів


  1. Булла папи Григорія ІХ домініканцям, що вирушають у сарацинські і поганські землі на право сповіді католиків у цих краях та звільнення їх від церковних кар від 22 серпня 1233 р.
  2. Підтвердна грамота короля Казимира Великого спадкового права дітей львівського війта Матвія на млин зі ставом поблизу Львова та с. Малі Винники, подаровані їх дідові Бертольдові князем Львом від 22 серпня 1352 р.
  3. Підтвердна грамота короля Казимира Великого статуту м. Львова від 28 грудня 1360 р.
  4. Грамота короля Казимира Великого мельнику Конраду із Прусії на користування третьою частиною млина під Львовом і прибутків від нього від 16 серпня 1365 р.
  5. Підтвердна грамота львівського воєводи Блотишевського Якуша на купівлю Дмитровським Вацлавом дворища у Василя Скибича, його брата Гинка та їх племінника Оленка за шість кіп грошей сріблом від 1 серпня 1370 р.
  6. Дарча грамота руського старости Кміти Івана церкві св. Івана Хрестителя на львівському передмісті та василіанському монастирю на с. Годовиця Львівського повіту від 12 листопада 1371 р.
  7. Грамота короля Людовика на право вільного переміщення купців із Русі по території Угорського і Польського королівств після сплати мита від 10 жовтня 1372 р.
  8. Дарча грамота опольського князя Владислава м. Львову на сто франконських ланів, що перебувають на магдебурзькому праві від 9 грудня 1372 р.
  9. Дарча грамота опольського князя Владислава київському єпископу Якову і василіанському монастирю у м. Львові на город і дворище у м. Львові від 27 серпня 1375 р.
  10. Дарча грамота опольського князя Владислава Юськові зі Скорнич на довічне володіння с. Бибель і війтівством з дворищем у с. Добра Вода Галицького повіту від 31 серпня 1375 р.
  11. Підтвердна грамота опольського і вєлюнського князя, володаря Руської землі, Владислава на обмін своїх земель у с. Малі Винники на землі Штехера Григорія від 1 листопада 1378 р.
  12. Грамота опольського князя Владислава боярам, шляхті, війтам, райцям та ін. урядовцям і мешканцям Руської землі з подякою за виявлену йому вірність та про передачу їх під владу короля Людовика від 13 січня 1379 р.
  13. Підтвердна грамота руського старости Бебека Емерика на продаж шляхтичем Жабичем Михайлом с. Добровтрич Львівського повіту від 22 січня 1384 р.
  14. Дарча грамота опольського князя Владислава шляхтичеві Денгартові та його спадкоємцям на с. Дунаїв Львівського повіту від 15 липня 1386 р.
  15. Грамота опольського князя Владислава мешканцям Русі з обіцянкою відшкодувати всі збитки за час можливого військового походу королеви Ядвіги на Русь та не призначати угорців старостами на землях Русі від 6 лютого  1387 р.
  16. Грамота короля Владислава ІІ з обіцянкою не віддавати нікому в підданство м. Львів та львівські землі, зберігши їх для себе, своїх дітей і Польського королівства від 30 вересня 1388 р.
  17. Грамота пріора львівського домініканського конвенту Божого Тіла про отримання від львівської міської ради чотирьох шматків воску, записаних конвенту в заповіті львівського мешканця Мартина з Вишні від 12 лютого  1389 р.
  18. Підтвердна грамота короля Владислава ІІ дарчої грамоти короля Казимира Великого м. Львову на сто франконських ланів від 29 вересня 1389 р.
  19. Дарча грамота короля Владислава ІІ Чехові Павлу із Заградища на с. Подусів Львівського повіту від 1 жовтня 1389 р.
  20. Булла папи Боніфація ІХ перемишльському єпископу з дорученням розглянути майнову суперечку львівських громадян з галицьким архієпископом Бернардом та звільнити місто від незаконного інтердикту архієпископа від 15 травня 1390 р.
  21. Дарча грамота короля Владислава ІІ стельмаху Адаму на третю мірку з королівського млина, розташованого перед Галицькою брамою у Львові від 28 червня 1391 р.
  22. Підтвердна грамота самбірського воєводи і руського старости Івана з Тарнова на продаж львівським міщанином Блорком Петром с. Малехів Львівського повіту Ламбацькому Михайлу від 27 лютого 1392 р.
  23. Підтвердна грамота руського старости Гнівоша з Далевич факту зречення шляхтича Предборія прав на с. Восвичі Львівського повіту на користь двоюрідного брата Станіслава від 30 березня 1393 р.
  24. Підтвердна грамота архієпископа Стрепи Якова акту на передачу м. Львову млина в с. Збоїська, забраного від пароха Русина Івана від 14 грудня 1395 р.
  25. Підтвердна грамота папського судді права власності пароха Русина Івана на млин в с. Збоїська від 29 лютого 1396 р.
  26. Підтвердна грамота львівського старости Івана з Тарнова прав власності Василя-бортника на луки і борті у с. Ямне від 24 березня 1396 р.
  27. Булла папи Боніфація ІХ про підтвердження дарчої Комітиси Анни костелові Діви Марії у Львові на млин у с. Збоїська від 7 квітня 1396 р.
  28. Підтвердна грамота королеви Ядвіги власності церкви св. Івана і василіанського монастиря у Львові на с. Годовиця Львівського повіту від 4 жовтня 1397 р.
  29. Грамота галицького архієпископа Стрепи Якова парохові Русину Івану з наказом з’явитися до єпископського двору для вирішення суперечки з громадою м. Львова за право призначення вчителя для міської школи, володіння будинком і млином у с. Збоїська від 5 вересня 1399 р.
  30. Підтвердна грамота короля Владислава ІІ угоди громади м. Львова з парохом Русином Іваном про права та обов`язки львівських мешканців, вибір паламаря, порядок складання заповітів та опіку над майном костелу Діви Марії від 1 жовтня 1400 р.
  31. Підтвердна грамота галицького старости Петра дарчої грамоти Агнети, вдови галицького міщанина Шкирки Павла, галицькому архієпископові Стрепі Якову на володіння селом Малий Болшів Галицького повіту від 8 березня 1402 р.
  32. Підтвердна грамота львівського лавничого суду на продаж міщанином Гебамером Ганком і вдовою Родшток земельної ділянки у Львові галицькому архієпископу Стрепі Якову за 11 львівських гривен від 8 серпня 1403 р.
  33. Підтвердна грамота галицького архієпископа Стрепи Якова права власності Штехера Петра на частину млина біля м. Львова від 15 листопада 1403 р.
  34. Грамота короля Владислава ІІ галицькому архієпископу про надання дозволу на будівництво водяного млина та рибного ставу на річці Велика Липа між селами Зборатичі і Дунаїв від 8 жовтня 1404 р.
  35. Грамота короля Владислава ІІ про переведення сіл Годовичі і Жидатичі Львівського повіту з польського на магдебурзьке право від 19 жовтня 1405 р.
  36. Грамота галицького архієпископа Стрепи Якова у справі подання апеляції парохом Русином Іваном на рішення римської курії щодо його суперечки з громадою м. Львова за право користування церковною десятиною від 9 квітня 1406 р.
  37. Грамота галицького архієпископа Стрепи Якова домініканському монастирю у м. Львові про надання папою Григорієм ХІ привілею на вибір сповідника, відпущення гріхів та поширення місій серед іновірців від 15 жовтня 1406 р.
  38. Булла папи Григорія ХІІ краківському єпископу Виші Петру про призначення його екзекутором у суперечці громади м. Львова з парохом Русином Іваном за право користування церковною десятиною, прибутками від вівтарів і володіння шпиталем св. Духа у Львові від 6 вересня 1407 р.
  39. Підтвердна грамота краківського єпископа Виші Петра про призначення ним перемишльського декана Миколи судею для вирішення майнової суперечки пароха Русина Івана з громадою м. Львова від 26 вересня 1407 р.
  40. Дарча грамота короля Владислава ІІ Ягайла Іванові з Берави на с. Зубря Львівського повіту від 27 жовтня 1407 р.
  41. Підтвердна грамота третейських суддів мирової угоди Русина Івана з громадою м. Львова щодо права збору церковної десятини від 8 листопада 1407 р.
  42. Підтвердна грамота львівського старости Флоріана з Коритниці на продаж пасинком Ламберта шляхтичем Станіславом із Зубрі земельних ділянок у с. Зубря Іванові за вісімдесят кіп грошів з умовою виставлення одного лучника на кожний військовий похід від /14-20/ грудня 1407 р.
  43. Грамота короля Владислава ІІ Іванові із Зубрі на переведення с. Зубря з польського на магдебурзьке право від 29 жовтня 1408 р.
  44. Підтвердна грамота руського старости Флоріана з Коритниці на продаж с. Сихів Львівського повіту Сихівським Іваном Петрові з Харбинович від 2 вересня 1409 р.
  45. Грамота трансильванського воєводи Мірчи купцям м. Львова, Польщі і Литви на вільну торгівлю на території Трансильванії всіма товарами, окрім срібла, після сплати мита від 1409 р.
  46. Підтвердна грамота львівського старости Флоріана з Коритниці на продаж Петром з Харбинович с. Освиця Львівського повіту разом з дворищем зв. «Креблове» Іванові з Зубрі за сто двадцять кіп руських грошів від 3 січня 1411 р.
  47. Підтвердна грамота львівського старости Флоріана з Коритниці на продаж Ламбертовичем Станіславом с. Освиця разом з дворищем званим «Креблове» Петрові з Харбинович за сто двадцять кіп руських грошів від 14 березня 1411 р.
  48. Підтвердна грамота лавників м. Львова на продаж ковалем Яковом Бреннеру Іванові частини своєї земельної ділянки у Львові за чотирнадцять кіп грошів від 13 січня 1412 р.
  49. Підтвердна грамота генерального руського старости Івана з Обихова на продаж Петром, сином Влодка, Іванові з Зубрі с. Сихів Львівського повіту за сто тридцять кіп білих грошів від 14 вересня 1412 р.
  50. Підтвердна грамота гнєзненського архієпископа Миколи мирової угоди пароха Русина Івана з громадою м. Львова щодо церковних зборів і повинностей на користь костелу св. Марії у Львові від 8 листопада 1412 р.
  51. Дарча грамота короля Владислава ІІ м. Львову на землі і ліси, т. зв. „обшари”, що знаходяться між королівськими, церковними і світськими ланами біля Львова від 18 вересня 1415 р.
  52. Підтвердна грамота львівського архієпископа Івана на заснування радою м. Львова вівтарів св. Агнети, Катерини і Дороти у львівському кафедральному костелі від 24 липня 1415 р.
  53. Підтвердна грамота Спитка, власника Тарнова і Ярослава, дарчої грамоти львівського міщанина Леонарда на грошові суми для побудови вівтарів у львівському кафедральному костелі від 2 травня 1419 р.
  54. Підтвердна грамота лавників м. Львова на боргову заставу майна Шультербейна Миколи Чепнерам Юрію, Миколі і Варварі від 9 серпня 1419 р.
  55. Підтвердна грамота лавників м. Львова на передачу львівським війтом і бурмистром Толмачем Іваном півлану Клопперу Андрію від 13 грудня 1419 р.
  56. Фундаційна грамота шляхтича Дмитровського Миколи на костел в с. Чишки від 11 листопада 1420 р.
  57. Підтвердна грамота лавників м. Львова на продаж Ціпсером Йокушем свого будинку Цансеру Петру від 22 жовтня 1421 р.
  58. Грамота шляхтича Рафаїла з Соботи, львівського архієпископа Івана та ін. суддів про розгляд суперечки між райцями м. Львова - з одного боку, та шляхтичами Сулимовським Станіславом, його братом Слідзеном Альбертом і львівським бургграфом Гримком з Богуславич - з другого боку, щодо нападу і побиття від 31 жовтня 1421 р.
  59. Грамота зі свідченнями колишнього львівського бургграфа Альберта і його брата Станіслава з Сулимова про отримання від райців м. Львова 30 гривен грошового відшкодування за рани і побої, завдані їм львівськими мешканцями від 13 листопада 1421 р.
  60. Підтвердна грамота львівського бургграфа Гримка з Богуславич про отримання від райців і громадян м. Львова 10 гривен середніх грошів відшкодування за завдані йому побої і рани від 15 листопада 1421 р.
  61. Грамота короля Владислава ІІ люблінському архідиякону Ерписку Станіславу на переведення с. Годовиця з польського та інших прав на магдебурзьке від 21 листопада 1421 р.
  62. Підтвердна грамота лавників м. Львова на розподіл спадкового майна між Солтисом Миколою і дітьми Цепнера Юрія від 4 лютого 1422 р.
  63. Дарча грамота короля Владислава ІІ м. Львову на королівську лазню з умовою сплати щорічного чиншу та на будову інших міських лазень без сплати чиншів від 19 березня 1422 р.
  64. Підтвердна грамота короля Владислава ІІ статуту м. Львова зі зміною одного параграфу щодо поділу спадщини подружжя від 20 березня 1422 р.
  65. Підтвердна грамота папського нунція Петра з Вольфраму на рішення третейських суддів у справі суперечки львівського пароха Русина Івана з францисканцями і домініканцями за право виконання духовних послуг від 2 червня 1422 р.
  66. Підтвердна грамота лавників м. Львова на продаж половини лану шевцем Петром міщанину Кальганусові від 14 квітня 1423 р.
  67. Грамота короля Владислава ІІ про переведення с. Вербіж Щирецького повіту з польського на магдебурзьке право від 17 червня 1423 р.
  68. Підтвердна грамота райців м. Львова на купівлю Зомерштейном Іваном дев'яти прутів землі у Штехера Петра від 1 грудня 1423 р.
  69. Підтвердна грамота короля Владислава ІІ дарчої грамоти Катерини, доньки Ціммермана Миколи, на спадкові маєтки в с. Голосько своєму чоловікові Толмачу Іванові від 9 березня 1424 р.
  70. Дарча грамота короля Владислава ІІ львівському архієпископу Івану та львівському кафедральному собору на села Радшин та Здутин Львівського повіту від 10 березня 1424 р.
  71. Грамота албанського єпископа Йордана вдові Цорнбах Естері з Краківської єпархії на право вибору сповідника від 27 листопада 1424 р.
  72. Грамота короля Владислава ІІ збирачеві подимного податку на Русі Толмачу Іванові на право продавати, купувати та кроїти сукно усякого гатунку у м. Львові без оплати зборів від 20 лютого 1425 р.
  73. Підтвердна грамота руського старости Петра з Харбинович рішення третейських суддів у справі відшкодування райцям м. Львова ран, завданих Слідзеню Станіславу з Сулимова і його брату від 13 березня 1425 р.
  74. Грамота перемишльського єпископа Івана та перемишльських каноніків з зобов’язанням не вимагати від львівських райців повернення грошей, позичених м. Львову перемишльським єпископом Матвієм, в зв’язку з тим, що ці гроші були передані райцями королю Владиславу від 16 березня 1425 р.
  75. Грамота з присягою бурмистра, солтисів, райців, лавників та усієї громади м. Львова на вірність королю Владиславу ІІ, а в разі його смерті його сину Владиславу, доньці Ядвізі, польській королеві Софії та литовським князям Олександру або Витовту, як опікунам малолітнього сина короля Владислава від 9 жовтня 1425 р.
  76. Грамота короля Владислава ІІ єврею Волчкові на право заснування села на пустих землях «Вербіж» над рікою Щирець від 3 листопада 1425 р.
  77. Підтвердна грамота короля Владислава ІІ на перенесення лазні львівського вірменина Атабе на інше місце від 4 листопада 1425 р.
  78. Грамота короля Владислава ІІ м. Львову на звільнення його від постачання підвод під час перебування у Львові короля або королеви, окрім перевезення королівської кухні від 6 листопада 1425 р.
  79. Грамота бурмистра і райців м. Львова львівському громадянину Гольдбергу Павлу на право заселення земельних ділянок, розташованих між селами Зубря, Сокільники і Скнилів від 1 грудня 1425 р.
  80. Підтвердна грамота райців м. Львова на розподіл спадкового майна між Ядвігою, вдовою Зоммерштейна Івана, та її донькою Анною від 8 січня 1426 р.
  81. Булла папи Мартина V декану костелу Діви Марії у м. Сандомирі на право відлучення від костелу львівських міщан Толмача Івана, Гобеля Юрія і Шпительського Климента за побої, нанесені клерику Познанської єпархії Марку з Костяна від 13 березня 1426 р.
  82. Грамота короля Владислава ІІ міщанам м. Львова на звільнення їх від постачання підводами і кіньми за винятком перевезення короля і королеви під час перебування у Львові від 25 березня 1426 р.
  83. Грамота короля Владислава ІІ на переведення села Вербіж Щирецького повіту з польського і руського на магдебурзьке право від 24 червня 1427 р.
  84. Підтвердна грамота львівського архієпископа Жешовського Івана дарчої власника с. Деліїв Коли Івана на земельні ділянки для побудови костелу у цьому селі від 2 липня 1427 р.
  85. Підтвердна грамота руського старости Менжика Івана з Домброви на продаж митником Волчком війтівства у с. Вербіж Лінку Івану від 4 серпня 1427 р.
  86. Підтвердна грамота сандомирського воєводи Миколи з Михалова про зобов`язання Довгого Михайла з Чирлі сплатити борг райцям м. Львова за краківського митника Марка від 6 лютого 1428 р.
  87. Дарча грамота короля Владислава ІІ кафедральному костелу у м. Львові на право користування дрогобицькими жупами, прибуток з яких призначається на утримання десяти каноніків цього ж костелу від 23 листопада 1429 р.
  88. Грамота короля Владислава ІІ про звільнення маєтків і людей львівського архієпископства від усяких державних тягарів та визнання за ними таких же прав і вольностей, якими користується гнєзненське архієпископство від 10 березня 1430 р.
  89. Грамота короля Владислава ІІ про звільнення маєтків і людей львівського архієпископства від усяких державних тягарів та визнання за ними таких же прав і вольностей, якими користується гнєзненське архієпископство від 10 березня 1430 р.
  90. Грамота маршалка Польського королівства Івана з Олесниці з рішенням у справі майнової суперечки між митником євреєм Волчком і кметями з с.Вербіж від 1 червня 1431 р.
  91. Підтвердна грамота короля Владислава ІІ на обмін селами між львівським архієпископом Іваном, власником с. Явче Подільського повіту, та Якушем, власником с. Поточани Подільського повіту від 3 червня 1431 р.
  92. Дарча грамота короля Владислава ІІ львівському латинському капітулу на сорок ланів у Львові від 10 грудня 1431 р.
  93. Дарча грамота короля Владислава ІІ львівському латинському капітулу на с. Вербіж Львівського повіту з умовою повернення села королю після сплати ним позики, взятої під заставу села від 6 листопада 1432 р.
  94. Грамота короля Владислава ІІ львівському латинському капітулу на щорічне постачання їм чотирьох возів солі із королівських жуп у Дрогобичі від 8 грудня 1432 р.
  95. Дарча грамота короля Владислава ІІ львівському латинському капітулу на с. Вербіж Львівського повіту від 14 липня 1433 р.
  96. Дарча грамота короля Владислава ІІ львівському латинському капітулу на с. Вербіж Львівського повіту від 14 липня 1433 р.
  97. Підтвердна грамота бурмистра і райців м. Львова на купівлю підданими Дороти, вдови Клоппера Андрія, Андрієм та його сином Петром земельних ділянок у її чоловіка від 9 червня 1434 р.
  98. Підтвердна грамота бурмистра і райців м. Львова мирової угоди Солтиса Миколи з Тойфелін Касею у справі суперечки за право користування чотирма городами біля Галицької брами у Львові від 15 вересня 1434 р.
  99. Підтвердна грамота львівського земського судді Станіслава з Давидова і підсудка Голомбка Івана з Зимної Води поквитування Дороти про одержання нею приданого по матері від свого батька Зубрського Івана від 1 лютого 1435 р.
  100. Підтвердна грамота райців м. Львова зобов`язання львівського міщанина Івана зі Снятина про сплату чиншу за користування ланами у с. Зубря від 9 лютого 1435 р.
  101. Підтвердна грамота львівського земського судді Станіслава з Давидова і підсудка Івана з Зимної Води поквитування Ядвіги про одержання частини спадщини свого батька Зубрського Івана від 2 вересня 1435 р.
  102. Грамота короля Владислава ІІІ з наказом старостам, бургграфам, воєводам та ін. урядовцям стежити і карати купців, які не платять мито, оминаючи «львівський склад товарів» від 7 жовтня 1435 р.
  103. Підтвердна грамота львівського земського судді Станіслава з Давидова і підсудка Голомбка Івана з Зимної Води на відречення дочки Зубрського Івана Катерини від спадщини від 9 січня 1436 р.
  104. Підтвердна грамота Гербуртовича Фрідріха з Фельштина на купівлю ним двору у Маргарити, вдови Мільгельбейна Домініка, з зобов`язанням сплачувати всі міські податки від 7 вересня 1436 р.
  105. Грамота управителя львівського архієпископства Петра зі зверненням базельського синоду до віруючих християн складати пожертвування на утримання представників східної церкви для проведення унії з огляду на загрозу християнству з боку турків від 8 листопада 1436 р.
  106. Підтвердна грамота межиріцького каштеляна і руського генерального старости Вікентія з Шамотул спадкової угоди між братами з Берави Зубрським Іваном і Гавронкою Павлом від 1 березня 1437 р.
  107. Підтвердна грамота свідчень львівського земського судді Станіслава з Давидова і підсудка Івана з Зимної Води про відречення Павла з Берави від спадщини на користь брата Зубрського Івана від 7 червня 1437 р.
  108. Підтвердна грамота райців м. Львова на розподіл спадщини між Солтисом Миколою, його дружиною Ядвігою та Анною, дочкою Ядвіги і Зоммерштейна Івана від 5 серпня 1437 р.
  109. Підтвердна грамота солтиса с. Чишки Сочевчича Михайла на продаж ним корчми Ланцутеру Івану від 18 листопада 1437 р.
  110. Підтвердна грамота короля Владислава ІІІ прав і привілеїв мешканців Польського королівства, наданих його батьком Владиславом ІІ та попередніми королями від 16 грудня 1438 р.
  111. Дарча грамота коломийського старости Мужили з Бучача костелу в с. Михальче, священику цього костелу і його наступникам на с. Репужинці Коропецького повіту, десятий сніп всякого збіжжя, один лан, дворища та інше утримання від 2 вересня 1439 р.
  112. Грамота волоського воєводи, господаря трансильванських земель, князя Омлашу і Фогарашу Влада ІІ про надання львівським та ін. купцям руських, польських і молдавських земель привілею на вільну торгівлю у його землях після сплати ними мита від 8 вересня 1439 р.
  113. Грамота короля Владислава ІІІ м. Львову на право збору королівського мита на товари й худобу, яку львів’яни купують на шляху між Краковом і Львовом, в рахунок погашення королівського боргу від 25 лютого 1440 р.
  114. Підтвердна грамота львівського архієпископа Одровонжа Івана дарчої грамоти на грошові суми, які заповів львівському кафедральному костелу купець з Молдавії Гехт Ніклаш від 17 серпня 1440 р.
  115. Грамота короля Владислава ІІІ про передачу в заставу с.Зубря орендарю Лонці за позичені у нього сто гривен до часу повної сплати цієї суми від 24 квітня 1441 р.
  116. Дарча грамота короля Владислава ІІІ перемишльському підкоморію Івану з Сєнна на будинок у Львові по вул. Єврейській від 29 квітня 1441 р.
  117. Грамота короля Владислава ІІІ мешканцям м. Львова про звільнення їх від сплати мита за усякі товари (зокрема, за рибу) від 16 червня 1441 р.
  118. Грамота короля Владислава ІІІ раді м. Львова на право користування прибутками і чиншами від ларків вуличних продавців, дрібних і бідних крамниць від 16 червня 1441 р.
  119. Грамота базельського синоду львівському архієпископу Одровонжу Івану на право вирішувати спірні питання в духовних справах, які до цього часу підлягали компетенції верховної церковної влади від 4 серпня 1441 р.
  120. Підтвердна грамота львівських каноніків на одержання ними від львівських райців грошових сум, записаних в заповіті Гехта Миколи від 8 серпня 1441 р.
  121. Підтвердна грамота підкоморія Львівської землі Вовчка Петра з Клодна акту розмежування с. Дунаїв Львівського повіту, власності львівського архієпископа, і с. Віцинь, власності шляхтича Гологірського від 15 вересня 1441 р.
  122. Грамота базельського синоду про встановлення нових правил заміщення духовних санів і запобігання зловживанням у цій ділянці від 9 серпня 1442 р.
  123. Підтвердна грамота каноніків львівського кафедрального костелу на 121 гривну, отриману ними від міської ради, записану на користь капітулу в заповіті Гехта Миколи та призначену на викуп солтиства у с. Вербіж від 26 вересня 1442 р.
  124. Підтвердна грамота львівського воєводи, самбірського і галицького старости Одровонжа Петра про сплату шляхтичем Зубрським Іваном 50 гривен за солтиство у с. Зубря міщанину з м. Городок Степану від 11 грудня 1442 р.
  125. Підтвердна грамота краківського каштеляна і старости, королівського намісника у Польщі Івана з Чижова про призначення Іваном, власником с. Зубря, Миколи з Гологір опікуном своїх малолітніх дітей та усієї спадщини від 8 лютого 1443 р.
  126. Грамота генерального руського старости і воєводи Одровонжа Петра зі Спрови в справі майнової суперечки між спадкоємцями дружини Зубрського Івана від 15 березня 1443 р.
  127. Підтвердна грамота лавників м. Львова запису Солтиса Миколи і його дружини Ядвіги один одному своїх маєтків на випадок смерті одного з них від 22 травня 1443 р.
  128. Підтвердна грамота базельського синоду права львівського латинського капітулу на прибутки від млина і лану землі біля с. Пруси від 5 грудня 1443 р.
  129. Грамота королівського намісника в Польщі Івана з Чижова про введення у м. Коломия снятинського мита від 10 лютого 1444 р.
  130. Грамота короля Владислава ІІІ українцеві Іванкові на тимчасове володіння с. Залуже над річкою Свірж Галицького повіту від 3 червня 1444 р.
  131. Грамота короля Владислава ІІІ іноземним купцям про порядок продажу товарів у м. Львові та підпорядкування їх міському судочинству від 16 липня 1444 р.
  132. Грамота короля Владислава ІІІ м. Львову на право побудови нової школи при шпиталі біля костелу св. Духа від 16 липня 1444 р.
  133. Підтвердна грамота короля Владислава ІІІ львівському мешканцю Шмітфельду Миколі права власності на дві сіножаті у Львівському повіті від 17 липня 1444 р.
  134. Підтвердна грамота короля Владислава ІІІ привілеїв м. Львова в справах судочинства від 17 липня 1444 р.
  135. Грамота короля Владислава ІІІ м. Львову про опротестування продажу нерухомого майна особам непідпорядкованим міській юрисдикції від 18 липня 1444 р.
  136. Грамота короля Владислава ІІІ м. Львову на право пред`явлення привілеїв міста тільки королю від 19 липня 1444 р.
  137. Грамота короля Владислава ІІІ Ярому Федьку з Молодова на право користування королівським с. Кугаїв Щирецького повіту від 20 липня 1444 р.
  138. Грамота короля Владислава ІІІ львівським мешканцям на право заселення обшарів над річкою Брюховицею від 21 липня 1444 р.
  139. Грамота провінціала ордену кармелітів Польщі, Чехії та Прусії Волина Івана монахам львівському ордену кармелітів про заборону варити пиво та інші напої від 7 жовтня 1444 р.
  140. Підтвердна грамота львівських земських суддів поквитування Дороти, дружини Семка з Бібрки, про одержання спадщини по матері від свого батька Івана з Зубрі від 15 січня 1445 р.
  141. Підтвердна грамота львівських земських суддів поквитування Дороти, дружини Семка з Бібрки, про одержання спадщини по матері від свого батька Івана з Зубрі від 15 січня 1445 р.
  142. Підтвердна грамота львівських земських суддів дарчої грамоти Куната Івана своїй дружині Олені на маєтки у с. Тулиголови від 8 жовтня 1445 р.
  143. Грамота кардинала Домініка про призначення кардинальського суду в м. Римі у справі суперечки м. Львова, домініканського і францисканського орденів з львівським архієпископом Одровонжом Іваном за спадщину Цансера Петра від 21 вересня 1446 р.
  144. Булла папи Євгена ІV м. Львову про підтвердження привілею короля Владислава ІІІ на заснування і утримання школи для хлопців при костелі св. Духа від 21 вересня 1444 р.
  145. Підтвердна грамота львівських земських суддів на продаж львівським земським старостою Одровонжем Петром мельнику Івану млина біля Галицької брами у м. Львові від 16 грудня 1446 р.
  146. Підтвердна грамота галицького земського суду на продаж шляхтичем Климентом з Семиківець свого батьківського села Семиківці Галицького повіту Петру з Добієва від 27 лютого 1447 р.
  147. Підтвердна грамота третейських суддів угоди львівського архієпископа Одровонжа Івана з галицьким старостою Паравою Миколою в справі навігації на ріці Дністер від 30 січня 1449 р.
  148. Підтвердна грамота львівського воєводи Одровонжа Петра дарчої грамоти короля Владислава ІІІ Ярому Федькві на маєтки від 21 лютого 1449 р.
  149. Грамота короля Казимира ІV старостам, воєводам, орендарям та ін. сановникам Русі на право карання купців, які оминають Львів, та шляхту, яка встановлює нові мита від 27 червня 1450 р.
  150. Булла папи Миколи V про оголошення у Польському королівстві свята з нагоди одержання перемоги над татарами від 7 грудня 1450 р.
  151. Грамота воєводи і генерального руського старости Одровонжа Андрія зі Спрови про розмежування маєтків львівського латинського капітулу в с. Вербіж від маєтків шляхтича Берила у с. Мала Горожанна від 21 серпня 1453 р.
  152. Грамота воєводи і генерального руського старости Одровонжа Андрія зі Спрови та львівського земського судді Івана Голомбка про розмежування маєтків львівського латинського капітулу в с. Вербіж і маєтків шляхтича Лонки Вікентія з с. Унятичі від 1453 р.
  153. Грамота опавського і рациборського князя Вацлава парафіяльному костелу Успення Богородиці і св. Варвари в м. Яворові на право користування прибутками від його маєтків у м. Яворів від 20 лютого 1454 р.
  154. Грамота городоцького і щирецького старости Івана з Суликова про вимір полів і ланів с. Вербіж і встановлення їх меж згідно з магдебурзьким правом від 14 вересня 1455 р.
  155. Грамота старости Станіслава з Ходеча про спробу розмежування маєтків львівського архієпископства і маєтків шляхтича Свистельницького Андрія у селах Бибель і Боків від 22 жовтня 1455 р.
  156. Грамота молдавського господаря і воєводи Петра ІІІ львівським та іншим купцям на вільний в`їзд і торгівлю товарами у Молдавії після сплати мита від 15 січня 1456 р.
  157. Грамота мазовецьких князів Земовіта і Владислава про призначення Станіслава на посаду пароха костелу на передмісті Буська від 29 лютого 1456 р.
  158. Підтвердна грамота львівського підстарости Стахири Станіслава з Сорок на продаж селянином П`ятницьким Ходком лугу членам капітулу і канонікам львівського кафедрального костелу за 10 кіп звичайної монети від 20 травня 1456 р.
  159. Підтвердна грамота молдавського господаря і воєводи Петра ІІІ львівським купцям та купцям Руської і Подільської земель привілеїв на їх права та торгові пільги у Молдавії, надані господарем Олександром, та встановлення додаткових мит від 29 червня 1456 р.
  160. Грамота перемишльських лавників про призначення Анною свого чоловіка Добеслава з Жиравиці законним наступником і опікуном маєтків, що перейшли їй у спадок від батька Шроппи Івана від 7 жовтня 1456 р.
  161. Підтвердна грамота короля Казимира ІV прав і привілеїв, наданих попередніми польськими королями, шляхті Руських земель від 23 жовтня 1456 р.
  162. Грамота воєводи і генерального руського старости Одровонжа Андрія зі Спрови про одержання ним від райців м. Львова 100 гривен під заставу с. Ляшки Львівського повіту від 21 листопада 1456 р.
  163. Грамота воєводи і генерального руського старости Одровонжа Андрія зі Спрови у справі суперечки львівського капітулу зі старостинськими офіціалами за право вільного помолу зерна в капітульних млинах від 12 липня 1457 р.
  164. Грамота короля Казимира ІV на право викупу Іваном з Сєнна королівського села Ценів Львівського повіту від Давидовського Івана від 25 жовтня 1457 р.
  165. Грамота воєводи і генерального руського старости Одровонжа Андрія зі Спрови, снятинського і коломийського старости Михайла та інших в справі забезпечення переправи худоби купцям, що йдуть з Волощини або зі Львова від 3 лютого 1458 р.
  166. Грамота генерального руського підсудка Івана з Високого львівським канонікам на право володіння покинутою оселею між селами Скнилів, Оброшин і Ставчани та селами Годовиця і Сокільники від 26 березня 1458 р.
  167. Грамота короля Казимира ІV про відхилення скарги Бончека Петра та його батька Івана на незаконні дії райців м. Львова від 1 травня 1458 р.
  168. Грамота подільського воєводи і теребовлянського старости Грицька з Поморян мешканцям м. Львова і с. Винники на право вирубу лісу від 12 березня 1459 р.
  169. Грамота короля Казимира ІV з наказом галицьким, коломийським і стрийським купцям не оминати склад товарів у м. Львові від 5 квітня 1460 р.
  170. Підтвердна грамота короля Казимира ІV привілеїв короля Казимира ІІІ про надання 1356 року м. Львову магдебурзького права і 70 франконських ланів від 5 квітня 1460 р.
  171. Грамота короля Казимира ІV м. Львову на право добровільної сплати податку «циза», призначеного на термінові потреби держави лише впродовж одного року від 7 квітня 1460 р.
  172. Підтвердна грамота молдавського господаря і воєводи Стефана ІV львівським та іншим купцям Руської і Подільської земель, які прибувають у Молдавію, на їх права і торгові пільги, надані його попередниками від 3 липня 1460 р.
  173. Грамота львівських земських суддів про передачу в заставу Білецьким Миколою с. Біле львівському архієпископу Григорію за 70 угорських злотих від 12 вересня 1460 р.
  174. Грамота воєводи і генерального руського старости Одровонжа Андрія зі Спрови про підпорядкування вірмен і ремісників інших національностей, що живуть у Львові або за міськими мурами, окрім тих, що мешкають під замком, міській юрисдикції, про влаштування ярмарків в самому місті, а не під замком та інше від 13 вересня 1460 р.
  175. Грамота лавників м. Львова про дарування Каффофен Доротою половини свого будинку на Ринку у Львові Анні, дружині Симеона Кушніра від 22 жовтня 1460 р.
  176. Підтвердження каноніка львівського кафедрального костелу Івана з Шамотул текстів двох грамот короля Владислава ІІ: 1425 р. з дозволом єврею Волчкові заснувати село на пустих землях "Вербіж" та 1433 р. про дарування львівському латинському капітулу прав на володіння с. Вербіж від 9 листопада 1460 р.
  177. Грамота власника с. Зимна Вода Голомбка Івана про продаж ним солтиства у с. Зимна Вода Станіславу з Красника за 30 польських гривен, три лани, рибний став і луг від 16 листопада 1461 р.
  178. Підтвердна грамота львівських земських суддів та підсудка на дарування галицьким каштеляном Миколою з Гологір своїй доньці Єлизаветі с. Чорнушовичі Львівського повіту, яке було куплене ним у Германовського Івана від 7 січня 1463 р.
  179. Охоронний лист молдавського господаря і воєводи Стефана ІV бурмистру, райцям та всім купцям м. Львова на вільний в'їзд та вільну торгівлю товарами на території Молдавії після сплати мита від 25 січня 1463 р.
  180. Підтвердна грамота львівських каноніків права Станіслава Баса на заселення вільних земель біля с. Діброва від 8 березня 1463 р.
  181. Підтвердна грамота королівських комісарів на розмежування земельних володінь львівського латинського капітулу в с. Вербіж та сіл Горожанна і Ричигів, які орендує Іван з Яцимира від 23 квітня 1463 р.
  182. Підтвердна грамота міністра чеської, польської і волоської францисканських провінцій Миколи з Карнева дарчої грамоти Струмили Юрія львівському францисканському монастирю на с.Чишки від 28 серпня 1463 р.
  183. Підтвердна грамота галицьких земських суддів на продаж подільським воєводою Станіславом із Ходеча львівському архієпископу Григорію з Сянока с. Бибель Галицького повіту від 20 грудня 1463 р.
  184. Дарча грамота синів львівського підкоморія Внучека Петра ректору костелу у Бібрці Матвію та його наступникам на ставок з греблею у с.Стрілки. від 26 грудня 1463 р.
  185. Підтвердна грамота львівських земських суддів дарчої грамоти італійця Барнаби де Негроно з Генуї львівському кафедральному костелу на маєтки в с.Пикуловичі Львівського повіту від 2 січня 1464 р.
  186. Грамота короля Казимира ІV львівському кафедральному костелу на право заміни поля і лісу під львівським Високим Замком на королівське село Кугаїв від 4 травня 1464 р.
  187. Підтвердна грамота львівських земських суддів зобов`язання Івана з Зубрі сплатити борг Конгісарам Петру і Михайлу у визначений термін від 18 травня 1464 р.
  188. Підтвердна грамота королівських комісарів на розмежування земельних володінь львівського латинського капітулу в с. Кугаїв та кjролівських сіл Гонятичі і Черкаси від 13 липня 1464 р.
  189. Договірна грамота шляхти Львівської землі і Жидачівського повіту з м. Львовом про спільну охорону своїх прав та боротьбу з беззаконням від 13 грудня 1464 р.
  190. Грамота генерального руського старости і жидачівського орендаря Одровонжа Івана зі Спрови на право користування Федьку, синові Раска з Жидачівського повіту, млином «Сопот» разом з усіма угіддями від 12 травня 1465 р.
  191. Грамота львівських земських суддів про відкладення судового розгляду суперечки львівського монастиря францисканців з Юрковським Павлом у зв'язку з нез'явленням позивача - вікарія Юрія від 24 травня 1465 р.
  192. Підтвердна грамота лавників м. Львова запису Кушніра Юрія і його дружини Варвари один одному на своє рухоме і нерухоме майно на випадок смерті одного з них від 29 січня 1466 р.
  193. Грамота лавників м. Львова про продаж Ядвігою, вдовою Солтиса Миколи, половини будинку, розміщеного на Ринку у м. Львові, Ліндеру Петру від 9 квітня 1466 р.
  194. Грамота райців м. Львова про укладення угоди крамарем Сташком з Німандом Петром про розмежування огорожею їх лугу і городу від 5 травня 1466 р.
  195. Грамота львівських земських суддів Зубрському Івану про визначення терміну сплати заборгованості 113 гривен Голомбку Івану впродовж 4 тижнів від 23 травня 1466 р.
  196. Підтвердна грамота галицьких земських суддів дарчої грамоти львівського архієпископа Григорія з Сянока Петрові з Добієва на села Межигірці та Семиківці від 28 травня 1466 р.
  197. Грамота італійця Барнаби де Негроно з Генуї райцям м. Львова про передачу їм права патронату над заснованим ним вівтарем Благовіщення Діви Марії у львівському кафедральному костелі на випадок своєї смерті від 11 червня 1467 р.
  198. Дарча грамота короля Казимира ІV шляхтичу Боровському Альберту на 200 польських гривен, забезпечених на королівських селах Козлів, Кропивна, Городище, Вільшанка, Таврів Теребовлянського повіту від 31 жовтня 1467 р.
  199. Дарча грамота короля Казимира ІV шляхтичу Боровському Альберту на 100 польських гривен, забезпечених на королівських селах Козлів, Таврів, Кропивна, Красна, Вільшаниця і Городище Теребовлянського повіту від 31 травня 1468 р.
  200. Підтвердна грамота львівських земських суддів рішення королівського суду про заборону Клюсові Павлу збирати мито у м. Коросно від 13 березня 1469 р.
  201. Підтвердна грамота львівських земських суддів рішення королівського суду про заборону Свинці Іванові збирати мито в селах Жабинь та Ярославичі від 15 березня 1469 р.
  202. Підтвердна грамота львівських земських суддів рішення королівського суду про заборону Станіславу з Яричева збирати мито у м. Яричів від 27 березня 1469 р.
  203. Підтвердна грамота львівських земських суддів рішення королівського суду про заборону Михайлові з Язлівця збирати мито у с. Ярославичі від 27 березня 1469 р.
  204. Підтвердна грамота короля Казимира ІV права львівського латинського капітулу на володіння лугом, права вільного помолу зерна в капітульних млинах та інше від 29 березня 1469 р.
  205. Підтвердна грамота львівських земських суддів рішення королівського суду про заборону стольникові Івану і його братові Петру збирати мито у м. Куликів від 8 квітня 1469 р.
  206. Підтвердна грамота львівських земських суддів рішення королівського суду про заборону дітям Проця з Васючина збирати мито у с. Васючин від 8 квітня 1469 р.
  207. Підтвердна грамота львівських земських суддів рішення королівського суду про заборону орендарці Єлизаветі збирати мито у м. Жмигород від 8 квітня 1469 р.
  208. Підтвердна грамота галицьких земських суддів угоди 1467 р. львівського архієпископа Григорія з Сянока з Карнковським Миколою з Медухи на право користування рибними ставками між селами Медуха і Бибель від 17 липня 1469 р.
  209. Підтвердна грамота львівських земських суддів договору львівського архієпископа Григорія з Сянока і львівського стольника Ходорівського Івана про викуп архієпископських сіл Куропатники, Ценів і Будилів Львівського повіту в орендаря Цорнберга Миколи від 5 січня 1470 р.
  210. Підтвердна грамота райців м. Львова статуту львівського кушнірського цеху від 19 березня 1470 р.
  211. Грамота короля Казимира ІV на встановлення у м-ку Дунаїв Львівського повіту щорічних восьмиденних ярмарків, а також щорічних тижневих торгів від 23 серпня 1470 р.
  212. Грамота короля Казимира ІV Боровському Альберту на право користування королівськими маєтками у с. Козлів від 2 січня 1471 р.
  213. Дарча грамота архієпископа Григорія з Сянока львівському латинському капітулу на право збору архієпископської десятини з приміських сіл від 10 червня 1471 р.
  214. Підтвердна грамота королівських комісарів розмежування сіл Годовиця, Басівка, Ставчани і Оброшин від 1 травня 1472 р.
  215. Грамота короля Казимира ІV Боровському Альберту на право користування прибутками з сіл Козлів і Таврів до часу сплати заставної суми 100 гривен від 31 грудня 1474 р.
  216. Підтвердна грамота львівських земських суддів дарчої Гологірської Єлизавети львівському архієпископу Григорію з Сянока на 200 гривен, забезпечених на маєтках у с. Віцинь Львівського повіту від 21 квітня 1475 р.
  217. Фундаційна грамота галицького підчашого Прокоповича з Гвіздця на побудову костелу у м-ку Остапківці від 5 жовтня 1475 р.
  218. Грамота короля Казимира ІV м. Львову про звільнення міста на 8 років від усяких податків і контрибуцій для того, щоб місто виділило кошти на зміцнення оборонних мурів і валів від 21 серпня 1476 р.
  219. Підтвердна грамота львівського земського суду заставного запису Кочежинського Івана на свою спадкову частину с. Сооки Лонці Іванові за позичені 50 гривен від 15 травня 1478 р.
  220. Булла папи Сикста ІV перемишльському каноніку Билині Миколі з дорученням провести розслідування справи майнової суперечки львівського архієпископства з Єлизаветою з Гологір за право володіння с. Віцинь від [не раніше 25 серпня 1478 р. – не пізніше 25 серпня 1479 р.]
  221. Підтвердна грамота львівського земського суду зобов`язання Івана з Зимної Води сплатити борг Юрію, синові Фридерика, у визначений термін від 8 січня 1479 р.
  222. Грамота короля Казимира ІV м. Львову про звільнення міста від усяких податків ще на два роки додатково до восьми, наданих раніше від 2 липня 1479 р.
  223. Підтвердна грамота короля Казимира ІV дарчої галицького каштеляна Якова з Бучача на побудову вівтаря у львівському кафедральному костелі від 26 жовтня 1479 р.
  224. Підтвердна грамота львівського земського суду поквитування львівського міщанина Миколи про сплату боргу Юрою Іваном з Малехова і Острова, якій позичив його батько від 14 квітня 1480 р.
  225. Грамота руського воєводи і генерального подільського старости Одровонжа Івана зі Спрови львівським мешканцям в справі їх скарги на мешканців руських і подільських міст з приводу затримки ними їх худоби під час переїзду через ці міста від 11 липня 1480 р.
  226. Підтвердна грамота лавників м. Львова на продаж солтиства в с. Гольтберг, що належить до міської юрисдикції, власником Григорієм війтові Вайсганнесу від 12 лютого 1483 р.
  227. Грамота короля Казимира ІV воєводам, каштелянам, старостам та іншим державним сановникам на право конфіскації товарів у купців, які оминають склад товарів у Львові і цим завдають збитків королівській скарбниці від 15 лютого 1484 р.
  228. Грамота короля Казимира ІV м. Львову на звільнення його від податків на шість років для того, щоб місто виділило кошти на зміцнення оборонних мурів і валів від 17 лютого 1484 р.
  229. Підтвердна грамота львівських земських суддів розподілу маєтків між сестрами Софією і Катериною з Зубрі у селах Сихів і Жиравка від 4 березня 1485 р.
  230. Підтвердна грамота львівських земських суддів продажу Софією з Зубрі частини с. Зубрі і половини с. Сихів війту с. Сокільники Іванові від 4 березня 1485 р.
  231. Підтвердна грамота львівського архієпископа Вонтрубки-Стшелецького Івана поквитування львівських каноніків про одержання ними 150 гривен, записаних Юрковським Павлом львівському латинському капітулу від 1 серпня 1485 р.
  232. Підтвердна грамота львівського архієпископа Вонтрубки-Стшелецького Івана дарчої короля Казимира ІV на каплицю св. Катерини у Львові від 17 жовтня 1485 р.
  233. Підтвердна грамота львівських земських суддів застави Каравою Прокопом села Малехів Миколі з Жмигороду за 90 гривен від 21 жовтня 1485 р.
  234. Підтвердна грамота львівських земських суддів застави Гологірською Єлизаветою с. Віцинь львівському архієпископу Григорію з Сянока за 600 гривен від 3 березня 1486 р.
  235. Грамота короля Казимира ІV м. Львову про звільнення його від податку «циза» для того, щоб місто виділило кошти на відбудову міста від 28 січня 1487 р.
  236. Грамота короля Казимира ІV м. Львову на звільнення його від податків на два роки для того, щоб місто виділило кошти на відбудову міста від 28 січня 1487 р.
  237. Підтвердна грамота жидачівського земського судді сплати заборгованості 63 гривен, записаних на с. Лешнів Яцьком з Дідушиць Нагвоздану Юхнові зі Станкова від 7 травня 1487 р.
  238. Грамота кєлецького препозита, каноніка і краківського офіціала Станіслава зі Свенжичів Бернардові зі Львова на право довільного вибору сповідника від 17 травня 1487 р.
  239. Підтвердна грамота короля Казимира ІV дарчого запису львівських старост Івана з Тарнова і Кміти Івана з Віснича церкві св. Івана Хрестителя на львівському передмісті та василіанському монастирю на с. Годовиця від 23 серпня 1487 р.
  240. Підтвердна грамота львівських земських суддів права власності Стахна з Плетенич на маєтки в с. Подусів від 18 січня 1488 р.
  241. Булла папи Інокентія VIII про призначення Боришевського Андрія львівським архієпископом від 23 травня 1488 р.
  242. Грамота короля Казимира ІV вдові львівського каштеляна Струмили Єлизаветі з Подошичів на заснування вівтаря у львівському кафедральному костелі від 9 жовтня 1488 р.
  243. Підтвердна грамота львівських земських суддів продажу Кунатом Іваном шляхтичеві Іванові свого дідичного села Жидатичі Львівського повіту від 7 січня 1491 р.
  244. Підтвердна грамота короля Казимира ІV привілею короля Владислава ІІ на переведення вірмен, загородників та інших мешканців, що є прихожанами костелу св. Івана у Львові, з руського права на вірменське від 2 вересня 1491 р.
  245. Заповіт львівської міщанки Куликовської Анни монастирю домініканців у Львові на 60 польських гривен від 3 березня 1492 р.
  246. Грамота короля Яна Ольбрахта м. Львову про звільнення його на чотири роки від усяких податків від 8 лютого 1493 р.
  247. Підтвердна грамота короля Яна Ольбрахта всіх привілеїв, наданих його попередниками мешканцям Польського королівства і, зокрема, Львівській землі від 14 лютого 1493 р.
  248. Грамота короля Яна Ольбрахта про те, що ухвалені рішення сейму в м. Пйотркові про сплату додаткових податків в майбутньому не впливатимуть на привілеї, надані попередніми королями. (Додаткові податки - це четверта частина власних чиншів, один скоєць від кожного лану, міський шосовий і чоповий податки) від 26 лютого 1493 р.
  249. Грамота короля Яна Ольбрахта про звільнення мешканців м. Львова, які безпосередньо зазнали збитків від пожежі, на 15 років від нового міського податку, і на 10 років від усіх інших, щоб дати можливість відбудувати будинки, вежі та інші укріплення від 25 вересня 1494 р.
  250. Підтвердна грамота львівського архієпископа Боришевського Андрія дарчої Анни з Бучача на 20 гривен для вівтарів Діви Марії і Станіслава - мученика у львівському кафедральному костелі від 9 травня 1495 р.
  251. Підтвердна грамота райців м. Львова на передачу Малджиком Станіславом Німанду Петрові права володіння фільварком «Зиндрихівський» на передмісті Львова від 10 лютого 1496 р.
  252. Грамота короля Яна Ольбрахта вікаріям львівського кафедрального костелу з дозволом купити для свого власного користування будинок із земельною ділянкою у м. Львові від 13 травня 1499 р.
  253. Грамота короля Яна Ольбрахта райцям м. Львова про передачу їм в оренду львівського мита на суму 340 гривен терміном на один рік від 11 вересня 1499 р.
  254. Підтвердна грамота генерального руського старости Мишковського Петра на продаж спадкоємцями Мартина Важного млина перед Галицькою брамою у м. Львові міщанам Тлустим Мартину і Маргариті за 300 гривен від 22 липня 1500 р.
  255. Грамота короля Яна Ольбрахта м. Львову на право збору львівського мита на суму 350 гривен терміном на один рік від 12 листопада 1500 р.
  256. Булла папи Юлія ІІ про призначення Вільчека Бернарда львівським архієпископом від 28 квітня 1505 р.
  257. Грамота короля Сигізмунда І прелатам, канонікам і усім членам капітулу львівського кафедрального костелу з дозволом купувати собі церковні чинші від маєтків, заснованих на будь-якому світському праві, на суму до 400 гривен від 13 листопада 1509 р.
  258. Підтвердна грамота короля Сигізмунда І рішення короля Владислава ІІ про сплату кметями, колонами та іншими жителями, підлеглими німецькому праву у Львівській єпархії, фіксованого податку "архієпископщини" від 15 лютого 1512 р.
  259. Булла папи Лева Х про заходи та доручення священнослужителям у зв'язку з поширенням єресі та деморалізації населення в Польщі, Чехії, Угорщині та інших суміжних провінціях від 4 серпня 1515 р.
  260. Правовий кодекс вірменської громади м. Львова, підтверджений королем Сигізмундом І від 5 березня 1519 р.
  261. Грамота короля Сигізмунда І магістрату та громаді м. Львова на право послуговуватись гербом із зображенням лева, та опечатувати документи червоним воском. (Королівський привілей) від 26 січня 1526 р.
  262. Булла папи Павла ІІІ жителям м. Львова та Львівської єпархії про призначення Стажеховського Петра львівським архієпископом від 31 травня 1540 р.
  263. Підтвердна грамота короля Сигізмунда І привілеїв про підпорядкування мешканців м. Львова лише юрисдикції міського суду і магдебурзького права від 28 січня 1545 р.
  264. Грамота короля Сигізмунда І про скасування пунктів привілеїв королів Казимира ІІІ та Казимира ІV про сплату м. Львовом чиншу з франконських ланів й право приїжджих вірмен, українців, євреїв та осіб інших національностей користуватися своїми юридичними нормами від 28 березня 1547 р.
  265. Підтвердна грамота короля Сигізмунда ІІ привілеїв львівським шевцям, наданих королями Казимиром ІV і Сигізмундом І від 15 грудня 1558 р.
  266. Булла папи Пія ІV капітулу львівського кафедрального костелу про призначення Тарла Павла львівським архієпископом від 15 січня 1560 р.
  267. Булла папи Сикста V про додавання до герба м. Львова елементів з його архієпископського герба від 15 вересня 1586 р.
  268. Грамота архієпископа, митрополита київського, галицького і всієї Русі Рогози Михайла, архієпископа полоцького Германа Григорія, екзарха київського і єпископа луцького та острозького Терлецького Кирила, єпископа володимирського і берестейського Іпатія Потія, єпископа холмського і белзького Збируйського Деонісія та інших духовних осіб про укладення церковної унії на соборі у м. Бересті (Грамота Берестейської унії) від 18 (8) жовтня 1596 р.
  269. Привілей польського короля Яна Казимира про зрівняння м. Львова та його мешканців у правах з мешканцями мм. Кракова та Вільно від 30 травня 1661 р.
  270. Підтвердна грамота польського короля Яна ІІІ Собеського привілею Сигізмунда ІІ про зрівняння у правах української та католицької громад м. Львова від 28 лютого 1676 р.
  271. Грамота цісаря Йосифа ІІ про заснування університету у м. Львові від 21 жовтня 1784 р.
  272. Грамота польського короля Владислава ІІІ про заставу шляхтичеві Дзіку Петрові маєтків села Зушичі від 22 травня 1442 р.
  273. Лист (окремі літери і слова). Берестяна грамота (три уривки розміром 2х12; 2х8,5 та 1,8 х 3,2 см.) від [1110-1137 рр.] 
  274. Лист Говенової до Нежича у Звенигород з вимогою повернути борг. Берестяна грамота (розміром 6,5х30 см.) від [1110-1124 рр.]
  275. Берестяна грамота з мініатюрним рисунком погруддя людини в профіль та зображенням літери «а» (розміром 1,5х3,8 см.) від [1110-1137 рр.]
  276. Лист Хмельницького Богдана з табору під Львовом до магістрату й громади м. Львова з повідомленням про захоплення Кракова військами шведського короля та про укладення Військом Запорозьким союзу з Росією і Швецією від [19 жовтня 1655 р.]
  277. Лист шведського короля Карла ХІІ із с. Ярославичі до магістрату м. Львова з повідомленням про свій приїзд до Львова та заборону шведським військам чинити будь-які зловживання від 25 червня 1706 р.
  278. Грамота короля Владислава ІІ про надання м-ку Краківець права збору мостового і торгового мита та проведення ярмарку згідно з магдебурзьким правом від 18 травня 1425 р. 
  279. Боргове зобов'язання шляхтича Волчка Петра на позику, взяту у шляхтичів Добеєвського Петра і Злотницького Михайла від 16 лютого 1467 р.
  280. Грамота подільського воєводи про підтвердження застави маєтків шляхтича Зарванецького Якова в селах Росоховатець, Соснівка каменецькому воєводі Давиду з Бучача від 17 березня 1480 р.
  281. Грамота власника маєтків Віснич і Буськ Кміти Яська про передачу пану Пшибиславу маєтків у двох селах Буського повіту від 24 вересня 1374 р.
  282. Грамота воєводи Подільської землі Бадейовича Грицька, призначеного комісаром у справі майнової суперечки шляхтичів Мужила Михайла та Скарбка, про закріплення права власності на володіння с. Потік за Мужилом Михайлом від 29 січня 1449 р.
  283. Грамота імператора Священної римської імперії Фердинанда ІІІ про надання Мюллеру Йоану права на герб від [не раніше 18 грудня 1651 р.]
  284. Грамота воєводи Руської землі Одровонжа Петра в справі майнової суперечки шляхтичів Дзевйонтніцького Франциска та Зарудського Миколи з с. Зарудці Львівського повіту від 20 вересня 1443 р.
  285. Грамота суддів Подільської землі про підтвердження запису передачі шляхтичем Пясецьким Яном маєтків в с. Вербка своїй сестрі Журавській Анні від 25 лютого 1485 р.
  286. Грамота галицького земського судді Синявського Миколи про врегулювання майнових суперечок шляхтичів Славських Станіслава і Барбари з Бучацькими Михайлом і Давидом від 5 червня 1475 р.
  287. Грамота львівських земських суддів про підтвердження запису передачі шляхтянкою Тшимерською Анною третьої частини маєтків сіл Білка і Торкутин Львівського повіту своєму чоловіку Петру від 31 січня 1483 р.
  288. Рисунок герба м. Львова, затверджений Міністерством внутрішніх справ у Відні від 20 грудня 1882 р.
  289. Декрет Сигізмунда І, виданий на прохання київського митрополита Макарія, про заборону світським властям втручатися у церковні справи православного духовенства від 23 серпня 1538 р.
  290. Підтвердження Генріхом ІІІ Валуа українській громаді м. Львова привілею Сигізмунда ІІ від 20 травня 1572 р. про зрівняння її у правах із католицьким населенням міста від 15 квітня 1574 р.
  291. Послання єпископа Львівського і Кам´янець-Подільського Гедеона (Балабана) до львівських православних міщан з повідомленням про відповідь короля Стефана Баторія у справі прийняття у Речі Посполитій нового календаря від 30 січня 1584 р.
  292. Привілей антіохійського патріарха Йоакима на заснування братства при церкві Успення Пресвятої Богородиці у Львові з підтвердженням статуту цього братства від 1 січня 1586 р.
  293. Привілей Владислава IV друкареві львівського римо-католицького архієпископа Гроховського Станіслава Сльозці Михайлу на право друкування у Львові книг польською, латинською і українською мовами від 30 грудня 1638 р.
  294. Договір про продаж Хонькою Васьковою, дружиною Васька Дядьковича, протодияконові перемишльського єпархіального собору Губці Івану і його братові Ходору Каленикового монастиря і церкви Успіння Богородиці за 20 гривен сріблом від 1378 р.
  295. Підтвердження молдавським господарем і воєводою Петром ІІІ Хоморовському монастирю права власності на село Прутещі й селище Діянишево із звільненням мешканців цих населених пунктів від господарських данин і повинностей від 20 січня 1456 р.
  296. Постанова собору українсько-білоруських православних єпископів у Бресті про скликання щороку соборів православних ієрархів та відновлення давніх порядків і церковної дисципліни у єпархіях Київської митрополії від 20 червня 1590 р.
  297. Послання патріарха Константинопольського Єремії до духовенства й віруючих Київської митрополії з поясненням причин відхилення ним пропозиції Папи Римського Григорія VIII ввести у православній церкві новий календар від 4 травня 1591 р.
  298. Грамота краківського каштеляна, жидачівського старости Івана з Чижова з повідомленням про дозвіл шляхтича Юрші з Ходорівставу жителям орендованих сіл Городища, Отиневич, Вовчатич Сугрова та Підлісок вирізати й вивозити дерево з його лісів і гаю від 4 квітня 1458 р.
  299. Підтвердна грамота львівського земського судді Петра з Бранча і підсудка Івана з Високого про розрахунок шляхтича Івана Журавницького з долинським орендарем Юршою з Ходорівставу від 24 квітня 1475 р.
  300. Дарча грамота власника Ходорівставу Дмитра ректору каплиці Павлові з Хмельника та його наступникам на ставок на передмісті Ходорівставу від 2 липня 1498 р.
  301. Грамота власника Ходорівставу Юрші з повідомленням про продаж ним із дружиною Анною шляхтичу Петрові з Рихтичів свого війтівства у Ходорівставі для заснування поселення на магдебурзькому праві та інших угідь від 8 травня 1460 р.
  302. Грамота власника Ходорівставу Дмитра з повідомленням про продаж шляхтичеві Матвію Чагоровському свого війтівства у Ходороставі для заснування поселення на магдебурзькому праві та інших угідь від 2 лютого 1487 р.
  303. Грамота львівського земського судді Станіслава з Давидова та підсудка Івана із Зимної Води з повідомленням про дарчий запис дружини Добеслава Кривського чоловікові третьої частини своїх сіл Ляшок, Підмонастиря, Крупська, Березини Жидачівського повіту та Колодниці Стрийського повіту від 7 серпня 1439 р.
  304. Грамота братів Станіслава, Івана і Юрші з Ходорівставу про передачу під заставу жидачівському судді Дмитрові (Данилові) Заджевецькому села Молодинче Жидачівського повіту за 36 кіп широких празьких грошів від 27 жовтня 1444 р.
  305. Підтвердна грамота судді Подільської землі Миколи з Гуменця та підсудка Івана з Борисківців про внесення дружиною скальського старости Стиборія з Комірників Анною з Ходорівставу 250 польських гривен приданого, забезпеченого на маєтках королівського села Лоянівців Скальського повіту Подільської землі від 24 січня 1447 р.
  306. Грамота львівського земського судді Петра з Бранча та підсудка Івана з Високого з повідомленням про сплату Юршою з Ходорівставу шляхтичу Протасію із Скоморох 200 кіп грошей застави за маєтки сіл Загір’я, Сварич, Добрівлян, Виксичів від 12 грудня 1460 р.
  307. Грамота львівського земського судді Петра з Бранча та підсудка Івана з Високого з повідомленням про запис шляхтичем Юршою з Ходорівставу своїй дружині Анні 325 гривен привінку до її приданого та ще 150 гривен із забезпеченням всієї суми на містечку Ходорівставі та селах Молодинчі, Долішньому, Журавні, Загір’ї з маєтком попа Нагірного від 2 січня 1465 р.
  308. Грамота львівського земського судді Петра з Бранча та підсудка Івана з Високого з повідомленням про запис Юршою з Ходорівстава 325 гривен привінка та 150 гривен дарунку до 325 гривен приданого своєї дружини Анни, дочки Тарла з Щекажович, та забезпечення всієї суми на містечку Ходорівставі та селах Молодинчі, Долішньому, Журавні з маєтком попа Нагірного, Демидові і Молотові від 2 січня 1465 р.
  309. Підтвердна грамота подільського земського судді Сигізмунда з Новосілець та підсудка Івана з Борисківців про запис червоногородським старостою Михайлом із Бучача 600 гривен привінка та 200 гривен дарунку до 600 гривен приданого своєї дружини Єлизавети, дочки жидачівського старости Юрші з Ходорівстава, та забезпечення всієї цієї суми на містечку Язлівці та селах Заліссі, Поморцях, Репеничах, Цвітовій, Суснівцях, Кошилівцях, Лузі, Берем’янах, Полівцях, Пацевому й Кривій Ланці від 7 червня 1471 р.
  310. Грамота львівського земського судді Станіслава з Княгиничів і підсудка Фелікса з Балучина з повідомленням про запис власником Ходорівстава Дмитром 500 злотих привінку до 500 злотих угорських приданого своєї дружини Софії та забезпечення всієї цієї суми на містечку Ходорівставі від 12 березня 1492 р.
  311. Грамота власника м. Хшанів Петра Лігензи про надання за заслуги мешканцю цього міста Альберту та його спадкоємцям саду у довічне користування від 26 червня 1438 р.
  312. Привілей польського короля Яна Ольбрахта про звільнення райців та всієї громади Львова від обов’язку постачання одного воєнного возу на похід від 18 жовтня 1496 р.
  313. Дарування львівським войським Малджиком Станіславом з Ходиванич та його дружиною Маргаритою Зиндрихівського ґрунту на передмісті Нимантові Петрові, братові Маргарити, та його спадкоємцям від 9 лютого 1485 р.
  314. Боргова розписка отців мансіонаріїв костелу св. Катерини на Низькому замку у Львові про те, що вони сплатили львівським райцям податок 8 польських марок за квартал св. Хреста від 1500 р.
  315. Привілей польського короля Яна Ольбрахта про встановлення воскової комори у Львові та призначення її управителем Пудваля Германа від 16 квітня 1496 р.
  316. Лист молдавського господаря Богдана ІІІ Одноокого до магістрату Львова з проханням поквитувати львівського міщанина Бартоша, сина Мартина, за борг райці Яна Коснара від 15 січня [1505-1517] р.
  317. Акт продажу Зароговським Миколаєм та його дружиною Агнетою Зиндрихівського ґрунту на передмісті львівському підстарості [Малджику] Станіславу з Ходиванич від 9 січня 1488 р.
  318. Боргова розписка львівського хорунжого Гербурта Северина з Фельштина про те, що він отримав від львівських райців 140 флоринів від 21 квітня 1498 р.
  319. Боргова розписка священика Павла, віцерегента парафіяльної каплиці у Яричеві, про те, що він отримав від львівських райців 1 копу грошів від 14 липня 1500 р.
  320. Карта маєтків с. Броновичі Великі Краківської землі з розмежуванням її володінь з власниками сусідніх сіл від [1545 р.]
  321. Акт розмежування границь сіл Гочева, Жерниці, Загочев’я, Мхави, Середнього Села, Стежниці Миколаєм Лянцкоронським, краківським бургграфом та радлівським старостою, між шляхтичами Петром Одновським та Миколаєм Балем від 22 травня 1511 р.
  322. Уривки релігійних текстів із гачковими нотними записами від XV ст.
  323. Рішення львівського вірменського духовного суду про виконання передшлюбної угоди між Ганухною, дочкою Кости, та Домажирським Аведіком його тещею Олюшкою від 12 лютого 1583 р. 
  324. Фрагменти книги індуктів лавничого суду міста Белза від 27 жовтня 1458 – 24 жовтня 1526
  325. Заповіт радника Мартина Кампіана та акти опротестування заповіту вдовою Єлизаветою від 1629 р.
  326. Інвентарний опис «ста» ланів від 1608 р.
  327. Ікона «Христос у Гетсимансь-кому саду» на пергаменті Третера Шимона із його заповітом на звороті від 1700 р.
  328. Нарис Третера Станіслава-Каєтана «Протестація польського громадянина проти оголошеного поділу його Батьківщини» («Protestacya Obywatela Polskiego przeciwko ogłoszonemu Podziałowi swoiey Oyczyzny») від 1772 р.