• In English
 • Унікальні документи
  Національного архівного фонду

  XII ст. XIII ст. XIV ст. XV ст. XVI ст. XVII ст. XVIII ст. XIX ст. XX ст.


  Результатів пошуку: 31 Документи XIV століття


   Центральний державний історичний архів України, м. Київ

  1. Грамота руського старости Отто з Пільче про надання Йоганнові Гаустетерові та його спадкоємцям староство в Новому Селі (Нейдорфі), яке переводить на Магдебурзьке право від 16 серпня 1369 р.


  2. Центральний державний історичний архів України, м. Львів

  3. Підтвердна грамота короля Казимира Великого спадкового права дітей львівського війта Матвія на млин зі ставом поблизу Львова та с. Малі Винники, подаровані їх дідові Бертольдові князем Львом від 22 серпня 1352 р.
  4. Підтвердна грамота короля Казимира Великого статуту м. Львова від 28 грудня 1360 р.
  5. Грамота короля Казимира Великого мельнику Конраду із Прусії на користування третьою частиною млина під Львовом і прибутків від нього від 16 серпня 1365 р.
  6. Підтвердна грамота львівського воєводи Блотишевського Якуша на купівлю Дмитровським Вацлавом дворища у Василя Скибича, його брата Гинка та їх племінника Оленка за шість кіп грошей сріблом від 1 серпня 1370 р.
  7. Дарча грамота руського старости Кміти Івана церкві св. Івана Хрестителя на львівському передмісті та василіанському монастирю на с. Годовиця Львівського повіту від 12 листопада 1371 р.
  8. Грамота короля Людовика на право вільного переміщення купців із Русі по території Угорського і Польського королівств після сплати мита від 10 жовтня 1372 р.
  9. Дарча грамота опольського князя Владислава м. Львову на сто франконських ланів, що перебувають на магдебурзькому праві від 9 грудня 1372 р.
  10. Дарча грамота опольського князя Владислава київському єпископу Якову і василіанському монастирю у м. Львові на город і дворище у м. Львові від 27 серпня 1375 р.
  11. Дарча грамота опольського князя Владислава Юськові зі Скорнич на довічне володіння с. Бибель і війтівством з дворищем у с. Добра Вода Галицького повіту від 31 серпня 1375 р.
  12. Підтвердна грамота опольського і вєлюнського князя, володаря Руської землі, Владислава на обмін своїх земель у с. Малі Винники на землі Штехера Григорія від 1 листопада 1378 р.
  13. Грамота опольського князя Владислава боярам, шляхті, війтам, райцям та ін. урядовцям і мешканцям Руської землі з подякою за виявлену йому вірність та про передачу їх під владу короля Людовика від 13 січня 1379 р.
  14. Підтвердна грамота руського старости Бебека Емерика на продаж шляхтичем Жабичем Михайлом с. Добровтрич Львівського повіту від 22 січня 1384 р.
  15. Дарча грамота опольського князя Владислава шляхтичеві Денгартові та його спадкоємцям на с. Дунаїв Львівського повіту від 15 липня 1386 р.
  16. Грамота опольського князя Владислава мешканцям Русі з обіцянкою відшкодувати всі збитки за час можливого військового походу королеви Ядвіги на Русь та не призначати угорців старостами на землях Русі від 6 лютого  1387 р.
  17. Грамота короля Владислава ІІ з обіцянкою не віддавати нікому в підданство м. Львів та львівські землі, зберігши їх для себе, своїх дітей і Польського королівства від 30 вересня 1388 р.
  18. Грамота пріора львівського домініканського конвенту Божого Тіла про отримання від львівської міської ради чотирьох шматків воску, записаних конвенту в заповіті львівського мешканця Мартина з Вишні від 12 лютого  1389 р.
  19. Підтвердна грамота короля Владислава ІІ дарчої грамоти короля Казимира Великого м. Львову на сто франконських ланів від 29 вересня 1389 р.
  20. Дарча грамота короля Владислава ІІ Чехові Павлу із Заградища на с. Подусів Львівського повіту від 1 жовтня 1389 р.
  21. Булла папи Боніфація ІХ перемишльському єпископу з дорученням розглянути майнову суперечку львівських громадян з галицьким архієпископом Бернардом та звільнити місто від незаконного інтердикту архієпископа від 15 травня 1390 р.
  22. Дарча грамота короля Владислава ІІ стельмаху Адаму на третю мірку з королівського млина, розташованого перед Галицькою брамою у Львові від 28 червня 1391 р.
  23. Підтвердна грамота самбірського воєводи і руського старости Івана з Тарнова на продаж львівським міщанином Блорком Петром с. Малехів Львівського повіту Ламбацькому Михайлу від 27 лютого 1392 р.
  24. Підтвердна грамота руського старости Гнівоша з Далевич факту зречення шляхтича Предборія прав на с. Восвичі Львівського повіту на користь двоюрідного брата Станіслава від 30 березня 1393 р.
  25. Підтвердна грамота архієпископа Стрепи Якова акту на передачу м. Львову млина в с. Збоїська, забраного від пароха Русина Івана від 14 грудня 1395 р.
  26. Підтвердна грамота папського судді права власності пароха Русина Івана на млин в с. Збоїська від 29 лютого 1396 р.
  27. Підтвердна грамота львівського старости Івана з Тарнова прав власності Василя-бортника на луки і борті у с. Ямне від 24 березня 1396 р.
  28. Булла папи Боніфація ІХ про підтвердження дарчої Комітиси Анни костелові Діви Марії у Львові на млин у с. Збоїська від 7 квітня 1396 р.
  29. Підтвердна грамота королеви Ядвіги власності церкви св. Івана і василіанського монастиря у Львові на с. Годовиця Львівського повіту від 4 жовтня 1397 р.
  30. Грамота галицького архієпископа Стрепи Якова парохові Русину Івану з наказом з’явитися до єпископського двору для вирішення суперечки з громадою м. Львова за право призначення вчителя для міської школи, володіння будинком і млином у с. Збоїська від 5 вересня 1399 р.
  31. Грамота власника маєтків Віснич і Буськ Кміти Яська про передачу пану Пшибиславу маєтків у двох селах Буського повіту від 24 вересня 1374 р.
  32. Договір про продаж Хонькою Васьковою, дружиною Васька Дядьковича, протодияконові перемишльського єпархіального собору Губці Івану і його братові Ходору Каленикового монастиря і церкви Успіння Богородиці за 20 гривен сріблом від 1378 р.