• In English
 • Унікальні документи
  Національного архівного фонду

  XII ст. XIII ст. XIV ст. XV ст. XVI ст. XVII ст. XVIII ст. XIX ст. XX ст.


  Результатів пошуку: 31 Документи XVI століття


   Центральний державний історичний архів України, м. Львів

  1. Підтвердна грамота генерального руського старости Мишковського Петра на продаж спадкоємцями Мартина Важного млина перед Галицькою брамою у м. Львові міщанам Тлустим Мартину і Маргариті за 300 гривен від 22 липня 1500 р.
  2. Грамота короля Яна Ольбрахта м. Львову на право збору львівського мита на суму 350 гривен терміном на один рік від 12 листопада 1500 р.
  3. Булла папи Юлія ІІ про призначення Вільчека Бернарда львівським архієпископом від 28 квітня 1505 р.
  4. Грамота короля Сигізмунда І прелатам, канонікам і усім членам капітулу львівського кафедрального костелу з дозволом купувати собі церковні чинші від маєтків, заснованих на будь-якому світському праві, на суму до 400 гривен від 13 листопада 1509 р.
  5. Підтвердна грамота короля Сигізмунда І рішення короля Владислава ІІ про сплату кметями, колонами та іншими жителями, підлеглими німецькому праву у Львівській єпархії, фіксованого податку "архієпископщини" від 15 лютого 1512 р.
  6. Булла папи Лева Х про заходи та доручення священнослужителям у зв'язку з поширенням єресі та деморалізації населення в Польщі, Чехії, Угорщині та інших суміжних провінціях від 4 серпня 1515 р.
  7. Правовий кодекс вірменської громади м. Львова, підтверджений королем Сигізмундом І від 5 березня 1519 р.
  8. Грамота короля Сигізмунда І магістрату та громаді м. Львова на право послуговуватись гербом із зображенням лева, та опечатувати документи червоним воском. (Королівський привілей) від 26 січня 1526 р.
  9. Булла папи Павла ІІІ жителям м. Львова та Львівської єпархії про призначення Стажеховського Петра львівським архієпископом від 31 травня 1540 р.
  10. Підтвердна грамота короля Сигізмунда І привілеїв про підпорядкування мешканців м. Львова лише юрисдикції міського суду і магдебурзького права від 28 січня 1545 р.
  11. Грамота короля Сигізмунда І про скасування пунктів привілеїв королів Казимира ІІІ та Казимира ІV про сплату м. Львовом чиншу з франконських ланів й право приїжджих вірмен, українців, євреїв та осіб інших національностей користуватися своїми юридичними нормами від 28 березня 1547 р.
  12. Підтвердна грамота короля Сигізмунда ІІ привілеїв львівським шевцям, наданих королями Казимиром ІV і Сигізмундом І від 15 грудня 1558 р.
  13. Булла папи Пія ІV капітулу львівського кафедрального костелу про призначення Тарла Павла львівським архієпископом від 15 січня 1560 р.
  14. Булла папи Сикста V про додавання до герба м. Львова елементів з його архієпископського герба від 15 вересня 1586 р.
  15. Грамота архієпископа, митрополита київського, галицького і всієї Русі Рогози Михайла, архієпископа полоцького Германа Григорія, екзарха київського і єпископа луцького та острозького Терлецького Кирила, єпископа володимирського і берестейського Іпатія Потія, єпископа холмського і белзького Збируйського Деонісія та інших духовних осіб про укладення церковної унії на соборі у м. Бересті (Грамота Берестейської унії) від 18 (8) жовтня 1596 р.
  16. Декрет Сигізмунда І, виданий на прохання київського митрополита Макарія, про заборону світським властям втручатися у церковні справи православного духовенства від 23 серпня 1538 р.
  17. Підтвердження Генріхом ІІІ Валуа українській громаді м. Львова привілею Сигізмунда ІІ від 20 травня 1572 р. про зрівняння її у правах із католицьким населенням міста від 15 квітня 1574 р.
  18. Послання єпископа Львівського і Кам´янець-Подільського Гедеона (Балабана) до львівських православних міщан з повідомленням про відповідь короля Стефана Баторія у справі прийняття у Речі Посполитій нового календаря від 30 січня 1584 р.
  19. Привілей антіохійського патріарха Йоакима на заснування братства при церкві Успення Пресвятої Богородиці у Львові з підтвердженням статуту цього братства від 1 січня 1586 р.
  20. Постанова собору українсько-білоруських православних єпископів у Бресті про скликання щороку соборів православних ієрархів та відновлення давніх порядків і церковної дисципліни у єпархіях Київської митрополії від 20 червня 1590 р.
  21. Послання патріарха Константинопольського Єремії до духовенства й віруючих Київської митрополії з поясненням причин відхилення ним пропозиції Папи Римського Григорія VIII ввести у православній церкві новий календар від 4 травня 1591 р.
  22. Боргова розписка отців мансіонаріїв костелу св. Катерини на Низькому замку у Львові про те, що вони сплатили львівським райцям податок 8 польських марок за квартал св. Хреста від 1500 р.
  23. Лист молдавського господаря Богдана ІІІ Одноокого до магістрату Львова з проханням поквитувати львівського міщанина Бартоша, сина Мартина, за борг райці Яна Коснара від 15 січня [1505-1517] р.
  24. Боргова розписка священика Павла, віцерегента парафіяльної каплиці у Яричеві, про те, що він отримав від львівських райців 1 копу грошів від 14 липня 1500 р.
  25. Карта маєтків с. Броновичі Великі Краківської землі з розмежуванням її володінь з власниками сусідніх сіл від [1545 р.]
  26. Акт розмежування границь сіл Гочева, Жерниці, Загочев’я, Мхави, Середнього Села, Стежниці Миколаєм Лянцкоронським, краківським бургграфом та радлівським старостою, між шляхтичами Петром Одновським та Миколаєм Балем від 22 травня 1511 р.
  27. Рішення львівського вірменського духовного суду про виконання передшлюбної угоди між Ганухною, дочкою Кости, та Домажирським Аведіком його тещею Олюшкою від 12 лютого 1583 р. 
  28. Фрагменти книги індуктів лавничого суду міста Белза від 27 жовтня 1458 – 24 жовтня 1526
  29. Грамота антіохійського патріарха Йоакима V (Доу) із постановою засудження священників, які одружуються вдруге, на відлучення від парафії від 16 січня 1586 р.


  30. Державний архів Житомирської області

  31. Лист Великого Князя Литовського Сигізмунда-Августа про звільнення бояр Виговських від всіляких повинностей, крім служби земської господарської від 11 червня 1561 р.
  32. Лист короля Стефана Баторія про повернення околичним шляхтичам Гусаревичам вотчинного маєтку від 14 листопада 1582 р.