• In English
 • Унікальні документи
  Національного архівного фонду

  XII ст. XIII ст. XIV ст. XV ст. XVI ст. XVII ст. XVIII ст. XIX ст. XX ст.


  Результатів пошуку: 19 Документи XVIII століття


   Центральний державний історичний архів України, м. Львів

  1. Грамота цісаря Йосифа ІІ про заснування університету у м. Львові від 21 жовтня 1784 р.
  2. Лист шведського короля Карла ХІІ із с. Ярославичі до магістрату м. Львова з повідомленням про свій приїзд до Львова та заборону шведським військам чинити будь-які зловживання від 25 червня 1706 р.
  3. Ікона «Христос у Гетсимансь-кому саду» на пергаменті Третера Шимона із його заповітом на звороті від 1700 р.
  4. Нарис Третера Станіслава-Каєтана «Протестація польського громадянина проти оголошеного поділу його Батьківщини» («Protestacya Obywatela Polskiego przeciwko ogłoszonemu Podziałowi swoiey Oyczyzny») від 1772 р.


  5. Державний архів Закарпатської області

  6. Прохання князя Ференца Ракоці ІІ до Мукачівського греко-католицького єпископа Йосипа де Камеліса не призначати священиками непідготовлених людей від 9 січня 1701 р.
  7. Грамота польського короля Августа ІІ про передачу села Кудьовіце поміщику Павлу Стубичу від 25 серпня 1701 р.
  8. Грамота шароського наджупана Ференца Ракоці ІІ про надання привілеїв селянам села Коморзань від 26 серпня 1703 р.
  9. Булла римського папи Клемента ХІ про призначення апостольським вікарієм Георгія Блашовського від 5 лютого 1716 р.
  10. Декрет австрійського імператора Карла VІ про надання дворянських прав сім’ї Павла Годермарського від 22 лютого 1712 р.
  11. Декрет австрійської імператриці Марії-Терезії про призначення Мануїла Ольшавського мукачівським єпископом. від 12 березня 1743 р.


  12. Державний архів Київської області

  13. Карта-план Київського намісництва з позначенням поштових доріг від 1781-1797 рр.


  14. Державний архів Полтавської області

  15. Підтвердний універсал гетьмана Мазепи значковому товаришу військовому Василю Свічці на володіння млинами на Гороб’ячій греблі біля міста Лубни від 8 жовтня 1702 р.
  16. Підтвердний універсал гетьмана Скоропадського осаулу Івану Павловичу на село Гінці Лубенського повіту від 5 лютого 1715 р.
  17. Універсал гетьмана Кирила Розумовського, виданий полковнику Лубенського повіту Івану Кулябці на володіння селом в сотні Лукімській і селами Засулля, Вищий Булатець і Губське у Лубенській сотні від 3 березня 1752 р.


  18. Державний архів Херсонської області

  19. Відношення начальника Ногайських орд надвірного радника Баязет-бея до Дніпровського повітового казначейства з проханням видати його довіреній особі гроші на канцелярські видатки від 9 квітня 1795 р.


  20. Державний архів Черкаської області

  21. Опис господарського двору Якима Бойка від 1796 р.


  22. Державний архів Чернівецької області

  23. Статистичні відомості про чисельність та соціальний стан населення м. Чернівці з передмістями та населеними пунктами Буковини у 1793 р. від 27 вересня 1793 р.


  24. Державний архів Чернігівської області

  25. Універсал гетьмана Івана Скоропадського значковому товаришу Михайлу і сотнику почепському Лук’яну Рославцям про затвердження за ними рухомості, що залишилася після смерті батька від 11 лютого 1709 р.
  26. Універсал гетьмана, графа Кирила Розумовського про призначення канцеляриста Петра Юркевича отаманом Генеральної військової канцелярії від липень 1759 р.