• In English
 • Унікальні документи
  Національного архівного фонду

  XII ст. XIII ст. XIV ст. XV ст. XVI ст. XVII ст. XVIII ст. XIX ст. XX ст.


  Результатів пошуку: 52 Документи XX століття


   Центральний державний архів вищих органів влади та управління України

  1. Постанова Ради Міністрів Української Держави про урочисту обітницю урядовців і суддів та присягу військових на вірність Українській Державі від 30 травня 1918 р.
  2. Постанова Ради Народних Міністрів УНР про анулювання на території України чинності всіх законів і декретів т. зв. „Правительства Юга России” та про відновлення чинності законів УНР від 21 травня 1920 р.
  3. Закон про громадянство Української Народної Республіки від 15 листопада 1921 р.
  4. ІІ універсал Української Центральної Ради від 3 липня 1917 р.
  5. Універсал Директорії Української Народної Республіки про злуку з Західно-Українською Народною Республікою від 22 січня 1919 р.
  6. Нота Генерального Секретаріату Української Народної Республіки до Ради Народних Комісарів РСФРР у відповідь на Маніфест РНК з ультимативними вимогами до Української Центральної Ради від 29 грудня 1917 р.
  7. Відповідь Ради Народних Комісарів РСФРР на ноту Генерального Секретаріату Української Народної Республіки від 29 грудня 1917 р. від 30-31 грудня 1917 р.
  8. Протокол № 2 засідання представників урядів Української Народної Республіки та Білоруської Народної Республіки щодо встановлення державних кордонів від 20 квітня 1918 р.
  9. Протокол № 3 засідання представників урядів Української Народної Республіки та Білоруської Народної Республіки щодо встановлення державних кордонів від 21 квітня 1918 р.
  10. Протокол № 4 засідання представників урядів Української Народної Республіки та Білоруської Народної Республіки щодо встановлення державних кордонів від 22 квітня 1918 р.
  11. Витяг з протоколу засідання Української Центральної Ради щодо ухвалення Закону про Національно-Персональну Автономію від 9 січня 1918 р.
  12. Заповіт Гетьмана Української Держави Павла Скоропадського від 3 серпня 1918 р.
  13. Постанова про проголошення незалежності України від 24 серпня 1991 р.
  14. Акт проголошення незалежності України від 24 серпня 1991 р.
  15. Конституційний Договір між Президентом України та Верховною Радою України про основні засади організації та функціонування державної влади і місцевого самоврядування в Україні наперіод до прийняття нової Конституції України (оригінал) від 1995 р.
  16. Конституція України, прийнята на п'ятій сесії Верховної Ради України (оригінал) від 28 червня 1996 р.
  17. Ухвалений Радою Міністрів Української Держави Тимчасовий закон про верховне управління державою на випадок смерті; тяжкої хвороби і перебування по-за межами держави ясновельможного пана гетьмана всієї України від 1 серпня 1918 р.


  18. Центральний державний архів громадських об'єднань та україніки

  19. Стенограма І з’їзду КП(б)У від 5 липня 1918 р. – 12 липня  1918 р.
  20. Стенограма ІІ з’їзду КП(б)У від 17 жовтня 1918 р. – 22 жовтня 1918 р.
  21. Стенограма ІІІ з’їзду КП(б)У від 28 лютого 1919 р.
  22. Стенограма ІV конференції КП(б)У в 2-х частинах від 17 березня 1920 р. – 20 березня 1920 р.
  23. Стенограма доповіді і заключного слова Сталіна Й.В. на ІV конференції КП(б)У від 20 березня 1920 р.
  24. Стенограма V конференції КП(б)У в 2-х частинах від 17 листопада 1920 р. – 22 листопада 1920 р.
  25. Стенограма VІ конференції КП(б)У від 10 грудня 1921 р.
  26. Стенограма VІІ конференції КП(б)У в 3-х частинах від 4 квітня 1923 р. – 10 квітня 1923 р.
  27. Стенограма VІІІ конференції КП(б)У від 12 травня 1924 р. – 16 травня 1924 р.
  28. Протокол ІХ з’їзду КП(б)У від 6 грудня 1925 р. – 12 грудня 1925 р.
  29. Стенограма ІХ з’їзду КП(б)У в 5-х частинах від 6 грудня 1925 р. – 12 грудня 1925 р.
  30. Протоколи №№ 1-25 (протокол № 4 у 1 та 2 примірниках), додатки (доповідна, перелік) до них та стенограми засідань Оперативної групи Політбюро ЦК КПУ від 03 травня 1986 – 05 червня 1986
  31. Протоколи №№ 26-43, додатки (копії рішень Урядової комісії Ради Міністрів СРСР, доповідна, план, графік, довідка, перелік, список) до них та стенограми засідань Оперативної групи Політбюро ЦК КПУ від 07 червня 1986 – 18 вересня 1986
  32. Протоколи №№ 44-55, додатки (копії рішень Урядової комісії Ради Міністрів СРСР, програма, доповідні, план, графік, довідка, переліки, схеми) до них, рішення та стенограми засідань від 26 вересня 1986 – 09 листопада 1988
  33. Постанова про обрання міри запобіжних заходів (на арешт), ордер на арешт, анкета заарештованого, фото, протокол обшуку, опис вилученого майна, протоколи допитів обвинуваченого, постанова про пред’явлення обвинувачення, обвинувачувальний висновок, витяг з протоколу засідання позасудового органу про винесення вироку, постанова про реабілітацію, особисті свідчення, записки, листи, нотатки та два зразки хліба 1932, 1933 рр. від 1941, 1989


  34. Центральний державний аудіовізуальний та електронний архів

  35. Українські військові табори у містах Ліберці та Йозефіві (Чехословаччина), фотоальбом (у фотоальбомі вміщено 276 фотопозитивів за 1918-1921 роки, які різнобічно відображають життя вояків УГА у таборах для інтернованих, а саме: культурно-просвітницьку діяльність, навчання, вишкіл, дозвілля, побутові умови, види бараків, території табору; на світлинах – портретні та групові знімки вояків; альбом створений членами культурно-просвітницького гуртка у таборі в Йозефові) від грудень 1921 року
  36. Чорнобиль. Хроніка важких тижнів, кінофільм, Укркінохроніка, 6 частин, автори: В. Шевченко, В. Крипченко, В Таранченко, І. Писанко та ін. Кінофільм про аварію на Чорнобильській АЕС та перший період ліквідації її наслідків: робота дозиметристів, пожежників, медиків, урядової комісії; евакуація населення, будівництво саркофага від 1986 р. від 1986 р.


  37. Державний архів Дніпропетровської області

  38. Лист Д. І. Менделєєва Олександру Павловичу (невідомому автору) про надіслання малюнків і книги для друкування від 15 грудня 1900 р.


  39. Державний архів Львівської області

  40. Лист письменника Генріка Сенкевича до ректора Львівського університету з подякою за присвоєння звання почесного доктора (Варшава, 21 травня 1912 року) від 21 травня 1912 р.
  41. Лист відомого вченого фізика і хіміка, співавтора науки про радіацію Марії Складовської-Кюрі до ректора Львівського університету з подякою за присвоєння звання почесного доктора (Париж, 19 травня 1912 року) від 19 травня 1912 р.


  42. Державний архів Миколаївської області

  43. Приватний відкритий лист М. В. Лисенка Аркасу М. М., автору опери «Катерина» (за поемою Т.Г.Шевченка), з повідомленням про відкриття ним у Києві музично-драматичної школи та проханням прорекламувати цю подію у Миколаєві від 27 травня 1904 р.


  44. Державний архів Сумської області

  45. Заява О.П. Косач (Олени Пчілки) до Української Головнауки про повернення їй садиби з усіма будовами у м. Гадяч, яка була націоналізована від 1927 р.
  46. Титульний аркуш календаря за 1934 рік з посвятою Марини Цвєтаєвої Ваніній Кларі Іванівні від 1934 р.


  47. Державний архів Харківської області

  48. Лист Льва Миколайовича Толстого харківському губернатору з проханням полегшити режим ув’язнення Боденському О.М., видавцеві творів Л. М.Толстого від 7 січня 1909 р.
  49. Лист Федора Михайловича Шаляпіна до Товариства взаємної допомоги з повідомленням про неможливість приїзду до м. Харкова і виступу на користь товариства через зайнятість невідкладними особистими справами від 8 серпня 1910 р.
  50. Лист поета Олександра Олеся до Христини Олексіївни Алчевської про описання своїх поневірянь у пошуках роботи в м. Києві від 6 листопада 1909 р.


  51. Державний архів Хмельницької області

  52. Вітальна грамота гетьмана П. Скоропадського від 20 жовтня 1918 р.
  53. Лист С. Петлюри до ректора університету І. Огієнка від 26 грудня 1919 р.


  54. Державний архів Чернівецької області

  55. Витяг з протоколу засідання румунського парламенту про прийняття закону про включення Буковини до складу Румунії. Проект закону від 29 грудня  1919 р.


  56. Державний архів Чернігівської області

  57. Прохання І. Кочерги до управляючого Чернігівською контрольною палатою про надання посади від 10 січня 1904 р.
  58. Лист українського письменника Б. Грінченка голові губернської земської управи про допомогу в налагодженні роботи музею від 10 січня 1900 р.
  59. Талон членського свідоцтва М. К. Адасовської від 7 вересня 1911 р.


  60. Державний архів м. Києва

  61. Свідоцтво про хворобу ординарного професора університету св. Володимира Михайла Флегонтовича Владимирського-Буданова від 20 січня 1901 р.
  62. Прохання, написане М.А. Булгаковим щодо взяття шлюбу з Тетяною Миколаївною Лаппа від 1913 р.
  63. Прохання Симона Петлюри щодо призначення його архіваріусом при Межовому відділі Київської міської управи від 1908 р.