• In English
 • Унікальні документи НАФ

  XII ст. XIII ст. XIV ст. XV ст. XVI ст. XVII ст. XVIII ст. XIX ст. XX ст.


  Центральний державний архів вищих органів влади та управління України


  1. Постанова Ради Міністрів Української Держави про урочисту обітницю урядовців і суддів та присягу військових на вірність Українській Державі від 30 травня 1918 р.
  2. Постанова Ради Народних Міністрів УНР про анулювання на території України чинності всіх законів і декретів т. зв. „Правительства Юга России” та про відновлення чинності законів УНР від 21 травня 1920 р.
  3. Закон про громадянство Української Народної Республіки від 15 листопада 1921 р.
  4. ІІ універсал Української Центральної Ради від 3 липня 1917 р.
  5. Універсал Директорії Української Народної Республіки про злуку з Західно-Українською Народною Республікою від 22 січня 1919 р.
  6. Нота Генерального Секретаріату Української Народної Республіки до Ради Народних Комісарів РСФРР у відповідь на Маніфест РНК з ультимативними вимогами до Української Центральної Ради від 29 грудня 1917 р.
  7. Відповідь Ради Народних Комісарів РСФРР на ноту Генерального Секретаріату Української Народної Республіки від 29 грудня 1917 р. від 30-31 грудня 1917 р.
  8. Протокол № 2 засідання представників урядів Української Народної Республіки та Білоруської Народної Республіки щодо встановлення державних кордонів від 20 квітня 1918 р.
  9. Протокол № 3 засідання представників урядів Української Народної Республіки та Білоруської Народної Республіки щодо встановлення державних кордонів від 21 квітня 1918 р.
  10. Протокол № 4 засідання представників урядів Української Народної Республіки та Білоруської Народної Республіки щодо встановлення державних кордонів від 22 квітня 1918 р.
  11. Витяг з протоколу засідання Української Центральної Ради щодо ухвалення Закону про Національно-Персональну Автономію від 9 січня 1918 р.
  12. Заповіт Гетьмана Української Держави Павла Скоропадського від 3 серпня 1918 р.
  13. Постанова про проголошення незалежності України від 24 серпня 1991 р.
  14. Акт проголошення незалежності України від 24 серпня 1991 р.
  15. Конституційний Договір між Президентом України та Верховною Радою України про основні засади організації та функціонування державної влади і місцевого самоврядування в Україні наперіод до прийняття нової Конституції України (оригінал) від 1995 р.
  16. Конституція України, прийнята на п'ятій сесії Верховної Ради України (оригінал) від 28 червня 1996 р.
  17. Ухвалений Радою Міністрів Української Держави Тимчасовий закон про верховне управління державою на випадок смерті; тяжкої хвороби і перебування по-за межами держави ясновельможного пана гетьмана всієї України від 1 серпня 1918 р.