• In English
 • Заголовок документа Ухвалений Радою Міністрів Української Держави Тимчасовий закон про верховне управління державою на випадок смерті; тяжкої хвороби і перебування по-за межами держави ясновельможного пана гетьмана всієї України
  Дата документа (крайні дати) 1 серпня 1918 р.
  Статус та спосіб виготовлення документа Другий оригінальний примірник, машинопис
  Мова Українська
  Місце зберігання Центральний державний архів вищих органів влади та управління України
  Архівний шифр Фонд 1064 оп. 1 спр. 284
  Назва фондуРада Міністрів Української Держави
  Заголовок справиТимчасовий закон (копія) про верховне управління державою на випадок смерті; тяжкої хвороби і перебування по-за межами держави гетьмана України
  Критерій віднесення до категорії унікальних, характеристика унікальності Критерій походження документа. Цей документ посідає особливе місце у державотворчому процесі Української Держави як Закон про Верховне управління державою.
  Критерій змісту документа. Цим законом Павло Скоропадський передбачив певну процедуру переходу влади до спеціальної колегії з трьох осіб, призначених сенатом, урядом і самим Гетьманом. Документ містить правки, зроблені рукою П. Скоропадського, підписаний Головою Ради Міністрів Ф. Лизогубом та затверджений П. Скоропадським.
  Дата віднесення до категорії унікальних Протокол ЦЕПК від 23.06.2020 № 2