• In English
 • Заголовок документа Акт продажу Зароговським Миколаєм та його дружиною Агнетою Зиндрихівського ґрунту на передмісті львівському підстарості [Малджику] Станіславу з Ходиванич
  Дата документа (крайні дати) 9 січня 1488 р.
  Статус та спосіб виготовлення документа Оригінал, рукописний
  Мова Латинська, на звороті два записи пізнішого часу ла
  Місце зберігання Центральний державний історичний архів України, м. Львів
  Архівний шифр Фонд 52 оп. 1 спр. 539
  Назва фондуМагістрат м. Львова
  Заголовок справиАкт про продаж М. Зароговським «Зиндрихівського» фільварку у Львові львівському підстарості Станіславу з Ходиванич
  Критерій віднесення до категорії унікальних, характеристика унікальності Критерій походження. Час створення документа. Документ створено в XVI ст.
  Критерій змісту документа. Містить інформацію про формування міської території Львова, наявна велика воскова печатка лави міста Львова з паперовою кустодією, діаметр – 5 см
  Дата віднесення до категорії унікальних Протокол ЦЕПК від 19.04.2019 № 1