• In English
 • Заголовок документа Заповіт радника Мартина Кампіана та акти опротестування заповіту вдовою Єлизаветою
  Дата документа (крайні дати) 1629 р.
  Статус та спосіб виготовлення документа Оригінал, рукописний, папір
  Мова Латинська, польська
  Місце зберігання Центральний державний історичний архів України, м. Львів
  Архівний шифр Фонд 52, оп. 2, спр. 676
  Назва фондуМагістрат м. Львова
  Заголовок справи
  Критерій віднесення до категорії унікальних, характеристика унікальності Критерій змісту. Цілісно збережений приватний документ представника міської влади XVII ст., історія права, історія повсякденності
  Дата віднесення до категорії унікальних Протокол ЦЕПК від 11.08.2022 № 1