• In English
 • Заголовок документа Стенограма ІІІ з’їзду КП(б)У
  Дата документа (крайні дати) 28 лютого 1919 р.
  Статус та спосіб виготовлення документа Оригінал, правлений машинописний
  Мова Російська
  Місце зберігання Центральний державний архів громадських об'єднань та україніки
  Архівний шифр Фонд 1 оп. 1 спр. 15
  Назва фондуЦентральний Комітет Комуністичної партії України
  Заголовок справиСтенограма ІІІ з’їзду КП(б)У.
  Критерій віднесення до категорії унікальних, характеристика унікальності Критерій змісту документа. Винятковий документ з питань державного та політичного будівництва, розробки першої Конституції УСРР
  Дата віднесення до категорії унікальних Протокол ЦЕПК від 30.07.2009 № 3