• In English
 • Заголовок документа Лист Дмитра Івановича Яворницького, громадському, земському діячу Олександру Олександровичу Русову з проханням надіслати два видання Херсонського губернського земства
  Дата документа (крайні дати) 11 жовтня 1886 р.
  Статус та спосіб виготовлення документа Оригінал, рукописний
  Мова Російська
  Місце зберігання Державний архів Херсонської області
  Архівний шифр Фонд 5 оп. 1 спр. 4
  Назва фондуХерсонська губернська земська управа
  Заголовок справиЛистування з повітовими земськими управами і навчальними закладами про пересилку матеріалів для керівництва, навчальних посібників
  Критерій віднесення до категорії унікальних, характеристика унікальності Критерій походження документа. Особистий документ відомого українського історика, етнографа, археолога Д. І. Яворницького, написаний і підписаний ним власноручно
  Дата віднесення до категорії унікальних Протокол ЦЕПК від 17.12.2009 № 4