• In English
 • Заголовок документа Опис господарського двору Якима Бойка
  Дата документа (крайні дати) 1796 р.
  Статус та спосіб виготовлення документа Оригінал, рукописний
  Мова Російська
  Місце зберігання Державний архів Черкаської області
  Архівний шифр Фонд 399 оп. 1 спр. 1
  Назва фондуІнвентар володінь поміщика Енгельгардта Василя Васильовича, дійсного таємного радника
  Заголовок справиІнвентарна книга володінь В. В. Енгельгардта
  Критерій віднесення до категорії унікальних, характеристика унікальності Критерій змісту документа. Документ містить описання двору Якими Бойка - діда Т. Г. Шевченка по материнській лінії, в якому неодноразово бував майбутній поет
  Дата віднесення до категорії унікальних Протокол ЦЕПК від 17.12.2009 № 4