• In English
 • Заголовок документа Грамота руського старости Отто з Пільче про надання Йоганнові Гаустетерові та його спадкоємцям староство в Новому Селі (Нейдорфі), яке переводить на Магдебурзьке право
  Дата документа (крайні дати) 16 серпня 1369 р.
  Статус та спосіб виготовлення документа Оригінал
  Мова Латинська
  Місце зберігання Центральний державний історичний архів України, м. Київ
  Архівний шифр Фонд 220 оп. 1 спр. 1
  Назва фондуДокументи Київської археографічної комісії. Колекція
  Заголовок справиГрамота руського старости Отто з Пільче про надання Йоганнові Гаустетерові та його спадкоємцям староство в Новому Селі (Нейдорфі), яке переводить на Магдебурзьке право
  Критерій віднесення до категорії унікальних, характеристика унікальності Критерій походження. Історичні умови створення та час створення документа. Документ створено до XVI ст. Критерій змісту документа. Документ містить інформацію з історії України другої половини ХІV ст., наявна печатка Отто з Дільче.
  Критерій змісту документа. Документ містить інформацію з історії України другої половини ХІV ст., наявна печатка Отто з Дільче.
  Критерій зовнішніх ознак. Пергамент
  Дата віднесення до категорії унікальних Протокол ЦЕПК від 26.06.2012 № 2