• In English
 • Заголовок документа Боргова розписка львівського хорунжого Гербурта Северина з Фельштина про те, що він отримав від львівських райців 140 флоринів
  Дата документа (крайні дати) 21 квітня 1498 р.
  Статус та спосіб виготовлення документа Оригінал, рукописний
  Мова Латинська
  Місце зберігання Центральний державний історичний архів України, м. Львів
  Архівний шифр Фонд 52 оп. 1 спр. 753
  Назва фондуМагістрат м. Львова
  Заголовок справиРозписки збирачів державних податків, представників релігійних установ, військових урядників та інших осіб з поквитуванням сплати податків
  Критерій віднесення до категорії унікальних, характеристика унікальності Критерій походження. Час створення документа. Документ створено до XVI ст.
  Критерій змісту документа. Наявна мала воскова печатка з паперовою кустодією, діаметр – 1 см
  Дата віднесення до категорії унікальних Протокол ЦЕПК від 19.04.2019 № 1