Головна сторінка | Архів новин | Архіви в світі | Корисні посилання | Контакти | Карта порталу

Архівна україніка в Канаді

Перелік фондів і колекцій за даними мережі
Canadian Archival Information Network
Web: www.archivescanada.ca

Опрацювала Ольга Шаленко

235 фондів


1. Мирнa Косташ / Myrna Kostash fonds (1975), 64 аудіокасети, 0.24 м текстових документів - Провінційний архів Альберти

2. Родина Горинюк / Goryniuk family fonds (1942-1947), 0.01 м текстових документів, 2 фотографії - Провінційний архів Альберти

3. Анна Підручна / Anna Pidruchney fonds, копії 1975 р., 0.01 м текстових документів - Провінційний архів Альберти

4. Світовий конгрес вільних українців / World Congress of Free Ukrainians fonds [текстові документи], 1953-1993 рp., переважно 1973-1993 рр., 4 м текстових документів - Національний архів Канади

5. Джанет МакЖильвре / Janet MacGillivray fonds, 1922 р., 2 м текстових документів - Об'єднана церква Канади/Архів Університету Вікторія

6. Джеральд Голд / Jerald Gold fonds, 1981 р., 0.50 м текстових документів - Архів та спеціальні колекції Університету Йорка

7. Міжнародні християнські міністерства / World Christian Ministries fonds, 1957-2001 рр., 52 см текстових документів - Архіви канадських асамблей Пентекостал

8. Стефан Павлук / Stephan Pawluk fonds, [звукозаписи, текстовий документ (мікроформа)] , 1831-1985 рр., 46 касет (5 годин, 29 хв., 37 сек.) - Національний архів Канади

9. Александер Джон Чарнецьки / Alexander John Charnetski fonds, 1938-1970 рр., приблизно 800 діапозитивів - 0.09 м текстових документів. - 1 фото - Провінційний архів Альберти

10. Біл Лобчук / Bill Lobchuk fonds, 1955-1989 рр., 2 м текстових документів - Архів та спеціальні колекції Університету Режіна

11. Дмитро Стрийєк / Dmytro Stryjek fonds, 1931-1991 рр.,40 см - Архів Університету Саскачеван

12. Берні В'єн / Berny Wiens fonds, 1982-1995рр., 15.64 м текстових документів - Комітет архівів провінції Саскачеван

13. Родина Балич / Balych Family fonds, приблизно 1924-1991 рр., 16 см текстових документів - Архів м. Норт Бетлфорд

14. Александер Іванчук / Alexander Ewanchuk fonds, 1937-1957 рр., 10 см текстового матеріалу - Архів та спеціальні колекції Університету Манітоби

15. Історія громади "Емі Арнольд - Ніпава" / Amy Arnold - Neepawa Community History fonds, 193-, 1983 рр., 2 аркуші текстових документів - Архів та спеціальні колекції Університету Манітоби

16. Ярослав Рудницький / Jaroslav Rudnyckyj fonds, 1949-1976 рр., 0.5 м текстових документів (1 коробка) - Архів та спеціальні колекції Університету Манітоби

17. Руська греко-католицька православна конгрегація Святої Троїці / Russo Greek Catholic Orthodox Congregation of Holy Trinity fonds, 1919-1978 рр., 0.15 м текстових документів, плани трьох територій - Провінційний архів Альберти

18. Родина Новаковських - Кальмук / Nowakowsky, Kalmuk family fonds, 1907-1980 pp., 0.01 м текстових документів та інших матеріалів - Провінційний архів Альберти

19. Ольга Войценко / Olha Woycenko fonds, [текстові матеріали, філателія, звукозаписи], 1900-1992 рр., 18.38 м текстових документів - Національний архів Канади

20. Віл'ям Гавреляк / William Hawrelak fonds, 1920-1976 рр., 4.5 м текстових документів, 50 фотографій - Архів м. Едмонтон

21. Вєра Лисенко / Vera Lysenko fonds (текстові документи, графічні матеріали), 1922-1929 рр., 1957-1973 рр., 78 см текстових документів - Національний архів Канади

22. Деметріус Метро Поніч / Demetrius Metro Ponich fonds, копії 1982 р., 0.07 м текстового матеріалу - Провінційний архів Альберти

23. Майкл Хорошко / Michael Horoshko fonds (текстові документи, графічні матеріали), 1922-1988 рр.,1.8 м текстових документів - Національний архів Канади

24. Доріс Е. Янда / Doris E. Yanda fonds (текстові документи), 1916-1997 рр., 2.94 м текстових документів - Національний архів Канади

25. Дмитро Фодчук / Dmytro Fodchuk fonds (текстові документи), 1872-1974 рр., 54 см текстових документів - Національний архів Канади

26. Василь Кунда / Wasyl Kunda fonds, 1956-1992 рр., 0.41 м текстових документів. - 18 фотографій - Провінційний архів Альберти

27. Громада "Просвіта" / Prosvita Society fonds, 1936-1990 рр., 13 см текстового матеріалу - Архів м. Атабаска

28. Євген Вертипорох / Eugene (Evhen) Wertyporoch fonds (текстові документи), 1945-1973 рр., 17.85 м текстових документів - Національний архів Канади

29. Михайло Сосновський / Mykhailo Sosnowsky fonds (текстові документи), 1948-1978 рр., 35 см текстових документів - Національний архів Канади

30. Джозеф Бойко / Joseph Boyko fonds (текстові документи, графічний матеріал), [прибл. 1941-1978 рр.], прибл. 2.8 м текстових документів - Національний архів Канади

31. Савела Стечішин / Savella Stechishin fonds (текстові документи, звукозапис), 1918-1994, 2.22 м текстових документів - Національний архів Канади

32. Юрій Божик / Yury Boshyk fonds (звукозапис, кінодокументи, графічні матеріали), [прибл. 1970 р.]-1980 р., 67 аудіокасет, (прибл. 67 год.) - Національний архів Канади

33. Майкл Погорецьки / Michael Pohorecky fonds (текстові документи), 1920-1982 рр., 1.52 м текстових документів - Національний архів Канади

34. Пітер Кравчук / Peter Krawchuk fonds (текстові документи, графічні матеріали), 1906-1996 рр., 7.07 м текстових документів - Національний архів Канади

35. Міжнародна федерація організацій українських жінок / World Federation of Ukrainian Women's Organizations fonds (текстовий документ), 1973 р., 1 см текстових документів - Національний архів Канади

36. Чарльз Доджек / Charles Dojack fonds (текстові документи, графічні матеріали, кінодокументи), 1912-1991 рр., 96 см текстових документів - Національний архів Канади

37. Василь Авраменко / Vasile Avramenko fonds (текстові документи, графічні матеріали, кінодокументи), 1907-1977 рр., 10.91 м текстових документів - Національний архів Канади

38. Мефодій Козяк / Methodius Koziak fonds (текстові документи, графічний матеріал), 1923-1981 рр., 1.4 м текстових документів - Національний архів Канади

39. Хелен Мельник - Марко / Helen Melnyk-Marko fonds (текстові документи), 1931-1988 рр., 15 см текстових документів - Національний архів Канади

40. Родина Чернецьких / Cherneski family fonds (текстові документи, графічні та картографічні матеріали), 1981-1984 рр., 1 м текстових документів (46 стор.), фотокопії - Національний архів Канади

41. Петро Данилюк / Petro Danyliuk fonds (текстові документи), 1935-1973 рр., 10 см текстових документів - Національний архів Канади

42. Александер Бунка / Alexander Bunka fonds (текстові документи), 1968-1977 рр., 8.5 см текстових документів (19 стор.), фотокопії - Національний архів Канади

43. Василь Олійник / Wasyl Olijnyk fonds (текстові документи, графічні матеріали), [1940]-1951 рр., 0.4 см (17 стор.) текстових документів - Національний архів Канади

44. Василь Джон Перепелук / Wasyl John Perepeluk fonds (текстові документи, графічні матеріали), 1900-1977 рр., 62.7 см текстових документів - Національний архів Канади

45. Канадська благодійна асоціація працівників / Workers Benevolent Association of Canada fonds (текстові документи), 1925-1975 рр., 10.5 см текстових документів - Національний архів Канади

46. Колекція українсько-канадської професійної та бізнес федерації / Ukrainian Canadian Professional and Business Federation collection (текстові документи), 1955-1976 рр., 27 см текстових документів, 1 см фотокопій - Національний архів Канади

47. Канадська асоціація українських жінок / Ukrainian Women's Association of Canada fonds (текстові документи) = "Союз українок Канади" / Soyuz Ukrayinok Kanady, 1973-1974 рр., 4 см текстових документів -Національний архів Канади

48. "Канадський єврейський ал'янс" / Canadian Jewish Alliance, 0.11 м текстових документів - Конгрес канадських євреїв

49. Майкл Гуцулак / Michael Huculak fonds, 1896 р., 1947-1984 рр., 1 м текстових документів - Архів м. Ванкувер

50. Зіновій Штокалко / Zinovii Shtokalko fonds, 1917-1992 рр., 1 м текстових документів, 20 магнітофонних бобин - Архів Університету Альберти

51. Віл'ям та Анна Підручна / William and Anna Pidruchney fonds, 1919-1970 рр., 34 фотографії, 0.5 см текстових документів - Архів м. Гленбоу

52. Українсько-канадський комітет, Провінційна рада Альберти / Ukrainian Canadian Committee, Alberta Provincial Council fonds, 1974-1975 рр., 1 см текстових документів - Архів м. Едмонтон

53. Мері Лобей / Mary Lobay fonds, 1911-1998 рр., 2.1 м текстових документів та інших матеріалів - Провінційний архів Альберти

54. Іван Л. Рудницький / Ivan L. Rudnytsky fonds, 1786-1987 рр., 11.62 м текстових документів та інших матеріалів - Архів Університету Альберти

55. Міждисциплінарні студії / Interdisciplinary Studies fonds, 1975-1981 рр., 0.50 м текстових документів - Архів Університету Альберти

56. Джордж Фіала / George Fiala fonds, 1935 - 2002 рр., прибл. 4.4 м текстових документів, прибл. 75 звукозаписів. - 24. - Спеціальні колекції бібіліотеки Університету Калгарі

57. Рада лютеранських церков м. Едмонтон / Council of Edmonton Lutheran Churches fonds, 1986-1998, 0.6 м текстових документів - Провінційний архів Альберти

58. Українська меморіальна громада Альберти / Alberta Ukrainian Commemorative Society fonds, 1980-1995 рр., 0.45 м текстових документів - Провінційний архів Альберти

59. Едіт Фрезер / Edith Fraser fonds [копії 1978 р.], 16 негативів - Провінційний архів Альберти

60. Люк Стендрет / Luke Standret fonds, 1948-1955 рр., 2 см текстових документів - Об'єднана церква Канади /Архів Університету Вікторія

61. Конференція західно-слов'янського відділення / Western Slavic Branch Conference fonds, 1946-1947 рр., 2 см текстових документів - Архів канадських асамблей Пентекостал

62. Стівен Росоха / Stephen Rosocha fonds, 1899-1986 рр., 11.2 м текстових документів - Архів Онтаріо

63. Католицька парафіяльна церква Св. Габріеля (м. Атабаска) / Catholic Church. Parish of St.Gabriel (Athabasca) fonds, прибл. 1870-1981 рр., 10 фотографій та інші матеріали - Архів м. Атабаска

64. Владімір Коссар / Wladimir Kossar fonds (текстові документи, графічні матеріали), 1926-1968 рр., 3.87 м текстових документів - Національний архів Канади

65. Ісідоре Горецьки / Isidore Goresky fonds [197-?рр.], 0.02 м текстових документів - Провінційний архів Альберти

66. Сол Літтман / Sol Littman fonds, 1939 - 2002 рр., 12.63 м текстових документів, 164 фотографії, 19 відеокасет, 5 кіноплівок, 5 мікрофільмів, 38 аудіокасет - Національний архів Канади

67. Еліс С. Грін / Alice C. Green collection, 1873-1979 рр., переважно 1942-1979 рр., 36 м текстових документів - Державний архів провінції Прінс Едвард Айленд

68. Українська національна федерація молоді Канади / Ukrainian National Youth Federation of Canada fonds (текстові документи, графічні матеріали, звукозаписи, креслення): "Молодь українського національного об'єднання" / Molod Ukrayinskoho Natsionalnoho Obyednannya, 1923-1973 рр., 8.85 м текстових документів - Національний архів Канади

69. Андрусишин Генрі / Andrusyshen, Henry fonds, 1927-1982 рр., 14 м - Архів Університету Саскачеван

70. Богдан Казимира / Bohdan Kazymyra fonds, 1894 - 2003 рр., 4.96 м текстових документів - Комітет архівів провінції Саскачеван

71. Меморіальна об'єднана церква Робертсона / Robertson Memorial United Church fonds, 1917-1997 рр., 1.5 м текстових документів - Архів конференції Канадської об'єднаної церкви Манітоби та північно-західного Онтаріо

72. рев. Александер Дж. Хантер / Rev. Alexander J. Hunter fonds, 1862-1933 рр., 25 м текстових документів + фотографії - Архів конференції Канадської об'єднаної церкви Манітоби та північно-західного Онтаріо

73. Мері Вавриков / Mary Wawrykow fonds, 1941-1977 рр., 12 см текстових документів, 51 фотографія - Архів та спеціальні колекції Університету Манітоба

74. Майкл Іванчук / Michael Ewanchuk fonds, 1897 - 2004 рр., 10.22 м текстових документів, 1321 фотографія, 90 аудіокасет - Архів та спеціальні колекції Університету Манітоби

75. Українська православна церква Св. Михаїла, фонди Гардентона / St. Michael's Ukrainian Orthodox Church, Gardenton fonds, 1899 р., 3 стор. текстових документів - Архів Манітоби

76. Джон Гуйда / John Huyda fonds, 1931-1992 рр., 60 см текстових документів - Архів Манітоби

77. Ендрю Білецькі / Andrew Bileski fonds, прибл. 1938-1950 рр., 1 відеокасета - Архів Манітоби

78. Абрахам А. Губерт / Abraham A. Huebert (1884-1965) fonds, 1929-1958 рр., 12 см текстових документів - Центр меннонітських студій Бретрена

79. Церква Св. Мері (Беніто, Манітоба) / St. Mary Church (Benito, Man.) fonds, 1924-1995 рр., 1 см текстових документів - Архів епархії м. Вініпег

80. Віл'ям Скорейко / William Skoreyko fonds, [18-], 2 фотографії - Провінційний архів Альберти

81. Канадська асоціація української молоді / Canadian Ukrainian Youth Association, Lodge 90 fonds, 1935-1955 рр., 0.05 м текстових документів - Провінційний архів Альберти

82. Фестиваль танців у м. Атабаска / Athabasca Dance Festival fonds, 2004 - 2006 рр., 1 см текстових документів - Архів м. Атабаска

83. Канадський український комітет, або Комітет українців у Канаді / Ukrainian Canadian Committee, or, Komitet Ukrayints's iv Kanady fonds [текстові документи (мікроформи), графічні матеріали], 1940-1974 рр., 4.55 м текстових документів - Національний архів Канади

84. Уолтер Боссий (текстові документи) / Walter Bossy fonds, 1920-1973 рр., 61 м текстових документів - Національний архів Канади

85. Леон Коссар / Leon Kossar fonds, 1941-1998 рр., 7.56 м текстових документів та документи на інших носіях - Національний архів Канади

86. Перша українська пресвітеріанська церква м. Едмонтон / Edmonton First Ukrainian Presbyterian Church fonds, 1912-1925 рр., 0.01 м текстових документів - Архів конференції канадської об'єднаної церкви Альберти та північно-західних територій

87. Ярослав Рудницький / Jaroslav Rudnyckyj fonds, 1635-1996 рр., 42.52 м текстових документів та документи на інших носіях - Національний архів Канади

88. Краузнест Рісорсес Лімітид / Crowsnest Resources Ltd. fonds, 1876-1983 рр., переважно 1897-1978 рр., 10.63 м текстових документів, прибл. 31 фотографія - Архів м. Гленбоу

89. Рамон Дж. Гнатишин / Ramon J. Hnatyshyn fonds (текстові документи, графічні матеріали), 1958 р., 1988 - 2003 рр., 5.89 м текстових документів - Національний архів Канади

90. Вадим Доброліж / Wadym Dobrolige fonds, копії 1973 р., 2 негативи - Провінційний архів Альберти

91. Роберт Р. та Фауст Р. Гонсетт / Robert R. and Faust R. Gonsett fonds, 1918-1965 рр., 0.08 м текстових документів, 60 фотографій, 5 негативів - Провінційний архів Альберти

92. Колекція "Redwater and District Museum" / Redwater and District Museum collection, копії 1980 р. та 1985 р., 71 негатив - Провінційний архів Альберти

93. Джуліан Пелех (текстові документи) / Julian Pelech fonds, 1965-1985 рр., 40 см текстових документів - Національний архів Канади

94. Модест Кмоц (текстові документи) / Modest Cmoc fonds, 1961-1995 рр., 2.43 м текстових документів - Національний архів Канади

95. Джордж та Наталі Руссов / Georges and Natalie Roussow fonds (текстові документи, графічні матеріали), [прибл. 1928-1970 рр.], прибл. 7.4 м текстових документів - Національний архів Канади

96. Ендрю Білецькі [кінодокументи] / Andrew Bileski collection [прибл. 1930-1939 рр.], 4 бобини кіноплівки (21 хв.) - Національний архів Канади

97. Пітер Добуш / Peter Dobush fonds (текстові документи, графічні матеріали), [прибл. 1950-1980 рр.], 1.1 м текстових документів - Національний архів Канади

98. Українська асоціація "Просвіта" / Ukrainian Prosvita Association fonds (текстові документи), 1929-1979 рр., 2.00 м текстових документів - Національний архів Канади

99. Родина Оніфрічук та Глекс / Onifrichuk and Hleucks family fonds (текстові документи, графічні та картографічні матеріали), 1982 р., 1 см текстових документів, фотокопії - Національний архів Канади

100. Родина Романюк / Romaniuk family fonds (текстові документи, графічні матеріали), 1983 р., 1 см текстових документів (47 стор.), фотокопії - Національний архів Канади

101. Ладіслас Біберовіч / Ladislaus Biberovich fonds (текстові документи, графічні матеріали), 1936-1961 рр., 10 см текстових документів - Національний архів Канади

102. Український католицький собор Св. Джозефата / St. Josaphat's Ukrainian Catholic Cathedral fonds (текстові документи): Едмонтон, Альта, 1969-1971 рр., 5 см текстових документів - Національний архів Канади

103. Ватсон Кірконнел / Watson Kirkconnell fonds (текстові документи), 1961-1963 рр., 40 см текстових документів - Національний архів Канади

104. Михайло Селешко / Mykhailo Seleshko fonds (текстові документи), 1951-1974 рр., 19.5 см текстових документів - Національний архів Канади

105. Андрій Жук / Andry Zhuk fonds (текстові документи), 1862-1974 рр., 35.43 м текстових документів - Національний архів Канади

106. Саймон Демидчук та родина / Simon Demydchuk and family fonds (текстові документи, графічні матеріали), 1912-1973 рр., 30.4 см текстових документів - Національний архів Канади

107. Українська молодіжна асоціація "Пласт" / Plast-Ukrainian Youth Association fonds, (текстові документи, кінодокументи), 1911-1968 рр., 13 м текстових документів - Національний архів Канади

108. Гершман Гаррі - українська колекція сиріт війни / Hershman, Harry - Ukrainian War Orphans collection, 0.3 м текстових документів, 61 фотографія, 61 інший документ - Конгрес канадських євреїв

109. Пітер Северин / Peter Savaryn fonds, 1921 - 2001 рр., 23.80 м текстових документів та інших матеріалів - Провінційний архів Альберти

110. Джон Кмец / John Kmetz fonds, [прибл. 1965 р.], 1.3 м текстових документів - м. Ванкувер

111. Віл'ям Федорук / William Fedoruk fonds, 1941-1953 рр., 3 см текстових документів - Архів м. Гленбоу

112. Університет Альберти, колекція бібліотеки Камерон / University of Alberta. Cameron Library collection, 1953-1978 рр., 27 см текстових документів, 2 книги, 3 фотографії - Архів м. Едмонтона

113. Благодійна організація українських жінок / Ukrainian Women's Benevolent Organization fonds, 1940-1966 рр., мікрофільмовано у 1969 р., 1 рулон мікрофільму - Провінційний архів Альберти

114. Родина Тимків - Варава / Timkiw, Warawa family fonds, 1930-1999 рр., 0.08 м текстових документів, 1 постер - Провінційний архів Альберти

115. Канадська асоціація українських пенсіонерів / Retired Ukrainian Canadian Association fonds, 1976 р., 1 см текстових документів - Архів м. Едмонтона

116. Пітер Петрасюк / Peter Petrasuk fonds, 1974-1980 рр., 1 плівка, 1 постер - Товариство юридичних архівів Альберти

117. Іван Майстренко / Ivan Majstrenko fonds, 1945-1984 рр., 2 м текстових документів - Архів Університету Альберти

118. Джуліан Вассіан / Iuliian Vassian fonds, [19--]-1982 рр., 0.60 м текстових документів та інших матеріалів - Архів Університету Альберти

119. Колекція постерів Архіву м. Гленбоу / Glenbow Archives Posters collection [прибл. 1845-1968 рр.], прибл. 200 постерів - Архів м. Гленбоу

120. Канадський інститут українських студій / Canadian Institute of Ukrainian Studies fonds, 1856-[1989] рр., 19.01 м текстових документів та інших матеріалів - Архів Університету Альберти

121. А. Ф. Бакхем / A. F. Buckham fonds, 1921-1935 рр., прибл. 210 чорно-білих фотографій, - 8 поштових листівок - Архів округу Ред Діер

122. Родина Літавськи / Letawsky family fonds, 1933-1975 рр., 4 см текстових документів, Архів округу Ред Діер

123. Елізабет Таралсон / Elizabeth Taralson fonds, 1955-1960 рр., 18 фотографій, Провінційний архів Альберти

124. А. В. Мор / A. W. Mohr fonds, 1900 - [прибл.1915 р.], 7 фотографій. - 5 фотографічних листівок - Провінційний архів Альберти

125. Мультілінгвал Телевіжн (Торонто) Лімітид / Multilingual Television (Toronto) Limited fonds (Багатомовне Телебачення Лімітид, Торонто), 1968-1989 рр., 171 відеокасета (прибл. 96 год.) - Архів Онтаріо

126. Вікторія Турлок / Victoria Turlock fonds, 1946-1951 рр., 0.01 м текстових документів. - 1 фотографія - Провінційний архів Альберти

127. Тоні Л'юіс / Tony Lewis fonds, 1987-1990 рр., 384 діапозитиви та інші матеріали - Провінційний архів Альберти

128. Марі Шульц / Marie Shultz, 194 р., 5 см тексту - Архів Еспланад

129. Лінн Ренс / Lynne Rance, 1910-1947 рр., 2 см тексту, 6 фотографій, 2 аудіокасети - Архів Еспланад

130. Товариство "Альфа - Омега" / Alpha Omega Society, 1930-1971 рр., 2 м текстовиx документів - Архів Університету Саскачеван

131. Алекс Кузяк / Alex Kuziak fonds, 1944-1962 рр., 240.0 см текстових документів - Комітет архівів провінції Саскачеван

132. Об'єднана церква всіх народів на Стела Авеню / All Peoples' Stella Avenue United Church fonds, 1921-1970 рр., 25 м текстових документів, фотографіі - Архів конференції Канадської об'єднаної церкви Манітоби та північно-західного Онтаріо

133. Рев. Джон А. Кормі / Rev. John A. Cormie fonds, 1916-1943 рр., 5 м текстових документів - Архів конференції Канадської об'єднаної церкви Манітоби та північно-західного Онтаріо

134. Мирослав Шкандрій / Myroslav Shkandrij fonds, 1970-1987 рр., 0.24 м текстових документів - Архів та спеціальні колекції Університету Манітоба

135. Дороті Лайвсей / Dorothy Livesay fonds, 1907-1983 рр., 16.5 м текстових документів (108 коробок) - Архів та спеціальні колекції Університету Манітоба

136. Ендрю Сукнацькі / Andrew Suknaski fonds, 1977-1992 рр., 9.6 текстових документів (32 коробки) - Архів та спеціальні колекції Університету Манітоба

137. Церква Св.Джозефа (Шорнкліфф, Манітоба) / St. Joseph Church (Shorncliffe, Man.) fonds, 1938-1998 рр., 2.5 м текстових документів - Архів єпархії м. Вініпег

138. Церква Успіння Богородиці (Алонса, Манітоба) / Assumption of Our Lady Church (Alonsa, Man.) fonds, 1959-1990 рр., 3 см текстових документів - Архів єпархії м. Вініпег

139. Кукс Крік, Церква Христа / Cook's Creek, Christ Church fonds, 1887-1932 рр., 1.0 см текстових документів - Англіканська церква канадської епархії Рупертс Ленд

140. Колекція Дробот / Drobot Collection [прибл. 1865 р.]-1880 р., 14 чорно-білих фотографій - Канадський музей костюму

141. Стенлі В. Фролік / Stanley W. Frolick fonds, копійовано [19 - р.], 10 фотографій, 0.01 м текстових документів - Провінційний архів Альберти

142. Клуб українського народного танцю, м. Атабаска / Athabasca Ukrainian Folk Dance Club fonds, 1976 - 2004  рр., 70.5 см текстових документів, 7 відеокасет - Архів м. Атабаска

143. Канадська асоціація українських ветеранів / Ukrainian Canadian Veterans Association fonds [текстові документи, графічні матеріали], 1935-1998 рp., 5.69 м текстових матеріалів - Національний архів Канади

144. Перша українська об'єднана церква м. Едмонтон / Edmonton First Ukrainian United Church fonds, 1925-1932 рp., 0.01 м текстових матеріалів - Архів конференції Канадської об'єднаної церкви Манітоби та північно-західного Онтаріо

145. Джон Роберт Ковалевіч / John Robert Kovalevitch fond [текстові документи, графічні матеріали], 1889-1976 рp., 4.4 м текстових документів - Національний архів Канади

146. Пол Яворскі / Paul Yavorsky fonds [текстові документи], 931-1990 рp., 20 см текстових документів - Національний архів Канади

147. Спілка українських студентів канадських університетів / Ukrainian Canadian University Students' Union fonds [текстові документи, звукозаписи, графічні матеріали], 1921-1996 р., 82 аудіокасети (прибл. 6 год. 39 хв.) - Національний архів Канади

148. Сільськогосподарські виробники "Уайлд Роуз" / Wild Rose Agricultural Producers fonds, 1943-1985 рp., 0.42 м текстових документів - Провінційний архів Альберти

149. Джозафат Скварок / Josaphat Skwarok fonds, копійовано у 1982 р., 7 негативів - Провінційний архів Альберти

150. Родина Фолк - Годжсон / Folk, Hodgson family fonds, 1904-1939 рp., 17 фотографій та інші матеріали - Провінційний архів Альберти

151. Міністерство освіти Альберти / Alberta. Ministry of Education fonds, 1888-1994 рp., переважно 1930 р., 809.80 м текстових документів та інших матеріалів - Провінційний архів Альберти

152. Філія Асоціації української молоді (м. Едмонтон) / Edmonton Branch of the Ukrainian Youth Association fonds, 1949-1991 рp., 1.85 м текстових документів та інших матеріалів - Провінційний архів Альберти

153. Район школи "Блюбері Крік" 4591 / Blueberry Creek School District 4591 fonds, 1934-1990 рp., 61 см текстових документів - Регіональний архів Саут Піс

154. Лаві Ромач / Lovie Romach fonds, 1957-1973 рp., 2 аудіодиски - Провінційний архів Альберти

155. Родина Гушул / Gushul family fonds, 1906-1971 рp., 3.13 м текстових документів, 6139 фотографій, 2 аудіокасети - Архів м. Гленбоу

156. Родина Гонсетт / Gonsett family fonds, 1939-1976 рp., 0.03 м текстових документів, 12 фотографій - Провінційний архів Альберти

157. Джон Панчук / John Panchuk collection [графічні матеріали], 1903-1961 рp., 78 чорно-білих та кольорових фотографій - Національний архів Канади

158. Гаррі Пінюта / Harry Piniuta fonds [текстові документи], 1936-1988 рp., 43 см текстових документів - Національний архів Канади

159. Гордон Річард Богдан Панчук / Gordon Richard Bohdan Panchuk fonds [текстові документи], 1943-1979 рp., 5.82 м текстовидокументів - Національний архів Канади

160. Юрій Стефаник / Yury Stefanyk fonds [текстові документи], 1946-1984 рp., 7.2 м текстових документів - Національний архів Канади

161. Трифон Федорук / Trifon Fedoruk collection [кінодокументи], 1913-1920 рp., 6 бобин кіноплівки (32 хв.) - Національний архів Канади

162. Асоціація об'єднаних українських канадців / Association of United Ukrainian Canadians fonds [текстові документи, графічні матеріали, кінодокументи], 1929-1996 рp., 8 м текстових документів - Національний архів Канади

163. Джон Сопінка / John Sopinka fonds, 1937-1997 рp., 20.65 м текстових документів - Національний архів Канади

164. Роберт Богдан Климащ / Robert Bohdan Klymasz fonds [текстові документи], [прибл. 1946-1990 рp.], 1.4 м текстових документів - Національний архів Канади

165. Данило Іванов Лальков / Danilo Ivanov Lalkow fonds [текстові документи], 1910-1966 рp., 4 см текстових документів - Національний архів Канади

166. Валтер Сурма Тарнопольськи / Walter Surma Tarnopolsky fonds [текстові документи, графічні матеріали], 1696-1993 рp., 15.86 м текстових документів - Національний архів Канади

167. Джек Дейл / Jack Dale fonds [текстові документи, графічні матеріали], [прибл. 1930-1973 рp.], 10.2 см текстових матеріалів - Національний архів Канади

168. Кеннет Шорі / Kenneth Shorey fonds [текстові матеріали], 1959-1977 рp., 7.5 см текстових документів - Національний архів Канади

169. Константін Г. Андрусишин / Constantine H. Andrusyshen fonds [текстові документи], 1945-1965 рp., 1.6м текстових документів - Національний архів Канади

170. Стенлі Віл'ям Фролік / Stanley William Frolick fonds [текстові документи, графічні матеріали, звукозапис], 1889-1987 рp., 70 см текстових документів - Національний архів Канади

171. Пітер Карманськи / Peter Karmansky fonds [текстові документи], 1913-1931 рp., 1.5 см текстових документів - Національний архів Канади

172. Джон Бодруг / John Bodrug fonds [текстові документи, графічні матеріали], 1897-1980 рp., 20 см текстових документів - Національний архів Канади

173. Ганс і Софія Рйодер / Hans and Sonja Roeder fonds [текстові документи, графічні матеріаи, звукозаписи], 1924-1983 рp., 3.57 м текстових документів - Національний архів Канади

174. Канадська ліга співпраці / Mutual Co-Operation League of Canada fonds [текстові документи], 1949-1978 рp., 84 см текстових документів - Національний архів Канади

175. Інститут Гімлі з жіночих питань / Gimli Women's Institute fonds [текстові документи, (мікроформи)], 1973 р., 2 бобини мікрофільмів: позитиви - Національний архів Канади

176. Родина Зайчук / Zaychuk family fonds, 1946-1994 рp., 13 см текстових документів, 33 фотографії - Архів м. Едмонтон

177. Ярослав Рослак / Yaroslaw Roslak fonds, 1975-1995 рp., 71 см текстових документів - Товариство юридичних архівів Альберти

178. Всеволод Голубничий / Vsevolod Holubnychy fonds, [193?-1977 рp.], 4.5 м текстових документів - Архів Університету Альберти

179. Шерон Ремпел / Sharon Rempel fonds, 1994-1996 рp., 30 см текстових документів, 10 фотографій - Архів Університету Альберти

180. Ніколас В. Гавінчук / Nicholas W. Gavinchuk fonds, 1917-1994 рp., переважно 1940-1967 рp., прибл. 10,059 негативів та інших матеріалів - Провінційний архів Альберти

181. Лоуренс Декор / Laurence Decore fonds, 1972-1999 рp., 9.1 м текстових документів та інших матеріалів - Архів м. Едмонтон

182. Відділення слов'янських та східноєвропейських студій / Department of Slavic and Eastern European Studies fonds, 1960-1976 рp., 0.51 м текстових документів та інших матеріалів - Архів Університету Альберти

183. Історичне товариство "Койот Флец" / Coyote Flats Historical Society collection, 1975 р., 12.5 см текстових документів - Архів м. Гленбоу

184. Корнелія Вуд / Cornelia Wood fonds, 1839-1984 рp., 7.76 м текстових документів та інших матеріалів - Провінційний архів Альберти

185. Канада. Департамент національної оборони. Табор для інтернованих "Касл Маунтін" / Canada. Department of National Defence. Castle Mountain Internment Camp fonds, 1915-1917 рp., 1 см текстових документів- Архів м. Гленбоу

186. Навчальна група "Веніс Соушл Кредіт" / Venice Social Credit Study Group fonds, 1935-1963 рp., переважно 1935-1938 рp., 0.09 м текстових документів - Провінційний архів Альберти

187. Родина Немірські / Nemirsky family fonds, 1737-2001 рp., переважно 1896-2001 рp., 1.85 м текстових документів та інших матеріалів - Провінційний архів Альберти

188. Гарві Г. Форстер / Harvey G. Forster fonds, 1919-1971 рp., 48 см текстових документів - Канадська об'єднана церква / Архів Університету Вікторія

189. Владімір Дж. Кей та Ісідоре Горецькі / Vladimir J. Kaye and Isidore Goresky fonds, копії 1981 р., 0.09 м текстових документів - Провінційний архів Альберти

190. Володимир Слузар / Wolodymyr Sluzar fonds [текстові документи], 1914-2002 рp., 75 см текстових документів - Національний архів Канади

191. Дон Проч / Don Proch fonds, 1963-1988 рp., 36 см текстових документв та інших матеріалів - Архів та спеціальні колекції Університету Режіна

192. Родина Климків / Klymkiw Family fonds, 1917-2000 рp., 10.5 м текстових документів та інших матеріалів - Архів та спеціальні колекції Університету Манітоби

193. Флоренс Рендел Лайвсей / Florence Randal Livesay fonds; 1943 р., 0.1 см текстових документів - Архів та спеціальні колекції Університету Манітоби

194. Роберт Климащ / Robert Klymasz Fonds, 1952-2002 рp., 0.4 м текстових документів, 37 кольорових фотографій, 107 негативів - Архів та спеціальні колекції Університету Манітоби

195. Церква Сейкрид Харт (Комамо, Манітоба) / Sacred Heart Church (Komarno, Man.) fonds, 1911-1998 рp., 1 см текстових документів - Архів єпархії м. Вініпег

196. Емілі Остапчук / Emily Ostapchuk fonds [текстові документи, графічні матеріали, предмети], 1909-1990 рp., 10 см текстових документів - Національний архів Канади

197. Ілля Кіряк / Illia Kiriak fonds [текстові документи, графічні матеріали, предмети], 1888-1961 рp., 1991 р., 68 см текстових документів - Національний архів Канади

198. Асоціація української молоді Канади / Canadian Ukrainian Youth Association fonds [текстові документи, графічні матеріали] : Союз української молоді Канади / Soyuz Ukrayinskoyi Molodi Kanady, 1926-1969 рp., 5.76 м текстових документів - Національний архів Канади

199. Канадська асоціація славістів / Canadian Association of Slavists fonds [текстові документи], 1954-1998 рp., 4.55 м текстових документів -Національний архів Канади

200. Владімір Джуліан Кей / Vladimir Julian Kaye fonds [текстові документи, (мікроформи), графічні матеріали, звукозаписи], 1871-1979рр., 13.39 м текстових документів - Національний архівКанади

201. Іван Петрушевич / Ivan Petrushevich fonds [текстові документи (мікроформи], 1910-1941 рp., 5 бобин мікрофільмів: позитиви - Національний архів Канади

202. Пол Юзик / Paul Yuzyk fonds [текстові документи, графічні матеріали, звукозаписи], 1911-1986 рp., 37.1 м текстових документів - Національний архів Канади

203. Том А. Шандро / Tom A. Shandro fonds, 1977-1983 рp., 0.01 м текстових документів та інших матеріалів - Провінційний архів Альберти

204. Фред Хрущ / Fred Chrusch fonds, 1930-1951 рp, 9 см текстових документів - Архів м. Атабаска

205. Фотографії Домініон - Вайд / Dominion-Wide Photographs fonds [графічні матеріали, кінодокументи], 1924-1983 рp., 114,207 чорно-білих фотографій - Національний архів Канади

206. Майкл Петровський / Michael Petrowsky fonds [текстові документи], 1921-1976 рp., 63 см текстових документів - Національний архів Канади

207. Джордж Сальськи / George Salsky fonds [текстові документи], 1918-1981 рp., 80 см текстових документів - Національний архів Канади

208. Роман Oлійник / Roman Olynyk fonds [звукозапис], 1955 р., 1 аудіобобина (11 хв.) - Національний архів Канади

209. Пітер Кравчук / Peter Krawchuk fonds [текстові документи, іконографія], 1906-1996 рp., 7.07 м текстових документів - Національний архів Канади

210. Майкл Погорецьки / Fonds Michael Pohorecky [текстові документи], 1920-1982 рp., 1.52 м текстових документів - Національний архів Канади

211. Валтер Васік / Walter Wasik fonds [кінодокументи], 1964-1977 рp., 89 бобин (26 год. 30 хв., 14 сек.) - Національний архів Канади

212. Віл'ям Доскоч / William Doskoch fonds [текстові документи], 1916-1934 рp., 12 см текстових документів - Національний архів Канади

213. Володимир Кубійович / Volodymyr Kubijovyc fonds [текстові документи, графічні матеріали], [прибл. 1917-1986 рp.], 5.4 м текстових документів - Національний архів Канади

214. Канадська рада церков / Canadian Council of Churches fonds [текстові документи, графічні матеріали], 1901-1980 рp., переважно 1918-1975 рp., 35.7 м текстових документів - Національний архів Канади

215.Дмитро Донцов / Dmytro Dontsov fonds [текстові документи, графічні матеріали, філателія], 1898-1987 рp., 5.6 м текстових документів - Національний архів Канади

216. Українська братська громада. Віндзорська філія / Ukrainian Fraternal Society. Windsor Branch fonds [текстові матеріали], 1923-1979 рp., 80 см текстових матеріалів - Національний архів Канади

217. Роберт Інгленд / Robert England fonds [текстові документи, графічні та картографічні матеріали], 1908-1980 рp., 1.82 м текстових документів - Національний архів Канади

218. Тимофій Міненко / Timofiy Minenko fonds [текстові документи], 1942-1974 рp., 44 см текстових документів, фотокопії - Національний архів Канади

219. Омелян Тарнавський / Omelan Tarnavskyj fonds [текстові документи, графічні матеріали], 1920-1989 рp., 4 м текстових документів - Національний архів Канади

220. Стівен Кудрик / Stephen Kudryk fonds [текстові документи, графічніматеріали], 1914-1923 рp., 1 см текстових документів - Національний архів Канади

221. Майкл Фесенко / Michael Fesenko collection [текстові документи, графічні матеріали], 1912-1976 рp., 95 см текстових документів - Національний архів Канади

222. Іван Гладун / Ivan Hladun fonds [текстові документи], 1947р., 1974р., 5 см текстових документів - Національний архів Канади

223. Дж. І. Рі / J.E. Rea collection [текстові документи], 1969-1970 рp., 1.9 см текстових документів (137 стор.), фотокопії - Національний архів Канади

224. Стефан Душенко / Stephan Dushenko fonds [текстові документи], 1947-1977 рp., 7 см текстових документів - Національний архів Канади

225. Пол Крат / Paul Crath fonds [текстові документи], 1946-1951 рp., 10 см текстових документів - Національний архів Канади

226. Українська католицька молодь Канади / Ukrainian Catholic Youth of Canada collection [текстові документи], 1944-1971 рp., 10 см текстових документів - Національний архів Канади

227. Катерина Антонович / Kateryna Antonovych fonds [текстові документи, графічні матеріали], [приб. 1887 р.]-1975 р., 1.86 м текстових документів - Національний архів Канади

228. Коген, Самюель Девід / Cohen, Samuel David, 0.1 м текстових документів - Конгрес канадських євреїв

229. Хелен Александер / Helen Alexander fonds, 1986-1989 рp, 22 фотографії - Архів м. Ванкувер

230. Орден св. Василія Великого у Канаді. Парафія св. Петра та св. Павла / Order of St. Basil the Great in Canada. Parish of St. Peter and St Paul fonds, 1902-1980 рp., 0.36 м мікрофільмів - Архів Університету Альберти

231. Асоціація мовної спадщини північної Альберти / Northern Alberta Heritage Language Association fonds, 1970-1999 рp., 0.45 м текстових документів, 4 фотографії - Провінційний архів Альберти

232. Джон Солланич / John Sollanych fonds, 1934-1964 рp., .41 м текстових документів, 3 фотографії - Провінційний архів Альберти

233.Родина Фербі, Мельничук / Ferbey, Melnychuk family fonds, 1917-1986 рp., 0.47 м текстових документів, 55 фотографій, 11 негативів - Провінційний архів Альберти

234. Борис Левицький / Borys Lewytzkyj fonds, 1956-1983 рp., 1.2 м текстових документів - Архів Університету Альберти

235. Одрі Гринчук / Audrey Hrynchuk collection, [прибл. 1911-1955 рp.], 34 фотографії - Архів м. Гленбоу

На початок
На початок