Головна сторінка | Архів новин | Архіви в світі | Корисні посилання | Контакти | Карта порталу

Logo for State Committee on Archives of Ukraine

Архівні установи в Україні

 

Український науково-дослідний інститут архівної справи та документознавства - логотип

Український науково-дослідний інститут
архівної справи та документознавства
(УНДІАСД)

 

Адреса: 03110, Київ-110, вул.Солом'янська, 24
E-mail: undiasd@archives.gov.uaДиректор - к. і. н. Гаранін Олександр Якович
Тел. : (044) 275-53-82
E-mail: ogaranin@archives.gov.ua

Заступник директора з наукової роботи - к. і. н. Мельниченко Олена Василівна
Тел.: (044) 275-90-57
E-mail: omelnychenko@archives.gov.ua

Заступник директора із загальних питань - Горбатюк Микола Володимирович
Тел.: (044) 275-13-74
E-mail: mgorbatuk@archives.gov.ua

Вчений секретар - Андрієвська Лариса Вікторівна
Тел.: (044) 275-13-74


Студії з архівної справи та документознавства

  

Пам'ятки:
археографічний щорічник


Українські архівісти: Біобібліографічний довідник

  

"Українська архівна енциклопедія".


Структура та основні напрями досліджень

Відділ архівознавства

Завідувач - к. і. н. Приходько Людмила Федорівна
тел. (044) 275-23-52

сектор довідкового апарату та обліку документів

Завідувач - к. і. н. Зворський Сергій Леонідович

тел. (044) 275-23-52

  • теоретичні та прикладні проблеми архівознавства;
  • архівна термінологія;
  • історія архівної справи;
  • історіографія архівознавства;
  • організація архівної справи в країнах світу;
  • економічні та правові проблеми архівної справи;
  • інтелектуальні засоби доступу до документів Національного архівного фонду України.

Відділ фізико-хімічних та біологічних досліджень

Завідувач - к. б. н. Володіна Олена Павлівна
Тел.: (044) 275-23-52


Відділ документознавства

Завідувач - д. і. н. Кулешов Сергій Георгійович
Тел.: (044) 275-23-52

Науково-інформаційний відділ

Завідувач - к. і. н. Майстренко Анжела Андріївна
Тел.: (044) 273-30-53

сектор науково-технічної інформації

Завідувач - Романовський Ростислав Володимирович
тел. (044) 273-30-53

  • інформаційне забезпечення Держкомархіву та архівних установ України з питань архівознавства, документознавства, спеціальних історичних дисциплін;
  • аналітико-синтетичні дослідження інформації з питань комплектування, зберігання, використання Національного архівного фонду та діловодства в архівній системі України;
  • створення системи комп'ютерних баз даних із науково-технічної, науково-довідкової та проблемно-пошукової інформації для основних напрямів діяльності архівної системи;

Сектор науково-технічної інформації від 1998 р. виконує функції Галузевої служби науково-технічної інформації (ГСНТІ) з архівної справи та документознавства, головним завданням якої є забезпечення науково-технічною інформацією діяльності архівних установ України. При ГСНТІ функціонує Довідково-інформаційний фонд. Станом на 01.09.2009 р. ДІФ ГСНТІ налічує понад 2000 книг та брошур, 67 річних комплектів журналів, 17 річних підшивок газет і понад 300 методичних посібників.


ГРАФІК
особистого прийому громадян керівництвом
Українського НДІ архівної справи та документознавства

Прізвище, ім'я та по батькові Посада Дні прийому Час прийому
ГАРАНІН Олександр Якович директор понеділок

остання п'ятниця місяця
14.00-16.00

16.45-18.45
МЕЛЬНИЧЕНКО Олена Василівна заступник директора інституту з наукової роботи вівторок

остання середа місяця
14.00-16.00

17.45-19.45
ГОРБАТЮК Микола Володимирович заступник директора інституту з загальних питань середа

останній четвер місяця
14.00-16.00

17.45-19.45


Історія

Інститут розпочав діяльність згідно з наказом начальника Головного архівного управління при Кабінеті Міністрів України 1 листопада 1994 р. на підставі Постанови Верховної Ради України від 24 грудня 1993 р. № 3815-ХІІ "Про порядок введення в дію Закону України "Про Національний архівний фонд і архівні установи" та Постанови Кабінету Міністрів України від 16 травня 1994 р. № 311 "Про створення в м. Києві Українського державного науково-дослідного інституту архівної справи та документознавства". 2001 р. у зв’язку з реорганізацією форми діяльності інститут реорганізовано в Український науково-дослідний інститут архівної справи та документознавства з внесенням відповідної зміни у назву установи.

У квітні 2003 р. згідно з наказом Атестаційної колегії Міністерства освіти і науки України від 28. 02. 2003 р. (протокол № 112) в Інституті відкрито аспірантуру за спеціальністю 07. 00. 06 - історіографія, джерелознавство та спеціальні історичні дисципліни.

У травні 2003 р. згідно з наказом Міністерства освіти і науки України від 22 травня 2003 р. № 265, відповідно до постанови президії Вищої атестаційної комісії України від 21 травня 2003 р. № 3 - 11/5 в Інституті створено спеціалізовану вчену раду К 26. 864. 01 з правом прийняття до розгляду та проведення захистів дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук за спеціальностями: 07. 00. 06 - історіографія, джерелознавство та спеціальні історичні дисципліни; 07. 00. 10 - документознавство, архівознавство. Головою спеціалізованої вченої ради призначено директора інституту, д. і. н. І. Б. Матяш.

У листопаді 2004 р. згідно з наказом Міністерства освіти і науки України від 01. 11. 2004 р. № 834 в аспірантурі Інституту відкрито спеціальність 07. 00. 01 - історія України.

У вересні 2009 р. у зв'язку з призначенням д. і. н. І. Б. Матяш, що очолювала інститут з 2001 р., першим заступником Голови ДКАУ, посаду директора УНДІАСД обійняла І. М. Мага. 22 вересня 2010 року директором інституту призначено к. і. н О. Я. Гараніна.


Анонси та оголошення

До відома авторів!
Готується до друку чергове число археографічного щорічника "Пам’ятки". Приймаються оригінальні, не опубліковані раніше статті. Матеріали просимо надсилати поштою на адресу: вул. Солом’янська, 24, м. Київ, 03110, Український науково-дослідний інститут архівної справи та документознавства, та електронною поштою (e-mail): omelnychenko@archives.gov.ua. Контактний телефон: 044 275-90-57, Мельниченко Олена Василівна. При підготовці статей просимо дотримуватися таких вимог вимог


* * *

20 грудня 2010 р.

Відбудеться засідання вченої ради інституту, на якому будуть заслухані звіти аспірантів УНДІАСД першого четвертого років навчання та атестація їх науковими керівниками. Початок засідання об 11-й годині.


* * *

До відома авторів!
Готується до друку чергове число наукового щорічника "Студії з архівної справи та документознавства" та археографічного щорічника «Пам’ятки». Приймаються оригінальні, не опубліковані раніше статті. Матеріали просимо надсилати поштою на адресу: вул. Солом’янська, 24, м. Київ, 03110, Український науково-дослідний інститут архівної справи та документознавства, та електронною поштою (e-mail): omelnychenko@archives.gov.ua. Контактний телефон: 044 275-90-57, Мельниченко Олена Василівна. При підготовці статей просимо дотримуватися таких вимог


* * *

У видавництві "Основа" наприкінці 2008 р. вийшло друком нормативне виробничо-практичне видання "Правила охорони праці в архівних установах" (зі змінами) НПАОП 0. 00-1. 38-05. Видання підготовлене Державним комітетом України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду. Правила встановлюють вимоги до належних, безпечних і здорових умов праці, гігієни праці та виробничого середовища, організації роботи з охорони праці в архівних установах. Правила можна придбати у Видавництві "Основа" за адресою: вул. Жилянська, 87/30 (3-й поверх), м. Київ-32, 01032; тел. (044)239-38-97. Ціна - 12 грн.


* * *

Українським науково-дослідним інститутом архівної справи та документознавства і Центральним державним кінофотофоноархівом України імені Г. С. Пшеничного розроблено і наказом Держспоживстандарту України від 9 серпня 2005 р. № 201 затверджено і надано чинності від 1 жовтня 2006 р. ДСТУ 4447:2005 "Фонодокументи. Правила зберігання Національного архівного фонду. Технічні вимоги".

Стандарт визначає технічні вимоги, необхідні для створення оптимальних умов зберігання фонодокументів: вимоги до будівель, архівосховищ і робочих приміщень; режимів зберігання (температурно-вологісного, світлового, санітарно-гігієнічного); порядку організації контролю технічного стану фонодокументів; до комплексу заходів, які забезпечують зберігання фонодокументів під час надходження на державне зберігання, під час зберігання і користування.

Замовити стандарт можна за телефонами:
452-42-13 - відділ оперативного маркетингу Державного підприємства "Український науково-дослідний і навчальний центр проблем стандартизації, сертифікації та якості" (ДП "УкрНДНЦ").
450-06-82 - Фонд нормативної документації ДП "УкрНДНЦ".

Замовити стандарт можна також у "Магазині стандартів" за адресою: вул. Фрунзе, б. 152, м. Київ, 04073; тел. 468-42-70.


Вакансії


Участь у науково-дорадчих органах

Участь співробітників інституту у дорадчих органах, спеціалізованих вчених радах, редакційних колегіях:

Еспертна комісія ВАК України

С. Г. Кулешов

Держкомархів України

наукова рада

С. Г. Кулешов

О. Я. Гаранін

редакційно-видавнича рада

С. С. Артамонова

Зворський С. Л.

центральна експертно-перевірна комісія

О. М. Загорецька

нормативно-методична комісія

С. Г. Кулешов

О. Я. Гаранін

Спілка архівістів України

ревізійна комісія

Г. К. Волкотруб

Спеціалізовані вчені ради з правом прийняття до розгляду та проведення захистів докторських та кандидатських дисертацій:

Редакційні колегії бібліотечних серій, часописів та щорічників:

С. Г. Кулешов – «Бібліотечна планета»

Г. К. Волкотруб «Архівні та бібліографічні джерела української історичної думки» (головний редактор)

Л. В. Андрієвська

С. С. Артамонова

А. А. Майстренко

О. П. Володіна

С. Л. Зворський

А. М. Катренко

Л. П. Одинока «Студії з архівної справи та документознавства»

Л. Ф. Приходько

Р. В. Романовський

На початок
На початок