УНДІАСД

Проект "Архівна україніка в Канаді"

Відповідно до плану науково-дослідної та методичної роботи Українського науково-дослідного інституту архівної справи та документознавства на 2007 р., УНДІАСД спільно з Канадським інститутом українських студій Університету Альберти розпочав підготовку фундаментального архівного довідника "Архівна україніка в Канаді", видання якого планується здійснити українською та англійською мовами в 2008 році.

Підготовка довідника здійснюється за керівництвом д. і. н., проф. Ірини Матяш робочою групою у складі наукових співробітників УНДІАСД: Ростислава Романовського, Анжели Майстренко, Ольги Ямкової, аспірантки УНДІАСД Христини Вінтонів.

Проект є результатом безпосереднього дослідження "українських" фондів у архівах Канади під час наукового стажування Ірини Матяш у Канадському інституті українських студій у вересні - листопаді 2006 року та узагальнення інформації електронних баз даних і опублікованих видань.

Наукові консультанти проекту: Радомир Білаш (Едмонтон), Андрій Макух (Торонто), Софія Качор та Орест Мартинович (Вінніпег), Юрій Мицик (Київ), Мирон Момрик (Оттава).

До видання планується включити інформацію про документи, які зберігаються в державних та громадських установах:

А) державних архівах:

а) національному: Бібліотеці та архіві Канади;

б) провінційних: Архіві Онтаріо, Провінційному архіві Альберти, Комітету архівів Саскачевану, Архіві Манітоби, Архіві Британської Колумбії, Національній бібліотеці та архіві Квебека;

в) муніципальних: Архів м. Едмонтон, Архів м. Торонто, Архів м. Атабаска, Архів м. Ванкувер, Архів м. Гленбоу;

Б) церковних архівах: Архіві Української Православної Церкви в Канаді, Архіві Української Католицької Архієпархії, Архіві конференції канадської об'єднаної церкви Альберти та північно-західних територій; Архіві конференції канадської об'єднаної церкви Манітоби та північно-західного Онтаріо; Архіві Монастиря св. отців Василіан в Мондері;

В) архівах самоврядних установ і організацій: Архів Української вільної академії наук в Канаді;

Г) університетських архівах та бібліотеках: Бібліотеці Карлтонського університету (Оттава, Онтаріо), Архіві Університету Альберти (Едмонтон, Альберта), Українському фольклорному архіві Богдана Медвідського (Едмонтон, Альберта), Архіві університету Вікторія, Архів університету Йорка, Архіві та спеціальних колекціях університету Ріджайни, Архів та спеціальних колекціях університету Манітоби; Спеціальних колекціях Університету Калгарі та ін.;

Д) архівах громадських об'єднань: Архіві Осередку української культури і освіти (Вінніпег, Манітоба); Архіві Українсько-канадського дослідно-документаційного центру (Торонто, Онтаріо), Українсько-канадському архіві-музеї Альберти (Едмонтон, Альберта);

Е) музейних зібраннях: Українському музеї Канади Союзу українок Канади (головний офіс - Саскатун, відділення - в Торонто, Вінніпезі, Едмонтоні, Калгарі, Ванкувері), музеї "Село спадщини української культури" (Едмонтон).

Ж) приватних архівах.

Нижче публікуємо перелік фондів, які зберігаються в державних і громадських архівах Канади, що містять архівну україніку. З метою досягнення максимального наповнення та відповідної точності інформації, включеної до довідника, запрошуємо до співпраці українських та канадських науковців і архівістів, а також власників приватних архівів.

Будемо вдячні за доповнення і/або зауваження до запропонованого списку.


ПЕРЕЛІК ФОНДІВ, КОЛЕКЦІЙ, ЗІБРАНЬ АРХІВІВ, МУЗЕЇВ, БІБЛІОТЕК, ІНШИХ УСТАНОВ КАНАДИ, ЩО МІСТЯТЬ ДОКУМЕНТИ АРХІВНОЇ УКРАЇНІКИ (Файл в форматі PDF - 433 KB)На початок
На початок