Матяш Ірина, д.і.н., проф., директор УНДІАСД

Ювілейні Сковронківські читання

Кінець травня серед архівної спільноти країн Центральної і Східної Європи традиційно позначений проведенням у Польщі міжнародних архівних конференцій, відомих ще як "Сковронківські читання" . 28-29 травня 2004 року у Варшаві відбулася X Міжнародна конференція архівів країн Центральної і Східної Європи на тему "Архіви серед установ пам' яті". В роботі конференції взяли участь 45 архівістів та науковців із 16 країн (Білорусь, Болгарію, Естонію, Ізраїль, Литву, Молдову, Німеччину, Польщу, Росію, Словенію, Словаччину, Угорщину, Україну, Хорватію, Чехію, Швецію). Зокрема українська делегація прибула у складі трьох осіб: Голова державного комітету архівів України, д.і.н., проф. Г.В.Боряк, директор УНДІАСД, д.і.н., проф. І.Б.Матяш, заслужений працівник культури України, директор Центрального державного архіву-музею літератури і мистецтва України Ю.Я.Кулінич.

Урочистий характер Сковронківських читань-2004 підкреслювався не лише їх проведенням у Резиденції Бельведер та грунтовною підсумковою доповіддю заступника генерального директора державних архівів Польщі проф. Владислава Стемпняка про роль читань у європейському співробітництві, але й участю керівників архівних служб Литви, Молдови, Росії, України, Чехії та ін. країн. Оргкомітет на чолі з незмінним керівником генеральним директором державних архівів Польщі проф. Дарією Наленч забезпечив необхідні умови для обговорення важливих питань міжнародного співробітництва та вирішення спільних проблем співпраці "установ пам'яті" - архівів, музеїв та бібліотек. Концепція ювілейних читань передбачала аналіз теоретичних і правових питань (28 травня) та обговорення практичних питань, презентацію програми "Відновлення історичної пам'яті Польщі" та проекта "Спільна архівна спадщина" (29 травня).

Блискучі виступи Анджея Берната ("Архіви, бібліотеки, музеї: що нас єднає, що розділяє") і Володимира Козлова ("Архіви, бібліотеки, музеї в системі установ історичної пам'яті на прикладі Росії") не лише викликали бурхливу дискусію, але й створили справді науковий тон засідання, яке відбувалося за головуванням Геннадія Боряка. Не менш цікавими та інформаційно насиченими були доповіді Василе Ісака ("Місце і роль національного архіва Республіки Молдова в системі інших установ пам'яті"), Беттіни Мартін-Вебер ("Доступ до архівної інформації - послуги он-лайн Федеральних архівів"), Тетяни Горяєвої ("Архіви культури: проблеми збирання та використання") та ін.

Упродовж двох днів під час напруженої конструктивної роботи учасники конференції обговорили історичні й правові питання, збирання, опрацювання й доступу до архівних, бібліотечних і музейних колекцій. Розглядалися проблеми обмеження доступа до окремих фондів та використання новітніх комунікаційних технологій під час користування архівною інформацією. Наголошувалося, що в умовах формування інформаційного суспільства вирішення цієї проблеми має особливе значення.

Підбиття підсумків конференції показало одностайність думки її учасників про важливість Сковронківських читань у розвитку європейського співробітництва та необхідність продовження практики проведення наукових зібрань архівістів країн Центральної і Східної Європи. Нагадаємо, що задум проф. Єжі Сковронека передбачав такі зібрання впродовж 10-ти років з метою поглиблення співпраці архівів Центральної, Східної і Південної Європи, їхню інтеграцію з архівами іншої частини континента. Щорічні архівні зібрання у Польщі засвідчили адекватне задуму ініціатора конференцій виконання покладеної на них місії. Відтак загальне схвалення зустріло рішення про їх продовження та вибір теми Сковронківських читань-2005 - "Архіви і нетрадиційні носії".

На початок
На початок