УНДІАСД

Спеціалізована вчена рада К 26.864.01
в Українському науково-дослідному інституті
архівної справи та документознавства

Наказ
про створення
спеціалізованої ради

Новини

10 листопада

Відбулося засідання спеціалізованої вченої ради УНДІАСД, на якому було прийнято до захисту дисертацію М. В. Ковтун "Українська архівна періодика як джерело вивчення історії архівної справи (1947 - 2007 рр.)", подану на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук за спеціальністю 07.00.06 – історіографія, джерелознавство та спеціальні історичні дисципліни.

14 вересня

На засіданні спеціалізованої вченої ради інституту відбулась переатестація кандидата історичних наук Лукашевича Олександра Анатолійовича, старшого викладача кафедри економічної теорії та права Кіровоградського технічного університету, який у 1995 р. в Російській Федерації захистив дисертацію за темою "Розвиток губернської діловодної документації 70–90-х рр. XVIII ст.". Переатестація проводилась за дорученням ВАК України відповідно до вимог п. 35 "Порядку присудження наукових ступенів і присвоєння вченого звання старшого наукового співробітника" та п. 7 "Положення про спеціалізовані вчені ради". Було прийнято рішення про підтвердження наукового ступеня здобувача за спеціальністю 27.00.02 – документознавство, архівознавство.

5 липня 2010 р.

Наказом Вищої атестаційної комісії України № 484 від 5 липня 2010 р. в Українському науково-дослідному інституті архівної справи та документознавства створено спеціалізовану вчену раду К 26.864.01 з новим персональним складом. Рада працюватиме до 15 липня 2012 р.

5 липня 2010 р.

В спеціалізованій вченій раді інституту відбувся захист дисертацій Ємчук Оксани Ігорівни, головного консультанта департаменту з питань державної безпеки РНБО України, за темою: «Сергій Іванович Маслов (1880 1957) як учений, організатор архівної та бібліотечної справи» та Кихтюк Валентини Василівни, методиста підготовчого відділення Волинського національного університету імені Лесі Українки, за темою: «Історична топоніміка Волині: формування, джерела, зв'язок із розвитком суспільства» за спеціальністю 07.00.06 – історіографія, джерелознавство та спеціальні історичні дисципліни. Рішенням членів спеціалізованої вченої ради О. І. Ємчук та В. В. Кихтюк одноголосно присуджено науковий ступінь кандидата історичних наук.

19 квітня 2010 р.

Було вручено дипломи про присвоєння науково ступеня кандидата історичних наук Рибакову Дмитру Олександровичу, провідному археографу Інституту української археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського та Михайленко Галині Миколаївні, викладачу кафедри всесвітньої історії та історіографії Херсонського державного університету, захист дисертацій яких проходив в спеціалізованій вченій раді УНДІАСД.

14 квітня 2010 р.

В спеціалізованій вченій раді інституту відбувся захист дисертацій Ємельянової Тетяни Олександрівни, заступника директора ЦДКФФА України ім. Г. С. Пшеничного, за темою: "Аудіовізуальні документи в державних архівах України: організація доступу та використання інформації, що міститься в них (1930-2007 рр.)" та Мельника Ростислава Ігоровича, завідувача сектора ЦДІАЛ України, за темою: "Організація архівної справи в Польщі (1945-2005 рр.)" за спеціальністю 27.00.02 – документознавство, архівознавство.

Рішенням членів спеціалізованої вченої ради Т. О. Ємельяновій та Р. І. Мельнику присуджено науковий ступінь кандидата історичних наук.

16 грудня 2009 р.

В спеціалізованій вченій раді інституту відбувся захист кандидатської дисертації Леміш Наталії Олександрівни, викладача Конотопської філії Європейського університету, за темою "Організація діловодства в органах державної влади Чернігівської губернії (1802 1856 рр.)" (спеціальність 27.00.02 – документознавство, архівознавство).

Рішенням членів спеціалізованої вченої ради Н. О. Леміш одноголосно присуджено науковий ступінь кандидата історичних наук.

29 жовтня 2009 р.

Одержано диплом про присвоєння наукового ступеня кандидата історичних наук Чермошенцевій Наталі Миколаївні, викладачу Херсонського державного університету, захист дисертації якої відбувся в спеціалізованій вченій раді УНДІАСД

7 жовтня 2009 р.

Відбулося засідання спеціалізованої вченої ради, на якому було прийнято до захисту дисертацію Н. О. Леміш, пошукувача УНДІАСД, "Організація діловодства в органах державної влади Чернігівської губернії (1802–1856 рр.)", поданої на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук за спеціальністю 07.00.06 - історіографія, джерелознавство та спеціальні історичні дисципліни призначено експертну комісію для розгляду дисертаційного дослідження. Було також створену експертну комісію для розгляду дисертації Ємельянової Тетяни Олександрівни за темою: "Аудіовізуальні документи як джерела інформації та організація користування ними в державних архівах України", поданої на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук за спеціальністю 27.00.02 - документознавство, архівознавство

7 вересня 2009 р.

Відбулося засідання спеціалізованої вченої ради, на якому було призначено експертну комісію для розгляду дисертаційного дослідження Н. О. Леміш, пошукувача УНДІАСД, "Організація діловодства в органах державної влади Чернігівської губернії (1802-1856 рр.)", поданої на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук за спеціальністю 07.00.06 - історіографія, джерелознавство та спеціальні історичні дисципліни

6 липня 2009 р.

Було вручено диплом про присвоєння науково ступеня кандидата історичних наук Лазурко Лідії Миколаївні, інспектору з навчальної роботи факультету економіки і підприємництва Інституту підприємництва та прогресивних технологій при Національному університеті "Львівська політехніка" (Дрогобицька філія), захист дисертації якої проходив в спеціалізованій вченій раді УНДІАСД

10 червня 2009 р.

В спеціалізованій вченій раді інституту відбувся захист дисертацій Рибакова Дмитра Олександровича, провідного археографа Інституту української археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського, за темою: "Временник Івана Тимофієва" - пам'ятка російської історіографії XVII століття: атрибуція, текст та історичний контекст" та Михайленко Галини Миколаївни, викладача кафедри всесвітньої історії та історіографії Херсонського державного університету, за темою: "Олександр Лотоцький (1870-1939 рр.): інтелектуальна біографія історика" (спеціальність 07.00.06 - історіографія, джерелознавство та спеціальні історичні дисципліни). Рішенням членів спеціалізованої вченої ради Д. О. Рибакову та Г. М. Михайленко присуджено науковий ступінь кандидата історичних наук

18 лютого 2009 р.

В спеціалізованій вченій раді інституту відбувся захист дисертації Чермошенцевої Наталії Миколаївни, викладачем кафедри всесвітньої історії та історіографії Херсонського державного університету за темою: "С. Я. Боровий як дослідник історії України", поданої на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук за спеціальністю 07.00.10 - документознавство, архівознавство. Одноголосним рішенням членів спеціалізованої вченої ради Н. М. Чермошенцевій присуджено науковий ступінь кандидата історичних наук.

На початок
На початок