Головна сторінка | Архів новин | Архіви в світі | Корисні посилання | Контакти | Карта порталу

Logo for State Committee on Archives of Ukraine Зарубіжна архівна Україніка  

Огляди зібрань архівної україніки в окремих країнах

Молдова

    Гриценко І. А. Огляд матеріалів Центрального державного архіву Молдавської РСР про економічні взаємозв'язки Північної Буковини з Російською державою в першій половині ХІХ ст. / І. А. Гриценко // Історичні джерела та їх використання / Архів. упр. при Раді Міністрів УРСР, Ін-т історії АН УРСР. - К. : Наук. думка, 1972. - Вип. 7. - С. 60-69. [Огляд документів ф. 2 "Канцелярія Бессарабського військового губернатора", ф. 17 "Повноважний намісник Бессарабської обл.", ф. 5 "Бессарабський обласний уряд"].

    Циганенко Л. Джерела з історії дворянства Півдня України (за матеріалами молдавських і російських архівів) / Лілія Циганенко // Матераіли V Волинської міжнародної історико-краєзнавчої конференції, м. Житомир, 9–10 листоп. 2012 р. : зб. наук. пр. / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Житомир. держ. ун-т ім. Івана Франка, Іст. ф-т [та ін.]. - Житомир : Вид-во ЖДУ ім. Івана Франка, 2012. - С. 387-390.

На початок
На початок