Головна сторінка | Архів новин | Архіви в світі | Корисні посилання | Контакти | Карта порталу

Logo for State Committee on Archives of Ukraine Зарубіжна архівна Україніка  

Огляди зібрань архівної україніки в окремих країнах

Угорщина

    Данко Й. Угорські джерела про переговори гетьмана Павла Скоропадського з угорським прем’єром Іштваном Бетленом стосовно Закарпаття / Й. Данко // Науковий збірник Закарпатського краєзнавчого музею. – Ужгород, 2007. – Вип. 8. – С. 63–75. – Автор повідомляє про статтю працівника Угорського державного архіву в Будапешті Міклоша Сіної (Szinai Miklos): «Bethlen Istvan es Szkoropadszki kapcsolatai // Szazadok (Століття) / Угорське істор. т-во. – Budapest, 1966. – 6 szam. – [1218]–1240 old». У статті опубліковано 14 документів 1928–1931 рр. про переговори П. Скоропадського з І. Бетленом, які зберігались в Державному архіві Угорщини у 1966 р. (нині автору не вдалося виявити листи в архіві). Й. Данко наводить перелік цих документів та публікує в перекладі з німецької мови проект угоди між П. Скоропадським та прем’єром Угорщини І. Бетленом.

    Kocsis M. Tizenhatodik szazadi ukran egyhazi kezirataink es helyesirasuk / Mihaly Kocsis. – Szombathely : Berzsenyi D. Foiskola/Szlav F, 2008. – 325 s. – (Bibliotheca Slavica Savariensis ; Bd. 11). [Кочіш М. Українські церковні рукописи XVI століття в Угорщині та їх правопис / Мігай Кочіш. – Сомбатхей, 2008. – 325 с.]. – У виданні описано та проаналізовано 12 українських рукописів, що зберігаються в Угорщині (Будапешт, Сегед, Ніредьгаза, Дебрецен). – Див. також рец.: Мушкетик Л. Українські церковні рукописи XVI століття в Угорщині / Леся Мушкетик // Слов’янські обрії : зб. наук. пр. – К., 2013. – Вип. 5. – С. 259–261.

    Kocsis M. Опис українських церковних книг, якi зберiгаються в Будапештi та Сегедi / M. Kocsis // Die Ukrainer (Ruthenen, Russinen) in Osterreich-Ungarn und ihr Sprach- und Kulturleben im Blickfeld von Wien und Budapest / Michael Moser, Andras Zoltan (Hg.). – Wien ; Berlin, 2008. – S. 173–185. – (Slavische Sprachgeschichte ; Bd. 4).

На початок
На початок