Презентація довідника з архівної україніки в Канаді

Нещодавно в п'ятьох містах Канади відбулися презентації видання "Архівна україніка в Канаді: довідник", опублікованого цього року в Києві. Нову книгу презентувала перший заступник Голови Державного комітету архівів України д-р Ірина Матяш, головний координатор і упорядник видання. Довідник містить інформацію про організацію та зміст архівних матеріялів і збірок, що стосуються історії України й українців і які зберігаються в канадських архівах та інших установах.

Під час презентацій д-р Матяш підкреслила, що реалізація цього трьохрічного проекту була б неможливою без тісної й постійної співпраці між українськими й канадськими науковцями, архівістами та іншими фахівцями, які допомогли упорядкувати й перевірити інформацію, необхідну для підготовки книги. Ця співпраця перейшла з індивідуального рівня до інституційного. Довідник - спільна публікація Державного комітету архівів України (ДКАУ), Українського науково-дослідного інституту архівної справи та документознавства (УНДІАСД) та Канадського інституту українських студій (КІУС) при Альбертському університеті. Під керівництвом Ірини Матяш над проектом працювали співробітники УНДІАСД: упорядники Марина Ковтун, Анжела Майстренко, Людмила Приходько, Христина Вінтонів і Ростислав Романовський; останній разом із Світланою Артамоновою здійснили бібліографічне редагування. Науковими консультантами були Мирон Момрик (Національний архів Канади, пенсіонер), Андрій Макух (КІУС), Орест Мартинович (незалежний дослідник, Вінніпеґ) і Радомир Білаш (відділ історичних пам'яток і музеїв, Альберта).

У своїх виступах д-р Матяш також окреслила структуру довідника й принципи його організації, викладені у вступній статті й археографічній передмові до довідника. Головна частина містить описи самих збірок, що знаходяться в різних урядових, громадських і церковних архівах, а також у музеях і бібліотеках Канади. У додатку вміщено бібліографію головних публікацій про архівну україніку в Канаді. В кінці подано покажчики імен, установ, організацій і церков та список скорочень.

Описи архівних збірок структуровані за провінціями. Окремий розділ присвячений збіркам, що знаходяться в Національному архіві Канади. Матеріали, що знаходяться у провінціях, подані в такому порядку: провінційний архів, міські архіви, університетські архіви й бібліотеки, громадські установи й організації, церковні архіви й музеї, інші музейні й бібліотечні збірки.

Перша презентація, співспонсорована торонтським відділом КІУСу, відбулася 1 червня в Торонті в Українсько-канадському дослідно-документаційному центрі (УКДДЦ). У вступному слові Андрій Макух, співробітник торонтського відділу КІУСу, відзначив зростаючу зацікавленість України в українцях за кордоном, про що свідчить наявність архівної політики, спрямованої на збирання матеріалів про них. Українські канадці стали ніби пробним тестом для цієї ініціативи, а вагомі зусилля д-ра Матяш у збиранні й упорядкуванні архівних збережень Канади засвідчили серйозність цих намірів. Після офіційного привітання від голови УКДДЦ д-ра Всеволода Ісаїва архівіст центру п-і Іроїда Винницька представила промовця. В кінці виступу д-р Матяш вручила почесні грамоти Державного комітету архівів України тим, хто сприяв роботі над даним виданням. У Торонто це були Андрій Макух та Іроїда Винницька.

Друга презентація відбулася 3 червня в Оттаві в Посольстві України. Її відкрив Посол України в Канаді д-р Ігор Осташ, який у вступному слові відзначив, що саме в Канаді знаходиться значна частина архівної україніки. Велика кількість важливих збірок, пов'язаних з історією і культурою України й українців у Канаді, спонукала до підготовки поважного і вичерпного довідника - проект, який довела до логічного завершення д-р Матяш. В кінці вона вручила почесну грамоту Мирону Момрику, який допоміг їй опрацювати важливі збірки Національного архіву Канади.

Наступна презентація видання відбулася 6 червня у Вінніпезі в Українському культурно-освітньому осередку під головуванням виконавчого помічника осередку Богдани Башук та діючого директора Центру українсько-канадських студій при Манітобському університеті Романа Єренюка. Зосередившись на результатах досліджень за минулі роки, д-р Матяш подала загальний опис українських фондів у канадських архівах, в яких вона працювала, і підкреслила важливість їхньої доступности для кращого розуміння історії українців. Деякі збірки містять документи, яких більш ніде немає, - своєрідна данина тим, хто подбав про їхнє збереження. Вона назвала архівні збереження осередку одними з найбагатших джерельних матеріалів у Канаді про українців і українських канадців. На завершення д-р Матяш вручила почесні грамоти Володимиру Сеньчуку (консисторія Української Православної Церкви в Канаді), Ґлорії Романюк (Українсько-католицька архиєпархіяльна консисторія), Софії Качор (осередок), Романові Єренюку та Оресту Мартиновичу.

Cпівспонсорована КІУСом презентація в Едмонтоні відбулася 8 червня в Провінційному архіві Альберти (ПАА). У вступному слові д-р Богдан Клід розповів про численні наукові здобутки д-ра Матяш, зокрема про її статті й дев'ять книг, в тому числі дві студії про етносоціолога Катерину Грушевську. У своїй доповіді д-р Матяш підкреслила, що кількість матеріялів у Канаді була така величезна, що вона не змогла б завершити довідник без порад і допомоги багатьох людей цієї країни. В Едмонтоні д-р Матяш вручила почесні грамоти Ірині Єндзьовській (ПАА), д-ру Зенону Когуту (КІУС), д-ру Богдану Кліду (КІУС), д-ру Богдану Медвідському (відділ модерних студій і культурологічних студій Альбертського університету, пенсіонер), д-ру Андрію Нагачевському (відділ модерних студій і культурологічних студій Альбертського університету), Наді Цинцар (Пласт) та Радомиру Білашу.

Остання презентація довідника відбулася 9 червня в Калґарі в Культурному центрі св. Володимира. Вечір відкрив бібліотекар центру Микола Ворон, який також отримав почесну грамоту за свій внесок у підготовку видання. Після презентації д-р Матяш відповіла на запитання присутніх. Під час свого перебування в місті її гостинно прийняли Альберт і Ольга Бойки.

Д-р Матяш подякувала всім, хто сприяв виданню довідника: високодостойному Ігорю Осташу й професору Марині Гримич (Оттава), д-ру Івану Винницькому, бл. п. Тарасу Закидальському й Оксані Закидальській (Торонто), Анастасії Єренюк (Вінніпеґ), Ярсу Балану, Наді Фотій, Христині Когут, д-ру Олександру Макару і Петру Саварину (Едмонтон), проф. Оресту Павлову (Монреаль), д-ру Сергію Плохію (Кембрідж, Массачусетс) і Вадиму та Інні Пристайко (Вашинґтон, округ Колумбія).

Презентації довідника в Канаді передувала його інавгураційна презентація 19 квітня в Посольстві Канади в Києві, під час якої Посол Канади в Україні Данієль Карон відзначив, що поява довідника стала помітним досягненням українських і канадських науковців. Остання презентація довідника має відбутися цієї осени у Львові.

На початок
На початок