Загальний міжнародний стандарт архівного описування ISAD(G) /
Держкомархів України. УДНДІАСД; Укр. версія Г. В. Папакіна. - 2-ге вид. - К., 2002. - 48 с.

Правила описуання архівних документів (SAD(G): 1999, NEQ): ДСТУ 4331:2004. - Чин. від 01.07.2005 / Розробники: Н. Христова (керівник розробки), Л. Драгомірова, С. Лозова. - К.: Держспоживстандарт України, 2005. - 15 с.

На початок
На початок