Інформація та документація. Керування документаційними процесами. Ч. 2. Настанови (ISO/TR 15489-2:2001, MOD): ДСТУ 4423-2:2005. - Чин. від 01.10.2007 /
Розроблено: УНДІАСД Держкомархіву України; Розробники: І. Антоненко, О. Загорецька, С. Кулешов (керівник розроблення). - К.: Держспоживстандарт України, 2007. - 44 с.

На початок
На початок