Головна сторінка | Архів новин | Архіви в світі | Корисні посилання | Контакти | Карта порталу


П О С Т А Н О В А

від 11 грудня 1992 р. N 698
Київ

Про вдосконалення порядку здійснення службових відряджень за кордон


( Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
N 648 ( 648-96-п ) від 13.06.96
N 264 ( 264-97-п ) від 25.03.97
N 553 ( 553-98-п ) від 23.04.98
N 1591 ( 1591-98-п ) від 05.10.98
N 1629 ( 1629-2001-п ) від 03.12.2001
N 1681 ( 1681-2001-п ) від 13.12.2001
N 1106 ( 1106-2003-п ) від 17.07.2003
N 2019 ( 2019-2003-п ) від 26.12.2003
N 665 ( 665-2005-п ) від 01.08.2005 )

Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:

 1. Установити, що рішення про службове відрядження за кордон, в тому числі до країн СНД та Балтії, приймається щодо: ( Абзац перший пункту 1 в редакції Постанови КМ N 648 ( 648-96-п ) від 13.06.96 )
 2. Визнати за необхідне після завершення службового відрядження за кордон подавати у десятиденний строк особам, з якими воно погоджено, письмовий звіт про результати відрядження з відповідними висновками, копії угод, протоколів, інших документів, що були підписані або парафовані під час відрядження, а також відомості про фактичні витрати. ( Пункт 2 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 665 ( 665-2005-п ) від 01.08.2005 )
 3. Міністерству закордонних справ координувати роботу, пов'язану із організацією службових відряджень за кордон, і щоквартально подавати до Кабінету Міністрів України список осіб, зазначених у пункті 1 цієї постанови, які відряджалися у службових справах за кордон, незалежно від джерел їх фінансування.
 4. Державному експортно-імпортному банку щоквартально надсилати до Кабінету Міністрів України інформацію про витрачання на вказані відрядження коштів, одержаних з валютного рахунку Господарського управління Секретаріату Кабінету Міністрів України. ( Пункт 4 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1629 ( 1629-2001-п ) від 03.12.2001 )
 5. Центральним органам виконавчої влади, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласним, Київській та Севастопольській міським державним адміністраціям: ( Абзац перший пункту 5 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ N 648 ( 648-96-п ) від 13.06.96, N 1629 ( 1629-2001-п ) від 03.12.2001, N 1681 ( 1681-2001-п ) від 13.12.2001 )
 6. 5-1. Центральним та місцевим органам виконавчої влади раз на півроку до 10 січня та 10 липня подавати Головному управлінню державної служби звіти про результати навчання державних службовців за кордоном згідно з формою, що ним затверджується, для узагальнення і подання Кабінетові Міністрів України та інформування Секретаріату Президента України.

  Контроль за своєчасністю подання центральними та місцевими органами виконавчої влади звітів здійснює Головне управління державної служби.
  ( Постанову доповнено пунктом 5-1 згідно з Постановою КМ N 665 ( 665-2005-п ) від 01.08.2005 )

 7. Управлінню міжнародного співробітництва, міждержавних відносин та зовнішньоекономічної політики і Господарському управлінню Секретаріату Кабінету Міністрів України вести облік, контроль і аналіз роботи, що здійснюється у цій галузі, а також підготовку відповідних матеріалів для відрядження осіб, зазначених у пункті 1 цієї постанови. ( Пункт 6 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1629 ( 1629-2001-п ) від 03.12.2001 )
 8. Визнати такими, що втратили чинність, розпорядження Ради Міністрів УРСР від 23 лютого 1991 р. N 48 ( 48-91-р ) і постанову Ради Міністрів УРСР від 26 жовтня 1989 р. N 270 ( 270-89-п ) (ЗП УРСР, 1989 р., N 12, ст. 70).

Прем'єр-міністр України Л.КУЧМА
Міністр
Кабінету Міністрів України А.ЛОБОВ
Інд.40

На початок
На початок