Головна сторінка | Архів новин | Архіви в світі | Корисні посилання | Контакти | Карта порталу


У К А З
ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ

Про внесення змін до Указу Президента України від 18 вересня 1996 року N 841


 1. Внести до Указу Президента України від 18 вересня 1996 року N 841 ( 841/96 ) "Про заходи щодо вдосконалення координації діяльності органів виконавчої влади у сфері зовнішніх зносин" такі зміни:
 2. "1. Покласти на Міністерство закордонних справ України координацію заходів органів виконавчої влади у сфері зовнішніх зносин, зокрема, пов'язаних з участю міністерств та інших центральних органів виконавчої влади у роботі міжнародних організацій та їхніх органів, а також здійснення загального нагляду за виконанням міжнародних договорів України, в тому числі й іншими сторонами, додержанням прав, що випливають із таких договорів для України";

  У зв'язку з цим частину другу вважати частиною третьою;

 3. у частині першій статті 2:
 4. У зв'язку з цим абзаци п'ятий - сьомий вважати відповідно абзацами шостим - восьмим;

 5. статтю 3 викласти в такій редакції:
 6. "3. Установити, що з офіційними заявами та коментарями з питань зовнішньої політики України та з ініціативами міжнародного характеру можуть виступати лише Президент України, Прем'єр-міністр України і Міністр закордонних справ України. Інші офіційні, посадові особи органів виконавчої влади виступають з такими заявами, коментарями та ініціативами виключно за відповідними дорученнями Президента України, Прем'єр-міністра України або Міністра закордонних справ України та згідно з повноваженнями, наданими їм у встановленому законодавством порядку";

 7. статтю 4 викласти в такій редакції:
 8. "4. Посадові особи та органи виконавчої влади України з питань, пов'язаних із реалізацією державної політики України у сфері зовнішніх зносин, інформують Президента України, Міністерство закордонних справ України про зміст своїх службових контактів з посадовими особами та органами виконавчої влади іноземних держав, офіційними особами та органами міжнародних організацій протягом десяти днів після проведення таких контактів, а в разі одержання особливо важливої інформації - невідкладно";

 9. доповнити Указ після статті 4 статтею 4-1 такого змісту:
 10. "4-1. З метою забезпечення підвищення ефективності реалізації державної зовнішньої політики та координації заходів центральних органів виконавчої влади у сфері зовнішніх зносин запровадити в центральних органах виконавчої влади посади дипломатичних радників у межах затвердженої граничної чисельності працівників таких органів.

  Заміщення посад дипломатичних радників у центральних органах виконавчої влади України здійснюється з числа дипломатичних працівників у порядку, передбаченому законодавством України, за погодженням між відповідним центральним органом виконавчої влади та Міністерством закордонних справ України";

 11. у статті 5 слова "ратифікованими міжнародними договорами України" замінити словами "міжнародними договорами України, згоду на обов'язковість яких надано Верховною Радою України";
 12. у статті 7:
 13. У зв'язку з цим частину третю вважати частиною четвертою;

 14. у статті 10:
 15. у статті 12:
 16. "Органи виконавчої влади, зазначені у частині другій цієї статті, подають до Міністерства закордонних справ України відповідну інформацію у порядку та за формою, встановленими Міністерством закордонних справ України.

  У разі невиконання або неналежного виконання зобов'язань, узятих за міжнародними договорами українською стороною, іншими сторонами, органи виконавчої влади інформують Міністерство закордонних справ України та вносять пропозиції щодо вжиття необхідних заходів згідно з нормами міжнародного права.

  Міністерство закордонних справ України інформує з цих питань Президента України або Кабінет Міністрів України та вносить пропозиції про вжиття необхідних заходів відповідно до норм міжнародного права";

 17. статтю 13 викласти в такій редакції:

"13. Надати Міністерству закордонних справ України право:

2. Кабінету Міністрів України привести у двомісячний строк свої рішення у відповідність із цим Указом.


Президент України В.ЮЩЕНКО
м. Київ, 22 серпня 2005 року
N 1188/2005

На початок
На початок