Головна сторінка | Архів новин | Архіви в світі | Корисні посилання | Контакти | Карта порталу

Логотип Державного комітету архівів УкраїниМіжнародні контакти та співробітництво


Довідка

Укрдержархів провадить активну мiжнародну дiяльнiсть.

Основними завданнями міжнародного співробітництва Державної архівної служби є:

 • виконання у межах компетенції зобов’язань за міжнародними договорами України у галузі культури, науки та архівної справи;
 • розвиток співробітництва з архівними установами світу на основі принципів рівноправності та взаємної вигоди, із дотриманням відповідного національного законодавства України та інших держав, загальновизнаних принципів і норм міжнародного права;
 • посилення євроінтеграційних процесів у гуманітарній сфері в Україні, зокрема, досягнення гармонізації підходів та методологічних засад з архівними службами іноземних держав у галузі взаємної реституції культурних цінностей, незаконно переміщених свого часу на територію іншої держави; реалізація галузевої програми "Зарубіжна архівна Україніка";
 • налагодження та подальший розвиток взаємовигідного співробітництва з архівними службами іноземних держав, міжнародними організаціями архівістів та іншими зацікавленими у співпраці установами та організаціями;
 • забезпечення вільного доступу архівних співробітників і дослідників інших держав до відкритих архівних документів, а також до всіх довідкових матеріалів архівних фондів, як опублікованих, так і неопублікованих, що стосуються тем їхніх досліджень.

З 1956 р. Державна архівна служба України є членом Мiжнародної ради архiвiв (МРА) за категорією "А" і несе відповідальність за співробітництво України з цією міжнародною організацією та виконання фінансових зобов’язань перед МРА.

МРА – міжнародна неурядова організація, яка має дорадчий статус в ЮНЕСКО i об’єднує органи управління архівною справою, національні архіви, професійні організації архівістів, інші архівні установи понад 190 країн світу і їх територій. Сьогодні МРА налічує понад 1500 членів. Головними завданнями МРА є розвиток та підтримка співробітництва в галузі архівної справи та діловодства, надання допомоги у вирішенні актуальних проблем, що постають перед архівними установами різних країн на сучасному етапі розвитку архівної справи.

Укрдержархів та державні архівні установи його системи беруть активну участь у щорічних Міжнародних конференціях Круглого столу архівів (CITRA) та Міжнародних конгресах архівів.

У 1996–2000 рр. представники державної архівної служби України входили до складу Виконкому Мiжнародної ради архiвiв, Координацiйного бюро європейських програм (ICA/EUR) та Комiтету з iнформацiйних технологiй (ICA/CIT).

На ХІV Мiжнародному конгресi архiвiв (м. Севiлья, 21–26 вересня 2000 р.) внесено змiни до Статуту МРА: створено новi регiональнi вiддiлення для Європи і Євразiї: Європейське (EURBICA) та Євро-Азійське (ЄВРАЗІКА) регіональні відділення. Нацiональним архiвним службам надано право брати участь у роботi кiлькох регiональних вiддiлень. З 2000 року Укрдержархів є членом EURBICA та ЄВРАЗІКИ.

У 2000–2004 рр. представники державної архівної служби України обиралися до складу різних комiтетiв МРА: Комiтету з архiвного законодавства, Комітету iз збереження архiвних документiв у зонi помiрного клiмату, Комітету з професiйної пiдготовки, Комітету архівів науки і технології, Комітету літературних архівів.

У 2004 р. в м. Києві державною архівною службою України організовано та проведено робоче засідання Комітету з правових питань Міжнародної ради архівів та міжнародні семінари “Архівне законодавство України і проблеми європейської і євроатлантичної інтеграції”, “Архіви і катастрофи”.

Укрдержархів є членом Консультативної ради керівників державних архівних служб держав-учасниць СНД.

Укрдержархів учасник кiлькох мiжнародних архiвних програм:

"Пам'ять Свiту", що реалізується пiд егiдою ЮНЕСКО i має на метi збереження найвизначнiших культурних пам'яток людства;

"Вiдновлення Пам'ятi Польщi", що здiйснюється Радою Європи й Мiжнародною радою архiвiв з метою вiдновлення архiвних зiбрань Польщi, втрачених у перiод її бездержавного iснування (1772-1918);

Спільна архівна спадщина країн та народів Центральної і Східної Європи;

Реконструкція документальної спадщини та книжкових зібрань Радзивілів, у рамках якої створено інформаційно-пошукову систему (віртуальний архів) з вивчення спадщини Радзивілів.

Укрдержархів є учасником виконання багатосторонньої мiждержавної Угоди країн СНД "Про правонаступництво в галузi державних архiвiв колишнього СРСР" (06.06.1992).

Міжнародні договори міжвідомчого характеру про спiвробiтництво в архiвнiй сфері укладено з державними архiвними службами та нацiональними архiвами Австрiйської Республіки, Азербайджанської Республіки, Республiки Бiлорусь, Республiки Болгарiя, Республiки Вiрменiя, Грецької Республіки, Республiки Грузія, Естонської Республiки, Ісламської Республіки Іран, Республiки Казахстан, Киргизької Республіки, Латвiйської Республiки, Литовської Республiки, Республiки Молдова, Республiки Польща, Росiйської Федерацiї, Румунiї, Республіки Сербія, Республiки Туреччина, Угорської Республіки, Республіки Узбекистан, Федеративної Республіки Німеччина, Чеської Республіки, Республіки Чорногорія.

Державна архівна служба України співпрацює з зарубіжними архiвними, науковими та музейними iнституцiями, мiжнародними товариствами, такими як, Центральний архiв МВС Республiки Польща, Американський меморiальний музей Голокосту (США), Документаційний центр об’єднання "Саксонські меморіали", ФРН, Національним Меморіалом Катастрофи та Героїзму Яд Вашем (Держава Ізраїль), з якими укладено міжнародні договори про спiвробiтництво гуманітарного характеру. До січня 2012 року державні архіви співпрацювали з Генеалогiчним товариством Юта (США).

Спілкою архівістів України укладено Угоди про співробітництво з Спілкою архівістів Польщі, Товариством істориків-архівістів Придністров'я, Спілкою архівістів Росії.


Нормативно-правова база

Закони

Укази

Постанови

Розпорядження

Накази центральних органів влади


* * *


Накази Державної архівної служби України (Держкомархіву)


Міжнародна архівна спільнота

МРА (ICA) - Міжнародна Рада архівів

Засідання Міжнародної конференції Круглого столу архівів (CITRA)

CITRA-2011 у м. Толедо, Іспанія була останньою Міжнародною конференцією Круглого столу архівів. Після тривалого розгляду делегатами Міжнародної ради архівів (МРА) під час Щорічних загальних зборів МРА було одноголосно прийнято зміни до Конституції МРА у частині ліквідації Міжнародної конференції Круглого столу архівів та впровадження Щорічних конференцій.

43-я CITRA є перехідним етапом, для якого стали характерними риси традиційної CITRA та нового формату щорічних зустрічей, запроваджених з метою кращого задоволення очікувань та потреб членів МРА.

Вперше конференцію мали можливість відвідати практично всі члени Міжнародної ради архівів. Зареєстровані делегати обговорили професійні питання у рамках Форуму національних архівістів (тільки для керівників національних архівних служб, членів МРА категорії А), професійних пленарних та паралельних сесій, робочих засідань та практичних семінарів. Під час спеціальних сесій (ICA special awareness sessions) делегати детально ознайомилися з діяльністю Міжнародної ради архівів.

Міжнародна рада архівів очікує, що зміни формату конференції сприятимуть збільшенню кількості учасників архівного форуму та залученню до обговорення питань, що стосуються напрямків діяльності МРА, широкого кола колег-архівістів.

Щорічна конференція МРА. Критерії відбору країни-організатора Щорічної конференції (англійською)

Щорічні конференції МРА (ICA Annual Conference)

Матеріали першої Щорічної конференції МРА "Облік, прозорість та доступ до інформації" ("Accountability, Transparency and Access to Information") 23-24 листопада 2013 року, Брюссель, Королівство Бельгія


Інформаційний бюлетень Форуму національних архівістів (випуск 1)

Міжнародні конгреси архівів


ЮРБІКА (EURBICA)

Проект APEnet презентував Архівний портал Європи - єдиний портал оригіналів документів з історії Європи. Портал містить понад 14 млн архівних матеріалів, які налічують близько 64 млн оцифрованих сторінок. На веб-порталі розміщено документи з 60 установ 14 європейських країн, що дозволяє назвати Архівний портал Європи одним із потужних гравців у сфері збереження культурної спадщини Європи.
Детальніше


Європейське бюро національних архівів (EBNA)

 1. Конференція Європейського бюро національних архівів (EBNA) "Європейські архіви: Формуючи партнерство у цифрову " (Кью, Великобританія; 17-18 листопада 2005 р.) ("European Archives: Forming Partnerships in the Digital Age". The National Archives, Kew, November 17-18, 2005)
 2. 15-а конференція Європейського бюро національних архівів (EBNA) (Берлін, Німеччина; 26-27 квітня 2007 р.) (15th EBNA Conference; April 26-27, 2007). Proceedings of the XV Conference
 3. 17-а Конференція Європейського бюро національних архівів (EBNA) (Любляна, Словенія; 10-11 квітня 2008 р.) (17th EBNA Conference; Ljubljana, April 10-11, 2008)

  Програма конференції

  Виступи

  Фото

 4. 19-а Конференція Європейського бюро національних архівів (EBNA) (Прага, Чеська Республіка; 23-24 квітня 2009 р.) (19th EBNA Conference; April 23-24, 2009)
 5. 20-а Конференція Європейського бюро національних архівів (EBNA) (Мадрид, Іспанія; 18-19 травня 2010 р.) (20th EBNA Conference; May 18-19, 2010)

ЄВРАЗІКА (EURASICA)


Новий міжнародний архівний часопис "Comma"

Comma-2001

"БЛИСКАВКА"
Міжнародної ради архівів
ICA's "FLASH"


Міжнародні програми


Міжнародні проекти

Метричні книги (в т.ч. з українських земель, що зберігаються в Архіві Головному Давніх Актів у Варшаві (Республіка Польща)(Archiwum Glowne Akt Dawnych)


Архіви і порушення прав людини:
презентація проекту на XV Міжнародному конгресі архівів
(Відень, 2004)
файл у форматі PDF (4,0 MB)


Порушення прав людини:
Міжнародний довідник архівних джерел

 

У грудні 2007 р. на порталі Міжнародної ради архівів створено віртуальну дискусійну групу з проблеми архівів і прав людини
Архіви та права людини


Публікації документів на мікрофільмах: спільні проекти з Primary Source Microfilm - провідним видавцем архівних колекцій


Європейська інтеграція

Нормативно-правова база

Співробітництво в рамках двосторонніх органів Україна - ЄС

Інструменти співробітництва

Посилання на інші ресурси

Архіви Євросоюзу


Міжнародні зв'язки Укрдержархіву (Держкомархіву) та архівних установ (архів новин)

2000 - 2001 - 2002 - 2003 - 2004 - 2005 - 2006 - 2007 - 2008 - 2009 - 2010 - 2011 - 2012 - 2013

2013 р.

листопад 2013

15 листопада 2013 р.

Відбулося підписання Угоди про співробітництво між Державною архівною службою України та Державним архівом Республіки Македонія
Детальніше
Фоторепортаж

13 листопада 2013 р.

У приміщенні Міського Дому Культури у Ланьцуті (Польща) відкрито документальну виставку за документами з фондів Центрального державного історичного архіву, м. Київ та Державниого архіву Київської області "Відгомін Січневого повстання на Уманщині", присвячену 150-й річниці польського національно-визвольного повстання 1863-1864 років

Детальніше

5 листопада 2013 р.

У Центральному державному архіві громадських об’єднань відкрито українсько-російську виставку документів і фотоматеріалів до 70-ї річниці визволення Києва від фашистських загарбників

Детальнішежовтень 2013

20-27 жовтня 2013 р.

Осіння архівна школа Міжнародного інституту архівної справи (Трієст, Італія)

вересень 2013

9-13 вересня 2013 р.

Друге засідання українсько-китайської Підкомісії з питань співробітництва у сфері культури, м. Пекін (Китайська Народна Республіка)
Детальніше
Фоторепортаж

2-6 вересня 2013 р.

Відбулася 14-та Загальна конференція Євро-Азійського регіонального відділення (ЄВРАЗІКА) Міжнародної ради архівів. Місце проведення: Киргизька Республіка, мм. Бішкек, Чолпон-Ата, організатор: Архівне агентство при Державній реєстраційній службі при Уряді Киргизької Республіки
Детальніше
Фоторепортаж

червень 2013

19-22 червня 2013 р.

У м. Києві перебувала делегація Державного архіву Чорногорії
Детальніше
Фоторепортаж

18 червня 2013 р.

Відкриття спільної українсько-вірменської документальної виставки "Вірменські церкви Криму" у Національному архіві Вірменії (м. Єреван)
Детальніше
Фоторепортаж

9 червня 2013 р.

Міжнародний день архівів
Детальніше

травень 2013

29-31 травня 2013 р.

Відбулася тристороння зустріч керівників державних архівних служб України, Росії та Білорусі за участі директорів державних архівних установ "Інформаційні технології в архівній справі та діловодстві" (Брест, Республіка Білорусь)
Детальніше
Фоторепортаж

22-23 травня 2013 р.

Відбулася ХІІІ конференція з циклу "Colloquia Jerzy Skowronek dedicata", присвячена електронній документації та організації доступу до архівних документів через мережу Інтернет (Варшава Республіка Польща)
Детальніше

14-15 травня 2013 р.

Делегація українських архівістів на чолі з Головою Державної архівної служби Гінзбург О. П. взяла участь у церемонії відкриття в м. Парижі в Українському культурно-інформаційному центрі при Посольстві України у Франції документальної виставки "Столиця України - м. Київ в архівних документах та матеріалах", підготовленої за документами ЦДАВО, ЦДАМЛМ, ЦДІАК, ЦДКФФА, Держархіву м. Києва
Детальніше

квітень 2013

17-18 квітня 2013 р.

Голова Державної архівної служби О. П. Гінзбург спільно з директором Центрального державного історичного архіву України, м. Львів, Д. І. Пельц, перебувала у службовому відрядженні в м. Варшаві (Республіка Польща)
Детальніше
Фоторепортаж

березень 2013

21-22 березня 2013 р.

Відбулася Міжнародна науково-практична конференція "Управління документацією: минуле, сьогодення, майбутнє", присвячена пам`яті професора Т. В. Кузнецової (м. Москва)
Детальніше
Програма
Фоторепортаж

19-20 березня 2013 р.

У Москві відбулися консультації Голови Державної архівної служби України О. П. Гінзбург з керівником Федерального архівного агентства (Російська Федерація) А. М. Артизовим з питань двостороннього співробітництва
Детальніше
Фоторепортаж
Відеосюжет телеканалу Культура (Росія)

19 березня 2013 р.

У приміщенні Музею суднобудування і флоту (м. Миколаїв) відбулося урочисте відкриття спільної українсько-російської документальної виставки "З історії розвитку суднобудування в Новоросійському краї у XVIII-XIX ст."
Прес-реліз
Афіша

січень 2013


14 січня 2013 р.

Голова Державної архівної служби України О. П. Гінзбург зустрілась з Надзвичайним і Повноважним Послом Республіки Польща в Україні Й. В. Паном Генриком Літвіном
Детальніше


Посол О. Слюсаренко відкрила виставку архівних документів з тематики переселення чорногорців на територію сучасної України у XVIII ст.
2012 р.

листопад 2012

12-16 листопада 2012 р.

Відбулася Міжнародна конференція з управління архівами "Місце архівів та роль архівістів у сучасному світі та майбутньому", м. Париж (Французька Республіка), організатор Міністерство культури та комунікацій Франції.
Програма (англ., фр.)

10 листопада 2012 р.

В ефірі Національної радіокомпанії України вийшла радіопередача "Під контролем" за участі Голови Державної архівної служби України О. П. Гінзбург, присвячена основним напрямкам діяльності архівів та міжнародній співпраці Укрдержархіву

жовтень 2012

22-23 жовтня 2012 р.

Міжнародна конференція "22-й Міжнародний день архівів" (Тріест, Італія). Організатори: Міжнародний інститут архівознавства Трієста та Марібору, Державний архів Трієсту
Програма

18-21 жовтня 2012 р.

Відбулася Друга конференція архівів слов´янських держав (м. Ліпіца, Словенія)
Детальніше

11-12 жовтня 2012 р.

Державна архівна служба України, Національна академія державного управління при Президентові України, Український науково-дослідний інститут архівної справи та документознавства, Центральний державний електронний архів України проводять Міжнародну науково-практичну конференцію "Електронний документ: актуальні завдання та практичне впровадження" (Життєвий цикл електронного документа) (м. Київ, Україна)
Прес-реліз
Програма
Резолюція
Фоторепортаж

4-5 жовтня 2012 р.

ХІІ конференція країн Центральної та Східної Європи з циклу "Colloquia Jerzy Skowronek dedicta" (м. Варшава, Польща)
Детальніше

3-7 жовтня 2012 р.

13-та Загальна конференція Євро-Азійського регіонального відділення (ЄВРАЗІКА) Міжнародної ради архівів. Місце проведення: Республіка Узбекистан, м. Ташкент. Організатор: Агентство "Узархів" при Кабінеті Міністрів Республіки Узбекистан
Фоторепортаж
Детальніше

серпень 2012

31 серпня 2012 р.

Делегація українських архівістів на чолі з Заступником Голови Укрдержархіву О.В.Музичук взяла участь у заходах з відзначення 200-річчя війни 1812 року, що відбулися в м. Москва (Російська Федерація)
Фоторепортаж

липень 2012

3 липня 2012 р.

У Державній архівній службі відбулася зустріч Надзвичайного і Повноважного Посла Республіки Молдова в Україні Іона Стевіле, директора Державної архівної служби Республіки Молдова Іона Варти та радника Посольства Республіки Молдова в Україні Володимира Саранчука з Головою Державної архівної служби України О. П. Гінзбург, відповідальними співробітниками Укрдержархіву та директором ЦДІАК І. М. Кісілем

2-5 липня 2012 р.

Перший заступник Голови Державної архівної служби В. М. Воронін взяв участь у консультаціях з керівництвом Міжнародної служби розшуку (м. Бад Арользен, Німеччина)
Детальніше

травень 2012

31 травня 2012 р.

Заступник Голови Укрдержархіву О. В. Музичук взяла участь у черговій Генеральній асамблеї ЮРБІКИ (EURBICA), яка відбулася у м. Копенгаген (Королівство Данія)
Детальніше - проект нової Конституції ЮРБІКИ (англійською)
Порядок денний Генеральної асамблеї
Фоторепортаж
Сюжет


28-31 травня 2012 р.

Щорічна тристороння зустріч керівників державних архівних служб України, Росії та Білорусі за участі директорів державних архівних установ цих держав. У рамках зустрічі було обговорено питання "Стан, проблеми та перспективи діяльності регіональних архівів" (м. Ужгород, Україна)
Прес-реліз
Фоторепортаж


15 травня 2012 р.

Відбулося урочисте підписання Меморандуму про співробітництво між Державною архівною службою України та Генеральною дирекцією державних архівів Баварії (ФРН). Від української сторони проект Меморандуму підписано Головою Державної архівної служби України О. П. Гінзбург, від баварської - директором Головного державного архіву Баварії, д-ром Г. Хетцером.
Цього ж дня відбулися консультації між керівництвом Укрдержархіву, директорами центральних державних архівів України та членами делегації баварських архівістів щодо подальших напрямків співробітництва, зокрема підготовки спільних довідкових видань.
Члени делегації також відвідали ЦДАВО та ЦДКФФА ім. Г. С. Пшеничного.
Прес-реліз
Фоторепортаж

квітень 2012

24-27 квітня 2012 р.

Голова Державної архівної служби О. П. Гінзбург перебувала у службовому відрядженні в м. Белград (Республіка Сербія) в рамках якого 25 квітня підписано Угоду про співробітництво між Державною архівною службою України та Архівом Югославії та проведено консультації з в. о. директора Архіву Югославії М. Милошевичем.

25 квітня Голова Державної архівної служби взяла участь у церемонії відкриття документальної виставки, присвяченої 200-річчю сербської дипломатії в приміщенні Міністерства закордонних справ Республіки Сербія та 26 квітня - фотовиставки "Чорнобиль вчора та сьогодні" в приміщенні Російського дому, експозиція якої підготовлена спільно Посольством України з Посольством Російської Федерації та Посольством Республіки Білорусь в Республіці Сербія до 26-ї річниці трагедії на Чорнобильській АЕС
Фоторепортаж

березень 2012

15 березня 2012 р.

Підписано Договір про співробітництво між Державною архівною службою України та Національним архівом Республіки Куба (м. Гавана, Республіка Куба)

2011 р.

грудень 2011

15 грудня 2011 р.

У залі урочистостей адміністративної будівлі Національного Меморіалу Катастрофи і Героїзму Яд Вашем (м. Єрусалим, Держава Ізраїль) за участі відповідальних працівників Посольства України у Державі Ізраїль відбулося підписання Угоди про співробітництво між Державною архівною службою України і Національним Меморіалом Катастрофи і Героїзму Яд Вашем

14 грудня 2011 р.

Міжнародна наукова конференція "Актуальні проблеми партизансько-підпільного руху в Україні в роки Великої Вітчизняної війни" (м. Корюківка). Співорганізатором заходу виступив Державний архів Чернігівської області, яким підготовлено та урочисто відкрито в рамках конференції фотодокументальну виставку "Чернігівщина партизанська", до експозиції якої увійшли документи про Корюківську трагедію (березень 1943 р.)
Детальніше

листопад 2011

6-13 листопада 2011 р.

Осіння архівна школа при Міжнародному інституті архівознавства Трієста та Марібору (Тріест, Італія).
Детальніше

10-11 листопада 2011 р.

У Мінську відбулися VII Міжнародні книгознавчі читання "Бібліотеки та політика відкритого доступу до інформації та знань" (Національна бібліотека Білорусі)

22 листопада 2011 р.

В приміщенні Укрдержархіву відбулася зустріч Голови Державної архівної служби України О. П. Гінзбург з Надзвичайним і Повноважним Послом Республіки Куба в Україні Феліксом Леоном Карбальо

жовтень 2011

3-6 жовтня 2011 р.

Щорічна зустріч керівників державних архівних служб України, Росії та Білорусі за участі директорів центральних державних архівів України, федеральних архівів Росії, директорів національних та державних архівів Білорусі. У рамках зустрічі обговорено питання організації використання документів в архівних установах: нормативно-правове регулювання та практичну діяльність. Місце проведення - Великий Новгород, Російська Федерація
Фоторепортаж

6-7 жовтня 2011 р.

24-а конференція Європейського бюро національних архівів (EBNA) у м. Кракові, Польща

11-14 жовтня 2011 р.

Міжнародний навчальний семінар "Електронні документи в архівах: організація зберігання, комплектування та обліку" (м. Москва, РФ). Організатори: Всеросійський науково-дослідний інститут документознавства та архівної справи та Євроазійське регіональне відділення Міжнародної ради архівів

24-28 жовтня 2011 р.

Міжнародна конференція Круглого столу архівів (СITRA), (Толедо, Іспанія). Пропонується розглянути питання забезпечення збереження архівних документів

вересень 2011

26-29 вересня 2011 р.

VII міжнародний колоквіум з генеалогії (м. Болонья, Італія). Організатор - Міжнародна академія генеалогії
Детальніше

серпень 2011

11 серпня 2011 р.

Голова Укрдержархіву О. П. Гінзбург зустрілася з радником-посланником Посольства Російської Федерації в Україні А. В. Воробйовим
Детальніше

червень 2011

21-23 червня 2011 р.

12-та Загальна конференція Євро-Азійського регіонального відділення (ЄВРАЗІКА) Міжнародної ради архівів та міжнародна наукова конференція: "Архіви державної та приватної форми власності: досвід співпраці та взаємодії". Місце проведення: Республіка Білорусь. Організатор: Департамент з архівів та діловодства Міністерства юстиції Республіки Білорусь

травень 2011

24 травня 2011 р.

У приміщенні Центрального державного архіву громадських об'єднань України проведено двосторонню зустріч представників ЦДАГО та Архіву Президента Республіки Казахстан, під час якої підписано Угоду про співпрацю між архівами

30 травня 2011 р.

Перший заступник Голови Державної архівної служби України В. М. Воронін взяв участь у церемонії підписання міністрами закордонних справ України та Греції Угоди про співробітництво між Державною архівною службою України та Генеральним державним архівом Грецької Республіки, що відбулася в МЗС України у рамках дводенного офіційного візиту в Україну Міністра закордонних справ Грецької Республіки Дімітріса Друтсаса
Текст угоди

квітень 2011

4-6 квітня 2011 р.

Делегація українських архівістів у складі 3-х осіб на чолі з Головою Державної архівної служби України Гінзбург О. П. у рамках Робочої програми українсько-баварського співробітництва провела консультації з керівництвом Генеральної дирекції державних архівів Баварії (м. Мюнхен, Баварія, ФРН)

березень 2011

14 березня 2011 р.

Урочиста церемонія передачі повернених культурних цінностей - епістолярного архіву Надії Світличної, переданого в дар Україні зі США її чоловіком паном Павлом Стокотельним. Місце проведення: приміщення Центрального державного архіву-музею літератури і мистецтва України (м. Київ, вул. Володимирська, 22а)
Детальніше

2010 р.

грудень 2010

23 грудня 2010 р.

Об 11.00 у виставковій залі Центрального державного архіву-музею літератури і мистецтва України (вул. Володимирська, 22-а, територія Національного заповідника "Софія Київська") відкрито історико-документальну виставку "Радянське суспільство і війна. 1941–1945 рр. До 65-річчя Перемоги у Великій Вітчизняній війні", підготовлену за документами федеральних архівів Російської Федерації
Прес-реліз
Фоторепортаж

листопад 2010

Листопад 2010 р.

Директор Державного архіву Вінницької області Ю. В. Легун, перебуваючи з робочим візитом у США, зустрівся з Ярославою Француженко - дочкою протоієрея Ігоря Губаржевського, уродженця Поділля, відомого наукового та церковного діяча. Я. Француженко передала на зберігання до Державного архіву Вінницької області частину архіву батька, пов'язану з Поділлям. На основі цих документів планується створити особовий фонд І. Губаржевського

12 листопада 2010 р.

Відбулася зустріч Голови Державного комітету Гінзбург О. П. з членами іранської делегації, які відвідали Держкомархів у рамках проведення Тижня культури та мистецтва Ісламської Республіки Іран у м. Києві
Детальніше
Фоторепортаж

18 листопада 2010 р.

Відбулася урочиста церемонія передавання на постійне зберігання до Центрального державного кінофотофоноархіву України імені Г. С. Пшеничного Державною службою контролю за переміщенням культурних цінностей через державний кордон України в особі Ю. К. Савчука фонозаписів та світлин з особистого архіву відомої правозахисниці, громадської діячки та журналістки Надії Світличної, які подарував архіву її чоловік Павло Стокотельний (США, м. Нью-Йорк)
Фоторепортаж

24 листопада 2010 р.

У Держкомархіві України відбулася зустріч представника Документаційного центру об'єднання "Саксонські меморіали" (ФРН) Олександра Харитонова з Головою Державного комітету Ольгою Гінзбург. В ході зустрічі обговорено подальшу співпрацю в рамках спільного міжнародного проекту "Радянські та німецькі військовополонені та інтерновані в роки Другої світової війни"

жовтень 2010

1-2 жовтня 2010 р.

Директор Державного архіву Черкаської області Т. А. Клименко взяла участь у VІІ Міжнародних Довнаровських читаннях, що проходили в м. Речиця Гомельської області (Республіка Білорусь), та виступила з доповіддю "Декабристознавчі студії М. В. Довнар-Запольського як історичне джерело"

У роботі конференції взяли також участь надзвичайні та повноважні посли Азербайджанської Республіки та України в Республіці Білорусь, 16 докторів та 43 кандидати наук з Республіи Білорусь, України та Російської федерації

вересень 2010

28-30 вересня 2010 р.

Щорічна зустріч керівників державних архівних служб України, Росії та Білорусі за участі директорів центральних державних архівів України, федеральних архівів Росії, директорів національних та державних архівів Білорусі. Місце проведення - Республіка Білорусь

21 вересня 2010 р.

Ірена Белл (Монреаль, Канада) передала до Центрального державного кінофотофоноархіву України ім. Г. С. Пшеничного компакт-диск зі світлинами (350 фото) з сімейного архіву свого батька, інженера Ярослава Зайшлого

13-19 вересня 2010 р.

Міжнародна конференція Круглого столу архівів (СITRA), (Осло, Норвегія). Розглянуто питання управління та забезпечення збереження електронних архівів

серпень 2010

31 серпня 2010 р.

Відбулась зустріч Голови Державного комітету архівів України О. П. Гінзбург з директором наукових програм Комісії майнових претензій євреїв до Німеччини (Claims Conference), США, Веслі Фішером та провідним архівним директором Федерального архіву Німеччини в Берліні Хансом-Дітером Крайкампом

липень 2010

1 липня 2010 р.

Центральний державний архів зарубіжної україніки (ЦДАЗУ) підписав Угоду про співробітництво з Бібліотекою й Архівом ім. Т. Г. Шевченка Союзу Українців у Великій Британії. У майбутньому результатом такої співпраці має стати взаємний інформаційний обмін щодо архівної україніки, інформування українських громад Великої Британії про діяльність ЦДАЗУ, сприяння комплектуванню ЦДАЗУ документами із приватних архівів української діаспори, що проживає у Великій Британії, організація спільних виставок, конференцій та ін. Фоторепортаж

21 липня 2010 року

В рамках навчальної поїздки до Ірландії, відбулася зустріч Першого заступника Голови Державного комітету архівів України І. Б. Матяш з Директором національного архіву Ірландії Д. Крейгом. Мета зустрічі - ознайомлення з роботою Національного архіву Ірландії
Фоторепортаж

23 липня 2010 р.

У рубриці "Довідковий апарат" розміщено лінк на веб-сторінку Посольства України в Норвегії, де опубліковано списки військовополонених українців, які перебували в ув'язненні на території Норвегії й після закінчення війни були вислані до Радянського Союзу. Списки складені на основі матеріалів Норвезького національного архіву і містять інформацію про 16562 особи

червень 2010

3 червня 2010 р.

О 14.00 у кінозалі Центрального державного кінофотофоноархіву України ім. Г. С. Пшеничного почесний член Всеукраїнського жіночого товариства ім. Олени Теліги Ярослава Плав'юк (Канада) урочисто передала на постійне зберігання до архіву грамплатівки із записами творів у виконанні хору "Україна" (Монреаль, 1959 р.) під керуванням українського диригента Н. Городовенка

3 червня 2010 р.

О 19.00 у Посольстві України у Канаді відбулася презентація довідника "Архівна україніка в Канаді"
Детальніше
Посольство України в Канаді

21-25 червня 2010 року

Заступник Голови Держкомархіву О. В. Музичук взяла участь у навчальній поїздці української делегації до м. Маастрихт (Королівство Нідерландів), яка була організована Головним управлінням державної служби України. Під час візиту члени делегації ознайомилися з кращими практиками функціонування систем управління якістю та електронного урядування, досвідом діяльності Європейського інституту державного управління, Міністерства Фламандської спільноти Бельгії, Генерального директорату Європейської Комісії з питань торгівлі, Європолу. Також було взято участь у тренінгу з питань управління якістю за моделлю CAF (Common Assessment Framework) та електронного урядування на базі Європейського інституту державного управління

25 червня 2010 р.

Співробітники Державного архіву Чернігівської області взяли участь у роботі круглого столу архівістів України, Росії та Білорусі "Мы победили вместе", який відбувся у с. Сеньківка Городнянського району у рамках міжнародного молодіжного фестивалю "Дружба-2010". Під час круглого столу директор архіву Р. Б. Воробей поінформувала учасників про проведену архівними установами Чернігівської області роботу з відзначення 65-ї річниці Великої Перемоги та презентувала буклет "Вклонімося великим тим рокам…", виданий Державним архівом Чернігівської області

травень 2010

7 травня 2010 р.

Працівники Державного архіву м. Севастополя взяли участь у Міжнародному фотоконкурсі "Лица уходящей эпохи", присвяченому 65-й пічниці Перемоги у Великій Вітчизняній війні 1941-1945 років, проведеному Національною спілкою фотохудожників України. Головний спеціаліст відділу зберігання та обліку документів НАФ держархіву В. Р. Авакян нагороджена дипломом "за неравнодушное отношение к документальной фотографии севастопольського автора М. Б. Покатило и за восстановление исторических фактов"

12 травня 2010 р.

Державним архівом Закарпатської області спільно із обласним відділенням Національної спілки письменників України в Ужгороді презентовано виданий українською та угорською мовами Анотований перелік фондів держархіву, що стосуються історії Угорщини. Видання є результатом виконання умов Договору про співробітництво між Державним архівом Закарпатської області України та Будапештським міським архівом Угорщини

13 травня 2010 р.

У Державному архіві Вінницької області у рамках обласної програми збирання документів усної історії відбулася тематична зустріч з учасниками українсько-польського проекту збирання спогадів та свідчень "Праведників світу", учасників подій та свідків німецько-румунської окупації Вінницької області 1941-1944 рр.

Для учасників тематичної зустрічі підготовлено примірний запитальник для інтерв'ювання рятівників (членів родини рятівника) євреїв під час німецько-румунської окупації Вінницької області

13 травня 2010 р.

У рамках ІІ українсько-польських читань "Польща та Україна: Історичний вимір" із циклу "Трудне братерство" Державним архівом Вінницької області презентовано фотодокументальну виставку "До Дня пам'яті жертв політичних репресій. Маловідомі документи". Основу виставки склали архівно-слідчі та спостережні справи, документи особового походження, біографістика. Спеціальний розділ експозиції присвячено репресованим громадянам польської національності

18-19 травня 2010 р.

20-а конференція Європейського бюро національних архівів (Мадрид, Іспанія)

19 травня 2010 р.

Відбулась зустріч керівництва Держкомархіву з директором Департаменту стратегічних змін, організаційного лідерства та інновацій Канадської школи публічної служби, експертом українсько-канадського проекту "Реформа управління персоналом на державній службі в Україні" Франсуа Ганьйоном та керівником українсько-канадського проекту "Реформа управління персоналом на державній службі в Україні" Ларисою Бізо. У ході зустрічі обговорювалось питання професійної підготовки працівників архівних установ та використання досвіду Канадської школи публічної служби.

У ході візиту члени канадської делегації також мали зустріч з директором Центрального державного архіву вищих органів влади та управління України Маковською Н. В. та були ознайомлені з роботою архіву

20-23 травня 2010 р.

11-та Загальна конференція Євро-Азійського регіонального відділення (ЄВРАЗІКА) Міжнародної ради архівів та міжнародні наукові конференції: "Спільна архівна спадщина та національні архівні фонди", "Електронний документообіг та електронні архіви". Місце проведення: м. Одеса (Україна). Організатори: Держкомархів України, Державний архів Одеської області
Прес-реліз

31 травня 2010 р.

У м. Ніредьгазі (Угорщина) у рамках днів комітату відбулося підписання Договору про співробітництво між Державним архівом Закарпатської області України та Саболч-Сатмар-Березьким комітатським архівом Угорщини.

Під час перебування у архіві комітату співробітниками Державного архіву Закарпатської області виявлено 2,04 погонних метри документів, що стосуються історії Закарпаття. Вивчається можливість виготовлення їх копій
ФОТО

квітень 2010

19 квітня 2010 р.

О 15.00 у Посольстві Канади в Україні (вул. Ярославів Вал, 31, м. Київ) відбулася презентація довідника "Архівна україніка в Канаді"
Прес-реліз

березень 2010

4 березня 2010 р.

Директор архіву Н. В. Маковська та заступник директора О. Б. Пащенко мали зустріч з представником Документаційного центру Об'єднання "Саксонські меморіали" (ФРН) Александром Харитоновим. В ході зустрічі обговорено стан виконання ЦДАВО України Угоди про міжнародне співробітництво в рамках гуманітарного проекту, пов'язаного з опрацюванням відомостей про долі радянських і німецьких військовополонених та інтернованих; перспективи та формат участі ЦДАВО України в зазначеному проекті; технічні питання створення бази даних та можливі шляхи прискорення темпів створення бази даних

2009 р.

листопад 2009 р.

27 листопада 2009 р.

На державне зберігання до Центрального державного архіву зарубіжної україніки із США надійшла частина родинного архіву Валентина Кохно - відомого в українській діаспорі громадського та релігійного діяча, голови Українського Православного Братства ім. Василя Липківського. Це, зокрема, офіційні документи, листування, спогади, фотографії, книги, які розкривають духовне життя української діаспори, історію становлення УАПЦ та вчення її першого очільника митрополита Василя Липківського, діяльність Українського Православного Братства ім. митрополита Василя Липківського та відомих релігійних діячів: архієпископа Бориспільского, керуючого Українського Православного Вікаріату УПЦ Київського Патріархату в США і Канаді Степана Біляка, видатного діяча УАПЦ протидиякона Василя Потієнко та його сина Юрія Потієнко та ін.

19 листопада 2009 р.

У ході перебування у Харкові латиської делегації до Державного архіву Харківської області завітали директор Латвійської академічної бібліотеки Вента Коцере та директор Центру Краєзнавства Харківського національного університету ім. В. Н. Каразіна Сергій Куделко. У рамках зустрічі йшлося про реалізацію спільного проекту з виявлення архівних документів про латиську діаспору Харківщини. Архівісти ознайомили гостей з виявленими документами даної тематики

17-21 листопада 2009 р.

Міжнародна конференція Круглого столу архівів (СITRA). Тема конгресу: "Архівіст ХХІ століття: нові стратегії освіти та навчання"; організатор - Національний архів Мальти, (Мальта)
Детальніше

жовтень 2009 р.

28 жовтня - 1 листопада 2009 р.

10-та Загальна конференція Євро-Азійського регіонального відділення Міжнародної ради архівів та наукова конференція "Нові технології в сфері забезпечення збереження архівних документів" у рамках відзначення 85-річчя архівної служби Вірменії (м. Єреван, Вірменія)
Фоторепортаж

20 жовтня 2009 р.

Віце-президент Парламентської асамблеї Ради Європи (ПАРЄ) пан Мевлют Чавушоглу з метою зібрання інформації про Голодомор 1932-1933 років в Україні для підготовки доповіді ПАРЄ на тему "Необхідність міжнародного засудження Голодомору в Україні в 1932-1933 рр. - 75-та річниця масового голоду на території колишнього СРСР" працював у м. Харкові. У рамках свого візиту він відвідав Державний архів Харківської області, де ознайомився з архівними документами цієї тематики

12-17 жовтня 2009 р.

Щорічна конференція ПАРБІКи, австралійської спільноти архівістів та архівів і Асоціації документознавства Нової Зеландії

вересень 2009 р.

10-12 вересня 2009 р.

Щорічна зустріч керівників державних архівних служб України, Росії та Білорусі за участі директорів центральних державних архівів України, федеральних архівів Росії, директорів національних та державних архівів Білорусі (м. Київ, Україна)

4 вересня 2009 р.

Олена Отт-Скоропадська передала до Центрального державного історичного архіву України, м. Київ частину власного архіву для включення до родового фонду Скоропадських (ф. 1219). Це документи, що підтверджують майнові права родини, щоденники та спогади, приватне та офіційне листування гетьмана П. Скоропадського та його дітей. Архів передано до України за сприяння Посольства України у Швейцарській конфедерації

серпень 2009 р.

30 липня - 2 серпня 2009 р.

На виконання нової Угоди про співробітництво між Державним архівом Закарпатської області та Генеалогічним товариством Юта, США, якою передбачено оцифровування документів генеалогічного характеру, архівом виготовлено перші п´ять тисяч цифрових копій документів

липень 2009 р.

7 липня 2009 р.

Державний архів Сумської області отримав копію документа з військового архіву м. Фрайбурга (Німеччина). Він стосується періоду окупації. Це протокол наради в орсткомендатурі м. Суми з приводу руху опору української інтелігенції, зокрема відомості про арешт учасників підпілля ОУН-Б на Сумщині від 12 грудня 1942 р. Всі витрати, пов´язані з виготовленням копії документа взяла на себе спілка "Документаційний центр дослідження порохового заводу Лібенау - Штаєрберг". Досягнуто домовленостей щодо продовження співпраці двох установ

5-6 липня 2009 р.

Делегація українських архівістів у складі Голови Держкомархіву О. П. Гінзбург, директорів центральних державних історичних архівів України, мм. Київ, Львів взяла участь у міжнародних заходах, присвячених тисячоліттю Литви. Під час святкування відбулося урочисте відкриття виставки "Литва в давніх історичних джерелах", на якій представлено документи з фондів ЦДІАК та ЦДІАЛ України. До участі в заходах було також запрошено представників державних архівних служб Білорусі, Латвії, Німеччини, Польщі, Росії, Швеції

червень 2009 р.

10 червня 2009 р.

Державний комітет архівів України отримав від Генеральної дирекції державних архівів Республіки Польща цифрові копії документів з фондів Головного архіву давніх актів (Варшава) у кількості 290 аркушів за Угодою про співробітництво між державними архівними службами України та Польщі від 17 жовтня 2008 року
Детальніше

травень 2009 р.

20 травня 2009 р.

Відбулася міжнародна наукова конференція, присвячена 100-річчю Вітебської вченої архівної комісії "Минуле та сучасність: архіви у системі гуманітарних знань" (Мінськ, Білорусь)
Детальніше

березень 2009 р.

19 березня 2009 р.

У приміщенні Державного музею О. С. Пушкіна (м. Москва, Російська Федерація) відкрилася виставка, присвячена 200-річчю від дня народження М. В. Гоголя "Гоголівський бульвар. Художній світ М. В. Гоголя в документальних пам'ятках ХІХ-ХХ століть". В екпозиції виставки використано документи з фондів українських архівів, зокрема Центрального державного архіву-музею літератури і мистецтва України
Інформація

4 березня 2009 р.

У приміщенні Пряшівського університету (Словаччина) Державним архівом Закарпатської області відкрито виставку документів "Карпатській Україні - 70", що висвітлюють діяльність уряду Карпатської України та її керівників, зокрема А. Волошина, у Словаччині

січень 2009 р.

30 січня 2009 р.

Центральний державний архів зарубіжної україніки прийняв участь у роботі італійсько-українського Круглого столу "Повернення та збереження культурних цінностей: досвід Італії й України"
Прес-реліз

30 січня 2009 р.

Центральний державний архів зарубіжної україніки прийняв участь у роботі італійсько-українського Круглого столу "Повернення та збереження культурних цінностей: досвід Італії й України"
Прес-реліз

20 січня 2009 р.

Центральний державний архів зарубіжної україніки підписав Угоду про наміри з Державним літературно-меморіальним музеєм-заповідником М. О. Некрасова "Карабіха" (м. Ярославль, Росія) про співпрацю в опрацюванні та видавництві каталогу архіву відомого поета і перекладача М. М. Ушакова
Прес-реліз

2008 р.

грудень 2008 р.

12 грудня 2008 р.

Третя міжнародна багатодисциплінарна конференція "Після таборів та примусової праці" (Лондон, Велика Британія)
Детальніше

12 грудня 2008 р.

Заступник Голови Держкомархіву України О. В. Музичук та в.о. директора ЦДІАК України Л. Я. Демченко взяли участь у 2-му засіданні Міжнародної ради зі створення віртуально

За підсумками було визначено основні завдання на 2009 рік для архівів Польщі, Беларусі, України, Литви, Росії, в яких зберігаються документи Несвизької ординації Радзивіллів
Фоторепортаж

4-6 грудня 2008 р.

Голова Державного комітету архівів України, проф., д. і. н. О. А. Удод взяв участь у міжнародній конференції "Геополітика, примирення та пам´ять", співорганізаторами якої були Києво-Могилянська академія, Посольство Польщі в Україні та Інститут політичних наук (м. Париж).

Поміж інших ключових питань у ході конференції обговорено проблеми спільної архівної спадщини та ролі архівів у збереженні історичної пам´яті. Зарубіжні науковці особливо відзначили діяльність державних архівних установ України з демократизації архівного процесу та удоступнення інформації.

листопад 2008 р.

20-21 листопада 2008 р.

З нагоди 45-річчя діяльності Латвійського державного архіву кіно-, фото- та аудіодокументів в м. Ризі (Латвійська Республіка) відбувся міжнародний форум архівів "Збережемо у сріблі - 45". Участь у міжнародному форумі брали делегації з Білорусі, Грузії, Естонії, Литви, Польщі, Росії, США, України та інших держав

20 листопада 2008 р.

У приміщенні Центрального державного архіву-музею літератури і мистецтва України (вул. Володимирська, 22а) відбулася урочиста церемонія повернення Федеральним архівом Німеччини Центральному державному кінофотофоноархіву України ім. Г. С. Пшеничного фотодокументів, вилучених з фондів архіву та вивезених до Німеччини під час Другої світової війни
Прес-реліз
Фоторепортаж

7 листопада 2008 р.

Відкриття спільної українсько-вірменської виставки архівних документів на тему: "Вірменська діаспора України: історія і сучасність" (м. Єреван, Вірменія)

3-28 листопада 2008 р.

Міжнародний центр вивчення збереження та відновлення культурної власності (спадщини) спільно з Інститутом Національної спадщини (Франція), Центром збереження та реставрації Венарія Реалє проводять четверті збори Міжнародних курсів за темою "Обмін рішеннями щодо збереження 2008" (м. Рим Італія)

3 листопада 2008 р.

Голова Держкомархіву України Удод О. А. взяв участь у церемонії передачі МЗС України Національному історико-культурному заповіднику "Гетьманська столиця" в м. Батурині архівних документів виявлених в іноземних сховищах, які стосувалися історії України гетьманського періоду. Відбулася розмова Удода О. А. з Міністром закордонних справ Огризком В. С. в ході якої було досягнуто домовленостей про узгоджену діяльність Держкомархіву та МЗС по виявленню та копіюванню в зарубіжних сховищах документів з української історії. Посольства та консульства України за кордоном готові всебічно сприяти архівістам та історикам в опрацюванні подібних документів. Також найближчим часом буде проведено за участю МЗС України представницький круглий стіл "Повернення культурних цінностей в Україну"

жовтень 2008 р.

15-18 жовтня 2008 р.

200-річчя державних архівів Польщі. Урочисті заходи з нагоди ювілею польських державних архівів проходили у мм. Варшаві та Пултуську, до участі у цих заходах було запрошено керівників та відповідальних представників державних архівних служб Бельгії, Білорусі, Хорватії, Чехії, Естонії, Фінляндії, Греції, Литви, Латвії, Македонії, Німеччини, Португалії, Росії, Румунії, Словакії, Швеції, України, усього 25 осіб. Українську делегацію (3 особи) очолив Голова Державного комітету архівів України Олександр Удод
Детальніше
Фоторепортаж

15-16 жовтня 2008 р.

Національний університет "Києво-Могилянська академія" спільно з Інститутом історії України, Інститутом археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського НАН України, Українським інститутом національної пам'яті провели Міжнародну наукову конференцію "Доба Івана Мазепи: історія, культура, національна пам'ять" (15 жовтня - Київ, 16 жовтня - Полтава)

13-14 жовтня 2008 р.

Голова Держкомархіву, д. і. н., проф. О. А. Удод взяв участь у черговій нараді українсько-російської академічної зустрічі істориків, яка відбулася в Інституті всесвітньої історії РАН (м. Москва, 13-14 жовтня).

У ході зустрічі презентовано дві книги - це "Історія України" російською мовою, створена українськими істориками для російських читачів, та "Історія Росії", видана українською мовою для українських читачів. Надалі планується обов'язкове залучення представників архівних служб обох країн до участі у заходах цього напрямку.

У ході зустрічі досягнуто домовленостей про копіювання документів т. зв. "Батуринського архіву". Розпочато роботу над спільним українсько-російським архівним проектом "Україна у вогні. 1941 рік"

2 жовтня 2008 р.

З нагоди візиту короля Швеції Карла XVI Густава в с. Зміївка Бериславського району Херсонської області (колишня шведська колонія Старошведська) організовано виставку цифрових копій документів державного архіву області "Шведи на Півдні України".

На виставці представлено близько 30 документів, серед яких Наказ Новоросійської губернської канцелярії (за Указом імператриці Катерини ІІ) про відмежування земель під поселення шведів 1781 р.; план населеного пункту, призначеного для поселення шведів та план земель шведської колонії 1781, 1799 рр.; відомості про чисельність шведів в колонії за 1835 р.; метричні книги лютеранської церкви парафії Альт-Шведендорф; документи радянських часів.

вересень 2008 р.

26 вересня 2008 р.

Відбулася зустріч Голови Державного комітету архівів України О. А. Удода з віце-президентом Парламенської асамблеї Ради Європи Александером Бібераєм, метою перебування якого в Україні є збір інформації та проведення консультацій з державними діячами України, науковцями (істориками, архівістами, демографами, правниками) для підготовки доповіді про Голодомор 1932-1933 рр. в Україні на засіданні ПАРЄ.

Голова Держкомархіву поінформував А. Біберая про те, що в Україні зібрано достатню документно-доказову базу, яка дозволяє визнати Голодомор 1932-1933 рр. геноцидом українського народу. Архівістами опубліковано тисячі документів, виявлено сотні тисяч архівних матеріалів, зібрано більше 230 тис. свідчень очевидців Голодомору в Україні. Ці документи підтверджують факт існування Голодомору в Україні, розкривають методи його здійснення та допомагають встановити кількість жертв цього масштабного геноциду.

У ході зустрічі досягнуто домовленостей про співпрацю Державного комітету архівів України та Парламентської асамблеї Ради Європи щодо координації діяльності з міжнародними організаціями з метою всебічного дослідження Голодомору та сприяння визнанню його актом геноциду українського народу

25-26 вересня 2008 р.

У Кончі-Заспі (м. Київ) за підтримки ЮНЕСКО проведено міжнародну наукову конференцію "Голодомор 1932-1933 років в Україні: причини, демографічні наслідки, правова оцінка". Організаторами конференції виступили Український інститут національної пам'яті, Національна академія наук України, Інститут демографії та соціальних досліджень, Інститут історії України.

Конференцію проведено з метою всебічного дослідження причин та наслідків Голодомору 1932-1933 рр. в Україні та вшанування пам'яті його жертв у 75-і роковини цієї трагедії.

У роботі конференції взяв участь Голова Держкомархіву України, д. і. н. Олександр Удод, який виступив з доповіддю "Діяльність Державних архівів України з розширення документної бази дослідження Голодомору 1932-1933 рр."

25 вересня 2008 р.

Заступник Голови Держкомархіву України Ольга Музичук взяла участь у Другій щорічній конференції країн Чорноморського регіону з питань інструменту Twinning (Азербайджан, Вірменія, Грузія, Молдова та Україна), організованій за ініціативи Головного управління державної служби України, Адміністративного офісу програми Twinning в Україні за підтримки Кабінету Міністрів України та Європейської Комісії

18 вересня 2008 р.

У приміщенні Генерального консульства України в Санкт-Петербурзі (Російська Федерація) підписано Протокол про спільні проекти Державного комітету архівів України і Департаменту з архівів та діловодства Міністерства юстиції Республіки Білорусь. Від української сторони Протокол підписав Голова Держкомархіву України Олександр Андрійович Удод, від білоруської сторони - директор Департаменту з архівів та діловодства Мін'юсту Республіки Білорусь Володимир Іванович Адамушко
Текст Протоколу

15-18 вересня 2008 р.

Пройшла зустріч керівників державних служб України та Росії за участі директорів центральних державних архівів України та федеральних архівів Росії із залученням керівництва державної архівної служби Білорусі та директорів національних та державних архівів Білорусі (Санкт-Петербург, Російська Федерація)
Фоторепортаж

липень 2008 р.

21-27 липня 2008 р.

XVI Міжнародний конгрес архівів. Тема конгресу: "Архіви, управління та розвиток: Окреслення майбутнього суспільства" (Куала-Лумпур, Малайзія)
Детальніше

10 липня 2008 р.

У приміщенні Держкомархіву відбулися консультації Голови Державного комітету та зонального менеджера Генеалогічного товариства Юта (США) з питань перспектив подальшого співробітництва архівних установ з Товариством та можливості відкриття нових проектів у 2009 році

червень 2008 р.

10 червня 2008 р.

У рамках підписання угоди про співробітництво між архівами України та Латвії ЦДІАК України отримав від Державного історичного архіву Латвії цифрові копії документів періоду діяльності гетьмана Івана Мазепи, які відображають відносини сусідських держав. Всі передані документи з фонду Канцелярії шведського Ліфляндського генерал-губернатора за період з 1643 по 1709 рік писані німецькою та шведською мовою
Детальніше
Фото

9-10 червня 2008 р.

Інститутом суспільних наук Словацької Академії наук у Кошице, факультетом гуманітарних наук університету Матея Белау Банській Бистриці спільно з Державним архівом Закарпатської області проведено Міжнародну наукову конференцію "Українська Повстанська Армія в повоєнний період в Карпатському регіоні: бандерівці - факти, домисли та легенди"

3 червня 2008 р.

В Посольстві Латвійської Республіки в Російській Федерації (м. Москва) відбулося урочисте підписання Угоди про співробітництво між Державним комітетом архівів України та Генеральною дирекцією державних архівів Латвії.

Від України Угоду підписано Головою Державного комітету Олександром Удодом, від Латвійської Республіки - Генеральним директором державних архівів Валдісом Шталсом.

Сторони також обмінялися копіями документів, виявленими в архівах України та Латвії, зокрема, Валдісом Шталсом було передано копії документів Державного історичного архіву Латвії (ДІАЛ), виявлені в фонді Канцелярії шведського Лифляндського генерал-губернатора за період з 1643 по 1709 рр., що відображають період діяльності Гетьмана Івана Мазепи

травень 2008 р.

27 травня 2008 р.

Робоча зустріч Голови Держкомархіву Олександра Удода з професором Інституту політичних наук м. Парижа Жоржем Мінком та аташе з наукового та університетського співтовариства Посольства Франції в Україні Гійомом Касперським, у ході якої обговорювалися питання можливої співпраці, обміну досвідом та досягнуто домовленості щодо участі Держкомархіву у Міжнародній конференції "Геополітика, примирення і використання пам'яті", що проходитиме у грудні 2008 р. в м. Києві.

Зацікавленість фрацузької сторони викликав процент засекреченості документів в Україні - 0,47 %, що є набагато меншим ніж у Франції

21-23 травня 2008 р.

Голова Держакомархіву О. А. Удод взяв участь у Міжнародному семінарі на тему: "Відображення національної ідентичності та культурної різноманітності у навчальних програмах, підручниках та посібниках з історії", проведеним Міністерством освіти і науки України спільно з Радою Європи у м. Чернігові
Детальніше

2007 р.

грудень 2007 р.

Грудень 2007 р.

До новоствореного Центрального державного архіву зарубіжної україніки від Ольги Андрич-Порохівської (Румунія) надійшла перша колекція документів: матеріали, що висвітлюють діяльність української політичної та воєнної еміграції у Румунії за 1918-1944 рр.
Прес-реліз

18-21 грудня 2007 р.

Візит делегації українських архівістів на чолі з Головою Держкомархіву О. П. Гінзбург до м. Вільнюса (Литовська Республіка).

На запрошення Департаменту архівів Литви при Уряді Литовської Республіки делегація ознайомиться, зокрема, з досвідом реконструкції архівних будівель та оснащення архівосховищ

листопад 2007 р.

30 листопада - 1 грудня 2007 р.

Український науковий інститут Гарвардського університету (США) провів симпозіум, присвячений 75-м роковинам Великого Голоду в Україні.

З доповіддю "Джерела і ресурси про Голодомор в архівах України" виступив Перший заступник Голови Держкомархіву Геннадій Боряк

11-17 листопада 2007 р.

XL Міжнародна конференція "Круглого столу архівів" (CITRA) "Співробітництво заради збереження різноманітності" (Квебек, Канада)

8 листопада 2007 р.

Представник Держкомархіву взяв участь у роботі українсько-німецького круглого столу з питань переміщених внаслідок Другої світової війни культурних цінностей, організовоного Державною службою контроля за переміщенням культурних цінностей через державний кордон України, і виступив з повідомленням "Співпраця України та Німеччини щодо реституції архівних цінностей: проблеми і перспективи". Круглий стіл зібрав широке коло учасників з музейних, бібліотечних та архівних працівників України та Німеччини

7 листопада 2007 р.

Міжнародна наукова конференція "Електронний документообіг та архіви" (Астана, Республіка Казахстан)

5-9 листопада 2007 р.

8-ма Загальна конференція Євро-Азійського регіонального відділення Міжнародної ради архівів.

На порядку денному - питання реалізації Плану роботи відділення на 2004-2008 роки; участь у ХVІ Міжнародному конгресі архівів (2008), видання інформаційного бюлетеню ЄВРАЗІКИ тощо (Астана, Республіка Казахстан)

1 листопада 2007 р.

Канадський інститут українських студій разом з іншими науковими та громадськими установами Канади провів симпозіум, присвячений 75-й річниці Голодомору 1932-1933 рр. в Україні. З доповідями щодо архівів Голодомору виступили перший заступник Голови Держкомархіву України Геннадій Боряк та директор УНДІАСД Ірина Матяш (Торонто, Канада)
Детальніше

жовтень 2007 р.

29 жовтня 2007 р.

Міжнародний науковий центр ім. Вудро Вільсона (Вашингтон, США) провів дискусію на тему "Єврейські документальні джерела в українських архівах". Доповідач - кординатор проекту "Юдаїка" в Україні Юхим Меламед

вересень 2007 р.

13 вересня 2007 р.

Підписання Угоди про співробітництво між Державним комітетом архівів України та Державним агентством "Архіви" Ради Міністрів Республіки Болгарія

травень 2007 р.

28 травня - 1 червня 2007 р.

Щорічна зустріч керівників державних архівних служб України та Росії за участю директорів центральних державних та обласних архівів України та федеральних архівів Росії (Сімферополь, Ялта, Автономна Республіка Крим)

Програма

17-18 травня 2007 р.

У Запоріжжі у приміщенні Жовтневої райдержадміністрації (пленарне засідання) та у синагозі (секційні засідання) відбулася міжнародна конференція "ХІ Запорізькі єврейські читання". Організатори: Запорізький національний університет, Запорізьке відділення товариства "Україна - Ізраїль". Співробітники Державного архіву Запорізької області виступили з доповідями "Документи про діяльність єврейських релігійних громад у ХІХ ст." (огляд фондів Держархіву Запорізької області), "Синагоги Гуляйпільського району у 1920 - рр."

12 травня 2007 р.

Дні добросусідства України та Словаччини на українсько-словацькому кордоні (Ужгород - Вишнє Німецьке) за участі Державного архіву Закарпатської області

12 травня 2007 р.

У конференц-залі Центральної наукової бібліотеки Харківського національного університету ім. В. Н. Каразіна відбулася міжнародна конференція "Формування історичної пам'яті: Польща і Україна", в якій взяли участь працівники Державного архіву Харківської області. З вітальним словом до учасників конференції звернувся генеральний консул Республіки Польща в Харкові Гжегож Серочинський.

Під час роботи конференції на виставці "Архівні документи розповідають" експонувалися копії архівних документів із фондів ДАХО з історії польської діаспори у м. Харкові

квітень 2007 р.

16-19 квітня 2007 р.

Заступник директора Держархіву Одеської області Лілія Білоусова взяла участь у міжнароднoму симпозіумі Національної асоціації телебачення і радіомовлення (Лас Вегас, США). У роботі симпозіуму взяли участь тисячі представників ЗМІ та ділових кіл різних країн світу. Українська делегація була організована Асоціацією незалежних мовників України (голова - Т. Лебедєва) за посередництва Україно-американської торгівельної палати у складі 21 учасника. Під цас симпозіуму представлялися найновіші технології, ідеї та продукція, що забезпечують діяльність теле- і радіокомпаній - технічне обладнання, програмне забезпечення тощо. Експонувалися нові розробки у галузі накопичення та довготривалого зберігання інформації в архівах телерадіокомпаній

березень 2007 р.

21-23 березня 2007 р.

У м. Москві (РФ) Головою Держкомархіву України Ольгою Гінзбург проведено консультації з керівником Федерального архівного агентства Володимиром Козловим з питань перспектив подальшого співробітництва між державними архівними службами України та Росії. Підписано Протокол про спільні проекти Державного комітету архівів України та Федерального архівного агентства та Договір про спільну підготовку збірника документів "Націоналістичне підпілля та його збройні сили в Україні. 1939-1956 рр."

19 березня 2007 р.

У Женеві у рамках 4-ї сесії Ради з прав людини відбулася презентація проекту Міжнародної ради архівів "Архіви і права людини" під гаслом "Маючи справу з минулим, готуємо майбутнє"

У програмі (англ. мовою)

січень 2007 р.

12 січня 2007 р.

Студенти коледжу Університету м. Фрідонія (штат Нью-Йорк, США) відвідали Державний архів Запорізької області, де ознайомились з питаннями збереження, формування та використання документів Національного архівного фонду на Запоріжжі

2006 р.

грудень 2006 р.

31 грудня 2006 р.

За рішенням уряду США, розпочато процедуру розсекречування сотень мільйонів документів ФБР, ЦРУ, Пентагону, АНБ, пов'язаних з розвідувальною діяльністю під час і після Другої світової війни, часів Холодної війни, Карибської кризи, діяльністю США та СРСР в Афганістані тощо. Зокрема, ФБР розсекречує 270 мільйонів аркушів документів. Розсекречені документи передаються для удоступнення і оприлюднення до Національного управління архівами та документацією США
Детальніше: www.cybersecurity.ru/crypto/18557.html

30 листопада - 1 грудня 2006 р.

У Києві у рамках Першого засідання Підкомітету з питань гуманітарного співробітництва Українсько-Російської міждержавної комісії відбулися консультації керівництва Держкомархіву із заступником керівника Росархіву Володимиром Тарасовим щодо двостороннього співробітництва

30 листопада - 1 грудня 2006 р.

Вільнюський університет провів міжнародну конференцію "Оцифровування рукописних документів Великого князівства Литовського в умовах глобалізації: Теорія, методологія і практика"

15 грудня 2006 р.

Зустріч Голови Держкомархіву України Ольги Гінзбург та відповідальних працівників Державного комітету з членами делегації Департаменту архівів Міністерства закордонних справ Китайської Народної Республіки.

Члени китайської делегації ознайомилися з напрямками роботи Держкомархіву, часопису "Архіви України" та відвідали фотовиставку "Китай. Тібет", розміщену в приміщенні Центрального державного архіву-музею літератури і мистецтва України

29 листопада - 2 грудня 2006 р.

Конференція "Програма ЮНЕСКО Пам'ять світу: діяльність бібліотек, архівів, музеїв із збереження документальної спадщини" (Національна бібліотека Республіки Білорусь, Мінськ)
Програма
Інформаційний лист

29 листопада - 1 грудня 2006 р.

Міжнародна науково-практична конференція "Дерев'яне сакральне зодчество Українських Карпат: проблеми збереження, відтворення", присвячена 62-й річниці визволення Закарпаття за участю та на базі Державного архіву Закарпатської області

листопад 2006 р.

22-23 листопада 2006 р.

ХІІІ Міжнародна науково-практична конференція "Документація в інформаційному суспільстві: сучасні технології документообігу" (Москва, Росія)

21 листопада 2006 р.

Відзначення роковин Голодомору 1932-1933 рр. Постійною місією України в ООН. Доповіді відомих вчених Тараса Гунчака та Марка фон Хагена.

З онлайновою виставкою документів, а також з іншими ресурсами, присвяченими Голодомору, можна ознайомитися на веб-порталі Держкомархіву

20-26 листопада 2006 р.

XXXIX Міжнародна конференція круглого столу архівів "Спільна пам'ять через глобалізацію" (Кюрасао, Антільські острови (Нідерланди)
Детальніше...
Web: www.citra2006.ica.org/fo/index.php?ctNv1=&ctNv2=&setLang=1

16-18 листопада 2006 р.

Міжнародна конференція "Проблеми підготовки фахівців з охорони та реставрації пам'яток нерухомої культурної спадщини в Україні: існуючий стан та перспективи" на базі Інституту післядипломної освіти Київського національного університету ім. Т. Шевченка
Інформаційний лист
Програма

14-15 листопада 2006 р.

VII Щорічна міжнародна конференція "Збееження культурно-історичної спадщини: актуальні питання російсько-європейського співробітництва" (Москва, Росія)
Програма

13-17 листопада 2006 р.

Міжнародний семінар-практикум "Перспективи цифрового копіювання архівних документів у рамках співробітництва з Генеалогічним товариством Юта, США" на базі Державного архіву Одеської області

13 листопада 2006 р.

У м. Роскільд (Данія) відбувся одноденний міжнародний семінар "Роль цифрових культурних послуг у регіональному розвитку" в рамках програми Interreg IIIC за фінансової підтримки ЄС

Більш детальна інформація за адресою: www.roskildelight.dk/

12 листопада 2006 р.

Перший заступник Голови Держкомархіву Геннадій Боряк провів у Нью-Йорку консультації з родиною відомої діячки правозахисного руху, політв'язня Надії Світличної (1936-2006) з приводу передання в Україну архіву покійної

жовтень 2006 р.

4-8 жовтня 2006 р.

Сьома Загальна конференція ЄВРАЗІКИ (м. Єреван, Республіка Вірменія)
Програма

вересень 2006 р.

5 вересня 2006 р.

Відбулася зустріч Голови Держкомархіву України Геннадія Боряка з Віце-Президентом Генеалогічного товариства Юта, США п. Вейном І. Меткалфом за участю відповідальних представників Державного комітету та Генеалогічного товариства.

У ході зустрічі узгоджено подальші напрямки співробітництва, зокрема питання щодо переходу державних архівів, які співпрацюють з Товариством, до цифрових технологій копіювання архівних документів

серпень 2006 р.

6-8 серпня 2006 р.

Щорічне засідання Бюро комітету з питань найкращого досвіду та професійних стандартів Міжнародної ради архівів (Вашингтон, США)

липень 2006 р.

10-12 липня 2006 р.

Засідання Комісії з питань управління Міжнародної ради архівів (Рим, Італія)

червень 2006 р.

21-22 червня 2006 р.

Міжнародна конференція "Ескурс до європейської цифрової культурної спадщини: збирання, поєднання - та зберігання?" (Зальцбург, Австрія)
Детальна інформація за адресою: www.salzburgresearch.at

15-17 червня 2006 р.

У Самарі (Російська Федерація) відбулася щорічна зустріч керівників державних архівних служб України та Росії за участю директорів центральних державних архівів України та федеральних державних архівів Росії

2-4 червня 2006 р.

Державний комітет архівів України виступив співорганізатором Міжнародної конференції "ХХІ сторіччя: пошук шляхів примирення біля могил полеглих. Військовий полон: 1939-1956 рр. Погляд через 60 років"
Фоторепортаж

травень 2006 р.

23-26 травня 2006 р.

ІІІ Міжнародна конференція "Архівування-2006" (Оттава, Канада). Форум організований Товариством наук і технологїй оцифровування у співпраці з Американським інститутом консервації історичних і мистецьких творів, Канадською асоціацією збереження культурної спадщини тощо.

Головна мета форуму - обмін досвідом у сфері архівування сучасних та історичних матеріалів, що концентруються в архівах і бібліотеках світу, вироблення нових та застосування існуючих міжнародних уніфікованих стандартів

Детальна інформація за адресою: www.imaging.org/conferences/archiving2006/

18-20 травня 2006 р.

Українська делегація взяла участь у VII Європейській конференції архівів "Архівіст - професія майбутнього в Європі" (Варшава, Республіка Польща). Голова Держкомархіву Геннадій Боряк виголосив доповідь "Thefts in Archives: New Danger, New Challenge. How to Prevent Losses" ("Крадіжки в архівах: нові загрози, нові виклики. Як запобігти втратам")

Детальна інформація за адресою: www.archiwa.gov.pl/?CIDA=511
Програма

квітень 2006 р.

13-16 квітня 2006 р.

У Москві в рамках Першого форуму творчої та наукової інтелігнції країн СНД відбулося засідання палати "Архіви, бібліотеки, музеї"

13 квітня 2006 р.

У м. Пшемисль (Польска Республіка) відбулася зустріч Голови Держкомархіву України Геннадія Боряка з Генеральним директором польських архівів Дарією Наленч та заступником міністра культури та національної спадщини Республіки Польща Томашем Мертою. У ході зустрічі було обговорено перспективи реалізації проекту щодо спільної архівної спадщини українського та польського народів.

Експерти-архівісти обобх сторін висловили і погодили в принципі свої позиції щодо наступних кроків із впровадження концепції, яка, за спільною думкою керівників архівних служб України та Польщі, здатна розв'язати багато складних питань українсько-польського співробітництва.

За участю керівників архівних служб України та Польщі відбулося також відкриття двох документальних виставок, а саме: "Історія Польщі в архівному документі" та "Автограф української історії: IX - XXI ст.", присвячених закриттю року України у Польщі

4 квітня 2006 р.

Презентація українського перекладу книжки американського публіциста Енн Еплбом "Історія ГУЛАГу" (GULAG: A History), що побачила світ 2003 р. у США, а 2004 р. була відзначена головною книжковою нагородою США - Пулітцерівською премією. Проект реалізований Видавничим домом "Києво-Могилянська академія" за підтримки відділу преси, освіти та культури Посольства США в Україні.

Голова Держкомархіву Геннадій Боряк у своєму виступі, зокрема, наголосив на тому, що оскільки мільйони українців стали жертвами комуністичного терору, Україна має повне моральне право претендувати на копію колекції мікрофільмів гулагівських архівів (1,5 млн аркушів), яку було зроблено для Гуверівського інституту (США) у рамках спільного проекту з Державним архівом Російської Федерації. А комплекти семитомника "Історія сталінського ГУЛАГУ" - фундаментального документального видання, здійсненого за цим самим проектом, - мають обов'язково потрапити до основних книгозбірень держави. Проблема лише в коштах

березень 2006 р.

19-20 березня 2006 р.

Дні української та румунської літератур на Закарпатті. Серед організаторів заходів - Державний архів Закарпатської області

17 березня 2006 р.

Перший заступник Голови Держкомархіву К. Є. Новохатський взяв участь у семінарі "Спільна польсько-українська спадщина", організованому у Варшаві Фондом ім. С. Баторія та Генеральною дирекцією державних архівів Республіки Польща

1-3 березня 2006 р.

Голова Держкомархіву України Геннадій Боряк взяв участь в офіційній зустрічі 18 керівників архівних служб і національних архівів країн Європи, а також у міжнародній конференції з нагоди 250-річчя Національного архіву Угорщини
Фоторепортаж

27 лютого - 2 березня 2006 р.

На базі Держархіву Чернівецької області відбувся щорічний семінар-практикум з питань перспективи співробітництва державних архівів з Генеалогічним товариством ЮТА (США)

лютий 2006 р.

23-24 лютого 2006 р.

Міжнародна наукова конференція "Джерелознавство, археографія, архівознавство у ХХ - ХХІ ст. в Білорусі. До 100-річчя від дня народження М. Улащика"
Інформаційний лист

22 лютого 2006 р.

Голова Держкомархіву Геннадій Боряк взяв участь у зустрічі з делегацією Республіки Польща на чолі із віце-міністром культури і національної спадщини п. Томашем Мертою, що проходила у Державній службі контролю за переміщенням культурних цінностей через державний кордон України

20-21 лютого 2006 р.

Міжнародна конференція "Архіви, справедливість, демократія" (Осло, Норвегія)

1-6 лютого 2006 р.

На Першому всеросійському конгресі фольклористів обговорювалися, зокрема, проблеми архівації і систематизації фольклора із застосуванням нових технологій (м. Москва, РФ)

1 лютого 2006 р.

Директор Програм українських студій Колумбійського університету (Нью-Йорк, США), професор Марк фон Хаген виступив з доповіддю "Чи має Україна свою історію?" у Колумбійському університеті
Детальніше...

2005 р.

вересень

21-25 вересня 2005 р.

Шоста загальна конференція Євразійського відділення МРА; чергова зустріч керівників центральних державних архівів України та федеральних архівів Російської Федерації на базі ЦДІА України, м. Львів, державних архівів Львівської та Рівненсько областей (міста Львів, Рівне). Заходи проводяться за підтримки Львівської та Рівненської обласних державних адміністрацій

12 вересня 2005 р.

У рамках Року України в Польщі проведено зустріч українських і польських архівістів у Варшаві, під час якої відбулося урочисте відкриття документальної виставки "Автограф української історії. ІХ-XХІ ст." за документами Національного архівного фонду України
Фоторепортаж

5-7 вересня 2005 р.

На базі Державного архіву Закарпатської області у м. Ужгороді відбулася Перша українсько-угорська Міжнародна конференція архівістів "Актуальні проблеми створення довідкового апарату архівів та дослідження архівної україніки й архівної гунгаріки", підготовлена Спілкою архівістів України та Спілкою архівістів Угорщини

2-6 вересня 2005 р.

У Києві проходила Міжнародна конференція "Радянський тоталітаризм в Україні: Історія і спадщина". Організатори: Український науковий інститут та Центр російських та євразійських студій імені Дейвіса Гарвардського університету, Інститут "Критика", Державний комітет архівів України
Прес-реліз від 2.09.2005 Файл в форматі RTF (16,9 KB)
Прес-реліз від 5.09.2005 Файл в форматі RTF (17,0 KB)

липень

31 липня 2005 р.

У Херсоні відбулася зустріч з бароном Едуардом Фальц-Фейном, нащадком та главою знаменитого роду засновників всеcвітньо відомого заповідника "Асканія-Нова", який передав на зберігання до Державного архіву Херсонської області свій родинний архів - понад 6 тисяч документів, що охоплюють період з 1829 р. до початку ХХІ століття

25 липня 2005 р.

Центральному державному архіву громадських об'єднань України передано із Швейцарії документи за 1943-2003 роки відомого громадського діяча, члена Римського клубу, президента Міжнародного інституту менеджменту Богдана Гаврилишина, з яким архів підписав Угоду про упорядкування і зберігання його архіву

15 липня 2005 р.

У Держархіві Рівненської області з робочою поїздкою перебував Генеральний Консул Республіки Польща у м. Луцьку Войцех Галонзка. На зустрічі з директором держархіву області М. Григоруком обговорювались шляхи співпраці науковців з Польщі з дослідження історії Речі Посполитої, з виконання довідок соціально-правового характеру, 109 з яких поступили лише в цьому році та можливості співпраці в наукових дослідженнях та публікації спільних архівних документів.

10-15 липня 2005 р.

Відбулася XXV Міжнародна конференція з еврейської генеалогії (м. Лас-Вегас, США), на якій з доповіддю виступила директор ЦДІАК України О. В. Музичук

9 липня 2005 р.

Проф. Олег Грабар (США) передав у дарунок до ЦДІА України, м. Київ, мемуари свого діда Миколи Грабара (1852-1924), Голови Київського окружного суду (1904-1912), сенатора (з 1915 р.), про події кінця ХІХ - початку ХХ ст.

червень

29 червня 2005 р.

Наказом Міністерства культури і туризму України від 29.06.2005 № 430 затверджено персональний склад української частини Міжурядової українсько-польської комісії у справах охорони та повернення втрачених і незаконно переміщених під час Другої світової війни культурних цінностей, до якой включено Боряка Г. В., Голову Держкомархіву України. До групи українських експертів з питань архівної спадщини цієї комісії увійшли Папакін Г. В., начальник відділу Держкомархіву, Музичук О. В., директор ЦДІА України, м. Київ та Пельц Д. І., директор ЦДІА України, м. Львів

24 червня 2005 р.

У приміщенні Цетрального державного архіву-музею литератури і мистецтва України відбулася офіційна церемонія відкриття документальної виставки "УКРАЇНА-ЧЕХІЯ: сторінки спільної історії"
Прес-реліз
Історія не знає спірних моментів...

22 червня 2005 р.

Європейський університет за участю Державного комітету архівів України провів семінар "Сучасні вимоги до вдосконалення документаційного забезпечення управління"

14 червня 2005 р.

Президент України Віктор Ющенко та Президент Чеської Республіки Вацлав Клаус ознайомилися з виставкою документів з фондів державних архівів "Україна - Чехія: Сторінки спільної історії", що демонструвалася у Маріїнському палаці

19-10 червня 2005 р.

Заступник Голови Держкомархіву України Георгій Портнов взяв участь у роботі міжнародної науково-практичної конференції "Вибори Президента України - 2004: проблеми теорії і практики", організованої Центральною виборчою комісією за сприяння Агентства США з міжнародного розвитку "Сприяння організації виборів в Україні"

6-9 червня 2005 р.

Черговий міжнародний семінар-практикум "Стан і перспективи розвитку подальшої співпраці державних архівів України з Генеалогічним товариством Юта (США)", який пройшов у рамках Угоди про співробітництво Держкомархіву України з Генеалогічним товариством (м. Миколаїв)

травень

25-27 травня 2005 р.

Міністерство культури України та національний науково-дослідний реставраційний центр України провели V Міжнародну конференцію "Реставрація музейних пам'яток за сучасних умов: Проблеми і шляхи їх вирішення"

23-27 травня 2005 р.

Відповідно до Угоди про співробітництво між архівними службами України та Угорщини (2001р.) та Договору про співробітництво між Спілками архівістів України та Угорщини (2005р.) з 23 по 27 травня у Держархіві Закарпатської області перебували дві групи архівістів.

Директори архівів обговорили перспективи подальшого розвитку прямих контактів Держархіву Закарпатської області України та столичного архіву Угорщини

20-21 травня 2005 р.

XI Міжнародна архівна конференція з циклу "Colloquia Jerzy Skowronek dedicata" "Архіви та нетрадиційні носії інформації" (м. Торунь, Республіка Польща)

16 травня 2005 р.

Центральний державний кінофотофоноархів України ім. Г. С. Пшеничного було нагороджено дипломом 1-го Українського міжнародного фестивалю документального кіно "Контакт" за внесок в пропаганду української культури та сприяння у підготовці й проведенні програми "Документалістика 60-х" в рамках програми фестивалю, який відбувся у Києві 24-29 квітня 2005 року

7 травня 2005 р.

У Держкомархіві України відбулася зустріч керівників Держкомархіву України, галузевих державних архівів Міноборони, МВС, СБУ з американською делегацією на чолі з директором Управління підтримки Спільної комісії Офісу у справах військовополонених та осіб, що пропали без вісті Міноборони США Роджером Шумахером.

У ході зустрічі обговорювалися питання пошуку в архівних установах України інформації про долю американських військових, які зникли під час воєн в Кореї та В'єтнамі

квітень

4 квітня 2005 р.

Урочисте відкриття документальної виставки "Історія Польщі в архівному документі" у Центральому державному історичному архіві України, м. Львів, за участю представників Генеральної дирекції державних архівів Польщі, наукової громадськості Львова
Прес-реліз

4 квітня 2005 р.

У Будапешті за участю Посла України в Угорщині Юрія Мушки відбулася церемонія підписання Угоди про співробітництво між Спілкою архівістів України та Спілкою архівістів Угорщини

березень

29 березня 2005 р.

Офіційна церемонія підписання Угоди про співпрацю між Держкомархівом України та Меморіальним музеєм Холокосту (США) за участю Надзвичайного і Повноважного Посла США в Україні Дж. Хербста (м. Київ)
Прес-реліз Держкомархіву
Фоторепортаж
Повідомлення УКРІНФОРМУ

січень

19-22 січня 2005 р.

Держкомархів України за підтримки Посольства США в Україні провів у Державному архіві Хмельницької області Міжнародний семінар з проблем збереження архівних фондів "Архіви і катастрофи" (м. Хмельницький)
Прес-реліз

2004 р.

грудень

1-3 грудня 2004 р.

Міжнародна наукова конференція "Сучасний стан та перспективи розвитку документознавства" (м. Київ)
Програма

листопад

26-28 листопада 2004 р.

Голова Держкомархіву України Геннадій Боряк відвідав латвійські державні архіви у м.Ризі та взяв участь у заходах з нагоди 85-річчя створення державної архівної служби Латвії

23-25 листопада 2004 р.

На запрошення Департаменту архівів Литовської Республіки Голова Держкомархіву України Геннадій Боряк відвідав державні архіви Литовської Республіки у м.Вільнюсі

15-16 листопада 2004 р.

Перший заступник Голови Держкомархіву України Костянтин Новохатський взяв участь у міжнародному круглому столі архівістів "Завдання і можливості столичних архівів на межі тисячоліть", присвяченому введенню в дію нового комплексу споруд Будапештського столичного архіву (Республвка Угорщина)

3-5 листопада 2004 р.

Офіційна зустріч керівників архівних служб України та Польщі у рамках Року Польщі в Україні; документальна виставка "Історія Польщі в архівних документах"; міжнародний семінар "Архівна наука та наука в архівах" (Київ - Біла Церква - Умань)
Прес-реліз<
Програма
Фоторепортаж

жовтень

29 жовтня 2004 р.

У Центральному державному історичному архіві України, м.Київ відбулася зустріч з делегацією Військово-історичної бібліотеки Швеції на чолі з директором бібліотеки п.Пером-Андерсом Лундстремом. Серед членів делегації архів відвідав колишній директор Національного архіву Швеції (тепер консультант бібліотеки) п. Ерік Норберг. Після огляду експозиції документів архіву були обговорені питання подальшої співпраці

1 жовтня 2004 р.

Служба безпеки Украiни і Об'єднання Саксонські меморіали (ФРН) уклали Договір про співробітництво з опрацювання документів Державного архіву СБУ, що стосуються про радянських і німецьких військовополонених та інтернованих періоду Другоi світової війни

жовтень 2004 р.

Держкомархів України отримав перший коплект копій документів з колишнього Кам’янець-Подільського міського архіву. Документи передано п. Харві Л. Капланом із Глазго, Шотландія, у відповідь на звернення Держкомархіву долучитися до проекту відтворення складу документів цього архіву

вересень

29 вересня - 1 жовтня 2004 р.

Черговий візит до Києва представників Документаційного об’єднання "Саксонські меморіали".

Під час зустрічі в Держкомархіві обговорено перспективи співпраці у рамках Договору про співробітництво. За результатами зустрічі підписано Протокол
Прес-реліз

17 вересня 2004 р.

У Державному архіві Хмельницької області підписана угода з Посольством США в Україні на отримання гранту в сумі 27196 доларів для придбання листодоливного обладнання
Детальніше

16-18 вересня 2004 р.

Чергова щорічна зустріч керівників архівних служб України та Росії за участю директорів центральних державних архівів України, держархівів Черкаської області та м. Києва і федеральних архівів Росії.

Головною метою зустрічі стало обговорення проблем подальшого розвитку співробітництва в галузі архівної справи, обмін досвідом роботи в галузі оприлюднення архівних документів та обговорення стану виконання обома Сторонами Протоколу про спільні проекти Росархіва та Держкомархіва України на 2004-2006 рр. (м. Москва, Російська Федерація)

2-3 вересня 2004 р.

VI засідання Українсько-німецької комісії з питань повернення втрачених або незаконно переміщених культурних цінностей (м. Ялта, (АР Крим) Україна)
Детальніше

серпень

25 серпня 2004 р.

У приміщенні Посольства України в Австрійській Республіці Голова Держкомархіву України Геннадій Боряк підписав Угоду про співробітництво між Державним комітетом архівів України та Архівом Сербії і Чорногорії та Протокол про спільні проекти Державного комітету архівів України та Національного архіву Угорщини. Від сербсько-чорногорської сторони участь у підписанні брав директор Архіву Сербії і Чорногорії Мийомир Вуячич, від угорської - директор Національного архіву Угорщини Лайош Гечени (м. Відень)

23-29 серпня 2004 р.

XV Міжнародний конгрес архівів (Відень, Австрія)
Тема конгресу: "Архіви, пам`ять і знання"
Інформація про участь у конгресі делегації України
Фоторепортаж

червень

25 червня 2004 р.

Засідання Економічної ради Співдружності Незалежних Держав, на якому схвалено проект рішення Ради голів урядів СНД про створення Консультативної ради керівників державних архівних служб держав-учасниць СНД (м. Москва, Російська Федерація)

травень

21 травня 2004 р.

Міжнародна конференція "ХХІ сторіччя: Пошук шляхів примирення біля могил полеглих. Військовополонені та інтерновані часів Другої світової війни" (Київ). Голова Держкомархіву України Геннадій Боряк виступив із доповіддю "Джерела інформації про радянських та іноземних військовополонених в державних архівах України"

19 травня 2004 р.

У рамках реалізації Угоди про співпрацю між Державним комітетом архівів України та об'єднанням "Саксонські меморіали" відбулося урочисте передавання Українській стороні бази даних на колишніх радянських військовополонених офіцерів, а також копій дотичних документів
Прес-реліз

7 травня 2004 р.

"Архіви та катастрофи": Перший європейський семінар з проблем попередження та відновлення архівів під час катастроф.

Організатор: Державний комітет архівів України під егідою Європейського відділення Міжнародної ради архівів (м. Київ)
У програмі

7 травня 2004 р.

Семінар "Архівне законодавство України і проблеми європейської та євроатлантичної інтеграції" (м. Київ)
У програмі

4-8 травня 2004 р.

Передконгресове засідання Комітету з правових питань Міжнародної ради архівів (м. Київ)
Прес-реліз

березень

17 березня 2004 р.

Посольство США в Україні надало Державному архіву Хмельницької області гуманітарну допомогу у вигляді комп’ютерного обладнання, що буде використано для ліквідації наслідків пожежі в колишньому Кам’янець-Подільському міському архіві у квітні 2003 р.

Державний архів Хмельницької області отримав від Посольства США в Україні гуманітарну допомогу - комп'ютерне обладнання вартістю 2077 доларів. Обладнання буде використано для ліквідації наслідків пожежі в Кам'янець-Подільському міському архіві, що сталася в квітні 2003 року.

Підписання угоди між відділом преси, освіти та культури Посольства США в Україні, яке представляла радник Джанет Демірей, та Державним архівом Хмельницької області в особі директора Петра Слободянюка, відбулося у Києві 17 березня цього року.

лютий

19-20 лютого 2004 р.

Під час офіційного візиту до Федеративної Республіки Німеччина Президента України Л.Д. Кучми, в рамках якого відбулися П'яті українсько-німецькі консультації на вищому рівні, Голова Держкомархіву України Г.В. Боряк підписав Угоду про співробітництво між Державним комітетом архівів України та громадським об'єднанням Cаксонські меморіали в пам'ять жертвам політичного терору.

Рамкова угода передбачає: опрацювання державними архівами України (включно з галузевими державними архівами МВС та СБУ) документів стосовно німецьких військовополонених та інтернованих, а також про місця їх поховання; документів про радянських військовополонених. Подібні угоди реалізуються "Саксонськими меморіалами" з російською та білоруською державними архівними службами

17 лютого 2004 р.

Відбулася урочиста церемонія передавання виставкового обладнання фірми "Rothstein" Посольством Федеративної Республіки Німеччини Центральному державному архіву-музею літератури і мистецтва України
Прес-реліз

січень

16 січня 2004 р.

Посольство Федеративної Республіки Німеччина в Україні передало Центральному державному архіву-музею літератури і мистецтв України як гуманітарну допомогу комплект виставкових вітрин вартістю 50 тис. євро

9 січня 2004 р.

У Державному історичному музеї (м. Москва, РФ) відкрилася виставка "Переяславська рада. До 350-річчя входження Лівобережної України до складу Російської держави".

Представлено понад 250 експонатів і документів з фондів музею і Російського державного архіву давніх актів

cічень

Український науковий інститут Гарвардського університету (США) удоступнив для дослідників особовий архів Миколи Лебедя, отриманий 2002 р.
Прес-реліз

2003 р.

липень-вересень

квітень-червень

2002 р.

липень-вересень

квітень-червень

2001 р.

жовтень-грудень

квітень-вересень

січень-березень

січень-листопад

2000 р.

жовтень-грудень

липень-вересень

квітень-червень

січень-березень

На початок
На початок