Logo for State Committee on Archives of Ukraine Євроатлантична інтеграція

Довідка про НАТО

НАТО - це міжурядова організація, у якій усі держави-члени повною мірою зберігають суверенність і незалежність. На сучасному етапі зусилля Альянсу спрямовані, передусім, на підтримку міжнародного миру й безпеки, протидію новим викликам і загрозам, гарантування стабільності й добробуту її країн-членів.

4 квітня 1949 року США, Канада, Великобританія, Франція, Італія, Бельгія, Нідерланди, Люксембург, Норвегія, Данія, Ісландія, Португалія підписали у Вашингтоні Північноатлантичний договір (через це його часто називають Вашингтонським договором), і таким чином утворили Організацію Північноатлантичного договору (NATO - North Atlantic Treaty Organization), яку також називають Північноатлантичним альянсом. Кожна з держав приєдналась до нього добровільно, після публічного обговорення і внутрішньої парламентської процедури. У 1952 році до НАТО увійшли Греція і Туреччина. В 1955 - ФРН. У 1982 - Іспанія. В 1999 - Польща, Чехія та Угорщина, а в 2004 р. - Латвія, Литва, Естонія, Словенія, Болгарія, Румунія і Словаччина. На нинішній момент членами цієї організації є 26 держав Європи та Північної Америки.

Діяльність НАТО відповідає цілям та принципам Статуту ООН. Північноатлантичний договір було підписано 4 квітня 1949 року відповідно до Статті 51 Статуту ООН, яка підтверджує невід'ємне право незалежних держав на індивідуальну або колективну оборону.

Головним принципом діяльності Організації є загальне визнання суверенними державами необхідності співпрацювати на основі неподільності безпеки його членів. Альянс дає можливість досягти індивідуальних власних цілей в питаннях національної безпеки через колективні зусилля.

Діяльність НАТО зосереджена на таких основних напрямках:

  • здійснення миротворчих операцій з метою врегулювання конфліктів та забезпечення пост-конфліктного будівництва
  • боротьба з міжнародним тероризмом, розповсюдженням зброї масового знищення, нелегальним обігом наркотичних речовин, торгівлею людьми, незаконним відмиванням грошей
  • впровадження міжнародних освітніх та наукових програм
  • надання гуманітарної допомоги країнам, постраждалим від стихійних лих та техногенних катастроф
  • сприяння демократичному розвитку країн, забезпеченню дотримання основоположних прав людини, боротьбі з корупцією, ефективному функціонуванню механізмів державного управління.

Для того, щоб стати членом НАТО, будь-яка країна має відповідати високим політичним, економічним, соціальним, ресурсним та безпековим стандартам. 26 країн-членів НАТО мають понад 860 млн. населення. Сукупний ВВП цих країн становить близько 43% від світового. 8 з 10 найбільш розвинутих країн світу є державами-членами НАТО. Членами Альянсу є 3 колишні радянські республіки та 6 країн колишнього соцтабору.

Ухвалення всіх рішень в НАТО відбувається на засадах консенсусу. Кожна країна-член НАТО має право вето, що дозволяє заблокувати будь-яке неприйнятне для неї рішення Альянсу.

Основними перевагами членства в НАТО є:

  • підготовка до вступу є потужним стимулом для здійснення необхідних реформ з метою піднесення рівня життя громадян до стандартів країн розвиненої демократії
  • отримання гарантій безпеки, територіальної цілісності, недоторканості кордонів та державного суверенітету
  • покращення інвестиційної привабливості для міжнародних інвесторів
  • зростання міжнародного авторитету ширші можливості безпосередньої участі у виробленні рішень, які стосуються глобальної безпеки
  • участь у системі колективної безпеки, яку утворюють країни-члени НАТО, є вигіднішим для економіки країни, ніж забезпечення її оборони самотужки, оскільки це зменшує податки громадян країни на утримання власних Збройних Сил

Емблема НАТО була затверджена у жовтні 1953 року. Коло символізує єдність та співпрацю, компас - спільний шлях до миру, який обрали для себе країни-члени.


Співробітництво з НАТО


Законодавча база

Основні нормативно-правові документи України у сфері євроатлантичної інтеграції

* * *


Звіт Держкомархіву про виконання Цільового плану Україна - НАТО на 2009 рік

пункт 1.1.6. "Двосторонні відносини з сусідніми державами"

підпункт 3. Активізувати транскордонне співробітництво з сусідніми державами - членами НАТО і ЄС. Організувати та провести дні добросусідства з прикордонними регіонами держав - членів НАТО і ЄС.

Державні архівні установи системи Держкомархіву спрямовують зусилля для активізації транскордонного співробітництва з країнами-членами НАТО та ЄС в галузі культури, зокрема, в рамках проведення двосторонніх Днів, Тижнів, Місяців та Років культури.


пункт 1.2.7. "Боротьба з корупцією, організованою злочинністю, легалізацією (відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом, та фінансуванням тероризму)"

підпункт 7. Забезпечити виконання плану заходів щодо реалізації Концепції подолання корупції в Україні "На шляху до доброчесності" на період до 2010 року, затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 15.08.2007 № 657-р.

- Держкомархівом України видано наказ від 05.12.2008 № 245 "Про затвердження плану виконання та контролю за здійсненням заходів, передбачених розпорядженням Кабінету Міністрів України від 15.08.2007 № 657-р", який надіслано для виконання до центральних державних архівних установ;

- на офіційному веб-порталі Держкомархіву запроваджено рубрику "Запобігання проявам корупції", яку наповнено нормативно-правовими актами щодо реалізації вимог антикорупційного законодавства України;

- на колегіях систематично розглядаються питання щодо виконання законодавства про державну службу, боротьбу з корупцією;

- затверджено Перелік посад державних службовців Держкомархіву та центральних державних архівів, які працюють у сферах, де існує високий ризик прояву корупції; Список посадових осіб, на яких покладено обов’язки з організації роботи щодо запобігання проявам корупції в Держкомархіві та центральних державних архівах;

- працівники Держкомархіву та центральних державних архівів періодично підвищують кваліфікацію у Київському національному університеті внутрішніх справ;

- до Головдержслужби України (до 1 лютого та 1 серпня) подається аналітична інформація про виконання вимог Закону України "Про боротьбу з корупцією";

- забезпечується створення прозорої системи прийняття та просування по службі державних службовців, яка передбачає посилення значення кадрового резерву, заміщення вакантних посад на відкритій конкурсній основі, врахування результатів атестації;

- посилено контроль за дотриманням законодавства під час провадження фінансово-господарської діяльності;

- для забезпечення прозорості при здійсненні закупівлі товарів застосовується Закон України "Про закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти".

На початок
На початок