КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 12 серпня 2009 р. № 898
Київ

Про взаємодію органів виконавчої влади
та державної установи "Соціальний контактний центр"

З метою забезпечення оперативного реагування центральних та місцевих органів виконавчої влади на звернення громадян, підприємств, установ та організацій, суб'єктів підприємницької діяльності, органів місцевого самоврядування, що надходять на урядову телефонну "гарячу лінію" Кабінет Міністрів України постановляє: постановляє:

 1. Затвердити Порядок взаємодії органів виконавчої влади та державної установи "Соціальний контактний центр" із забезпечення оперативного реагування на звернення, що надходять на урядову телефонну "гарячу лінію" (додається).
 2. Державному комітетові інформатизації розробити та затвердити вимоги до форматів даних і тимчасовий регламент електронного документообігу в органах виконавчої влади.

Прем'єр-міністр України     Ю. ТИМОШЕНКОЗАТВЕРДЖЕНО

постановою Кабінету Міністрів України

від 12 серпня 2009 р. N 898

ПОРЯДОК
взаємодії органів виконавчої влади та державної
установи "Соціальний контактний центр" із забезпечення
оперативного реагування на звернення, що надходять
на урядову телефонну "гарячу лінію"

 
 1. Цей Порядок визначає механізм взаємодії органів виконавчої влади та державної установи "Соціальний контактний центр" із забезпечення оперативного розгляду звернень громадян, підприємств, установ та організацій, суб'єктів підприємницької діяльності, органів місцевого самоврядування (далі - заявники), що надходять на урядову телефонну "гарячу лінію".
 2. Державна установа "Соціальний контактний центр" (далі - Центр) та органи виконавчої влади спрямовують свою діяльність на забезпечення оперативного розгляду звернень, що надійшли на урядову телефонну "гарячу лінію" (далі - звернення), та вжиття заходів для вирішення порушених у них питань і задоволення законних прав та інтересів заявників.
 3. Центр приймає і реєструє звернення, розподіляє відповідно до компетенції органів виконавчої влади та здійснює моніторинг їх розгляду.
  З цією метою у Центрі створюється і діє електронна база даних звернень (далі - база даних), яка забезпечує доступ до інформації органів виконавчої влади, що міститься у цій базі. Порядок ведення бази даних визначає Мінпраці.
  Кожному органу виконавчої влади надається індивідуальний код доступу до бази даних.
 4. На звернення заводиться електронна реєстраційна картка, в якій зазначається прізвище, ім'я, по батькові заявника (найменування підприємства, установи, організації, суб'єкта підприємницької діяльності, органу місцевого самоврядування), контактний телефон, адреса, викладається суть порушеного питання, зауваження, пропозиції, прохання чи вимоги. Кожному зверненню надається індивідуальний номер.
 5. У разі коли заявник не називає своє прізвище, ім'я, по батькові або не надає інші відомості, звернення реєструється як анонімне і надсилається в установленому порядку органу виконавчої влади, до компетенції якого належить розгляд порушеного у ньому питання, який самостійно визначає доцільність його розгляду та вносить відповідну інформацію до бази даних.
 6. Інформацію про внесені до бази даних звернення Центр у той же день надсилає в електронному вигляді органу виконавчої влади, до компетенції якого належить розгляд порушених у зверненнях питань.
 7. У кожному органі виконавчої влади визначається посадова особа на рівні заступника керівника, яка відповідає за забезпечення оперативного розгляду звернень. Відомості про визначених відповідальних посадових осіб, їх контактні телефони та електронні адреси подаються Центру.
 8. Про прийняття звернень до розгляду органом виконавчої влади до бази даних вноситься відповідна інформація. Якщо протягом двох робочих днів орган виконавчої влади не внесе до бази даних інформацію про прийняття звернення до розгляду, Центр з'ясовує причини та вживає відповідних заходів для їх усунення.
 9. У разі коли питання, порушені у зверненні, не належать до компетенції органу виконавчої влади, він не пізніше наступного дня переадресовує звернення іншому органу виконавчої влади, про що вносить до бази даних відповідну інформацію.
 10. Органи виконавчої влади забезпечують об'єктивний і вчасний розгляд звернень, перевіряють викладені в них факти, приймають у разі потреби відповідні рішення.
  Якщо звернення не містить достатніх даних, необхідних для прийняття обґрунтованого рішення, орган виконавчої влади вживає заходів для отримання додаткової інформації.
 11. Про результати розгляду звернень органи виконавчої влади повідомляють заявників у встановленому порядку. Звернення, які не потребують додаткового вивчення, розглядаються протягом п'яти днів, а ті, що потребують додаткового вивчення, - протягом 15 днів після їх надходження. У разі коли орган виконавчої влади прийняв рішення щодо продовження строку розгляду звернення, він інформує про це в установленому порядку заявника та вносить відповідну інформацію до бази даних. При цьому загальний строк вирішення питань, порушених у зверненні, не може перевищувати 30 днів.
 12. Інформація про результати розгляду звернень вноситься до бази даних органом виконавчої влади разом з електронною копією листа, яким поінформовано заявника.
 13. Якщо заявник повідомив про незадоволення результатами розгляду порушеного ним питання, Центр реєструє повторне звернення та надсилає його органу виконавчої влади з грифом "повторно".
 14. Центр аналізує результати розгляду відповідними органами виконавчої влади звернень та щовівторка до 12 години подає Мінпраці необхідні дані для щотижневого інформування Кабінету Міністрів України.
На початок
На початок