КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 31 січня 2007 р. № 71
Київ

Про створення галузевого державного архіву
Служби зовнішньої розвідки

Кабінет Міністрів України постановляє:

  1. Створити галузевий державний архів Служби зовнішньої розвідки (далі - архів) для постійного зберігання документів і матеріалів, що утворюються в процесі оперативно-службової діяльності Служби зовнішньої розвідки.
  2. Державному комітетові архівів і Службі зовнішньої розвідки у тримісячний строк розробити та затвердити положення про архів.
  3. Службі зовнішньої розвідки вжити заходів до кадрового укомплектування архіву, а також забезпечити архів приміщеннями, технологічним обладнанням, матеріальними та фінансовими ресурсами за рахунок і у межах видатків, передбачених для Служби зовнішньої розвідки в Державному бюджеті України на 2007 рік.

Прем'єр-міністр України     В. ЯНУКОВИЧ

На початок
На початок