ЗАКОН УКРАЇНИ
Верховної Ради України

Про внесення змін до деяких законів України
у зв'язку з прийняттям Закону України
"Про внесення змін до Закону України
"Про Національний архівний фонд і архівні установи""

( 2888-14 )

Верховна Рада України постановляє:

I. Внести зміни до таких законів України:

 1. У статті 7 Закону Української РСР "Про мови в Українській РСР" ( 8312-11 ) (Відомості Верховної Ради УРСР, 1989 р., додаток до № 45, ст. 631) слово "схоронність" замінити словом "збереженість".
 2. Статтю 17 Закону України "Про музеї та музейну справу" ( 249/95-ВР ) (Відомості Верховної Ради України, 1995 р., № 25, ст. 191) викласти в такій редакції:
  "Стаття 17. Облік, збереження і використання документів Національного архівного фонду
  Облік, збереження і використання документів Національного архівного фонду, що зберігаються в музеях, здійснюються відповідно до Закону України "Про Національний архівний фонд та архівні установи" ( 3814-12 ).
 3. У статті 38 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні" ( 280/97-ВР ) (Відомості Верховної Ради України, 1997 р., № 24, ст. 170; 2000 р., № 9, ст. 67; 2001 р., № 32, ст. 172):
  пункт "а" частини першої доповнити підпунктом 10 такого змісту:
  "10) централізоване тимчасове зберігання архівних документів, нагромаджених у процесі документування службових, трудових або інших правовідносин юридичних і фізичних осіб на відповідній території, та інших архівних документів, що не належать до Національного архівного фонду";
  частину другу доповнити пунктом 4 такого змісту:
  "4) зберігання документів Національного архівного фонду, що мають місцеве значення, і управління архівною справою та діловодством на відповідній території".
 4. У Законі України "Про місцеві державні адміністрації" ( 586-14 ) (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., № 20-21, ст. 190; 2001 р., № 32, ст. 172):
  статтю 16 доповнити пунктом 13 такого змісту:
  "13) додержанням законодавства про Національний архівний фонд та архівні установи";
  пункт 13 статті 25 після слів "архівною справою" доповнити словами "та діловодством".
 5. Статтю 34 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" ( 2343-12 ) (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., № 42-43, ст. 378) викласти в такій редакції:
  "Стаття 34. Зберігання документів
  1. Ліквідатор забезпечує належне оформлення, упорядкування та зберігання всіх, в тому числі фінансово-господарських, документів банкрута протягом ліквідаційної процедури.
  2. Після винесення судом ухвали про ліквідацію юридичної особи - банкрута ліквідатор зобов'язаний забезпечити збереженість архівних документів банкрута і, за погодженням із спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади у сфері архівної справи і діловодства або уповноваженою ним архівною установою, визначити місце подальшого їх зберігання".
 6. У частині другій статті 8, статтях 20, 21 і у частині першій статті 28 Закону України "Про вивезення, ввезення та повернення культурних цінностей" ( 1068-14) (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., № 48, ст. 405) слова "Головне архівне управління України" в усіх відмінках замінити словами "спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади у сфері архівної справи і діловодства" у відповідних відмінках.
 7. У статті 16 Закону України "Про бібліотеки і бібліотечну справу" ( 32/95-ВР ) (Відомості Верховної Ради України, 2000 р., № 23, ст. 177):
  у частині четвертій слова "Законом України "Про Національний архівний фонд і архівні установи"" замінити словами "Законом України "Про Національний архівний фонд та архівні установи" ( 3814-12 );
  у частині п'ятій слово "пам'ятками" замінити словом "документами".

II. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.


Президент України
Л. КУЧМА
м. Київ
6 березня 2003 р.
№ 594-IV

На початок
На початок