МІНІСТЕРСТВО ТРАНСПОРТУ ТА ЗВ'ЯЗКУ УКРАЇНИ

НАКАЗ


2.12.2004

м. Київ № 1058

Про затвердження форми заяви для включення електронного інформаційного ресурсу до Національного реєстру електронних інформаційних ресурсів
   

Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
15 грудня 2004 р.
за № 1585/10184


На виконання пункту 9 Положення про Національний реєстр електронних інформаційних ресурсів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17.03.2004 № 326,

НАКАЗУЮ:
 1. Затвердити форму заяви, що подається власником електронного інформаційного ресурсу для включення електронного інформаційного ресурсу до Національного реєстру електронних інформаційних ресурсів (додається).
 2. Директору Державного департаменту з питань зв'язку та інформатизації Кравцю І. В. забезпечити:

  - подання цього наказу в установленому порядку на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України;

  - оприлюднення затвердженої форми заяви.

 3. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника Міністра Нетудихату Л. І.

Міністр  Г. Кірпа


ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
транспорту та зв'язку України
02.12.2004 № 1058

Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
15 грудня 2004 р.
за № 1585/10184


                   Адміністратору Національного
                   реєстру електронних
                   інформаційних ресурсів


               ЗАЯВА
    про реєстрацію електронного інформаційного ресурсу


   Заявник _____________________________________________________
__________________________________________________________________
  (повне найменування юридичної особи власника електронного
      інформаційного ресурсу згідно зі статутом)

   Керівник ____________________________________________________
          (посада, П.І.Б. керівника юридичної особи)

   Місцезнаходження юридичної особи * __________________________
                      (юридична адреса)
   Адреса для листування * _____________________________________

   Телефон ** ________ Факс ** _________ E-mail _______________

   Ідентифікаційний код юридичної особи ________________________

   Банківські реквізити:

   Поточний рахунок N __________________________________________
у ________________________________________________________________
        (найменування кредитної установи)

   МФО _________________________________________________________

   Прошу зареєструвати електронний інформаційний ресурс: _______
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
    (найменування електронного інформаційного ресурсу)

   Дані про електронний інформаційний ресурс:

   Розробник ___________________________________________________
__________________________________________________________________
 (основні реквізити розробника: найменування, адреса, телефон)

   Тема ________________________________________________________

   Доменне ім'я ________________________________________________

   Умови доступу _______________________________________________

   Анотація ____________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

   Ключові слова _______________________________________________
__________________________________________________________________

   Мова ________________________________________________________

   Формат ______________________________________________________

   Обсяг інформації (у байтах) _________________________________

   Джерело _____________________________________________________

   Дата надання доступу користувачам __.__.________ р.

   Інші відомості про електронний інформаційний ресурс  для
внесення  до  Національного реєстру електронних інформаційних
ресурсів за пропозицією власника _________________________________
__________________________________________________________________

   "___" ____________ 200_ р.     _____________________
   (дата заповнення заяви)       підпис заявника)
                         М.П.

   Примітки:
   1. Усі поля заяви заповнюються з використанням комп'ютера.
   2. Заява подається в паперовому та електронному вигляді.
   * Зазначити поштовий індекс.
   ** Зазначити телефонний код населеного пункту.

   Обведена лінією частина заяви заповнюється посадовими особами
Адміністратора Національного реєстру

------------------------------------------------------------------
|  Відмітка про отримання заяви "__" ___ 200_ р. __ год. __ хв.|
|________________________________________________________________|
|     (підпис, прізвище посадової особи Адміністратора    |
|           Національного реєстру)          |
|                                |
|  Реєстраційний N ________________              |
|                                |
|  Відмітка про внесення даних заяви до електронної бази|
|"__" _______ 200_ р.                      |
|________________________________________________________________|
|     (підпис, прізвище посадової особи Адміністратора    |
|  Національного реєстру, яка вносила дані до електронної бази) |
------------------------------------------------------------------

 Заступник начальника
 Управління інформаційних систем           О. А. Кальний
На початок
На початок