ДЕРЖАВНИЙ ДЕПАРТАМЕНТ З ПИТАНЬ ЗВ'ЯЗКУ ТА ІНФОРМАТИЗАЦІЇ


НАКАЗ


15.11.2004

м. Київ № 6

Про забезпечення реалізації заходів щодо включення електронних ресурсів до Національного реєстру електронних інформаційних ресурсів
   

На виконання розпорядження Кабінету Міністрів України від 31.12.03 № 828-р "Про затвердження заходів з реалізації Концепції формування системи національних електронних інформаційних ресурсів", постанови Кабінету Міністрів України від 17.03.04 № 326 "Про затвердження Положення про Національний реєстр електронних інформаційних ресурсів", керуючись Положенням про Державний департамент з питань зв'язку та інформатизації (п.26), затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 22.09.2004 р. № 1264, у зв'язку із необхідністю проведення реєстрації електронних інформаційних ресурсів

НАКАЗУЮ:
  1. Тимчасово, до визначення Адміністратора Реєстру відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 17.03.04 № 326 "Про затвердження Положення про Національний реєстр електронних інформаційних ресурсів", доручити Головній організації з питань формування системи національних електронних інформаційних ресурсів, визначеній спільним наказом Держкомзв'язку та НАНУ від 22.03.04 № 51/94 "Про визначення головної організації з питань формування системи національних електронних інформаційних ресурсів" виконання наступних заходів:

    - приймання заяв встановленої форми від власників електронних ресурсів (далі - е-ресурсів) щодо включення е-ресурсів до Національного реєстру електронних інформаційних ресурсів;

    - включення зазначених е-ресурсів до Національного реєстру електронних інформаційних ресурсів.

  2. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника директора Держзв'язку Савченка О. Я.

Директор   І. В. Кравець

На початок
На початок