УКАЗ
ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ

Про забезпечення підготовки і випуску багатотомного
енциклопедичного видання "Звід пам'яток історії та культури України"

З метою розвитку, збереження, вивчення та популяризації історико-культурної спадщини країни постановляю:

  1. Кабінету Міністрів України забезпечити підготовку і випуск до 2010 року багатотомного енциклопедичного видання "Звід пам'яток історії та культури України" (далі - Звід) за участю Національної академії наук України, Міністерства культури і мистецтв України, Міністерства освіти і науки України, Державного комітету будівництва, архітектури та житлової політики України, Державного комітету архівів України.
  2. Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласним, Київській та Севастопольській міським державним адміністраціям під час формування бюджету Автономної Республіки Крим, місцевих бюджетів передбача ти кошти для фінансування підготовки Зводу, а також створити належні умови для роботи регіональних редакційних колегій та робочих груп цього видання.
  3. Державному комітету інформаційної політики, телебачення і радіомовлення України забезпечити поліграфічне виготовлення Зводу за державним замовленням у межах коштів, передбачених у державному бюджеті зазначеному Комітету на видавничу діяльність, та висвітлення ходу підготовки і випуску цього видання в засобах масової інформації.
  4. Міністерству закордонних справ України надавати допомогу Головній редакційній колегії "Зводу пам'яток історії та культури України" в налагодженні ділових зв'язків з відповідними державними установами та громадськими організаціями іноземних держав для отримання необхідної документальної інформації.

Президент України
Л. КУЧМА

м. Київ
від 11 грудня 2000 р.
№ 1328/2000

На початок
На початок