РОЗПОРЯДЖЕННЯ
ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ

Про невідкладні заходи
щодо розвитку архівної справи

З метою забезпечення збереження Національного архівного фонду та подальшого розвитку архівної справи в Україні:

1. Кабінету Міністрів України:

2. Державному комітету архівів України:

3. Раді Міністрів Автономної Республіки Крим, обласним, Київській та Севастопольській міським державним адміністраціям, центральним органам виконавчої влади, до сфери управління яких належать державні архівні установи:


Президент України
Л. КУЧМА

Київ
від 2 вересня 2000 р.
№ 273/2000-рп

На початок
На початок